Khoa Ngoại sản  được thành  lập từ khi thành lập ttyt huyện bắc sơn, đến năm 2013 khoa sản được thành lập. khoa ngoại hoạt động độc lập.  biên chế cán bộ có 8 cán bộ 01 bác sỹ làm trưởng khoa, 01 điều  dưỡng làm điều dưởng trưởng khoa. Có 6 phòng điều trị.  Tổng số 32 gường bệnh.Đền nay.Tổng số viên chức: 8, trong đó:–         01 Bác sĩ : trưởng khoa.-         01 Bác sĩ điều trị.-         01 điều dưỡng: điều dưỡng trưởng khoa.-         02 Cao đẳng điều dưỡng.-         03 Điều dưỡng trung học.II. Cơ sở vật chất, trang thiết bị:–         Tổng số phòng: 10-         Tổng số giường: 32-         Bàn kéo nắn bó bột.-         dao mổ điện.-         Bộ tiểu phẫu thuật.III. Chức năng nhiệm vụ1. Chức năng:– Khoa Ngoại là đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện Bắc Sơn, chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban Giám đốc Trung tâm Y tế về chuyên môn nghiệp vụ, kính phí, nhân lực, đào tạo, nâng lương , thi đua khen thưởng, kỷ luật.- Khoa Truyền nhiễm có chức năng tham mưu cho Giám đốc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỷ thuật, khám chữa bệnh.- Phối hợp các khoa lâm sàng, cận lâm sàng trong việc chẩn đoán và điều trị.2. Nhiệm vụ:.- khoa ngoại là khoa lâm sàng thực hiện khám bệnh, chữa bệnh chủ yếu bằng các thủ thuật và phẫu thuật.- Sắp xếp các buồng bệnh liên hoàn, tiện cho công tác phẫu thuật, chăm sóc và vận chuyển người bệnh.- Theo dõi sát và nắm chắc diễn biến bệnh lý của người bệnh trong khoa.- Khám lại người bệnh trước khi hội chẩn, chuyển khoa, chuyển viện, ra viện. Những trường hợp khó phải báo cáo ngay giám đốc bệnh viện, xin phép ý kiến giải quyết.- Tổ chức thường trực và công tác cấp cứu liên tục 24 giờ, sẵn sàng phục vụ khi có yêu cầu.- Tham dự họp hội đồng người bệnh cấp khoa.- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục sức khỏe tại khoa cho người bệnh và người nhà.- Tham gia thống kê khoa học, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng thực hành, sinh viên thực tập, chỉ đạo tuyến theo sự phân công của Ban giám đốc.- Tổ chức công tác hành chính, nghiên cứu, báo cáo số liệu, lưu trữ tài liệu giấy tờ theo quy định, thực hiện chế độ, quy chế công tác chuyên môn do Bộ y tế quy định.