Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơn

Bài viết Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơn thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơn”

Đánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơn


Xem nhanh
Các quy tắc kiểm tra tam đoạn luận nhất quyết
Quy tắc 1: Trung từ phải chu diên ít nhất một lần.
Quy tắc 2: Hạn từ nào không chu diên trong tiền đề thì phải không chu diên trong kết luận.
Quy tắc 3: Nếu tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận phải là phán đoán phủ định.
Quy tắc 4: Một luận cứ hợp lệ không thể có hai tiền đề là phán đoán phủ định.
Quy tắc 5: Một luận cứ hợp lệ không thể có hai tiền đề là phán đoán toàn bộ khi kết luận là phán đoán bộ phận.

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

96 Chương 8 TAM ĐOẠN LUẬN NHẤT QUYẾT ĐƠN Tam đoạn luận nhất quyết đơn (sau đây ta gọi ngắn gọn là tam đoạn luận đơn) là một dạng suy luận diễn dịch thông dụng trong mọi lĩnh vực của đời sống thường ngày. Dạng suy luận này được nhà triết học cổ đại Hylạp Aristote nghiên cứu kỹ lưỡng từ thế kỷ thứ IV trước công nguyên33. Ngày nay, trong logic học người ta đã sử dụng những phương pháp hiện đại để nghiên cứu loại suy luận này, và đưa ra những hệ thống chuẩn hóa khác nhau về nó34 . Đặc biệt, đã có thường xuyên chương trình về tam đoạn luận đơn được viết cho máy tính. có khả năng nói rằng thái độ hoài nghi hay thậm chí là phủ nhận đối với tam đoạn luận đơn đã từng có lúc ngự trị trong logic học đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng. Trong tư duy hàng ngày tam đoạn luận đơn vẫn có một tổng giá trị không gì có khả năng thay thế. I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CẤU TRÚC Tam đoạn luận đơn là suy luận diễn dịch gồm có hai tiền đề và kết luận đều đặn là các phán đoán thuộc tính đơn (nghĩa là các phán đoán dạng A, E, I, O mà ta đã thống kê), với đúng ba thuật ngữ khác nhau. ngôn từ (hay còn gọi là hạn từ35, từ) đóng vai trò chủ từ trong phán đoán kết luận gọi là tiểu ngôn từ (hay tiểu từ ), ngôn từ đóng vai trò thuộc từ của phán đoán kết luận gọi là đại thuật ngữ (hay đại từ), và thuật ngữ có mặt trong cả hai tiền đề nhưng không có mặt trong kết luận thì gọi là ngôn từ trung gian (hay là trung từ). Người ta hay ký hiệu đại thuật ngữ bằng chữ P, tiểu thuật ngữ bằng chữ S và ngôn từ trung gian bằng chữ M. Tiểu ngôn từ và đại ngôn từ được gọi chung là các thuật ngữ biên. thuật ngữ trung gian có vai trò cầu nối giữa hai ngôn từ biên, dựa vào mối LH giữa đại từ với trung từ và giữa tiểu từ với trung từ mà ta xác định được mối liên hệ giữa đại từ với tiểu từ. Tiền đề chứa đại thuật ngữ gọi là đại tiền đề. Tiền đề chứa tiểu ngôn từ gọi là tiểu tiền đề. Ví dụ 1: Trong tam đoạn luận đơn cổ điển: 33 Xem Aristote, Tuyển tập 4 tập, tập 2, NXB Tư tưởng, Moskva, 1978 (tiếng Nga), tr. 117-347. 34 Xem bản liệt kê vắn tắt các công trình logic hiện đại diễn giải thống kê về tam đoạn luận của Aristote trong sách đã dẫn, tr. 616-617. 35 Thật ra “hạn từ” và “ngôn từ” khác nhéu, ở đây dùng “hạn từ” chính xác hơn. tuy nhiên vì trong sách báo logic tiếng Việt thường xuyên người sử dụng “ngôn từ” nên Chúng Tôi sử dụng song song hai từ này để tạo thuận lợi cho bạn đọc. 97 Mọi người đều phải chết (1) Socrate là người (2) Vậy Socrate phải chết (3) thuật ngữ “Socrate” làm chủ từ trong kết luận nên là tiểu thuật ngữ. thuật ngữ “phải chết” làm thuộc từ trong kết luận, nên là đại thuật ngữ. ngôn từ “người” có mặt trong cả hai tiền đề, nhưng không có mặt trong kết luận, nên là thuật ngữ trung gian. Phán đoán (1) chứa đại thuật ngữ “phải chết”, nên là đại tiền đề. Phán đoán (2) chứa tiểu thuật ngữ “Socrate”, vậy nó là tiểu tiền đề. Ví dụ 2 : Trong tam đoạn luận : Mọi loài chim đều đặn biết bay (1) Đà điểu biết bay (2) Vậy Đà điểu là chim (3) ta có “đà điểu” là tiểu ngôn từ, “chim” là đại thuật ngữ , “biết bay” là thuật ngữ trung gian. Phán đoán (1) chứa đại thuật ngữ, vậy nó là đại tiền đề. Phán đoán (2) chứa tiểu ngôn từ, vậy nó là tiểu tiền đề. Lưu ý : * Trong tam đoạn luận đơn người ta thường viết đại tiền đề trước, tiểu tiền đề sau. Nhưng không phải bao giờ cũng nhất thiết phải như vậy. vì vậy, để xác định một tiền đề là đại tiền đề hay tiểu tiền đề thì ta không thể căn cứ vào vị trí của nó trong tam đoạn luận đơn, mà phải xét xem nó chứa đại thuật ngữ hay là tiểu ngôn từ . * Các từ “đại thuật ngữ”, “tiểu thuật ngữ”, “ngôn từ trung gian” dễ làm ta lầm tưởng rằng đại ngôn từ là ngôn từ có ngoại diên lớn nhất, tiểu thuật ngữ là thuật ngữ có ngoại diên bé nhất và ngôn từ trung gian là thuật ngữ có ngoại diên trung gian trong tam đoạn luận36. Thật ra không phải với tam đoạn luận đơn nào ta cũng có khả năng sắp xếp các ngôn từ theo độ lớn ngoại diên của chúng. Bởi vậy, để xác định một ngôn từ là đại hay tiểu ngôn từ, hay là thuật ngữ trung gian, phải căn cứ vào việc nó có mặt hay không trong kết luận, và nếu có thì đóng vai trò gì trong kết luận. Ví dụ 3: Trong tam đoạn luận đơn sau đây: Cá không biết bay (1) Chim biết bay (2) Vậy cá không phải là chim (3) 36 Các thuật ngữ “đại ngôn từ”, “tiểu ngôn từ”, “thuật ngữ trung gian” được Aristote định nghĩa theo độ lớn ngoại diên của chúng. Nhưng cần để ý rằng Aristote định nghĩa như vậy khi ông nghiên cứu hình I của tam đoạn luận đơn (xem Aristote, Tuyển tập 4 tập, tập 2, NXB Tư tưởng, Moskva, 1978 (tiếng Nga), tr. 124 ) . 98 Ta có (1) là tiểu tiền đề, mặc dù nó đứng trước (2). (2) là đại tiền đề mặc dù nó đứng sau (1). “Cá” là tiểu ngôn từ, “chim” là đại ngôn từ, “biết bay”là ngôn từ trung gian. Rõ ràng ở đây ta không thể nói rằng ngoại diên S nhỏ hơn ngoại diên P được. II. HÌNH VÀ KIỂU CỦA TAM ĐOẠN LUẬN ĐƠN 1. Hình của tam đoạn luận đơn Trung từ trong các tiền đề có khả năng chiếm các vị trí khác nhau. Trung từ có khả năng là chủ từ hoặc thuộc từ trong đại tiền đề, có khả năng là chủ từ hoặc thuộc từ trong tiểu tiền đề. Căn cứ vào vị trí đó người ta xác định các hình của tam đoạn luận đơn. Dễ thấy rằng có tất cả bốn loại hình khác nhéu. Các hình đó được biểu diễn như sau: Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 1 trung từ là chủ từ trong đại tiền đề và là thuộc từ trong tiểu tiền đề. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 2 trung từ là thuộc từ trong cả hai tiền đề. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 3 trung từ là chủ từ trong cả hai tiền đề. Trong các tam đoạn luận đơn thuộc hình 4 trung từ là thuộc từ trong đại tiền đề và là chủ từ trong tiểu tiền đề. Tam đoạn luận đơn ở ví dụ 1 thuộc hình 1. Tam đoạn luận đơn ở các ví dụ 2, ví dụ 3, thuộc hình 2. Tam đoạn luận đơn trong ví dụ 4 sau đây thuộc hình 3: Ví dụ 4: Người da đỏ sống trong rừng Người da đỏ không chặt phá rừng Vậy một số bộ tộc sống trong rừng không chặt phá rừng. Tam đoạn luận đơn thuộc hình 4 rất gượng ép, ít khi gặp trên thực tế. Suy luận sau là tam đoạn luận đơn thuộc hình 4. Ví dụ 5: Các loài chim di cư đều sống ở phương bắc 99 Các loài chim sống ở phương bắc đều đặn có bản năng nhận biết mùa đông sắp đến một vài loài có bản năng nhận biết mùa đông sắp đến là loài chim di cư. Aristote coi hình 1 là hình quan trọng nhất, các tam đoạn luận đơn đúng thuộc hình này ông coi là hoàn thiện. Tính đúng đắn của các tam đoạn luận đơn thuộc các hình khác được ông chứng minh bằng cách biến đổi về tam đoạn luận đơn thuộc hình 1, bằng cách áp dụng các suy luận diễn dịch trực tiếp như đảo ngược thuần tuý, biến đổi phán đoán, đặt đối lập vị từ , và/hoặc đổi chỗ các tiền đề cho nhéu37. Vì tính gượng ép của các tam đoạn luận đơn thuộc hình 4, Aristote không nghiên cứu loại hình này. Để đảm bảo tính đầy đủ về mặt logic, loại hình tam đoạn luận đơn này được các nhà logic về sau thống kê bổ sung thêm. 2. Kiểu của tam đoạn luận đơn Các phán đoán tiền đề và kết luận trong tam đoạn luận đơn có khả năng là các phán đoán đơn dạng A, E, I, hoặc O. Kiểu của một tam đoạn luận đơn là khái niệm cho biết các phán đoán tiền đề và kết luận của nó có dạng nào. Vì có 4 dạng phán đoán đơn, nên có tất cả 43 kiểu tam đoạn luận đơn. Nếu phân biệt kiểu tam đoạn luận đơn theo các hình khác nhau thì có thể nói đến 64 x 4 = 256 kiểu tam đoạn luận đơn tất cả. Người ta sử dụng ba chữ cái Latinh in hoa để biểu thị kiểu của tam đoạn luận đơn. Chữ cái thứ nhất cho biết dạng của phán đoán đại tiền đề, chữ cái thứ hai cho biết dạng của phán đoán tiểu tiền đề, chữ cái thứ ba cho biết dạng của phán đoán kết luận. Ví dụ, AEO là một kiểu tam đoạn luận đơn có đại tiền đề là phán đoán dạng A, tiểu tiền đề là phán đoán dạng E, kết luận là phán đoán dạng O. Một tam đoạn luận đơn là hoàn toàn xác định khi biết hình và kiểu của nó. Nghĩa là khi biết hình và kiểu, ta hoàn toàn có khả năng xác định được tam đoạn luận đơn có đúng hay không. III. CÁC TIÊN ĐỀ VÀ QUY TẮC CHUNG CỦA TAM ĐOẠN LUẬN ĐƠN dễ dàng nhận thấy rằng các tam đoạn luận đơn ở các ví dụ 1, 3 là đúng, còn các tam đoạn luận ở ví dụ 2 và ví dụ 6 sau đây là sai: Ví dụ 6: một số ngôi sao mà nay ta đang nhìn thấy đã tắt từ lâu. một số ngôi sao đã tắt từ lâu là lỗ đen. Vậy một số ngôi sao mà ta đang thấy là lỗ đen. 37 Chẳng hạn, vì các phán đoán PeM và MeP là cũng như (theo phép đảo ngược phán đoán), nên tam đoạn luận thuộc hình 2: PeM, SaM → SeP có thể chuyển thành tam đoạn luận: MeP, SaM → SeP. 100 Tiên đề và quy tắc của tam đoạn luận đơn là cơ sở để ta có thể phân biệt được tam đoạn luận đơn nào là đúng và tam đoạn luận đơn nào là sai38. 1. Tiên đề Tiên đề của một lý thuyết là một mệnh đề được thừa nhận – thông thường là nhờ tính chất hiển nhiên của nó – và không thể chứng minh hay bác bỏ được39. Tiên đề của tam đoạn luận là mệnh đề được thừa nhận làm cơ sở cho học thuyết về tam đoạn luận, và không thể chứng minh hay bác bỏ được nó trong khuôn khổ của chính học thuyết này. Nội dung của tiên đề được phát biểu như sau: – Về ngoại diên: “khẳng định hay phủ định toàn bộ một loại đối tượng là đã phủ định hay khẳng định từng đối tượng thuộc loại ấy”. – Về nội hàm: “Thuộc tính của thuộc tính của đối tượng là thuộc tính của bản thân đối tượng. Cái gì không thuộc về thuộc tính của đối tượng thì cũng không thuộc về đối tượng”. Hai cách phát biểu tiên đề như trên là tương đương với nhéu. Ta nhận thấy rằng tiên đề của tam đoạn luận đơn gồm có hai phần. Ta hãy xem phần một trong cách phát biểu thông qua nội hàm. Nếu như đối tượng S có thuộc tính là M, và M lại có thuộc tính P. Nghĩa là P là thuộc tính của thuộc tính M của đối tượng S. Khi đó P chính là thuộc tính của S. Ví dụ 7: Mọi khoa học (M) đều đặn có phương pháp nghiên cứu riêng (P) Logic học (S) là khoa học (M) Vậy logic học (S) có phương pháp thống kê riêng (P). Ở đây ngôn từ có phương pháp nghiên cứu riêng là thuộc tính của khoa học, mà khoa học lại là thuộc tính của logic học. Vậy nên logic học có thuộc tính là có phương pháp thống kê. Phần thứ hai của tiên đề trong cách phát biểu này nói rằng: nếu P không thuộc về bất cứ thuộc tính M nào của đối tượng S thì P cũng không thuộc về S. Ví dụ 8: Mọi số nguyên tố (M) đều không chia hết cho 3 (P) Số 31 (S) là số nguyên tố (M) Vậy số 31 (S) không chia hết cho 3 (P). 38 Như đã nói ở chương 6, trong sách này “suy luận đúng” có nghĩa là “suy luận hợp logic”. 39 Nếu nói chặt chẽ thì tiên đề không thể chứng minh hay bác bỏ được trong khuôn khổ của lý thuyết có tiên đề đó. Nó có thể được chứng minh hay bác bỏ trong những lý thuyết khác, bao quát hơn. 101 Cách phát biểu tiên đề thông qua ngoại diên có khả năng biểu diễn bằng sơ đồ Venn (Cách biểu diễn này chúng ta còn dùng để chứng minh các quy tắc chung của tam đoạn luận sau này. Về thực chất, cách biểu diễn này dựa trên lý thuyết tập hợp). Phần đầu của tiên đề được biểu thị như sau: Nếu ta có hai sơ đồ h1 (hình 1), h2 (hình 2) về quan hệ giữa các cặp ngôn từ M, P và M, S như được biểu diễn sau đây: thì bất cứ cách kết hợp hai sơ đồ ở hình 1 và hình 2 nào thỏa mãn khó khăn các hình tròn M trong hình 1 và hình 2 chồng khít lên nhéu cũng đều đặn cho ta hình tròn S nằm hoàn toàn trong hình tròn P (xem hình 3). Sơ đồ ở hình 1 nói rằng M có tính chất P, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại M đều là đối tượng loại P. Nói bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp: tập hợp M là tập hợp con của tập hợp P. Sơ đồ ở hình 2 nói rằng S có tính chất M, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại S đều đặn là đối tượng loại M. Nói bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp: tập hợp S là tập hợp con của tập hợp M. Sơ đồ ở hình 3 cho thấy rằng S có tính chất P, hay cũng vậy, mọi đối tượng loại S đều đặn là đối tượng loại P. Nói bằng ngôn ngữ lý thuyết tập hợp: tập hợp S là tập hợp con của tập hợp P. Xét phần sau của tiên đề. Nếu ta có hai sơ đồ biểu thị quan hệ giữa S và M, P và M như ở hình 4 và hình 5 thì bất cứ cách nào kết hợp hai sơ đồ này thành một sơ đồ, sao cho hình tròn M chồng khít lên nhéu, ta cũng đều đặn có sơ đồ như ở hình 6, chỉ rõ rằng S và P nằm hoàn toàn bên ngoài nhéu, nghĩa là mọi đối tượng S đều không có tính chất P, hay, cũng vậy, mọi đối tượng loại S đều đặn không là đối tượng loại P. 102 2. Các quy tắc chung của tam đoạn luận đơn Trực tiếp sử dụng tiên đề để xác định tính đúng sai của tam đoạn luận đơn rất không thuận tiện. Bởi vậy, từ các tiên đề đó người ta rút ra các quy tắc và dùng các quy tắc này để giải quyết vấn đề. Các quy tắc chung của tam đoạn luận đơn có thể chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất là các quy tắc về từ (hay ngôn từ), loại thứ hai là các quy tắc về tiền đề. Trước hết ta xét các quy tắc về từ. Quy tắc 1: Trung từ (M) phải chu diên ít nhất là ở một tiền đề. Nếu trung từ không chu diên trong cả hai tiền đề thì quan hệ giữa các đối tượng được cặp thuật ngữ M, P và M, S phản ánh sẽ hoàn toàn không xác định. cụ thể là khi biết đối tượng a có tính chất M, ta hoàn toàn không biết đối tượng a có tính chất S và tính chất P hay không. do đó, M không làm được vai trò trung gian giữa S và P. Nếu trung từ M không chu diên trong cả hai tiền đề thì ta có các trường hợp sau đây: Trường hợp 1: Cả hai tiền đề đều đặn là phán đoán dạng A và M là thuộc từ trong cả hai tiền đề. Trường hợp 2: Cả hai tiền đề đều là phán đoán dạng I và M là từ bất kỳ trong các tiền đề đó. Trường hợp 3: Cả hai tiền đề đều đặn là phán đoán dạng O và M là chủ từ trong các tiền đề đó. Trường hợp 4: Một trong hai tiền đề là phán đoán dạng I, M là từ bất kỳ trong nó, tiền đề kia là phán đoán dạng O và M là chủ từ trong tiền đề đó. Trường hợp 5: Một trong hai tiền đề là phán đoán dạng A với M là thuộc từ, tiền đề kia là phán đoán dạng I với M có khả năng là chủ từ cũng có thể là thuộc từ. Trường hợp 6 : Một trong hai tiền đề là phán đoán dạng A với M là thuộc từ. Tiền đề kia là phán đoán dạng O với M là chủ từ. Ta cho thấy tất cả các trường hợp đã nêu không có tam đoạn luận đơn đúng, nghĩa là từ các tiền đề không thể rút ra được kết luận chắc chắn. Trước hết ta xem xét trường hợp 1. Thật vậy, có khả năng biểu diễn hai tiền đề bởi sơ đồ như sau: 103 Kết hợp hai sơ đồ này lại sao cho các hình tròn M hoàn toàn trùng nhau, ta nhận thấy có thể thu được các kết quả sau (căn cứ vào tiên đề của tam đoạn luận): Các phán đoán với hai thuật ngữ (S), (P) tương ứng với các kết quả a, b, c, d, lần lượt là: a. Tất cả S đều là P, b. Mọi S đều đặn không phải là P, c. một vài S không là P, d. một số S là P. Bất cứ kết quả nào trên đây cũng có thể xảy ra, nhưng không kết quả nào là chắc chắn xảy ra. Bởi vậy, không có kết luận. Hay nói cách khác, mọi kết luận đều đặn không thỏa đáng. Bằng cách tương tự, ta dễ dàng kiểm tra các trường hợp còn lại và đi đến kết luận rằng trong tất cả các trường hợp đó không thể rút ra kết luận chắc chắn từ các tiền đề. Ví dụ 9: Xét tam đoạn luận đơn Vợ tôi là đàn bà Em là đàn bà Vậy Em là vợ tôi. Tam đoạn luận này đơn có cách thức như sau: Trong đó P là vợ tôi, S là Em, M là đàn bà. Suy luận này sai, vì trung từ không chu diên trong cả hai tiền đề. Quy tắc 2: Một từ không chu diên trong tiền đề thì không thể chu diên trong kết luận. Vì trung từ không có mặt trong kết luận nên quy tắc này chỉ nói về các thuật ngữ biên S và P. Quy tắc 2 thể hiện đòi hỏi cơ bản của suy luận diễn dịch – trong suy luận diễn dịch, thông tin chứa trong kết luận không thể nào nhiều hơn thông tin đã có trong các tiền đề. Như đã biết ở phần phán đoán, khi một từ chu P+ a M- S+ a M- S+ a P- 104 diên trong phán đoán thì lượng thông tin mà phán đoán cho biết về các đối tượng mà nó phản ánh là đầy đủ. Ngược lại, khi một từ không chu diên trong phán đoán thì lượng thông tin mà phán đoán cho biết về các đối tượng mà nó phản ánh là không đầy đủ. Vì vậy, từ yêu cầu của suy luận diễn dịch đơn giản suy ra quy tắc 2. Ta cũng có thể suy ra quy tắc 2 (và các quy tắc 3, 4) bằng cách dùng sơ đồ như đã làm với quy tắc 1. Việc làm này không khó, mặc khác khá dài dòng nên Chúng Tôi không trình bày ở đây. Ví dụ 10: Xét tam đoạn luận đơn Các hành tinh thuộc hệ Mặt trời quay xung quanh Mặt trời, Sao Bắc đẩu không phải là hành tinh thuộc hệ Mặt trời, Vậy sao Bắc đẩu không quay quanh Mặt trời. Tam đoạn luận đơn này có cách thức như sau: Trong đó quay xung quanh Mặt trời là P, sao Bắc đẩu là S, hành tinh thuộc hệ Mặt trời là M. Suy luận này sai, đại từ P không chu diên trong tiền đề, nhưng chu diên trong kết luận. Lưu ý: Các tam đoạn luận đơn có hạn từ chu diên trong tiền đề nhưng không chu diên trong kết luận không vi phạm quy tắc 2. Chẳng hạn, tam đoạn luận đơn trong ví dụ 5 có cấu trúc : có đại từ P chu diên trong tiền đề, nhưng không chu diên trong kết luận, và không vi phạm quy tắc 240. Sau đây là các quy tắc về tiền đề. Quy tắc 3: Có ít nhất một trong hai tiền đề là phán đoán khẳng định. Khi cả hai tiền đề là phán đoán phủ định thì phần đối tượng M được đề cập đến trong các tiền đề đó hoàn toàn không có quan hệ gì với các phần đối tượng tương ứng của S và P. Chính Vì vậy M không thể đóng vai trò cầu nối cho S và P được, nên không thể có kết luận. 40 một vài tác giả phát biểu quy tắc này ở dạng nghiêm ngặt hơn. cụ thể là đòi hỏi tính chu diên của các thuật ngữ trong tiền đề và trong kết luận phải giống hệt nhau, nghĩa là nếu một từ không chu diên trong tiền đề thì nó phải không chu diên trong kết luận, và nếu nó chu diên trong tiền đề thì trong kết luận cũng phải chu diên. M+ a P- S+ e M + S+ e P+ P+ a M- M+ a S- S- i P- 105 Ví dụ 11: Từ các tiền đề Tiếp thị không phải là bán hàng rong; Và: Tiếp thị không phải là công việc dễ dàng; ta không thể rút ra bất cứ kết luận nào về quan hệ giữa việc bán hàng rong và tính điều kiện hay dễ dàng của công việc. Quy tắc 4: Nếu một trong hai tiền đề là phán đoán phủ định thì kết luận phải là phán đoán phủ định. Ví dụ 12: Từ các tiền đề Mọi kẻ tội phạm đều không tránh khỏi bị trừng trị; và Kẻ hành hung người khác là kẻ tội phạm; Ta chỉ có thể rút ra kết luận phủ định Kẻ hành hung người khác không tránh khỏi bị trừng trị. Quy tắc 5: Từ hai tiền đề khẳng định không thể rút ra kết luận phủ định. Ví dụ 13: Từ các tiền đề những loại ong xây ngăn tổ của mình theo hình lục giác đều; và Ong bò vẽ cũng là một loài ong; không thể nào rút ra được kết luận phủ định. Hệ thống năm quy tắc vừa xem xét là các điều kiện cần và đủ để một tam đoạn luận đơn là hợp logic, là đúng41. Nói cách khác, tam đoạn luận đơn thỏa mãn cả năm quy tắc trên đây là tam đoạn luận đơn hợp logic, đúng, và chỉ những tam đoạn luận đơn thỏa mãn cả năm quy tắc trên đây mới là tam đoạn luận đơn hợp logic, đúng, những tam đoạn luận đơn vi phạm các quy tắc này (dù chỉ vi phạm một quy tắc) là không hợp logic, là sai. Khi biết kiểu và hình của tam đoạn luận đơn, áp dụng các quy tắc đã biết, ta có khả năng xác định tính hợp logic, tính đúng sai của nó. Chẳng hạn, xét tam đoạn luận đơn kiểu AEE, thuộc hình I. Vì tam đoạn luận đơn thuộc hình I, đại tiền đề là phán đoán dạng A, nên đại tiền đề là MaP. Vì tam đoạn luận đơn thuộc hình I, tiểu tiền đề là phán đoán dạng E, nên ta có tiểu tiền đề SeM. Kết luận là phán đoán dạng E, vậy kết luận là SeP. Xác định tính chu diên của các thuật ngữ trong tiền đề và kết luận, ta được cấu trúc của tam đoạn luận đơn đã cho: 41 Người ta cũng có thể xây dựng các hệ thống quy tắc khác. Một tam đoạn luận có khả năng hợp logic trong hệ thống quy tắc này và không hợp logic trong hệ thống quy tắc khác. M+ a P- S+ e M+ S+ e P+ 106 Đại từ P không chu diên trong tiền đề, nhưng lại chu diên trong kết luận. Như vậy quy tắc 2 không được thỏa mãn nên tam đoạn luận đơn đã xét sai. Ví dụ khác, tam đoạn luận đơn trong ví dụ 3 có cấu trúc : Nhìn vào cấu trúc này ta thấy các quy tắc chun

Mọi Người Xem :   buyer.com.vn


Các câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê luận cứ nhất quyết là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết luận cứ nhất quyết là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết luận cứ nhất quyết là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết luận cứ nhất quyết là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về luận cứ nhất quyết là gì


Các hình ảnh về luận cứ nhất quyết là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về luận cứ nhất quyết là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung về luận cứ nhất quyết là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

🏠 Quay lại trang chủ

Các bài viết liên quan đến

Mọi Người Xem :   Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ là gì? Đặc điểm của lợi suất tái phiếu

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơnCác câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gìCác Hình Ảnh Về luận cứ…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơnCác câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gìCác Hình Ảnh Về luận cứ…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơnCác câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gìCác Hình Ảnh Về luận cứ…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơnCác câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gìCác Hình Ảnh Về luận cứ…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơnCác câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gìCác Hình Ảnh Về luận cứ…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Bài giảng Chương 8: Tam đoạn luận nhất quyết đơnCác câu hỏi về luận cứ nhất quyết là gìCác Hình Ảnh Về luận cứ…