Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách

Bài viết Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách”

Đánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách


Xem nhanh

Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm của dự toán ngân sách? Kiểm soát lập dự toán ngân sách?

Trong Doanh nghiệp dự toán ngân sách có vai trò rất quan trọng thể hiện qua chức năng của nhà quản trị là định hướng, tổ chức điều hành và kiểm soát mọi vận hành của Doanh nghiệp. Lập dự toán ngân sách giúp công ty hoạt động tốt hơn trong tương lai vì nó giúp nhà quản trị nắm rõ được nguồn lực của mình, phán đoán trước hình tình sản xuất kinh doanh, từ đó giúp Doanh nghiệp sử dụng và phân phối hiệu quả nguồn lực. mặt khác dự toán ngân sách còn là công cụ hữu hiệu để nhà quản trị kiểm soát chi phí và định hướng mọi vận hành đạt được mục tiêu ngắn hạn và dài hạn Doanh nghiệp đã đặt ra.

dịch vụ Luật sư tư vấn pháp luật qua điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Dự toán ngân sách là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của dự toán ngân sách:
  • 3 3. Kiểm soát lập dự toán ngân sách:

1. Dự toán ngân sách là gì?

Dự toán là những tính toán dự kiến một cách toàn diện mục tiêu mà tổ chức phải đạt được, cùng lúc ấy chỉ rõ hình thức kêu gọi các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu mà tổ chức đặt ra. Dự toán được xác định bằng hệ thống các chỉ tiêu về số lượng và tổng giá trị cho một khoảng thời gian xác định trong tương lai. Dự toán được xây dựng trên cơ sở của kế hoạch và là trung tâm của kế hoạch.

Dự toán ngân sách là những tính toán, dự kiến một cách toàn diện về mục tiêu kinh tế, tài chính mà công ty cần đạt được trong kỳ vận hành, cùng lúc ấy chỉ rõ cách thức, biện pháp kêu gọi các nguồn lực để thực hiện mục tiêu và nhiệm vụ đó. Dự toán ngân sách là một hệ thống bao gồm thường xuyên dự toán như dự toán tiêu thụ, dự toán sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu, dự toán nhân công, dự toán chi phí sản xuất chung, dự toán chi phí bán hàng, dự toán chi phí quản lý Doanh nghiệp, dự toán giá vốn hàng bán, dự toán vốn đầu tư, dự toán kết quả vận hành kinh doanh, dự toán bảng cân đối kế toán.

Vai trò của dự toán ngân sách là đáp ứng cho chức năng của nhà quản trị như chức năng định hướng, chức năng tổ chức và điều hành, và chức năng kiểm soát vận hành kinh doanh của nhà quản trị. Thông qua các chức năng này nhà quản trị đạt được mục tiêu của Doanh nghiệp là tối đa hóa lợi nhuận.

Dự toán ngân sách bảo đảm thực hiện 03 chức năng chính:

– Chức năng định hướng: là chức năng quản trị có mục đích xác lập một mô hình (tham chiếu) cho tương lai nhờ đó mà ta nhận ra những cơ hội và rủi ro, căn cứ vào đó phải làm những việc ngay bây giờ để khai thác cơ hội và né tránh rủi ro. hoạch định liên quan đến dự báo và tiên liệu tương lai, đến mục tiêu cần đạt được và những phương thức đạt những mục tiêu đó.

Dự toán ngân sách xác định mục tiêu mà Doanh nghiệp đạt được trong kỳ vận hành, đồng thời dự kiến nguồn lực để thực hiện mục tiêu đó, vai trò này của dự toán ngân sách thể hiện ở việc lập dự toán báo báo kết quả hoạt động buôn bán, dự toán tiêu thụ, dự toán chi phí sản xuất, dự toán chi phí nguyên vật liệu, dự toán nhân công, dự toán chi phí sản xuất chung,..có khả năng nói chức năng này là công cụ để nhà quản trị lượng hóa các kế hoạch của mình.

Mọi Người Xem :   Top 33+ Các Kí Hiệu Trong Toán Học Đầy Đủ Và Chi Tiết

– Chức năng tổ chức và điều hành:

Chức năng này thể hiện sự kêu gọi và phân phối nguồn lực để thực hiện mục tiêu của nhà quản trị, nhà quản trị kết hợp hoạch định giữa các mục tiêu, nhiệm vụ chi tiết của từng bộ phận với việc đánh giá năng lực sản xuất buôn bán, qua đó điều phối lại nguồn lực của công ty sao cho sử dụng nguồn lực hiệu quả nhất, đạt được mục tiêu lợi nhuận của công ty. Thể hiện ở dự toán là các văn bản cụ thể, súc tính truyền đạt các mục tiêu, chiến lược buôn bán của các công ty đến các quản lý bộ phận phòng ban.

Xem thêm: Các hình thức xử lý khắc phục bội chi Ngân sách Nhà nước

– Chức năng kiểm soát:

Kiểm soát là quá trình so sánh kết quả thực hiện với dự toán và đánh giá việc thực hiện dự toán đó. Việc kiểm soát phụ thuộc và dự toán, chức năng này xem dự toán ngân sách là cơ sở, là chuẩn để so sách với kết quả thực tế của công ty. Kiểm soát dự toán ngân sách thông qua việc thực hiện các chiến lược đánh giá mức độ thành công của dự toán, và trong trường hợp cần thiết có khả năng đưa ra các giải pháp sửa chữa, khắc phục nhược điểm. Nếu Doanh nghiệp không thực hiện việc kiểm soát thì dự toán ngân sách sẽ không phát huy hết công dụng vốn có của nó.

mặt khác dự toán ngân sách còn có vai trò quan trọng trong quá trình ra quyết định phân bổ nguồn lực, trong bố trí nhân lực thông qua việc đánh giá trách nhiệm trong việc thực hiện mục tiêu mà dự toán đề ra.

✅ Mọi người cũng xem : hạn mức giao dịch tháng là gì

2. Đặc điểm của dự toán ngân sách:

Dự toán ngân sách là một đánh giá sơ bộ về các quỹ dự kiến sẵn có cho một công ty hoặc cơ quan, hoặc các quỹ rất cần thiết để hoàn thành một dự án. Những ước tính này cung cấp thông tin có tổng giá trị cho mục đích lập kế hoạch nhưng không phải là cuối cùng. Khi có thông tin cuối cùng, các nhân viên có khả năng cập nhật tài liệu và xác định xem có bất kỳ thay đổi nào là tác nhân cần quan tâm hay không. Các tài liệu này có thể được cung cấp cho công chúng khi chúng liên quan đến các bộ phận và dự án được tài trợ công, để cho phép các thành viên của công chúng tham gia vào quá trình lập ngân sách.

Trong trường hợp ước tính về nguồn vốn khả dụng, dự toán ngân sách thường do chính quyền khu vực hoặc cơ quan ban hành. Tài liệu thảo luận về các nguồn quỹ có thể có như thu thuế, trợ cấp, tiền từ các bộ phận chính phủ, và thu từ tiền phạt và lệ phí. Điều này cung cấp thông tin về ngân sách hoạt động hiện có. Nhân viên và các bên khác quan tâm có khả năng xem xét ước tính để tìm hiểu thêm về các ưu tiên tài trợ và các lựa chọn tài trợ khác nhau có khả năng có sẵn. Các quỹ dành riêng cho các mục đích chi tiết được đánh dấu trong dự toán để mọi người biết rằng chúng không phải là một phần của quỹ chung.

Các Doanh nghiệp chuẩn bị đấu thầu dự án cho khách hàng thường cần chuẩn bị một ước tính ngân sách chi tiết để làm cho khách hàng biết tất cả các chi phí tiềm năng. Ước tính này thường chỉ có giá trị trong một thời gian giới hạn. Nếu khách hàng chờ đợi quá lâu, chi phí cho vật tư, nhân công và các chi phí khác có khả năng tăng theo ảnh hưởng của thị trường và ước tính sẽ không còn chính xác. Dự toán ngân sách cũng thường bao gồm một mục nhập cho các khoản vượt dự đoán, do đó khách hàng biết được số tiền có thể được thêm vào chi phí vào cuối dự án.

Mọi Người Xem :   Quy Trình và Kinh Nghiệm nộp Visa 457 định cư tay nghề Úc

Khi xem xét dự toán ngân sách, bạn có thể cẩn thận đọc các danh mục riêng lẻ để hiểu ý nghĩa của chúng. Nếu định nghĩa không rõ ràng hoặc tài liệu mơ hồ, người chuẩn bị tài liệu có thể cung cấp thông tin. Dự toán ngân sách cũng có khả năng bao gồm các lựa chọn thay thế; Ví dụ, một công ty xây dựng có thể thảo luận về chi phí của các loại ván lợp khác nhau trong tài liệu để khách hàng có khả năng tìm hiểu thông tin về cách các lựa chọn khác nhéu có thể ảnh hưởng đến chi phí tổng thể của dự án.

✅ Mọi người cũng xem : máy nước nóng lạnh tiếng anh là gì

3. Kiểm soát lập dự toán ngân sách:

Kiểm soát lập dự toán ngân sách là giai đoạn thứ ba trong quá trình lập dự toán ngân sách.

Xem thêm: Quy định căn cứ để xây dựng, lập dự toán ngân sách nhà nước

Lập dự toán ngân sách là một công việc quan trọng phải được thực hiện liên tục từ năm này sang năm khác, từ tháng này sang tháng khác. Vì vậy để việc lập dự toán ngân sách ngày càng hoàn thiện hơn cần phải thường xuyên theo dõi, đánh giá tình hình dự toán, từ đó xem xét lại các số liệu, thông tin, cơ sở lập dự toán ngân sách và có điều chỉnh cần thiết, kịp thời, đồng thời rút kinh nghiệm cho những lần lập dự toán tiếp theo.

Ở giai đoạn hay hoạt động kiểm soát lập dự toán phải tập trung vào các vấn đề:

– Phân tích sự khác biệt giữa kết quả thực tế và dự toán.

– Theo dõi những khác biệt, phân tích lỗi, kiểm tra những điều bất ngờ.

– Dự báo lại và điều chỉnh, xem xét sử dụng những dạng ngân sách khác, rút kinh nghiệm.

Ưu điểm ở giai đoạn kiểm soát này mà các công ty làm được đó là: Phòng kế toán tổng hợp kết quả buôn bán tình hình thực tế ở từng năm để so sách dự toán nên thuận lợi cho công tác đánh giá có khả năng rút kinh nghiệm cho lần lập dự toán tiếp theo.

Nhược điểm hay gặp phải: Trong quy trình lập dự toán ngân sách Doanh nghiệp chỉ quan tâm đến việc xây dựng dự toán ngân sách, dùng dự toán ngân sách để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vào thời điểm cuối năm. Doanh nghiệp chưa thực hiện việc điều chỉnh dự toán ngân sách và kiểm soát dự toán ngân sách.

Bên cạnh việc kiểm soát lập dự toán ngân sách, thì công tác kiểm soát dự toán ngân sách cũng rất quan trọng, quy trình kiểm soát ngân sách phải được thực hiện liên tục trong năm. nhiều theo dõi, kiểm tra việc thực hiện dự toán ngân sách và so sách kết quả đạt được với những chỉ tiêu trong dự toán ngân sách đặt ra, từ đó điều chỉnh kịp thời sao cho dự toán ngân sách sát với tình hình thực tế của Doanh nghiệp

Xem thêm: Chi ngân sách Nhà nước là gì? Quy định về khó khăn chi ngân sách Nhà nước?

Xem thêm: Nội dung nguyên tắc cân đối trong hoạt động ngân sách nhà nước

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Kinh tế tài chính

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.139 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Năm ngân sách là gì? Thời điểm bắt đầu năm ngân sách nhà nước? Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách Nhà nước qua các năm?

Mã quan hệ ngân sách là gì? Cách tra cứu mã quan hệ ngân sách? hồ sơ tra cứu mã quan hệ ngân sách?

Kết dư ngân sách là gì? Quy định về kết dư ngân sách? Tham khảo một vài việc làm liên quan đến kết toán ngân sách?

Nợ quốc gia (National debt) là gì? Thâm hụt ngân sách (Budget deficit) là gì? Sự khác biệt giữa nợ quốc gia và thâm hụt ngân sách?

Bội chi ngân sách nhà nước là gì? Bù đắp bội chi ngân sách nhà nước? Các giải pháp xử lý bội chi ngân sách nhà nước?

Phương pháp hướng tiếp cận từ dưới lên trong định hướng ngân sách là gì? Phân loại các phương pháp? Lợi ích của việc lập ngân sách?

Chênh lệch ngân sách là gì? nguyên nhân kéo theo chênh lệch ngân sách? Ý nghĩa của việc chênh lệch ngân sách?

Chế độ với người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ có thai? Tạm giam có thể được áp dụng với phụ nữ có thai không? Áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam đối với phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ?

Hợp đồng cung cấp sản phẩm dọn vệ sinh trường học? Mẫu hợp đồng cung cấp sản phẩm dọn vệ sinh trường học? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng cung cấp sản phẩm dọn vệ sinh trường học?

Áp lực học tập là gì? Dấu hiệu, thực trạng, tác nhân, hệ lụy của áp lực học tập. Cách hạn chế căng thẳng trong quá trình học tập.

Điều kiện ứng cử trưởng thôn, trưởng ấp, tổ trưởng tổ dân phố? quá trình bầu cử trưởng thôn? Mẫu phiếu bầu cử trưởng thôn.

Đề tài nghiên cứu khoa học là gì? Lợi ích và các bước của quy trình thống kê khoa học. Ví dụ về một vài đề tài nghiên cứu khoa học.

Biên bản là gì? những loại biên bản thường gặp? Những trường hợp cần lập biên bản và phương pháp ghi biên bản?

Mẫu cụ thể thanh toán với người mua, người bán là gì? Mẫu số S04-DNSN: cụ thể thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? Hướng dấn soạn thảo mẫu chi tiết thanh toán với người mua, người bán chi tiết nhất? một số quy định về cụ thể thanh toán với người mua, người bán?

Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư là gì? Mẫu văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư? Hướng dẫn viết văn bản cam kết hỗ trợ đầu tư chi tiết nhất? một số quy định về cam kết hỗ trợ đầu tư?

Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ là gì? Hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? Hướng dẫn soạn thảo hợp đồng vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ? một vài quy định về vay vốn từ quỹ tích lũy trả nợ?

Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp là gì? Mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? Hướng dẫn lập mẫu đơn đề nghị chi trả phí bảo hiểm nông nghiệp? một vài quy định pháp luật liên quan?

Sàm sỡ là gì? Trách nhiệm dân sự, trách nhiệm hình sự và xử phạt hành chính hành vi sàm sỡ người khác theo quy định pháp luật.

Mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết liệt chỉ định người đại diện theo pháp luật của pháp nhân? một vài quy định liên quan?

Hành vi vượt đèn đỏ là gì? Mức phạt khi ô tô, xe máy vượt đèn đỏ? hệ lụy kéo theo khi các phương tiện cố tình vượt đèn đỏ?

sử dụng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không sử dụng chích điện tự vệ có vi phạm pháp luật không? Mức xử phạt với hành vi mua bán dùng chích điện bất hợp pháp? Những trường hợp mua bán dùng chích điện hợp pháp?

Mẫu quyết liệt kê biên của cải/tài sản của pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt kê biên của cải/tài sản của pháp nhân? Hướng dẫn mẫu quyết liệt kê biên của cải/tài sản của pháp nhân? Quy định pháp luật?

Mẫu quyết định phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân là gì? Mẫu quyết liệt hồi phục điều tra bị can đối với pháp nhân? Hướng dẫn lập mẫu quyết liệt phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng là gì? Mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? Hướng dẫn lập mẫu đề nghị pháp nhân cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng? một vài quy định pháp luật liên quan?

Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn là gì? Mẫu báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? Hướng dẫn lập báo cáo thẩm định và phê duyệt cho khách hàng vay vốn? một vài quy định pháp luật liên quan?

Thuế là gì? những loại thuế? Hướng dẫn tra cứu nợ thuế tất cả các loại thuế và hải quan?

Hộ kinh doanh là gì? Các đặc điểm của hộ buôn bán. Hướng dẫn giấy tờ thành lập hộ buôn bán qua mạng (online).Các câu hỏi về lập dự toán ngân sách nhà nước là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê lập dự toán ngân sách nhà nước là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách1. Dự toán ngân sách là gì?2. Đặc điểm…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách1. Dự toán ngân sách là gì?2. Đặc điểm…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách1. Dự toán ngân sách là gì?2. Đặc điểm…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách1. Dự toán ngân sách là gì?2. Đặc điểm…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách1. Dự toán ngân sách là gì?2. Đặc điểm…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Dự toán ngân sách là gì? Đặc điểm và kiểm soát lập dự toán ngân sách1. Dự toán ngân sách là gì?2. Đặc điểm…