Quy định về khấu hao tài sản cố định

Bài viết Quy định về khấu hao tài sản cố định thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Quy định về khấu hao tài sản cố định trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Quy định về khấu hao tài sản cố định”

Đánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố định


Xem nhanh
Mến chào bạn!
Trong chuỗi video tiếp theo Kế toán Hà Thu sẽ giúp bạn hiểu sâu về khấu hao TSCĐ với các nội dung cụ thể như:
- Giải thích chi tiết các thuật ngữ Hao mòn TSCĐ; Khấu hao TSCĐ; thời gian trích khấu hao TSCĐ; số khấu hao lũy kế TSCĐ, giá trị còn lại của TSCĐ.
- Giúp bạn hiểu về các phương pháp tính khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp (TT45/2013/TT- BTC).
- Giải thích cặn kẽ về nội dung, kết cấu tài khoản sử dụng và phương pháp kế toán khấu hao TSCĐ trong doanh nghiệp.
- Hướng dẫn giải bài tập tính khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng và định khoản kế toán.
Hy vọng video này đã giúp ích được cho bạn! Chúc bạn thành công!
#ketoanhathu #khauhaoTSCD
__________________________
Kết nối với Kế Toán Hà Thu:
Zalo: 0943.200.280
Youtube: https://www.youtube.com/c/KếToánHàThu

© Bản quyền thuộc về Kế Toán Hà Thu
© Copyright by Kế Toán Hà Thu

Việc khấu hao tài sản cố định là một trong số những vấn đề quan tâm lớn của Doanh nghiệp. Bởi việc lựa chọn phương pháp khấu hao và thời gian khấu hao sẽ có tác động trực tiếp đến chi phí trong kỳ của công ty đó. Làm thế nào để phân bổ chi phí này một cách hợp lý? Bài viết này, Đại lý thuế Việt An xin được trân trọng gửi tới Quý khách hàng một số thông tin hữu ích liên quan. chi tiết như sau:

Căn cứ pháp lý

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ tài chính;
 • Thông tư 147/2016/TT-BTC ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Bộ tài chính;

✅ Mọi người cũng xem : quan hệ tranh chấp là gì

Khấu hao của cải/tài sản cố định

Khấu hao của cải/tài sản cố định

Khấu hao tài sản cố định: Là việc tính toán và phân bổ một cách có hệ thống nguyên giá của tài sản cố định vào chi phí sản xuất, kinh doanh trong thời gian trích khấu hao của của cải/tài sản cố định.

Khấu hao của cải/tài sản cố định liên quan đến việc hao mòn của cải/tài sản, đó là sự hạn chế dần về giá trị và giá trị dùng do tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh, do hao mòn tự nhiên hoặc do tiến bộ khoa học công nghệ.

Thời gian khấu hao của cải/tài sản cố định

Thời gian khấu hao tài sản cố định: Là thời gian rất cần thiết mà Doanh nghiệp thực hiện việc trích khấu hao của cải/tài sản cố định để thu hồi vốn đầu tư tài sản cố định.

Mục đích khấu hao tài sản cố định

Việc khấu hao tài sản cố định có mục đích tái tạo lại số vốn sản xuất mở rộng hoặc sản xuất giản đơn của cải/tài sản cố định. Phần tổng giá trị hao mòn sẽ được chuyển giao vào giá trị của sản phẩm sẽ được xem là một yếu tố của chi phí sản xuất được thể hiện dưới cách thức gọi là tiền khấu hao tài sản cố định.

Khi sản phẩm được tiêu thụ, tiền khấu hao sẽ được tích lũy thành quỹ khấu hao cố định cho công ty. Quỹ này rất quan trọng trong các vận hành sản xuất hoặc mở rộng những vận hành buôn bán của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng tiền quỹ này vào các mục đích vốn buôn bán của mình.

Lưu ý: Tính toán khấu hao của cải/tài sản cố định cần phù hợp với tổng giá trị hao mòn của tài sản và đảm bảo vốn tổng giá trị đầu tư ban đầu được thu hồi đầy đủ.

Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định

Tất cả TSCĐ hiện có của Doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

 • TSCĐ đã khấu hao hết tổng giá trị nhưng vẫn đang dùng vào vận hành sản xuất kinh doanh.
 • TSCĐ khấu hao chưa hết bị mất.
 • TSCĐ khác do Doanh nghiệp quản lý mà không thuộc quyền sở hữu của công ty (trừ TSCĐ thuê tài chính).
 • TSCĐ không được quản lý, theo dõi, hạch toán trong sổ sách kế toán của Doanh nghiệp.
 • TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi đáp ứng người lao động của công ty (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại Doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do Doanh nghiệp đầu tư xây dựng).
 • TSCĐ từ nguồn viện trợ không hoàn lại sau khi được cơ quan có thẩm quyền bàn giao cho công ty để phục vụ công tác thống kê khoa học.
 • TSCĐ vô hình là quyền dùng đất dài lâu có thu tiền dùng đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền dùng đất dài lâu hợp pháp.
 • Các tài sản cố định loại 6 được quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư này không phải trích khấu hao, chỉ mở sổ chi tiết theo dõi giá trị hao mòn hàng năm của từng tài sản và không được ghi Giảm nguồn vốn hình thành của cải/tài sản.
Mọi Người Xem :   Bát Tự Là Gì? Bát Tự Giúp Cải Tạo Số Vận Con Người

– Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế mức lương công ty thực hiện theo quy định tại các văn bản pháp luật về thuế thu nhập công ty.

– Trường hợp TSCĐ sử dụng trong các vận hành phúc lợi phục vụ cho người lao động của công ty quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư này có tham gia hoạt động sản xuất buôn bán thì Doanh nghiệp căn cứ vào thời gian và tính chất dùng các tài sản cố định này để thực hiện tính và trích khấu hao vào chi phí kinh doanh của Doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý để theo dõi, quản lý.

– TSCĐ chưa khấu hao hết bị mất, bị hư hỏng mà không thể sửa chữa, khắc phục được, công ty xác định tác nhân, trách nhiệm bồi thường của tập thể, cá nhân gây ra ra. Chênh lệch giữa tổng giá trị còn lại của tài sản với tiền bồi thường của tổ chức, cá nhân gây ra, tiền bồi thường của cơ quan bảo hiểm và tổng giá trị thu hồi được (nếu có), công ty dùng Quỹ dự phòng tài chính để bù đắp. Trường hợp Quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp, thì phần chênh lệch thiếu công ty được tính vào chi phí hợp lý của Doanh nghiệp khi xác định thuế mức thu nhập công ty.

– công ty cho thuê TSCĐ hoạt động phải trích khấu hao đối với TSCĐ cho thuê.

– Doanh nghiệp thuê TSCĐ theo hình thức thuê tài chính (gọi tắt là TSCĐ thuê tài chính) phải trích khấu hao TSCĐ đi thuê như TSCĐ thuộc sở hữu của công ty theo quy định hiện hành. Trường hợp ngay tại thời điểm khởi đầu thuê của cải/tài sản, công ty thuê TSCĐ thuê tài chính cam kết không mua lại của cải/tài sản thuê trong hợp đồng thuê tài chính, thì công ty đi thuê được trích khấu hao TSCĐ thuê tài chính theo thời hạn thuê trong hợp đồng.

– Trường hợp đánh giá lại giá trị TSCĐ đã hết khấu hao để góp vốn, điều chuyển khi chia tách, hợp nhất, sáp nhập thì các TSCĐ này phải được các tổ chức định giá chuyên nghiệp xác định giá trị nhưng không thấp hơn 20% nguyên giá của cải/tài sản đó. Thời điểm trích khấu hao đối với những của cải/tài sản này là thời điểm công ty chính thức nhận bàn giao đưa của cải/tài sản vào dùng và thời gian trích khấu hao từ 3 đến 5 năm. Thời gian chi tiết do Doanh nghiệp quyết định nhưng phải thông báo với cơ quan thuế trước khi thực hiện.

– Đối với các Doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thời điểm trích khấu hao của các TSCĐ nói trên là thời điểm công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chuyển thành Doanh nghiệp cổ phần.

– Các công ty 100% vốn nhà nước thực hiện xác định giá trị Doanh nghiệp để cổ phần hoá theo phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) thì phần chênh lệch tăng của vốn nhà nước giữa tổng giá trị thực tế và giá trị ghi trên sổ sách kế toán không được ghi nhận là TSCĐ vô hình và được phân bổ dần vào chi phí sản xuất buôn bán trong kỳ nhưng thời gian trong vòng 10 năm. Thời điểm bắt đầu phân bổ vào chi phí là thời điểm công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần (có giấy chứng nhận đăng ký buôn bán).

– Việc trích hoặc thôi trích khấu hao TSCĐ được thực hiện bắt đầu từ ngày (theo số ngày của tháng) mà TSCĐ tăng hoặc hạn chế. công ty thực hiện hạch toán tăng, Giảm TSCĐ theo quy định hiện hành về chế độ kế toán công ty.

Mọi Người Xem :   Một đôi mắt đẹp là mắt như thế nào?

– Đối với các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành đưa vào dùng, công ty đã hạch toán tăng TSCĐ theo giá tạm tính do chưa thực hiện quyết toán. Khi quyết toán công trình xây dựng cơ bản hoàn thành có sự chênh lệch giữa giá trị tạm tính và tổng giá trị quyết toán, công ty phải điều chỉnh lại nguyên giá của cải/tài sản cố định theo giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. công ty không phải điều chỉnh lại mức chi phí khấu hao đã trích kể từ thời điểm của cải/tài sản cố định hoàn thành, bàn giao đưa vào dùng đến thời điểm quyết toán được phê duyệt. Chi phí khấu hao sau thời điểm quyết toán được xác định trên cơ sở lấy giá trị quyết toán của cải/tài sản cố định được phê duyệt trừ (-) số đã trích khấu hao đến thời điểm phê duyệt quyết toán của cải/tài sản cố định chia (:) thời gian trích khấu hao còn lại của của cải/tài sản cố định theo quy định.

– Đối với các của cải/tài sản cố định Doanh nghiệp đang theo dõi, quản lý và trích khấu hao theo Thông tư số 203/2009/TT-BTC nay không đủ tiêu chuẩn về nguyên giá tài sản cố định theo quy định tại Điều 2 của Thông tư này thì tổng giá trị còn lại của các của cải/tài sản này được phân bổ vào chi phí sản xuất kinh doanh của công ty, thời gian phân bổ không quá 3 năm kể từ ngày có hiệu lực thi hành của Thông tư này.

Xem thêm video cùng chủ đề : Bí mật về dòng tiền từ bán hàng và khấu hao tài sản cố định | Lưu Mạnh Thắng

Mô tả video

Bí mật tài chính dòng tiền từ bán hàng và từ khấu hao tài sản cố địnhnXin chào các bạn! đã đến với kênh chia sẻ kiến thức Phân tích tài chính – Kế toán – Đầu tư.nHãy tham gia cộng đồng 100.000 người thành công về tài chính: https://bit.ly/2WNqXuhnhttps://www.youtube.com/channel/UCgWLSpVbLx2yL33H6AZ-P6w?sub_confirmation=1ncùng chuyên gia tài chính Lưu Mạnh ThắngnTrong video này tôi xin chia sẻ với các bạn nội dung: Dòng tiền đến từ hoạt động bán hàng và đến từ khấu hao tài sản cố địnhnThứ 1: Dòng tiền đến từ hoạt động bán hàng: Khi doanh nghiệp bán hàng hoá chúng ta thu lại vốn gốc đã bỏ ra để mua NVL và các chi phí vận hành doanh nghiệp, hoạt động này diễn ra liên tục trong năm và dòng tiền của doanh nghiệp luôn thay đổi theo thời gian.nThứ 2: Dòng tiền trong doanh nghiệp từ khấu hao tài sản cố định: Khấu hao tài sản cố định là việc doanh nghiệp thu hồi từng phần chi phí đã đầu tư TSCĐ của doanh nghiệp, do đó sau mỗi chu kỳ bán hàng doanh nghiệp có thêm dòng tiền từ khấu hao TSCĐ, giá bán hàng hoá dịch vụ đã bao gồm chi phí khấu hao TSCĐ.nXin chúc các Kế toán trưởng u0026 CEO một năm mới 2021 sức khoẻ, hạnh phúc và kinh doanh thành công.nLưu Mạnh Thắng xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.n——————————————————————nThông tin liên hệ: Lưu Mạnh ThắngnSố điện thoại: 0912303905nFacebook: https://bit.ly/360fXxWnFanPage: https://bit.ly/3bGQsmTnFanPage: https://bit.ly/2VJr9djnWebsite: http://luumanhthang.comnInstagram: https://bit.ly/344tofhn#luumanhthang #dongtien #khauhaotscd

Cách xác định thời gian trích khấu hao của cải/tài sản cố định hữu hình

Cách xác định thời gian trích khấu hao của cải/tài sản cố định hữu hình

– Đối với tài sản cố định còn mới (chưa qua dùng), công ty phải căn cứ vào khung thời gian trích khấu hao tài sản cố định quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này để xác định thời gian trích khấu hao của của cải/tài sản cố định.

– Đối với của cải/tài sản cố định đã qua dùng, thời gian trích khấu hao của tài sản cố định được xác định như sau:

Thời gian trích khấu hao của TSCĐ=tổng giá trị hợp lý của TSCĐxThời gian trích khấu hao của TSCĐ mới cùng loại xác định theo Phụ lục 1 (ban hành kèm theo Thông tư này)
Giá bán của TSCĐ cùng loại mới 100%

(hoặc của TSCĐ tương đương trên thị trường)

Trong đó: tổng giá trị hợp lý của TSCĐ là giá mua hoặc trao đổi thực tế (trong trường hợp mua bán, trao đổi), tổng giá trị còn lại của TSCĐ hoặc tổng giá trị theo đánh giá của tổ chức có chức năng thẩm định giá (trong trường hợp được cho, được biếu, được tặng, được cấp, được điều chuyển đến ) và các trường hợp khác.

Xem thêm video cùng chủ đề : Các phương pháp khấu hao TSCĐ

Mô tả video

Cách xác định thời gian trích khấu hao của cải/tài sản cố định vô hình

Cách xác định thời gian trích khấu hao của cải/tài sản cố định vô hình

– Doanh nghiệp tự xác định thời gian trích khấu hao của của cải/tài sản cố định vô hình nhưng tối đa trong vòng 20 năm.

– Đối với TSCĐ vô hình là tổng giá trị quyền dùng đất có thời hạn, quyền sử dụng đất thuê, thời gian trích khấu hao là thời gian được phép sử dụng đất của Doanh nghiệp.

– Đối với TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ, quyền đối với giống cây trồng, thì thời gian trích khấu hao là thời hạn bảo hộ được ghi trên văn bằng bảo hộ theo quy định (không được tính thời hạn bảo hộ được gia hạn thêm).

Mọi Người Xem :   Nghị luận xã hội về ý chí, nghị lực sống của con người (Dàn ý + 14 mẫu) - Tin Tức Giáo Dục Học Tập Tiny

✅ Mọi người cũng xem : ngọn nước mới sa là gì

Các phương pháp trích khấu hao của cải/tài sản cố định

Các phương pháp trích khấu hao của cải/tài sản cố định
 • Phương pháp khấu hao đường thẳng.
 • Phương pháp khấu hao theo số dư Giảm dần có điều chỉnh.
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng danh mục.

Căn cứ khả năng đáp ứng các điều kiện áp dụng quy định cho từng phương pháp trích khấu hao của cải/tài sản cố định, công ty được lựa chọn các phương pháp trích khấu hao phù hợp với từng loại tài sản cố định của công ty:

Phương pháp khấu hao đường thẳng

– Đây là phương pháp trích khấu hao theo mức tính ổn định từng năm vào chi phí sản xuất buôn bán của Doanh nghiệp của của cải/tài sản cố định tham gia vào hoạt động buôn bán.

– Doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa trong vòng 2 lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ.

– tài sản cố định tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương thuận tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm.

– Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, Doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi. Trường hợp công ty trích khấu hao nhanh vượt 2 lần mức quy định tại khung thời gian dùng của cải/tài sản cố định nêu tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này, thì phần trích vượt mức khấu hao nhénh (quá 2 lần) không được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập trong kỳ.

Phương pháp khấu hao theo số dư hạn chế dần có điều chỉnh

– Phương pháp khấu hao theo số dư hạn chế dần có điều chỉnh được áp dụng đối với các công ty thuộc các lĩnh vực có công nghệ đòi hỏi phải thay đổi ngay, phát triển nhénh.

– TSCĐ tham gia vào vận hành kinh doanh được trích khấu hao theo phương pháp số dư Giảm dần có điều chỉnh phải thoả mãn cùng lúc ấy các điều kiện sau:

 • Là của cải/tài sản cố định đầu tư mới (chưa qua dùng);
 • Là các loại máy móc, thiết bị; dụng cụ làm việc đo lường, thí nghiệm.

Phương pháp khấu hao theo số lượng, khối lượng sản phẩm

– tài sản cố định tham gia vào hoạt động buôn bán được trích khấu hao theo phương pháp này là những loại máy móc, thiết bị thỏa mãn cùng lúc ấy các điều kiện sau:

 • Trực tiếp liên quan đến việc sản xuất sản phẩm;
 • Xác định được tổng số lượng, khối lượng danh mục sản xuất theo công suất thiết kế của của cải/tài sản cố định;
 • Công suất dùng thực tế bình quân tháng trong năm tài chính không thấp hơn 100% công suất thiết kế.

một vài lưu ý cho Doanh nghiệp

một vài lưu ý cho Doanh nghiệp
 • công ty tự quyết định phương pháp trích khấu hao, thời gian trích khấu hao TSCĐ theo quy định tại Thông tư này và thông báo với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện.
 • Phương pháp trích khấu hao áp dụng cho từng TSCĐ mà Doanh nghiệp đã lựa chọn và thông báo cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý phải được thực hiện nhất quán trong suốt quá trình sử dụng TSCĐ.
 • Trường hợp đặc biệt cần thay đổi ngay phương pháp trích khấu hao, công ty phải giải trình rõ sự thay đổi ngay về hình thức dùng TSCĐ để đem lại lợi ích kinh tế cho Doanh nghiệp. – Mỗi của cải/tài sản cố định chỉ được phép thay đổi ngay một lần phương pháp trích khấu hao trong quá trình dùng và phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trên đây là bài viết chia sẻ của Đại lý thuế Việt An về các quy định liên quan đến khấu hao tài sản cố định. Quý khách hàng nếu có nhu cầu sử dụng các sản phẩm kế toán thuế của công ty chúng tôi xin vui lòng liên hệ Việt An để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.Các câu hỏi về khấu hao tài sản cố định là chi phí gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khấu hao tài sản cố định là chi phí gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết khấu hao tài sản cố định là chi phí gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết khấu hao tài sản cố định là chi phí gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết khấu hao tài sản cố định là chi phí gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về khấu hao tài sản cố định là chi phí gì


Các hình ảnh về khấu hao tài sản cố định là chi phí gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm kiến thức về khấu hao tài sản cố định là chi phí gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về khấu hao tài sản cố định là chi phí gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố địnhCăn cứ pháp lýKhấu hao của cải/tài sản cố địnhXem thêm video cùng chủ đề :…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố địnhCăn cứ pháp lýKhấu hao của cải/tài sản cố địnhXem thêm video cùng chủ đề :…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố địnhCăn cứ pháp lýKhấu hao của cải/tài sản cố địnhXem thêm video cùng chủ đề :…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố địnhCăn cứ pháp lýKhấu hao của cải/tài sản cố địnhXem thêm video cùng chủ đề :…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố địnhCăn cứ pháp lýKhấu hao của cải/tài sản cố địnhXem thêm video cùng chủ đề :…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Quy định về khấu hao tài sản cố địnhCăn cứ pháp lýKhấu hao của cải/tài sản cố địnhXem thêm video cùng chủ đề :…

This Post Has One Comment

Comments are closed.