Kháng chiến tự lực cánh sinh là gì

Bài viết Kháng chiến tự lực cánh sinh là gì thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Kháng chiến tự lực cánh sinh là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Kháng chiến tự lực cánh sinh là gì”

Đánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gì


Xem nhanh
TỰ LỰC CÁNH SINH - Nhân Tài Đại Việt - Phim hoạt hình - QUÀ TẶNG CUỘC SỐNG
#quatangcuocsong #phimhoathinh #thandong
HÃY nhấn SUBSCRIBE/ĐĂNG KÝ ngay để theo dõi những video mới nhất từ Xưởng Phim hoạt hình chanel nha!
-------------------------------------------------------------------------------------------------
???? YOUTUBE CHANNEL Xưởng Phim Hoạt Hình : https://bit.ly/2YYQVu4
???? FACEBOOK Phim hoạt hình channel : https://bitly.com.vn/DguK4
Video khác của Xưởng Phim Hoạt Hình :
???? Phú Ông Bắt Trộm: https://youtu.be/fShwyDUM5oQ
???? Ai Học Dốt: https://youtu.be/ycSDyQvT9m8
???? Nguồn Gốc Tội Lỗi: https://youtu.be/AFskvNhJFF8
???? Người Bạn Đáng Quý: https://youtu.be/1svmuwhXaNQ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© Bản quyền thuộc về Phim hoạt hình chanel
© Copyright by Phim hoạt hình chanel ☞ Do not Reup
phim hoạt hình chanel || phim hoạt hình|| hoạt hình việt nam ||

kháng chiến tự lực cánh sinh là gì

 1. image

  Câu 1 : Thứ nhất, kháng chiến toàn dân:

  – Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, từ quan điểm“Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”của Chủ nghĩa Mác Lê-nin, từ tư tưởng chiến tranh nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

  – Trong đó lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân, gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích làm nòng cốt.

  – Để phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân tộc, Đảng tổ chức, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái,… cùng tham gia một mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận Việt Minh).

  – Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh.

  * Thứ hai, kháng chiến toàn diện:

  – Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại toàn diện.

  – Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ngoại giao,… nhằm phát huy khả năng của mỗi người trên từng lĩnh vực, tạo ra sức mạnh tổng hợp.

  +Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.

  +Về chính trị: Năm 1948, tại Nam Bộ, bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh; Ở thường xuyên nơi, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến hành chính các cấp được củng cố và kiện toàn.

  +Về kinh tế: ta chủ trương phá hoại kinh tế của địch, xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc.

  Câu 2 :

  Nội dung:

  – Xác định mục đích kháng chiến: Kế tục và phát triển sự nghiệp của CMT8,là đánh đuổi TDP giành độc lập thống nhất cho dân tộc.

  – Xác định tính chất của cuộc kháng chiến: Cuộc kháng chiến của nhân dân ta là cuộc chiến tranh cách mạng của nhân dân, chiến tranh chính nghĩa. Nó có tính chất toàn dân, toàn diện. Cuộc kháng chiến chống TDP là cuộc chiến tranh tiến bộ vì tự do, độc lập dân chủ và hòa bình. Đó là cuộc kháng chiến có tính chất giải phóng dân tộc và dân chủ mới.

  + Kháng chiến toàn dân là kêu gọi toàn dân đánh giăc và đánh giặc bằng mọi vũ khí có trong tay, thực hiện khẩu hiệu: “toàn dân kháng chiên” thực hiện kháng chiến ở khắp nơi thực hiện: “mỗi người dân là một chiến sĩ “, “mỗi đường phố là một pháo đài”, “mỗi khu phố là một trận địa”.

  -> Phải kháng chiến toàn dân là vì so sánh lực lượng giữa ta và địch rất chênh lệch, nếu chỉ dựa vào lực lượng quân đội chủ lực thì sẽ không thể nào thắng nổi giặc. Đó là sự kế thừa, phát huy truyền thông: “cả nước chung sức, đánh giặc của dân tộc” thể hiện tư tưởng chiến tranh nhân dân trong tư tưởng quân sự của HCM.

  + Kháng chiến toàn diện: là kháng chiến trên tất cả các mặt: quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa- xã hội và ngoại giao trong đó chú trọng mặt trận quân sự.

  • Về quân sự thực hiện vũ trang toàn dân, xây dưng lực lượng vũ trang nhân dân, tiêu diệt địch, phóng ra nhân dân và đất đai. Thực hiện chiến tranh du kích, tiến lên vận động chiến, đánh chính quy, triệt để sử dụng du kích, vận động chiến, bảo toàn thực lực, từng bước hoàn thiện từ chiến tranh du kích lên thành chiến tranh chính quy.
  • Về văn hóa: xóa bỏ nền văn hóa thực dân phong kiến, xây dựng nên văn hóa mới dân chủ, xã hội chủ nghĩa
  • Về ngoại giao thực hiên thêm bạn bớt thù, biểu dương thực lực của ta tuyên truyền để cho nhân dân thế giới, đặc biệt là nhân dân Pháp biết và ủng hộ cuộc kháng chiến củata.Thựchiện liên hiệp với dân tộc Pháp, sẵn sàng đàm phán nếu Pháp công nhận nền độc lập của ta.
  • Về kinh tế; Thực hiện tiêu thổ kháng chiến, xây dựng nền kinh tế, tự túc, tự cấp tập trung phát triển nông nghiệp và công nghiệp quốc phong.
  • Về chính trị: thực hiện đoàn kết toàn dân, tăng cường xây dưng Đảng, chính quyền, các đoàn thể nhân dân, đoàn kết với 2 dân tộc Miên, Lào và các dân tộc yêu chuộng hòa bình trên thế giới

  -> Phải kháng chiến toàn diện vì: TDP sử dụng mọi thủ đoạn để xâm lược ta, Vì vậy muốn kháng chiến thắng lợi phải làm thất bại mọi thủ đoạn của chúng: Để kháng chiến thắng lợi ta phải xây dựng một hậu phương kháng chiến xây dựng, 1 hậu phương vững mạnh về mọi mặt, cùng lúc ấy phải tranh thủ sự ủng hộ và giúp đỡ của quốc tế.

  – Xác định châm ngôn chiến lược là: trường kì và tự lực cánh sinh.

  + Kháng chiến trường kì: còn gọi là phương châm chiến lược kháng chiến dài lâu , từng bước làm thay đổi ngay so sánh lực lượng trên chiến trường, tiến lên tranh thủ cơ hội giành thắng lợi quyết liệt để kết thúc chiến tranh.

  – > Phải kháng chiến dài lâu vì: so sánh tương quan lực lượng giữa ta và kẻ thù xâm lược rất chênh lệch, nhất là về kinh tế và quân sự không có lợi cho ta, nên khó có khả năng giành thắng lợi một cách nhénh chóng; Đánh nhanh thắng nhanh luôn là lối đánh sở trường của kẻ đi xâm lược (để phát huy ưu thế về quân sự, khắc phục chỗ yếu của chiến tranh phi nghĩa va tiết kiệm chi phí chiến tranh). Ta đánh dài lâu là để chống lại lối đánh sở trường của chúng mà buộc chúng phải theo cách đánh của ta. HCM nói: Địch dùng lối đánh nhénh thắng nhanh, ta quyết kế trường kì kháng chiến”. Đánh dài lâu nhân dân ta sẽ có thời gian để vừa kháng chiến vừa kiến quốc, vừa kháng chiến vừa xây dựng hậu phương và vận động quốc tế. mặc khác kháng chiến dài lâu cũng cần biết nắm bắt thời cơ, trên cơ sở thực hiện kháng chiến châm ngôn kháng chiến lau dài còn phải giành thắng lợi từng bước, làm thay đổi so sánh lực lượng giữa ta và địch trên chiến trường, tiến lên tranh thủ giành chiến thắng quyết địch kết hợp với giải pháp ngoại giao để kết thúc cuộc kháng chiến tranh gây ra mất mát đau thương cho nhân dân.

  – Tự lực cánh sinh: còn gọi là dựa vào sức mình là chính, nhằm phát huy mọi nỗ lực chủ quan, tránh bị động trông chờ vào sự giúp đỡ từ bên ngoài; Hơn nữa trong thời gian đầu của cuộc kháng chiến(trước 1949) ta nằm trong tình thế bị bao vây cô lập thì càng phải phát huy tinh thần tự lực tự cường. mặc khác tự lực cánh sinh cũng cần phải biết tranh thủ mọi sự giúp đỡ quốc tế, cần phải tuyên truyền vận động quốc tế tranh thủ mọi sự giúp đỡ về vật chất và tinh thần, làm tăng thêm sức mạnh của cuộc kháng chiến.

  => Đường lối kháng chiến của Đảng là sự kế thừa, nâng lên tầm cao mới tư tưởng quân sự truyền thống của cha ông ta, là sự vận dụng lý luận chiến tranh cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin và kinh nghiệm quân sự một vài nước anh em vào khó khăn Việt Nam.Là đường lối chiến tranh nhân dân. Đường lối kháng chiến là nguồn cổ vũ, dẫn dặt cả dân tộc VN đứng lên kháng chiến, là xuất phát điểm cho mọi thắng lợi của cuộc kháng chiến chính nghĩa của ta.

 2. image

  1.

  * Toàn dân

  – Từ tư tưởng chiến tranh nhân dân của Hồ Chí MInh.

  – Phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân tộc.

  – Toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến trường kì và tự lực cánh sinh.

  * Toàn diện

  – Chúng ta chống địch toàn diện trên mọi mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao,…

  * Trường kì

  – Chúng ta cần có sự chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị về lương thực thực phẩm, vũ khí cho cuộc chiến, vì so sánh lực lượng của chúng ta còn yếu kém.

  * Tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế

  – Mặc dù cần có sự hỗ trợ từ bên ngoài nhưng vận mệnh của đất nước vẫn do chúng ta tự quyết định.

  – Tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, sẵn sàng đặt quan hệ với các nước.

  2. Nội dung của đường lối kháng chiến là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế.

  – Kháng chiến toàn dân:xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Có lực lượng toàn dân, tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh.

  – Kháng chiến toàn diện: do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại chúng toàn diện. Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, kinh tế… nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp. Đồng thời, ta vừa “kháng chiến”vừa “kiến quốc”, tức là xây dựng chế độ mới nên phải kháng chiến toàn diện.

  – Kháng chiến lâu dài:so sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về nhiều mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và có chính nghĩa. do đó, phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, phát triển lực lượng của ta, tiến lên đánh bạo kẻ thù.

  – Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: mặc dù ta rất coi trọngnhững thuận lợi và sự giúp đỡ của bên ngoài, nhưng bao giờ cũng theo đúng châm ngôn kháng chiến của ta là tự lực cánh sinh, vì bất cứ cuộc chiến tranh nào cũng phải do sự nghiệp của bản thân quần chúng, sự giúp đỡ bên ngoài chỉ là khó khăn hỗ trợ thêm vào.

Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh

Đọc bài Lưu

Mọi Người Xem :   Bàn về việc dịch câu đặc biệt trong tiếng Việt sang tiếng Anh

Ngày 19/12/1946, khi cơ hội tìm kiếm giải pháp hòa bình không còn, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi khắp cả nước kháng chiến. Trung ương Đảng và Bác Hồ đã phát động toàn dân tộc Việt Nam chủ động mở đầu cuộc kháng chiến đúng thời điểm và kịp thời chuyển cả nước vào thời chiến, xây dựng lực lượng và thế trận chiến tranh nhân dân. Căn cứ địa kháng chiến được củng cố, đời sống đồng bào dần ổn định, bước đầu tổ chức lại sản xuất. hoạt động đối ngoại được tăng cường làm cho nhân dân tiến bộ thế giới, trước hết là nhân dân Pháp hiểu rõ hơn về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

image

Chốt chiến đấu của Tự vệ khu phố Bạch Mai.

Về phía Pháp, với bản chất của kẻ thực dân, nên sau khi được tăng cường lực lượng, chúng mở rộng vùng chiếm đóng, ráo riết thực hiện đòn tấn công quyết liệt để sớm kết thúc chiến tranh. Thu – Đông năm 1947, Bộ Chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương huy động lực lượng lớn, mở cuộc hành quân lên Việt Bắc nhằm tiêu diệt cơ quan đầu não, tiêu diệt quân chủ lực, phá tan căn cứ kháng chiến của ta. Nhưng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Trung ương Đảng và Bác Hồ, bằng tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm cao, quân và dân ta chiến đấu ngoan cường, giành thắng lợi vẻ vang trong chiến dịch Việt Bắc Thu – Đông năm 1947, làm thất bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhénh, thắng nhanh” của thực dân Pháp, mở ra giai đoạn mới cho cuộc kháng chiến.

Mọi Người Xem :   Nơi bán Kẹo Bon Cau giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

Không thể sớm kết thúc chiến tranh theo ý định, các nhà cầm quân Pháp buộc phải chuyển sang “đánh kéo dài”, thực hiện chính sách “sử dụng người Việt đánh người Việt, lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”, cùng lúc ấy tiến hành “Chiến tranh tổng lực”, tăng cường đánh phá nhiều cơ sở của ta. Trước âm mưu của địch, chúng ta không ngừng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa đấu tranh vũ trang với đấu tranh kinh tế và chính trị; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố thế trận chiến tranh nhân dân, xây dựng năng lực kháng chiến. Đến năm 1950, lực lượng kháng chiến của ta đã trưởng thành về mọi mặt, Đảng và Chính phủ quyết liệt mở Chiến dịch Biên giới nhằm tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực địch, phóng ra một phần vùng biên giới phía Bắc, mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, khai thông đường LH quốc tế với các nước xã hội chủ nghĩa. Sau 29 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân dân ta đã làm nên thắng lợi quan trọng, tạo ra bước ngoặt căn bản, đưa cuộc kháng chiến bước sang giai đoạn phản công và tiến công. Quân Pháp lui dần về thế phòng ngự.

Lợi dụng sự sa lầy cuộc chiến tranh Đông Dương của thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tăng cường viện trợ cho Pháp, ngày càng can thiệp sâu vào cuộc chiến tranh ở Đông Dương và Việt Nam nhằm thực hiện âm mưu ngăn chặn phong trào cộng sản tràn xuống Đông Nam Á, sẵn sàng thay chân Pháp để kéo dài cuộc chiến tranh. Trước tình hình đó, Đại hội toàn quốc lần thứ II của Đảng (tháng 2/1951) xác định nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Việt Nam lúc này là tiêu diệt thực dân Pháp xâm lược và đánh bại bọn can thiệp Mỹ, giành độc lập, thống nhất hoàn toàn, bảo vệ hòa bình thế giới. Phát huy thế tiến công chiến lược, quân dân ta giành được những thắng lợi quan trọng trên các chiến trường như Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào… Thế trận chiến tranh nhân dân phát triển đã đẩy quân địch lún sâu vào thế bị động. trong khi đó, thế và lực trong cuộc kháng chiến của ta ngày càng được củng cố, lực lượng vũ trang ba thứ quân được tăng cường, bộ đội chủ lực ngày càng phát triển vững mạnh, hậu phương được củng cố làm chỗ dựa, góp phần quan trọng vào thắng lợi của tiền tuyến.

Hòng xoay chuyển tình thế, dựa vào viện trợ Mỹ, thực dân Pháp lập kế hoạch Nava với âm mưu lấy lại quyền chủ động, tiến tới tiêu diệt bộ đội chủ lực ta để kết thúc chiến tranh. tuy nhiên, trước sự chỉ đạo chủ động, linh động của Trung ương Đảng, Bộ Tổng tư lệnh, sự chiến đấu kiên cường dũng cảm của quân và dân ta, kế hoạch Nava bị thất bại, buộc Nava phải đưa quân chủ lực lên Điện Biên Phủ, biến nơi đây thành tập đoàn cứ điểm khổng lồ để tiêu diệt “chủ lực Việt Minh”. Nhưng sau 56 ngày đêm chiến đấu kiên cường, quân và dân ta đập tan cứ điểm Điện Biên Phủ của thực dân Pháp, tạo nên “cột mốc bằng vàng” trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta, kết thúc oanh liệt cuộc tiến công Chiến lược Đông – Xuân 1953-1954, tạo điều kiện thuận lợi cho đấu tranh ngoại giao đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ, chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương. Miền Bắc nước ta được hoàn toàn giải phóng. Cách mạng Việt Nam bước vào một thời kỳ mới: Thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, tiến tới thống nhất Tổ quốc.

Khi đất nước ta mới giành được chính quyền chưa được bao lâu thì lại rơi vào tình thế“ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng nhờ Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận định đúng tình hình, đưa ra đường lối đúng đắn, phát động khắp cả nước kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành được thắng lợi vẻ vang. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta đang ra sức phấn đấu thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh đất nước sau 30 năm đổi mới đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện, nhưng bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn thường xuyên khó khăn, thách thức.

Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016) cùng với sự ra đời, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô, đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân ta ôn lại và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khơi dậy lòng tự hào, tự tôn dân tộc, quyết tâm vượt qua điều kiện, thách thức thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mộc Thanh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được chi tiết hoá ra sao?

Đề bài

 • Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được cụ thể hoá ra sao?
 • Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947
 • Tại sao cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19 – 12 – 1946?
 • Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947?
 • Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu – đông 1947
 • Dựa vào lược đồ (Hình 45), trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947
 • Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?
 • Tân Việt cách mạng Đảng (7 – 1928)
 • Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?
 • Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng
 • Answers ( )
 • Kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh
 • Video liên quan

Đường lối kháng chiến tàn dân, toàn vẹn, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được chi tiết hóa ra sao?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

Lời giải cụ thể

Đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế của Đảng được nêu ra trong:

+ Lời kêu gọi khắp cả nước kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Chỉ thị Toàn dân kháng chiến của Ban Thường vụ Trung ương Đảng.

+ Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổn bí thư Trường Chinh.

* Thứ nhất, kháng chiến toàn dân:

– Xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân tộc ta, từ quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” của Chủ nghĩa Mác Lê-nin, từ tư tưởng chiến tranh nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

– Trong đó lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân, gồm: bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và dân quân du kích làm nòng cốt.

– Để phát huy tối đa sức mạnh của toàn dân tộc, Đảng tổ chức, tập hợp mọi tầng lớp nhân dân, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, đảng phái,… cùng tham gia một mặt trận dân tộc thống nhất (Mặt trận Việt Minh).

– Có lực lượng toàn dân tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự lực cánh sinh.

* Thứ hai, kháng chiến toàn diện:

– Do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại toàn diện.

– Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục ngoại giao,… nhằm phát huy khả năng của mỗi người trên từng lĩnh vực, tạo ra sức mạnh tổng hợp.

+ Về quân sự: thực hiện vũ trang toàn dân, phát triển chiến tranh du kích.

+ Về chính trị: Năm 1948, tại Nam Bộ, bầu cử Hội đồng Nhân dân cấp xã đến cấp tỉnh; Ở nhiều nơi, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Kháng chiến hành chính các cấp được củng cố và kiện toàn.

+ Về kinh tế: ta chủ trương phá hoại kinh tế của địch, xây dựng nền kinh tế tự cấp, tự túc.

+ Về văn hoá, giáo dục: tháng 7-1950, Chính phủ đề ra chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.

+ Về ngoại giao: Ngày 14-1-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Sau đó, Trung Quốc, Liên Xô, lần lượt các nước dân chủ nhân dân khác công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta.

– Đồng thời ta vừa kháng chiến vừa kiến quốc, tức là xây dựng chế độ mới nên phải kháng chiến toàn diện.

* Thứ ba, kháng chiến trường kì:

– So sánh lực lượng lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơnta thường xuyên về mọi mặt, ta chỉ hơn địch về tinh thần và chính nghĩa. do đó ta phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng làm cho địch yếu dần, phát triển lực lượng của ta, tiến lên đánh bại kẻ thù.

– Thông qua cuộc chiến đấu ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 và Chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947 thấy rõ chủ trương đánh bại kế hoạch “Đánh nhanh thắng nhanh”, buộc thực dân Pháp phải chuyển qua đánh lâu dài của Đảng ta.

* Thứ tư, kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế:

– Mặc dù rất coi trọng thuận lợi và sự giúp đỡ từ bên ngoài, nhưng vận mệnh của dân tộc ta phải do nhân dân ta quyết liệt, phải dựa vào sức mạnh của ta, sự giúp đỡ bên ngoài chỉ là điều kiện hỗ trợ.

– Đảng và nhân dân nhận thức được rằng: xây dựng nền chính trị, kinh tế, giáo dục,… vững mạnh chính là tiềm lực để thực hiện kháng chiến tự lực cánh sinh.

– Mặc dù vậy, Đảng ta luôn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, sẵn sàng đặt quan hệ ngoại giao với bất cứ nước nào tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Loigiaihay.com

 • image

  Phân tích ý nghĩa lịch sử của cuộc chiến đấu thắng lợi ở đô thị và chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947

  Giải bài tập Bài 3 trang 109 SGK Lịch sử 9

 • image

  Tại sao cuộc kháng chiến khắp cả nước chống thực dân Pháp của nhân dân ta bùng nổ ngày 19 – 12 – 1946?

  Giải bài tập Bài 1 trang 109 SGK Lịch sử 9

 • image

  ✅ Mọi người cũng xem : thính ở nơi đâu cứ bay lung tung nhạc chuông

  Cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện của ta được đẩy mạnh như thế nào sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 109 SGK Lịch sử 9

 • image

  ✅ Mọi người cũng xem : visa subclass 485 là gì

  Hãy cho biết âm mưu của thực dân Pháp ở Đông Dương sau thất bại trong cuộc tiến công Việt Bắc thu – đông 1947

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 109 SGK Lịch sử 9

 • image

  Dựa vào lược đồ (Hình 45), trình bày diễn biến chiến dịch Việt Bắc thu – đông năm 1947

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 108 SGK Lịch sử 9

 • image

  Con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc có gì mới và khác với lớp người đi trước?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 62 SGK Lịch sử 9

 • image

  Tân Việt cách mạng Đảng (7 – 1928)

  Tóm tắt mục II. Tân Việt cách mạng Đảng (7 – 1928). Trong phong trào yêu nước dân chủ mạnh mẽ đầu những năm 20

 • image

  ✅ Mọi người cũng xem : quang phổ ánh sáng là gì

  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” và “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam có điểm gì giống và khác nhau?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 142 SGK Lịch sử 9

 • image

  Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng

  Tóm tắt mục III. Ý nghĩa lịch sử của việc thành lập Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đầu năm 1930

✅ Mọi người cũng xem : tín dụng quảng cáo là gì

Answers ( )

Tải thêm tài liệu liên quan đến bài viết

Mọi Người Xem :   Nóng ruột khi thấy ve sầu bay vào nhà, điềm báo tốt hay xấu? - Chuyên Trang Thông Tin Tổng Hợp Thevesta
kháng chiến tự lực cánh sinh là gì

]]>
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 2


Các câu hỏi về kháng chiến tự lực cánh sinh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kháng chiến tự lực cánh sinh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết kháng chiến tự lực cánh sinh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết kháng chiến tự lực cánh sinh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết kháng chiến tự lực cánh sinh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về kháng chiến tự lực cánh sinh là gì


Các hình ảnh về kháng chiến tự lực cánh sinh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về kháng chiến tự lực cánh sinh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm thông tin về kháng chiến tự lực cánh sinh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gìKháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinhĐường lối kháng chiến toàn dân,…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gìKháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinhĐường lối kháng chiến toàn dân,…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gìKháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinhĐường lối kháng chiến toàn dân,…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gìKháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinhĐường lối kháng chiến toàn dân,…
I2 - Iot - Chất hoá học 7

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gìKháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinhĐường lối kháng chiến toàn dân,…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 8

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Kháng chiến tự lực cánh sinh là gìKháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinhĐường lối kháng chiến toàn dân,…