Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vn

Bài viết Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vn thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vn”

Đánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vn


Xem nhanh
Ly luận dạy học

(Last Updated On: 26/11/2021)

lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ của lý luận dạy học.

Mục lục
 • lý luận dạy học là gì?
 • Mô hình lý luận dạy học là gì?
 • Đối tượng thống kê của lý luận dạy học
 • Nhiệm vụ của lý luận dạy học
 • Tính hai mặt của LLDH
 • một vài quan điểm của lý luận dạy học

lý luận dạy học là gì?

Lý luận dạy học là một bộ phận của khoa học giáo dục. Nó đã được hình thành và phát triển trong một quy trình lịch sử dài lâu và Hiện tại đã trưởng thành một môn khoa học độc lập trong hệ thống các khoa học giáo dục. Lý luận dạy học là:

 • Một khoa học của hoạt động dạy và học
 • Những qui luật, những mối quan hệ biện chứng và những nguyên lý cho toàn bộ vận hành dạy và học kỹ thuật – nghề

thường xuyên nhà nghiên cứu lý luận dạy học thuộc trường phái khác nhéu trên thế giới đã đưa ra những mô hình lý luận dạy học khác nhéu tương thích với mục đích chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa và quan điểm của trường phái đó. Nhưng tất cả đều nhằm mục đích thống kê hình thành lên một lý luận phục vụ cho hoạt động dạy và học. Mỗi mô hình lý luận dạy học có một bản chất riêng biệt của nó.

Khoảng cuối thế kỉ 18, trên thế giới có 3 dòng tư tưởng về lý luận dạy học chính, đó là trường phái theo chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy tâm và chủ nghĩa khoa học phân tích kiểm chứng. Lý luận dạy học theo chủ nghĩa duy vật biện chứng được xuất phát từ tư tưởng của Karl Marx (1818 -1883). Những nhà lý luận dạy học nổi tiếng theo tư tưởng này là: Lothar Klingberg, Hacker (Đức), Leontjew, Wygotski, Galperin (Liên Xô cũ),…

Lý luận dạy học theo chủ nghĩa duy tâm được hình thành từ tư tưởng của Ernst Schleiermacher (1768 – 1834). Những nhà lý thuyết đại diện cho trường phái này đầu tiên là Wiliên hệelm Dilthey người Đức (1833 – 1911), sau đó Max Frischeisen Koehler (1878 – 1923), Herman Nohl (1879 – 1963), John Dewey (1859 – 1952),…

Mọi Người Xem :   Xét nghiệm nhóm máu Rh dương tính có bị sao không?

Lý luận dạy học theo chủ nghĩa khoa học phân tích kiểm chứng được hình thành từ tư tưởng của August Comte (1789 – 1857) người Pháp. Những nhà lý thuyết đại diện cho trường phái này là Skinner, Bloom,…

Mô hình lý luận dạy học là gì?

 1. Mô hình lý luận dạy học là một lý thuyết phân tích và mô hình hóa vận hành dạy học có tính quy luật trong những mối quan hệ phong phú của vận hành dạy học trong tương đương ngoài trường học.
 2. Nó đưa ra những khó khăn, những có khả năng và ranh giới của việc dạy và học.
 3. Nó đại diện cho một trường phái lý luận (cũng có thể kết hợp của thường xuyên trường phái lý luận).

Cuối thập niên 70 đến đầu những năm 80 đã xuất hiện những khủng hoảng về một mô hình lý luận dạy học cơ sở cho mỗi một trường phái. Khoảng đầu thập niên 90, những mô hình lý luận dạy học có sự học hỏi lẫn nhau và vận dụng của nhéu những kết quả nghiên cứu và khó phân biệt được nếu chúng ta chiếu theo 3 dòng tư tưởng về lý luận dạy học

Hiện tại trên thế giới (đặc biệt ở châu Âu và Mỹ) có những mô hình lý luận dạy học chính sau:

 • Mô hình lí luận dạy học biện chứng (dialec)
 • Mô hình lý luận dạy học lý thuyết thông tin (Informativ)
 • Mô hình lý luận quan điểm điều khiển (Kybernetiv)
 • Mô hình lý luận dạy học lý thuyết học tập (Learn Theorie)
 • Mô hình lý luận dạy học thực dụng (Pragmatismus)
 • Mô hình lấy giáo viên, học sinh làm trung tâm

– …

Tính chất cơ bản nhất để phân biệt sự khác nhéu giữa các mô hình lý luận dạy học là mối quan hệ về cấu trúc cơ bản giữa: học sinh – giáo viên – nội dung dạy học.

✅ Mọi người cũng xem : thép công thức hóa học là gì

Đối tượng nghiên cứu của lý luận dạy học

Đối tượng thống kê của lý luận dạy học là quy trình dạy học, cụ thể là nghiên cứu các đối tượng liên quan đến quy trình dạy học như: bản chất, qui luật; mục tiêu, nội dung, phương pháp, phương tiện đánh giá trong hoạt động dạy và học…

Phạm vi đối tượng thống kê của lý luận dạy học
Phạm vi đối tượng thống kê của lý luận dạy học

✅ Mọi người cũng xem : mua túi crumpler ở đâu

Nhiệm vụ của lý luận dạy học

nghiên cứu quy trình dạy học với tư cách là một quy trình sư phạm, nhắm tìm ra các bản chất và qui luật của quy trình này.

Do sự phát triển của xã hội cũng như do nhu cầu dạy và học trong những điều kiện và đặc thù nội dung khoa học khác nhéu, lý luận dạy học đã có sự chuyên biệt hóa thành các khoa học hẹp. Nhưng tổng thể lý luận dạy học cóa hai bộ phận tri thức chủ yếu là Lý luận dạy học đại cương và lý luận dạy học chuyên biệt:

 • Lý luận dạy học phổ thông
 • Lý luận dạy học kỹ thuật tổng hợp
 • Lý luận dạy học ĐH
 • Lý luận dạy học bộ môn,
 • Lý luận dạy học chuyên ngành
 • Lý luận dạy học chuyên nghiệp

Nhiệm vụ của lý luận dạy học đại cương là nghiên cứu phát hiện ra những qui luật, bản chất chung cho tất cả các quy trình dạy học, đồng thời tìm ra những điều kiện để thực hiện qui luật này trong thực tiễn dạy học. mặc khác, những nội dung mà lý luận dạy học đại cương nghiên cứu chưa thâu tóm được mọi vấn đề, khía cạnh đặc thù cụ thể của từng bậc học, môn học… Với sự hợp tác, thống nhất giữa cái chung và cái riêng, dựa lên nhau và bổ sung cho nhau, lý luận dạy học đại cương và lý luận dạy học chuyên biệt giúp giải quyết các vấn đề cơ bản của lý luận dạy học.

Mọi Người Xem :   Sinh ngày 28/5 thuộc cung gì?

Nội dung nghiên cứu của LLDH trong dạy chuyên nghiệp gồm:

 • Mục tiêu và nhiệm vụ của quy trình dạy học: mục tiêu giáo dục, mục tiêu đào tạo và mục tiêu dạy học của từng đề tài…(mục tiêu học tập);
 • Nội dung dạy học;
 • Quy luật dạy học: quy luật lĩnh hội tri thức, tâm lý, nguyên tắc dạy học, quan hệ giữa giáo viên và học sinh,…
 • Những phương pháp và hình thức tổ chức dạy học;
 • Tổ chức dạy học: kế hoạch dạy học, các khâu của quy trình dạy học
 • quy trình dạy lý thuyết và thực hành.

Tính hai mặt của LLDH

Lý luận dạy học luôn luôn có tính hai mặt. Hai mặt là hai nhiệm vụ thống kê cơ bản của nó song song đi kèm với nhéu. Hai nhiệm vụ đó là:

 • thống kê xác định thực trạng dạy học (thực tế dạy học kỹ thuật nghề nghiệp đang như thế nào?)
 • thống kê hoạch định dạy học (dạy học cần phải như thế nào?)

Xác định thực trạng là một sự thống kê thực trạng mà các nhà sư phạm thường dùng những phương pháp như: quan sát, phân tích, kiểm chứng,…Leo Roth (1971) đã làm một cuộc nghiên cứu so sánh giữa 3 lớp học bằng 3 hình thức tổ chức dạy học khác nhau: dạy học toàn lớp, dạy học theo nhóm và dạy học theo chương trình. Sau đó đánh giá thành tích học tập thu được của mỗi lớp để rút ra xem hình thức tổ chức dạy học nào tốt hơn. Với ví dụ này chúng ta thấy rõ là người nghiên cứu đã gặp những khó khăn như thế nào. Để cuộc nghiên cứu được chính xác ông ta phải xác định so sánh kiến thức của học sinh 3 lớp, phải kiểm tra xem thái độ của giáo viên có ảnh hưởng đến kết quả học tập không và v..v. Như vậy hoạt động sư phạm là một hoạt động có tính tổng thể mà trong đó có nhiều yếu tố tác động. Cho nên việc nghiên cứu chỉ hiểu biết phần nào mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố hoặc tính chất của một yếu tố chứ không thể đưa ra được tất cả các mối quan hệ biện chứng của nó, có nghĩa là kết quả thống kê chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ nhất định. Kết quả này là cơ sở cho việc tri thức thực tiễn dạy học và việc tác động ngược lại vào quá trình dạy học.

nghiên cứu định hướng dạy học là một phần nhiệm vụ quan trọng của lý luận dạy học. Việc định hướng được thể hiện bằng việc đưa ra các chương trình định hướng vận hành dạy học, các mô hình dạy học, các chương trình dạy học, phương pháp đào tạo, phương pháp dạy học, …

✅ Mọi người cũng xem : đám cưới ma là gì

Mọi Người Xem :   Giá trị hàng hóa là gì? Giá trị sử dụng của hàng hóa hiểu là gì?

một số quan điểm của lý luận dạy học

Komensky (1592 – 1670)

Ông là nhà sư phạm lỗi lạc của Tiệp Khắc vào thế kỉ 16 đã đặt nền móng cho lý luận dạy học với hai tác phẩm:

 • Great Didactic: Lý luận dạy học vĩ đại
 • Orbis Pictus: Dạy học bằng tranh ảnh

Những tác phẩm này được xuất bản tại Nurmberg năm 1657. Sau đây là một vài quan

điểm của ông về dạy học:

 • Ông cho rằng học chữ phải gắn liền với sự vật chi tiết, học không phải chỉ dựa vào sách vở mà phải dựa vào thiên nhiên;
 • Nguyên tắc thích ứng tự nhiên và đảm bảo tính trực quan;
 • quá trình dạy học phải qua các giai đoạn: cảm giác, trí nhớ, tư duy và năng lực phê phán sáng tạo;
 • quy trình dạy học phải phù hợp với người học và sự hiểu biết là do các giác quan đem lại;
 • ngoài ra ông còn đóng góp rất quan trọng trong việc phát triển giáo dục nghề nghiệp trong một vài ý tưởng phương pháp dạy học nghề nghiệp (Method of arts)

Komensky được đánh giá là nhà sư phạm lỗi lạc và là người sáng lập khoa sư phạm mới. Tư tưởng sư phạm của ông vẫn còn tác dụng cho đến ngày nay.

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778)

Ông là một trong những nhà sư phạm và là nhà xã hội đã gây ra hai cuộc cách mạng là: cách mạng xã hội và cách mạng giáo dục ở Pháp. Ông cho rằng:

 • Dạy học là phát triển các giác quan;
 • Thực tiễn đời sống mang lại kinh nghiệm hấp dẫn nhất;
 • hoạt động dạy học phải trên cơ sở hoạt động;
 • Ông khuyến khích học nghề;

Johann Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827)

Ông là người Thụy Sĩ, quan điểm của ông: dạy học là nghệ thuật nâng cao lòng khát vọng của con người và phương pháp của ông được tóm tắt như sau:

 • Thích nghi việc dạy học với những vấn đề tâm lí;
 • Nền tảng của sự hiểu biết là trực giác và ngôn ngữ: dạy toán phải chi tiết, dạy hình thể phải thông qua sự quan sát, dạy ngôn ngữ phải dựa vào các giác quan, tập đọc phải dựa vào ngôn ngữ;
 • Giáo dục kỹ thuật là yếu tố cần thiết và đem lại giá trị thực tiễn;
 • Giáo dục là khoa học và là nghệ thuật để rèn luyện trí tuệ và cải tạo xã hội;
Bài viết tiếp theo


Các câu hỏi về lý luận dạy học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lý luận dạy học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết lý luận dạy học là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết lý luận dạy học là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết lý luận dạy học là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về lý luận dạy học là gì


Các hình ảnh về lý luận dạy học là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về lý luận dạy học là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo nội dung về lý luận dạy học là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

phục dịch nghĩa là gì? 1

phục dịch nghĩa là gì?

ContentsĐánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vnlý luận dạy học là gì?Mô hình lý luận dạy học…
Dịch Vụ Nội Dung Số Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm 2

Dịch Vụ Nội Dung Số Là Gì? Khái Niệm Và Đặc Điểm

ContentsĐánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vnlý luận dạy học là gì?Mô hình lý luận dạy học…
Dịch vụ công mức độ 4 3

Dịch vụ công mức độ 4

ContentsĐánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vnlý luận dạy học là gì?Mô hình lý luận dạy học…
Nghĩa của từ : vocabulary | Vietnamese Translation 4

Nghĩa của từ : vocabulary | Vietnamese Translation

ContentsĐánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vnlý luận dạy học là gì?Mô hình lý luận dạy học…
play nghĩa là gì trong Tiếng Việt? 5

play nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ContentsĐánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vnlý luận dạy học là gì?Mô hình lý luận dạy học…
HỆ MIỄN DỊCH LÀ GÌ ? NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO? 6

HỆ MIỄN DỊCH LÀ GÌ ? NÓ HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

ContentsĐánh giá về Lý luận dạy học là gì? Mô hình, đối tượng, nhiệm vụ – buyer.com.vnlý luận dạy học là gì?Mô hình lý luận dạy học…