–>

Trung bình: 4,49

Đánh giá: 307

Bạn đánh giá: Chưa

 • Bài 1 Trang 9 SGK Hoá Học 10
 • Vocabulary – Phần từ vựng – Unit 16 Tiếng Anh 10
 • Câu 1 trang 114 sgk GDCD 10
 • Câu 1 trang 6 SGK Tin học 10
 • Câu 3 trang 8 SGK Công nghệ 10

Vi khuẩn lam tổng hợp prôtêin của mình từ nguồn cacbon và nitơ ở đâu? Kiểu dinh dưỡng của chúng là gì?

 Vi khuẩn lam có khả năng tự tổng hợp prôtêin.

   – Nguồn cacbon cung cấp là CO2 do quy trình quang tự dưỡng.

   – Nguồn nitơ là nitrôgenaza cố định nitơ phân tử, diễn ra chủ yếu ở trong tế bào dị hình.

 Kiểu dinh dưỡng: quang tự dưỡng.

Bài 2 trang 94 SGK Sinh học 10. Điền sự sai khác của hai quy trình lên men vào bảng sau:

Bài 3 trang 94 SGK Sinh học 10. Tại sao khi để quả vải chín qua 3-4 ngày thì có mùi chua ?

–>

  Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic  

 • Phần một: Giới thiệu chung về thế giới sống

 • Phần hai: Sinh học tế bào

 • Phần ba: Sinh học vi sinh vật

  • Chương I: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

   • Bài 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
   • Bài 23: Qúa trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật
   • Bài 24: Thực hành: Lên men êtilic và lactic
  • Chương II: Sinh trưởng và sinh sản của vi sinh vật

   • Bài 25: Sinh trưởng của vi sinh vật
   • Bài 26: Sinh sản của vi sinh vật
   • Bài 27: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng ở vi sinh vật
   • Bài 28: Thực hành: Quan sát một số vi sinh vật
  • Chương III: Virus và bệnh truyền nhiễm

   • Bài 29: Cấu trúc của những loại virut
   • Bài 30: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ
   • Bài 31: Virut gây bệnh. Ứ ng dụng của virut trong thực tiễn
   • Bài 32: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch
   • Bài 33: Ôn tập phần sinh học vi sinh vật
Mọi Người Xem :   Top 9 Địa chỉ dán keo/decal xe máy đẹp giá rẻ nhất TPHCM - http://buyer.com.vn

Giải bài tập sgk lớp 12 Giải bài tập sgk lớp 11 Giải bài tập sgk lớp 10 Tải app giải bài tập sgk Văn mẫu Blog