Luân lý

Bài viết Luân lý thuộc chủ đề về Tâm Linh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Luân lý trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Luân lý”

Đánh giá về Luân lý


Xem nhanh
Đừng Quên Nhấn Đăng Ký Kênh
Để Đón Theo Dõi Video Mới Nhất Nhé

Luân lý Đạo đức. Éthique.

I. Tóm tắt luân lý người đời.– Luân lý là một ngành triết học luận về tánh cách và phép cư xử của người. Nó chuyên sâu về cuộc sống và nhân cách người: về tánh nết bề trong, việc làm bề ngoài, và sự giao thiệp với xã hội. Nhà triết học Aristote là người thứ nhứt đặt tên cho khoa học nầy và làm thành học thuyết. Theo tiếng Hy-lạp, luân lý là “éthiká” từ “éthos”, nghĩa là phong tục, thói tục, tánh hạnh, và giống tên la-tinh “mores”, song nếu hiểu theo như vậy thì ý nghĩa về luân lý như đã nói ở trên đã bị hạn chế.

Người sống trước khi suy nghĩ; hành động trước khi xem xét tại sao. Luân lý xuất hiện khi con người suy nghĩ và xem xét về hành động của mình tương đương khi phân biệt phải để lại trong mọi công việc để sửa đổi chế độ. Luân lý không phải là đạo đức, bài hát là sự suy nghĩ về đạo đức. Khi Aristote, theo sau Socrate và Platon, dùng danh sách từ luân chuyển, ông không chú ý đến mô tả cuộc sống bên ngoài của người thôi, song cả với những người hành động gốc nữa, và những người dẫn đầu mục tiêu vào con đường chính đáng. Luân lý có thể định nghĩa là một học thuyết về tính cách con người, và người hướng dẫn phải rèn luyện cách nào để đạt được mục tiêu và định hướng. Như vậy, luân chuyển là một mực mẫu so sánh với bên trái, và có liên quan với pháp luật để làm mẫu mực giúp người định đoạt trong công việc.

Con người dầu chỉ tồn tại trong một cơ thể sống, song có thể chia cảm giác của bản ngã làm ba mặt khác nhéu: trí thức, tình cảm và ý muốn. Ba điều đó hiệp với ba khoa học về tâm trí: siêu hình học (métaphysique) liên quan với vũ trụ mà người là một phần tử; tâm lý học (psychologie) liên quan người với bổn tánh, tình hình và biến hóa của những sở năng và cảm giác trong trí người; và luân lý học (éthique) luận về người như một người tự chủ có ý muốn quyết liệt, vận hành.

Luân lý đặt trên nền tảng đoán định rằng người là một ngôi vị có bản quyền và bổn phận, vì cớ đó phải chịu trách nhiệm về mưu định tương đương về công việc của mình. Luân lý không những chỉ luận người nói hoặc làm gì, song còn có điều đặc biệt hơn: là người nên thể nào và nên làm gì. Vậy “nên” là danh từ rất quan trọng trong luân lý học. Trong đời sống người “nên” gồm cả mục đích, phép tắc và duyên cớ hành động. Như vậy, vấn đề luân lý người đời chỉ cho người biết thế nào tìm được “điều thiện nhứt” của mình, là tó agathón của người Hy-lạp và summun bonum của triết học La-tinh.

II. Tóm tắt luân lý đạo Đấng Christ.

1. Như kể ở trên, luân lý người đời thường nhờ những vấn đề triết học và tâm lý học để lập các nguyên lý sự sống theo phương diện thế gian và tư tưởng người đời. Luân lý đạo Đấng Christ khác với luân lý người đời vì ý nghĩa của nó phải thuận hiệp với tôn chỉ đạo Đấng Christ để lập các nguyên lý sự sống mà đời Đấng Christ đã tỏ ra. Luân lý đạo Đấng Christ là khoa học về cách cư xử để đạt tới mục đích tức là sống một đời thánh khiết hoàn toàn như Ngài. Vậy, luân lý đó luận đến những vấn đề về bổn tánh, những luật, và bổn phận thuộc một đời sống đạo đức được cai trị bởi những điều thiện hoàn hảo nhất. Đời sống đạo đức đó, tín đồ tin rằng Đấng Christ đã tỏ ra và dạy dỗ. Bởi đó, sự khải thị Đức Chúa Trời bởi sự sống Đấng Christ là một thiệt sự rất cần yếu, vì ấy phải cai quản sự sống và đặt một giá mới cho bổn phận và mục đích người. Vậy, luân lý đạo Đấng Christ cao thượng hơn hết!

Mọi Người Xem :   Nghị luận về một vấn đề tư tưởng đạo lí là gì?

2. Luân lý đạo Đấng Christ coi bổn tánh người đời cần phải được dựng nên mới. Vì tự mình không có quyền Chúa, nên luân lý người đời không thể đổi mới bổn tánh hư hoại của người được. Luân lý đạo Đấng Christ cũng cho người biết nên cư xử thế nào, tới mục đích nào, tức là cho được biết Đấng Christ hoàn toàn. Như Rô-ma 1:16 chép rằng: “Tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin”. Vậy, điều cốt yếu của người đời phải tin theo Đấng Christ và nhờ quyền Đức Thánh Linh hành động trong mình để lòng được trong sạch, có thể cư xử xứng đáng mà tới mục đích Đấng Christ đặt cho mình, tức trở nên thánh khiết hoàn toàn giống Ngài.

3. Ban đầu, người được dựng nên theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Dầu sau người sa ngã phạm tội, nhưng bởi ơn Chúa, người vẫn có khả năng nhờ quyền đổi mới Chúa mà lấy lại sự đã mất trong vườn Ê-đen. Tiếc thay! Dầu nhiều người vẫn tìm cách lấy lại sự thánh khiết vốn có, song chẳng hề tìm được, ấy vì nhờ luân lý người đời không nhờ luân lý đạo Đấng Christ như tỏ trong Kinh Thánh. Theo Sứ đồ Phao-lô, Đấng Christ phải là mục đích của tín đồ vì là Đấng “trong mọi vật đứng đầu hàng” (Cô-lô-se 1:18). Dầu người bởi đất mà ra, nhưng nhờ “Người thứ hai từ trời mà ra (Chúa Jêsus), ” người thuộc về đất đó có khả năng “mang ảnh tượng của người thuộc về trời” (1Cô-rinh-tô 15:46-49). Vậy, nếu tín đồ hết lòng nhờ Đức Thánh Linh hành động trong mình và ăn ở theo luân lý Kinh Thánh, đến ngày Chúa Jêsus tái lâm sẽ tới mục đích luân lý đó, tức được “giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy” (Giăng 3:2).

Trong Kinh Thánh Tân, Cựu Ước dầu có dạy nhiều về luân lý đạo Đấng Christ, nhưng không chép theo trật tự.

III. Luân lý Cựu Ước.

Ai nấy đều có ý thức về đạo đức và có quyền tự do lựa chọn lành dữ. Dầu Sáng Thế Ký 3:5, không có danh từ “lương tâm” song nó được đề cập đến qua cụm từ “biết điều thiện và điều ác”. Nên nhận biết đạo đức trong Cựu Ước hiệp một với đạo Chúa, chớ không biệt lập. Khi Đức Chúa Trời ngự trong người ta: ai nấy đều đặn thích được Ngài đẹp lòng và sợ Ngài nổi giận (Sáng Thế Ký 20:6; 39:9). Bởi vậy, hễ điều nào không hiệp với đạo Chúa là phạm tội với Đức Chúa Trời. Vậy, giữ theo chân lý tương đương giữ theo luân lý tức là kính sợ Ngài. Trong Cựu Ước, cuộc sống con người tác động chung tới cộng đồng nhiều hơn là đến cá nhân. Người cũng như một trong nhiều bộ phận của cơ thể nên có khi nhà hay họ mình phạm tội, mặc dầu mình vô tội cũng phải chịu phạt lây (Giô-suê 7:19-26). Cả nước Y-sơ-ra-ên được gọi là dân Đức Chúa Trời. Phàm những việc cầu nguyện, dâng của lễ và kiêng ăn đều đặn là việc thi hành trong toàn quốc. Vì muốn cứu chuộc dân chúng mà hy sinh mạng mình, ấy là đức tính cao siêu hơn hết! (Xuất Ê-díp-tô 30:1- 31-32; Các Quan Xét 5:15-18). Cựu Ước nhiều lần đề cập đến giao ước: trái bỏ hay giữ theo giao ước, đó có khả năng sử dụng làm thước đo việc làm (Ô-sê 6:7; 8:1; A-mốt 3:1-3). Người nào giữ theo giao ước sẽ được thạnh vượng (Xuất Ê-díp-tô 24:1- 3, 7). Giữ mười điều răn tức là làm theo giao ước vậy (Xuất Ê-díp-tô 20:1-).

Mọi Người Xem :   Tonic Là Gì? Tìm Hiểu Cách Sử Dụng Tonic

Xét mười điều răn có thể chia làm hai đại cương:

1. Kính mến Đức Chúa Trời.

2. Yêu người lân cận.

Điều răn sau rốt có quan hệ đến lòng người, khiến chúng ta nghĩ đến mười điều răn đều quan hệ đến trong lòng mình vậy (Lê-vi Ký 19:17-18; Phục truyền 6:5-6; Thi Thiên 139:1-; Rô-ma 7:14). Bổn phận người ta là phải có đạo đức, lễ nghi (Xuất Ê-díp-tô 20:1–23:1-). Các tiên tri thường trách dân khinh lờn đạo đức (Ê-sai 1:11-17; Ô-sê 6:6; A-mốt 5:21). Người ta lại càng nên thương kẻ điếc, người mù (Lê-vi Ký 19:14), xót kẻ góa bụa, mồ côi, giúp hạng nghèo khó, yêu khách lạ (Phục truyền 10:18-19; Phục truyền 15:7-11; Phục truyền 24:17-22; Gióp 31:16-21, 32; Thi Thiên 41:1); lại nên hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng người già cả (Xuất Ê-díp-tô 20:12; Phục truyền 5:16; Lê-vi Ký 19:32), dạy dỗ con nít (Xuất Ê-díp-tô 12:29; 13:8). ngoài ra, còn có vài luật lệ về việc thương xót súc vật (Xuất Ê-díp-tô 23:11; Lê-vi Ký 25:7; Phục truyền 22:4, 6; Phục truyền 25:4; Thi Thiên 104:11-12; châm ngôn 12:10; Giô-na 4:11). Lại có nói về đức tốt của đàn bà (phương châm 3:1), của vua chúa (2Sa-mu-ên 23:3-4), và của thầy tế lễ, v.v.. (Ma-la-chi 2:5-7). Và, ai trái giao ước thì phải bị phạt; ai theo giao ước thì được thưởng. Nhưng Đức Chúa Trời, ngoài sự công bình ra, cũng ban ơn và thương xót dân Ngài nữa (Phục truyền 7:8; Ô-sê 11:1; 14:4), tức Ngài vẫn tha thứ kẻ trái nghịch luật pháp cách tỏ tường (Thi Thiên 25:6; 103:8; Ê-sai 63:9; Giê-rê-mi 3:12). Vậy nên, có nhiều người dầu không được thưởng cũng vui lòng thờ phượng Chúa.

IV. Luân lý Tân Ước.– Chúa phán: “Các ngươi đừng tưởng ta đến đặng phá luật pháp hay là lời tiên tri; ta đến không phải để phá, song để làm trọn” (Ma-thi-ơ 5:17; Rô-ma 3:31). Mở ra rất thường xuyên chân lý mới (Ma-thi-ơ 11:11; 13:17, 35, 52; Mác 2:21-22; Giăng 13:34; Ê-phê-sô 2:15; Hê-bơ-rơ 10:27; Khải Huyền 2:17; 3:12; 5:9). Tân Ước hằng nói mọi người đều có tội, vì cội rễ điều ác của người rất sâu; cần phải khuyên họ nên ăn năn đổi lỗi. Vậy, chức vụ đặc biệt của Đức Thánh Linh là làm cho người ta hối cải (Giăng 16:8). Phải có phương pháp cứu rỗi khác thường để cứu rỗi hết thảy, như tìm kiếm một chiên bị lạc mất trong bầy chiên vậy (Lu-ca 15:4-7). Đấng Christ chữa bệnh cũng là chữa lành hết thảy (Lu-ca 4:40). Song, Tân Ước xử đoán người ta là chú trọng về trong lòng (Ma-thi-ơ 5:21-22). Ý đó cũng giống với Cựu Ước (Thi Thiên 51:17). Trong Tân Ước, con người chịu ràng buộc nhiều trong mối quan hệ với Chúa và với xã hội: mình không tha thứ người ta thì Chúa cũng không tha thứ mình (Ma-thi-ơ 6:14-15; 18:23-35). Ai không hòa thuận với anh em mình, nấy không thể thờ phượng Chúa được (Ma-thi-ơ 5:23-24). Yêu thương là chứng cớ được tái sanh (I Giăng 5:1). Vả, ai nấy cần phải giúp đỡ người khác (Ma-thi-ơ 25:41-45). Kinh Thánh cũng luận đến bổn phận làm vợ, chồng, cha, mẹ, con cái, chủ, tớ (Ê-phê-sô 5:22-6:9; Cô-lô-se 3:18-4:1), và trách nhiệm đối với Hội Thánh (Rô-ma 14:1–15:1-; Ga-la-ti 6:1-2; 1Cô-rinh-tô 13:1–15:1-), đối với nhà nước (Mác 12:14-17; Rô-ma 13:1-7; 1Ti-mô-thê 2:1-2). Vả, người ta phải có đức tin để làm cội gốc cho mọi tánh nết (2Phi-e-rơ 1:5; Rô-ma 5:1-2; 1Cô-rinh-tô 13:1-; Hê-bơ-rơ 11:1-). Ngoại trừ quan niệm về đạo đức thời thượng cổ ra, còn có ba điều cốt yếu là đức tin, sự trông cậy và tình yêu thương để thay đổi đường lối đời xưa mà bù vào chỗ thiếu thốn. Lại có Đức Thánh Linh làm cho người ta được tái sanh (Giăng 3:3, 6; 8:36; 15:1-10). Lắm kẻ xưa bị người ta coi khinh là kẻ hèn hạ cũng có thể nhờ đức tin mà trở nên thánh đồ (Mác 2:16-17; Lu-ca 7:47; 15:1-; 19:8-9; 23:42; 1Cô-rinh-tô 6:11; Ê-phê-sô 2:1-7).

Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của tên Nhân Đức - Nhân Đức nghĩa là gì?

Chúa nói rõ rằng luật pháp Môi-se có sự thiếu thốn (Ma-thi-ơ 5:21-48; Mác 10:2-9). Giê-rê-mi và Ê-xê-chi-ên cũng chỉ trích vài chỗ chép trong Cựu Ước là không hiệp lẽ: như Xuất Ê-díp-tô 20:5; Giê-rê-mi 31:29-30; Ê-xê-chiên 18:2, 3, 19, 20. Có thói tục cưới thường xuyên vợ và nuôi tôi mọi, vậy mà luật pháp không hề ngăn trở, mà chỉ có sự thay đổi lần lần (Xuất Ê-díp-tô 21:2-11; Lê-vi Ký 25:42-49; 1Sử Ký 2:34-35; phương châm 17:2). Song, có thường xuyên việc nữa, xét ra, không hiệp với lương tâm tin Chúa của chúng ta (Xuất Ê-díp-tô 22:18-20; 31:14-15; 35:2; Lê-vi Ký 20:27; Dân Số Ký 15:32-36; 31:1-; Phục truyền 13:5; Phục truyền 17:1-7; Phục truyền 18:20; Phục truyền 21:10-14; 2Sa-mu-ên 21:1-9). Những việc đó ở Cựu Ước, chẳng qua để răn người sau đừng bắt chước và đừng lằm bằm Đức Chúa Trời.

Luận đến luân lý của Tân Ước, có người nói rằng lời dạy quí báu trên núi con người không thể làm theo được. Nhưng Chúa phán cần phải làm theo như vậy (Ma-thi-ơ 7:24-27). Xét kỹ ra, đừng nên cho lời Chúa là luật lệ chết! Chúa phán dạy môn đồ nên nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ. Còn môn đồ càng nên ghi nhớ lời Chúa, giữ lấy và làm theo, thì sẽ làm đẹp lòng Chúa mà bước lên một địa vị trọn lành. Có người nói: Tân Ước chẳng cấm việc nuôi tôi mọi phải không? Đáp: thì giờ chưa đến! Bấy giờ Hội Thánh hết gặp cơn bắt bớ không sức đâu dựa vào chính trị nữa! Việc trước hết của hội đó là truyền rộng Tin lành, phấn hưng Hội Thánh, mới có thể lần lần sửa đổi những thói xấu được. Trong năm hột giống do Chúa gieo ra cũng có thường xuyên thứ phải đợi đến vài trăm năm rồi mới trở nên cây lớn và chắc vậy. Ví bằng tin Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, thì chắc sẽ thay đổi lần lần được hết thảy tật xấu, thói hư về xã hội và về chính trị, và ắt sẽ làm các nước đều bỏ được binh bị, thôi chiến tranh, hưởng phước hòa bình dài lâu. Kìa câu: “Nước Cha được đến, Ý Cha được nên, ở đất như trời” đã bao gồm được hết thảy mọi sự thay đổi ở trong đó, không sót chút nào rồi. Coi vậy, thì luân lý đạo Đấng Christ thật là trọn vẹn không tì vít.Các câu hỏi về luân lý là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê luân lý là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết luân lý là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết luân lý là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết luân lý là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về luân lý là gì


Các hình ảnh về luân lý là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo nội dung về luân lý là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Từ combo nghĩa là gì 1

Từ combo nghĩa là gì

ContentsĐánh giá về Luân lýCác câu hỏi về luân lý là gìCác Hình Ảnh Về luân lý là gìTham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là…
Tại sao nam giới lại gặp tình trạng đi tiểu ra tinh trùng? - YouMed 2

Tại sao nam giới lại gặp tình trạng đi tiểu ra tinh trùng? – YouMed

ContentsĐánh giá về Luân lýCác câu hỏi về luân lý là gìCác Hình Ảnh Về luân lý là gìTham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là…
Nghĩa của từ : yesterday | Vietnamese Translation 3

Nghĩa của từ : yesterday | Vietnamese Translation

ContentsĐánh giá về Luân lýCác câu hỏi về luân lý là gìCác Hình Ảnh Về luân lý là gìTham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là…
Dịch vụ hậu mãi là gì? Đặc điểm và tầm quan trọng của dịch vụ hậu mãi 4

Dịch vụ hậu mãi là gì? Đặc điểm và tầm quan trọng của dịch vụ hậu mãi

ContentsĐánh giá về Luân lýCác câu hỏi về luân lý là gìCác Hình Ảnh Về luân lý là gìTham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là…
CFD LÀ GÌ? GIAO DỊCH CFD LÀ GÌ? 5

CFD LÀ GÌ? GIAO DỊCH CFD LÀ GÌ?

ContentsĐánh giá về Luân lýCác câu hỏi về luân lý là gìCác Hình Ảnh Về luân lý là gìTham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là…
happy birthday to you nghĩa là gì? 6

happy birthday to you nghĩa là gì?

ContentsĐánh giá về Luân lýCác câu hỏi về luân lý là gìCác Hình Ảnh Về luân lý là gìTham khảo thêm dữ liệu, về luân lý là…