Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam

Bài viết Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam”

Đánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam


Xem nhanh
TS. Lê Thẩm Dương - Học nghề Lãnh đạo (Bản full)

(LLCT) – Ở Việt Nam, từ lâu nay, chính trị là yếu tố ảnh hưởng bao trùm, chi phối các hoạt động lãnh đạo, quản lý. Khoa học về lãnh đạo, quản lý dường như chưa xác định được mục tiêu, phương pháp nghiên cứu, các lý thuyết riêng và chưa có sự độc lập rất cần thiết so với khoa học chính trị (chính trị học). trong lúc đó, ở các nước phát triển, các môn học về vận hành lãnh đạo (leadership), khoa học về sự thành công… đã được nghiên cứu, đào tạo một cách chính quy trong thường xuyên trường đại học. Do vậy, phải khẳng định chúng ta đang có sự lạc hậu trong lĩnh vực này.

1. Khái quát lý luận về khoa học lãnh đạo – quản lý

– Các công trình của các triết gia Trung Hoa cổ đại và các học giả Trung Quốc hiện đại về lý luận lãnh đạo, quản lý

Xuất phát là 3 nhà sáng lập 3 trường phái chính là đức trị, pháp trị, vô vi là Khổng Tử, Hàn Phi Tử, Lão Tử… Nhóm công trình này tập trung thể hiện quan điểm, tư tưởng lãnh đạo chính trị và thuật trị dân, trị nước như Khổng Tử với Luận ngữ, Đại học,Trung dung; Lão Tử với Đạo đức kinh, Hàn Phi với Hàn Phi tử. Ở Việt Nam, nguồn tư liệu này được xuất bản qua sự chú giải của các học giả như Ngô Tất Tố, Nguyễn Hiến Lê, Nguyễn Đăng Thục, Vũ Khiêu, Phan Ngọc…

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc hiện đại như Phùng Hữu Lan (bộ sách Lịch sử Triết học Trung Quốc), Hồ Thích (sách Trung Quốc triết học sử đại cương), Quách Mạt Nhược (sách nghiên cứu xã hội cổ đại Trung Quốc), Phạm Văn Lan, Lâm Ngữ Đường… đã thể hiện sự phong phú, sâu sắc, đặc sắc và cả mặt hạn chế của nền triết học Trung Quốc, trong đó có nhiều tư tưởng triết học về chính trị và quản lý xã hội.

Trung Quốc thời hiện đại có thường xuyên công trình nghiên cứu chính trị, xã hội từ quan điểm của dân tộc, quốc gia, mặc khác, lại không có lý luận quản lý, lãnh đạo có tầm tác động với thế giới. Họ cũng phải sang các nước tiên tiến học tập, phải nhập khẩu và dùng thường xuyên giáo trình, sách chuyên khảo từ Mỹ, Tây Âu… trong lĩnh vực quản trị công ty, lãnh đạo tổ chức và quản lý hành chính công.

– Các công trình nghiên cứu về khoa học quản lý, lãnh đạo từ các nước phát triển: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản

Trường phái Quản lý theo khoa học,tiêu biểu là F. Taylor với các công trình nghiên cứu Quản lý phân xưởng(1903); Hệ thống định mức danh mục và nghệ thuật cắt gọt kim loại(1906); Các nguyên tắc của quản lý theo khoa học(1911). Quản lý theo khoa học đã thực hiện tách chức năng của “nhà quản lý” khỏi vai trò, chức năng của “ông chủ” và làm cho công việc quản trị sản xuất trở nên thông minh hơn, có hiệu suất cao hơn thường xuyên so với quản lý truyền thống. Các nguyên tắc bảo đảm cho vận hành quản lý thực hiện một cách khoa học được ông đề xuất, như: tiêu chuẩn hóa công việc, chuẩn hóa thao tác, quá trình làm việc, chuyên môn hóa lao động, có công cụ và môi trường lao động thích hợp… vẫn đang được áp dụng rộng rãi trong quản trị hiện đại. Song, cách tiếp cận, tư tưởng “con người kinh tế” của ông bị phê phán là máy móc và phiến diện.

Trong cuốn Quản lý công nghiệp và quản lý nói chung(1911), H. Fayol đã đưa ra lý luận Quản lý tổng quátvới quan điểm cần mở rộng phạm vi ứng dụng của lý luận quản lý theo khoa học, không những trong các Doanh nghiệp công nghiệp mà còn áp dụng cho các bộ phận hành chính nhà nước. Định nghĩa về quản lý mà ông đưa ra đã nêu đủ các chức năng của một nhà quản lý và chủ thể quản lý nói chung: Quản lý tức là lập kế hoạch, tổ chức, chỉ huy, phối hợp và kiểm tra.Thuyết Quản lý theo khoa học/bằng khoa họccủa Taylor và Fayol sau đó được các nhà khoa học phát triển theo thường xuyên hướng và các nhánh khác nhau, mạnh nhất là xu hướng nghiên cứu khoa học lãnh đạo có tính độc lập tương đối so với khoa học quản lý với các bắt buộc và tiêu chuẩn cao hơn.

Mọi Người Xem :   Trùng Thảo Sâm Nhung. Giá từ 85.000 ₫ - 10 nơi bán.

Thuyết Lãnh đạo dựa trên cơ sở tố chất (Traits Theory).Những năm1930 – 1940 ở Mỹ, thường xuyên học giả đã cố gắng chứng minh rằng các nhà lãnh đạo xuất sắc đều đặn có những tố chất ưu việt, nổi trội so với số đông như tính thống trị, tham vọng, nhiệt huyết, khiêm nhường… Song rất khó đạt tới sự thống nhất giữa các nhà thống kê về danh sách các phẩm chất có tính bẩm sinh của người lãnh đạo.

Lý luận lãnh đạo dựa trên cơ sở hành vi(Behavioral Theories) tập trung nghiên cứu về phong cách lãnh đạocủa các nhà lãnh đạo công ty. các thống kê của Đại học Michigan và Đại học Ohio (Hoa Kỳ) về câu hỏi lãnh đạo cần tập trung vào công việc hay con người, hay cả hai trọng tâm này. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong những môi trường khác nhéu, cùng một phong cách lãnh đạo lại cho những kết quả khác nhau.

Vào những năm 1960, các nghiên cứu về hiệu quả lãnh đạo – tập trung vào đối tượng là nhóm lãnh đạo Doanh nghiệp đã đề xuất một lý thuyết mới về lãnh đạo – Lý luận lãnh đạo theo tình thế – (Contingency theories) với ý tưởng môi trường khách quan và sự biến đổi cho phù hợp quyết định phong cách và hiệu quả của nhà quản lý, lãnh đạo.

Một trường phái mới trong khoa học quản lý, lãnh đạo hiện đại là Lý luận về lãnh đạo, quản lý dựa trên hệ thống văn hóa tổ chức/văn hóa Doanh nghiệp. các nghiên cứu theo hướng này phải kể đến các tác phẩm của W. Ouchi về Thuyết Z, của M. Yoshino và E. Vogel về Mô hình quản lý của Nhật Bản. Theo E. Vogel, mô hình, phương thức quản lý của Nhật Bản rất thành công trong những năm 70 – 90, cần được học hỏi, vận dụng vào các nước khác, trước hết là Hoa Kỳ. Các tổ chức sản xuất, kinh doanh cũng có khả năng tạo ra các tổng giá trị cho nó, cho xã hội và quy trình kiến tạo văn hóa tổ chức, văn hóa Doanh nghiệp có vai trò quan trọng của người sáng lập và lãnh đạo tổ chức.

Các lý thuyết lãnh đạo gần đây chú ý đến vai trò của nhà lãnh đạo khởi nghiệp, sáng lập xuất sắc, thực thi nhiệm vụ xây dựng, truyền bá, quản trị và phát triển văn hóa tổ chức của mình. Theo cách tiếp cận này, các nhà lãnh đạo lớn thường có mục đích tạo ra cho tổ chức và nhân viên dưới quyền họ không những sự thành đạt về vật chất mà còn cả các yếu tố và tổng giá trị tinh thần. Lãnh đạo bằng văn hóa tổ chức của Doanh nghiệpkhông những được luận giải trong các công trình nghiên cứu của P. Drucker, W. Ouchi, E. Schein… mà còn được truyền bá một cách mạnh mẽ và hiệu quả thông qua các sách hồi ký hay tổng kết kinh nghiệm thực tế của các nhà lãnh đạo xuất sắc các tập đoàn, tổ chức kinh doanh và cả các tổ chức chính trị, tôn giáo. Triết lý hành động đúng đắn, văn hóa tổ chức vững vàng chính là nền tảng và hệ điều hành cho lãnh đạo thực hiện được việc đổi mới và thích nghi với sự biến đổi nhanh chóng và sâu sắc của thời kỳ cách mạng khoa học – công nghệ, kinh tế tri thức và toàn cầu hóa.

mặc khác, khi vào Việt Nam, các tư tưởng và lý luận lãnh đạo trên phải có sự vận dụng một cách chọn lọc, sáng tạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh đặc thù thì mới có thể phát huy được mặt mạnh của nó. Một điều bất cập khá thường nhật Hiện tại là, các trường đại học giảng dạy cho sinh viên các lý thuyết quản lý, lãnh đạo hiện đại bằng giáo trình của nước ngoài mà không chú ý đầy đủ đến thể chế và đặc điểm của hệ thống chính trị Việt Nam, trong khi các bộ phận nắm quyền lực công thì tiếp tục thực hiện sự lãnh đạo, quản lý của mình dựa vào kinh nghiệm và ý thức chính trị theo các học thuyết truyền thống, rất thiếu kiến thức và kỹ năng về khoa học, công nghệ hiện đại có liên quan tới công việc, nghề nghiệp lãnh đạo, quản lý. 

– Các công trình thống kê về quản lý, lãnh đạo của Việt Nam

Nhóm nghiên cứu về ảnh hưởng, tác động của các giá trị tư tưởng, truyền thống văn hóa dân tộc đối với nhận thức, vận hành và phong cách của các chủ thể lãnh đạo, quản lý của Việt Nam. Ở Việt Nam thời kỳ cổ và trung đại, quan niệm về lãnh đạo, quản lý bó hẹp trong việc cai trị hay vấn đề cách thức trị nước của tầng lớp vua quan đối với dân chúng. Tuy vậy, một vài di sản của văn hóa cai trị – quản lý theo Nho giáo vẫn tiếp tục được nghiên cứu và truyền bá đến ngày nay đã khẳng định tính hợp lý, đúng đắn của nó như tư tưởng nhà cai trị phải có đủ phẩm cách, lòng nhân ái, đề cao phương pháp đức trị và mô hình quản lý xã hội theo gia đình, gia tộc… Đồng thời, tư tưởng về lãnh đạo, quản lý đất nước thời kỳ này có một nguồn mạch một cách tự nhiên quý giá từ các vị anh hùng và thiên tài chính trị – quân sự của dân tộc ta như Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ… với ý chí khẳng định chủ quyền độc lập, toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn và phát triển bản sắc văn hóa và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc.

Mọi Người Xem :   Công chứng giấy tờ ở đâu? Bản sao công chứng có giá trị thế nào?

Nhóm thống kê về lý luận và phương pháp luận của khoa học tổ chức liên quan tới vấn đề thiết kế cơ chế, tổ chức bộ máy quyền lực trong hệ thống chính trị và các bộ phận công quyền.Trường phái khoa học tổ chức này đã trở nên lạc hậu với thế giới. Ở Việt Nam, do tác động của trường phái khoa học Xôviết, trong nhiều thập kỷ, tổ chức được hiểu là một phạm trù bao trùm các nội dung của công tác tổ chức thể chế, công tác cán bộ, công tác quản lý nhân sự trong hệ thống chính trị. Giảm của cách tiếp cận này là chưa chú trọng tới vấn đề quyền lực, trách nhiệm cá nhân và hiệu quả lãnh đạo, chưa làm rõ mối quan hệ giữa chủ thể lãnh đạo và thể chế, tổ chức của nó. Câu hỏi lãnh đạo quyết định thể chế, tổ chức bộ máy lãnh đạo, quản lý hay ngược lại, và công việc lãnh đạo cần đặt trọng tâm vào tổ chức hay là nhân sự còn là một vấn đề cần phải tiếp tục thống kê.

Nhóm nghiên cứu về tư tưởng và cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp…Tư tưởng Hồ Chí Minh có ảnh hưởng sâu sắc đến các nhà lãnh đạo thời kỳ này, tập trung trong các tác phẩm Sửa đổi lối làm việc(1947), Di chúc(1969)… ngoài ra, nhiều công trình nghiên cứu Hồ Chí Minh của Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trần Văn Giàu, Đặng Xuân Kỳ và các nhà thống kê ở nước ta hiện nay đã cho thấy tổng giá trị của tư tưởng, minh triết, nhân cách, đạo đức, phong cách lãnh đạo của Hồ Chí Minh mãi mãi là một tấm gương sáng chói cho nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo, quản lý Việt Nam. tuy nhiên, từ tư tưởng, ý thức đạo đức đến hoạt động lãnh đạo thực tế và hiệu quả của nó là một chặng đường dài cần được nghiên cứu, lý giải chi tiết.

Nhóm nghiên cứu về khoa học lãnh đạo, quản lý của Việt Nam thông qua việc thống kê quan điểm, đường lối, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Đây là hướng nghiên cứukhoa học lãnh đạo, quản lý ở tầm vĩ mô có liên quan chặt chẽ tới khoa chính trị học, khoa xây dựng Đảng… được triển khai mạnh mẽ từ thời kỳ đổi mới đến nay và có rất nhiều công trình đã công bố.nhiều công trình nghiên cứu công phu liên quan đến vấn đề sự lãnh đạo của Đảng về công tác cán bộ và về đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nước ta thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; tập trung vào chủ đề “cải thiện năng lực và sức chiến đấu của Đảng”, trong đội ngũ cán bộ, công chức và đảng viên của Đảng. hạn chế chung của cách tiếp cận này là quá tập trung vào khía cạnh chính trị và đạo đức khi đưa ra giải pháp phát triển, nhất là từ khía cạnh kiểm soát quyền lực và quản trị hiệu quả; thiếu những thống kê cơ bản về khoa học lãnh đạo, quản lý của Việt Nam giai đoạn hiện nay.

2. Những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với việc nghiên cứu về lãnh đạo, quản lý ở nước ta Hiện tại

Một là,bộ máy cồng kềnh, đội ngũ cán bộ, công chức đông, bố trí theo đủ 4 cấp của hệ thống hành chính. Hệ thống tổ chức Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội đều hưởng lương từ ngân sách nhà nước, nhưng hiệu suất của bộ máy, hiệu quả đầu ra của nền kinh tế và trình độ phát triển của quốc gia còn thấp hoặc chỉ ở mức rất thấp so với các nước trong khu vực và thế giới. Ví dụ, năng suất lao động của nước ta chỉ bằng khoảng 1/18 xinhgapo, GDP bình quân đầu người kém Israel 23 lần. Công tác quản lý nguồn nhân lực cán bộ, công chức, viên chức đều kém hiệu quả, nhiều lý do tiêu cực còn tồn tại, chưa giải quyết được dứt điểm.

Hai là, thiếu một hệ thống lý luận về lãnh đạo, quản trị quốc gia và xã hội thực sự có hiệu lực, hiệu quả, có thể tạo nền tảng lý luận,  chiến lược đổi mới và phát triển đất nước nhanh, bền vững. Cải cách thể chế rất chậm và dè dặt, chính trị lạc hậu so với sự phát triển kinh tế nhưng vẫn thiếu các quyết tâm chính trị và động lực đổi mới ở khu vực công. nhiều vấn đề thực tiễn của đất nước phải đối phó, xử lý bị động do thiếu tầm nhìn, thiếu sự quản trị rủi ro như vấn đề ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu… thường xuyên chủ trương đúng nhưng tổ chức thực hiện yếu kém dẫn đến tiềm lực quản trị quốc gia, quản trị địa phương chưa phục vụ được yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước. Các chính sách quản lý kinh tế, buôn bán thường sớm phải sửa đổi, bổ sung và khó tiên lượng; mức độ công bằng, công khai, minh bạch trong lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị dù đã có nhiều tuyên bố mạnh mẽ nhưng thực thi chậm và chất lượng chưa cao.

Mọi Người Xem :   Phân biệt tài sản và tiêu sản? Cách biến tiêu sản thành tài sản - Finhay

Ba là, quản trị các nguồn lực và tài sản quốc gia kém hiệu quả và bền vững. Thất thoát của cải/tài sản công, nhất là qua các Doanh nghiệp nhà nước, từ các bộ phận quản lý nhà nước và quyền lực công. Tham nhũng, lãng phí tài sản công đã trở thành quốc nạn nhưng việc phòng chống vẫn không có hiệu quả, dẫn đến uy tín của bộ máy lãnh đạo, quản lý và nội lực quốc gia bị suy giảm. Việc phản biện chính sách, giám sát và kiểm soát quyền lực còn thiếu hiệu quả, chưa theo kịp yêu cầu, đòi hỏi của nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế.

Bốn là,chất lượng nguồn nhân lực, nhất là khu vực công vẫn thấp và chậm cải thiện. Đội ngũ cán bộ, công chức nhìn chung còn yếu kém về thái độ đáp ứng dân, về đạo đức, kiến thức và kỹ năng thực thi công vụ; hiệu quả hoạt động chưa cao và thiếu năng lực sáng tạo, đổi mới. Chưa xác định rõ trách nhiệm cá nhân người lãnh đạo, quản lý và của từng công chức để có khả năng quản lý một cách khoa học. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên đang nắm giữ quyền lực công chưa được ngăn chặn triệt để, dẫn đến những hậu quả rất nghiêm trọng.

Năm là, tiềm lực xây dựng và quản trị quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và quản lý hạ tầng xã hội còn yếu kém kéo theo vấn nạn giao thông ùn tắc, tai nạn giao thông tăng, trường học, bệnh viện quá tải, quản lý môi trường, điện lực và cấp thoát nước kém…

Sáu là, niềm tin, sự tôn trọng của nhân dân với các cơ quan công quyền và đội ngũ cán bộ, công chức có xu hướng hạn chế dần hoặc chậm được cải thiện hơn. Mức độ tín nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, giao kết, hợp tác công – tư, giữa dân và chính quyền còn ở mức thấp và kém ổn định, bền vững.

________________

Bài đăng trên Tạp chí Lý luận chính trị số 11-2016

Tài liệu tham khảo    

1. Dan Senor &  Saul Singer: Quốc gia khởi nghiệp, Nxb Thế giới, 2013, tr.9.

2. Kreiner, R., & Kinicki, A.: Organizational behavior(5th ed), McGraw Hill, 2001.

3. Yukl, G.: Leadership in Organization, 6th ed.,Pearson Education, 2006.

4. J. A. Raelin: Toward and Epistemology of Practice, Academy of Management Learning & Education, 2007.

5. Collins J: Từ tốt đến vĩ đại,Nhà xuất bản Trẻ, 2007.

6. Yukl & Van Fleet: Theory and research on leadership in organizations,1992

7. C. F. Achua & R. N. Lussier: Effective Leadership, South-Western Cengage Learning, 2010.

8. S. Fineman: On Being Positive: Concerns and Counterpoints,Academy of Management Review, 2006.

9. A. J. Wefald & J. P. Katz: Leaders: The Strategies for Taking Charge, Academy of Management Learning and Education, 2007.

10. D. M. Sluss & B. E. Ashforth: Relational Identity and Identification: Defining Ourselves Through Work Relationships, Academy of Management Review, 2007.

11. J. B. Miner: The Rated Importance, Scientific Validity, and Practical Usefulness of Organizational Behaviour Theories, Academy of Management Learning and Education, 2003.

12. H. Mintzberg: The Nature of Managerial Work,Harper & Row, New York, 1973.

13. Nguyễn Thị Doan, Đỗ Minh Cương (chủ biên): Các học thuyết quản lý, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996.

PGS, TS Đỗ Minh Cương

Trường Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội

Các bài viết khác

  • Có những nhân tố xã hội chủ nghĩa ở Ấn Độ
  • một số trao đổi về quản lý vận hành lễ hội hiện nay
  • Phát huy các giá trị văn hóa của đạo Cao đài trong đời sống cư dân Nam Bộ hiện nay
  • Bảo đảm nguyên tắc tranh tụng trong xét xử các vụ án hình sự theo tinh thần Hiến pháp 2013
  • Đặc điểm hoạt động của cán bộ lãnh đạo chính trị
  • Vấn đề sở hữu, lao động sản phẩm và tổng giá trị thặng dư
  • Chức năng của Quốc hội theo Hiến pháp 2013 và một số kiến nghị bảo đảm thực hiện
  • Phát huy vai trò của gia đình trong xây dựng đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu niên Hiện tại
  • Chỉ dẫn của Hồ Chí Minh phòng, chống tham nhũng từ gốc rễ
  • Cơ chế bảo vệ người tố cáo tham nhũng


Các câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khoa học lãnh đạo là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khoa học lãnh đạo là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khoa học lãnh đạo là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khoa học lãnh đạo là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khoa học lãnh đạo là gì


Các hình ảnh về khoa học lãnh đạo là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về khoa học lãnh đạo là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về khoa học lãnh đạo là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt NamCác câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gìCác Hình Ảnh Về khoa học lãnh…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt NamCác câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gìCác Hình Ảnh Về khoa học lãnh…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt NamCác câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gìCác Hình Ảnh Về khoa học lãnh…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt NamCác câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gìCác Hình Ảnh Về khoa học lãnh…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt NamCác câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gìCác Hình Ảnh Về khoa học lãnh…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Khoa học lãnh đạo, quản lý ở Việt NamCác câu hỏi về khoa học lãnh đạo là gìCác Hình Ảnh Về khoa học lãnh…