Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi xét xử phúc thẩm người kháng cáo được thay đổi kháng cáo không?

Bài viết Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi xét xử phúc thẩm người kháng cáo được thay đổi kháng cáo không? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi xét xử phúc thẩm người kháng cáo được thay đổi kháng cáo không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi xét xử phúc thẩm người kháng cáo được thay đổi kháng cáo không?”

Đánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi xét xử phúc thẩm người kháng cáo được thay đổi kháng cáo không?


Xem nhanh
Thời hạn kháng cáo, kháng nghị bản án sơ thẩm được quy định cụ thể trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015 và Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP
Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng cáo như sau:
“1. Thời hạn kháng cáo đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; đối với đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.
Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.
2. Thời hạn kháng cáo đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.
3. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.”
Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 quy định về thời hạn kháng nghị như sau:
“1. Thời hạn kháng nghị đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm của Viện kiểm sát cùng cấp là 15 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 01 tháng, kể từ ngày tuyên án. Trường hợp Kiểm sát viên không tham gia phiên tòa thì thời hạn kháng nghị tính từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án.
2. Thời hạn kháng nghị của Viện kiểm sát cùng cấp đối với quyết định tạm đình chỉ, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm là 07 ngày, của Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp là 10 ngày, kể từ ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định.
3. Khi Tòa án nhận được quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát mà quyết định kháng nghị đó đã quá thời hạn quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Tòa án cấp sơ thẩm yêu cầu Viện kiểm sát giải thích bằng văn bản và nêu rõ lý do.”
Ngoài ra, Điều 4 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn cụ thể như sau:
“1. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án đối với đương sự có mặt tại phiên toà sơ thẩm hoặc là ngày bản án sơ thẩm được giao hoặc được niêm yết đối với đương sự không có mặt tại phiên toà sơ thẩm.
2. Thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng nghị bản án sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày Toà án tuyên án, trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp tham gia phiên toà sơ thẩm hoặc là ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được bản án sơ thẩm trong trường hợp Viện kiểm sát cùng cấp không tham gia phiên toà sơ thẩm.
3. Thời điểm bắt đầu thời hạn kháng cáo, kháng nghị quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Toà án cấp sơ thẩm là ngày tiếp theo của ngày được xác định. Ngày được xác định là ngày người có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định đó.
a) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành tại phiên toà sơ thẩm và Hội đồng xét xử giao ngay quyết định này cùng ngày cho đương sự có mặt tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà (nếu có), thì ngày được xác định là ngày ban hành quyết định đó. Nếu ngày giao quyết định không cùng với ngày ban hành quyết định, thì ngày được xác định là ngày giao quyết định cho đương sự, Viện kiểm sát cùng cấp.
b) Trường hợp quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án được ban hành trước khi mở phiên toà sơ thẩm hoặc tại phiên toà sơ thẩm mà đương sự vắng mặt, thì ngày được xác định đối với đương sự là ngày quyết định đó được giao hoặc được niêm yết; đối với Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp là ngày Viện kiểm sát cùng cấp nhận được quyết định đó.
4. Thời điểm kết thúc thời hạn kháng cáo, kháng nghị là thời điểm kết thúc ngày cuối cùng của thời hạn. Nếu ngày cuối cùng của thời hạn là ngày nghỉ cuối tuần (thứ bảy, chủ nhật) hoặc ngày nghỉ lễ, thì thời hạn kháng cáo, kháng nghị kết thúc vào lúc hai mươi tư giờ của ngày làm việc đầu tiên tiếp theo ngày nghỉ đó.
Trường hợp Tòa án phải tiến hành ủy thác tư pháp để tống đạt bản án, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm cho đương sự đang cư trú ở nước ngoài thì thời điểm bắt đầu tính thời hạn kháng cáo, kháng nghị là ngày nhận được ủy thác tư pháp, ngày nhận được ủy thác tư pháp được xác định theo quy định của pháp luật về ủy thác tư pháp”.
#hslaw #vanphongluatsu #namhanoi

Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? xin chào, tôi có câu hỏi liên quan đến việc kháng cáo trong tố tụng hình sự cần được giải đáp. chi tiết, tôi đang là nguyên đơn dân sự trong một vụ án hình sự, vụ án đã được xét xử sơ thẩm nhưng vì không tán thành với quyết định của Tòa án nên tôi vừa mới thực hiện kháng cáo bản án sơ thẩm. Tôi chỉ kháng cáo một phần trong bản án sơ thẩm nên tôi có thắc mắc là những phần nội dung khác mà tôi không kháng cáo thì Tòa án có xem xét lại không? Tôi có thể thay đổi kháng cáo trước khi xét xử phúc thẩm hay không?

hồ sơ tiếp nhận kháng cáo được quy định như thế nào? 

Căn cứ theo Điều 334 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về thủ tục tiếp nhận và xử lý kháng cáo cụ thể như sau:

1. Sau khi nhận được đơn kháng cáo hoặc biên bản về việc kháng cáo, Tòa án cấp sơ thẩm phải vào sổ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của đơn kháng cáo theo quy định của Bộ luật này.

2. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ thì Tòa án cấp sơ thẩm thông báo về việc kháng cáo theo quy định tại Điều 338 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

3. Trường hợp đơn kháng cáo hợp lệ nhưng nội dung kháng cáo chưa rõ thì Tòa án cấp sơ thẩm phải thông báo ngay cho người kháng cáo để làm rõ.

4. Trường hợp nội dung đơn kháng cáo đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 nhưng quá thời hạn kháng cáo thì Tòa án cấp sơ thẩm bắt buộc người kháng cáo trình bày lý do và xuất trình chứng cứ, tài liệu, đồ vật (nếu có) để chứng minh lý do nộp đơn kháng cáo quá hạn là chính đáng.

5. Trường hợp người làm đơn kháng cáo không có quyền kháng cáo thì trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận đơn, Tòa án trả lại đơn và thông báo bằng văn bản cho người làm đơn, Viện kiểm sát cùng cấp. Văn bản thông báo phải ghi rõ lý do của việc trả lại đơn.

Mọi Người Xem :   Quả trứng vịt trong miền Nam gọi là gì

Việc trả lại đơn có khả năng bị khiếu nại trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được thông báo. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện theo quy định tại Chương XXXIII của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Tòa án nào có thẩm quyền xét xử phúc thẩm?

Tại Điều 344 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về tòa án có thẩm quyền xét xử phúc thẩm như sau:

– Tòa án nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết liệt của Tòa án nhân dân cấp huyện bị kháng cáo, kháng nghị.

– Tòa án nhân dân cấp cao có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án nhân dân cấp tỉnh thuộc phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng cáo, kháng nghị.

– Tòa án quân sự cấp quân khu có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân sự khu vực bị kháng cáo, kháng nghị.

– Tòa án quân sự trung ương có thẩm quyền xét xử phúc thẩm bản án, quyết định của Tòa án quân sự cấp quân khu bị kháng cáo, kháng nghị.

Xét xử phúc thẩm

Phạm vi xét xử phúc thẩm được quy định như thế nào?

Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không?

Theo Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, quy định về phạm vi xét xử phúc thẩm chi tiết như sau:

“Điều 345. Phạm vi xét xử phúc thẩm
Tòa án cấp phúc thẩm xem xét phần nội dung của bản án, quyết định bị kháng cáo, kháng nghị. Nếu xét thấy rất cần thiết, có thể xem xét các phần khác của bản án, quyết định không bị kháng cáo, kháng nghị.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, Tòa án cấp phúc thẩm vẫn có khả năng xem xét lại những phần nội dung khác trong bản án không bị kháng cáo nếu xét thấy cần thiết.

Mọi Người Xem :   Bên trong nhà Trắng có gì và những điều ít người biết đến

Trước khi xét xử phúc thẩm người kháng cáo có được thay đổi ngay kháng cáo không?

Căn cứ theo Điều 342 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị như sau:

“Điều 342. thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị
1. Trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát ra quyết liệt kháng nghị có quyền thay đổi ngay, bổ sung kháng nghị nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo; người kháng cáo rút một phần hoặc toàn bộ kháng cáo; Viện kiểm sát ra quyết liệt kháng nghị hoặc Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền rút một phần hoặc toàn bộ kháng nghị.
2. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị trước khi mở phiên tòa phải lập văn bản và gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm. Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho Viện kiểm sát, bị cáo và những người có liên quan đến kháng cáo, kháng nghị biết về việc thay đổi ngay, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị. Việc thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị tại phiên tòa được ghi vào biên bản phiên tòa.
3. Trường hợp người kháng cáo rút một phần kháng cáo, Viện kiểm sát rút một phần kháng nghị tại phiên tòa mà xét thấy không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị khác thì Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định về việc rút một phần kháng cáo, kháng nghị và quyết định đình chỉ xét xử phần kháng cáo, kháng nghị đó trong bản án phúc thẩm.”

Như vậy, theo quy định nêu trên, trước khi bắt đầu phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm bạn có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo nhưng không được làm xấu hơn tình trạng của bị cáo. Các câu hỏi về kháng nghị là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kháng nghị là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kháng nghị là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kháng nghị là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kháng nghị là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kháng nghị là gì


Các hình ảnh về kháng nghị là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về kháng nghị là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thông tin chi tiết về kháng nghị là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Xét xử phúc thẩm có được xem xét lại những phần nội dung trong bản án không bị kháng cáo hay không? Trước khi…