Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu text

Bài viết Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu text thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu text trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu text”

Đánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu text


Xem nhanh

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (807.5 KB, 35 trang )

Chương 1: Khái niệm tín hiệu và hệ thống1.1 Định nghĩa tín hiệu và hệ thống1.2 Các đặc trưng của tín hiệu và phân loại tín hiệu1.3 một vài phép tính cơ bản đối với tín hiệu1.4 Các đặc trưng cơ bản của hệ thống và phân loại hệ thống1.5 Biểu diễn cấu trúc ghép nối hệ thống-Sơ đồ khối1-1Khái niệm tín hiệu và hệ thống Tín hiệu là một hàm biểu diễn một đại lượng vật lý• Tín hiệu mang thông tin về diễn biến hay bản chất của mộthiện tượng• Đối số (biến độc lập) của hàm là thời gian hoặc/và vị trí.Trong chương trình, ta quan tâm đến những tín hiệu là hàm sốcủa thời gian, ví dụ( )x t Hệ thống là một thiết bị, một quá trình hay một thuật toánmà ứng với một tín hiệu vào sẽ tạo ra tín hiệu ra( )y t• Hệ thống là một ánh xạ giữa hàm vào (tín hiệu vào) và hàm ra(tín hiệu ra)• Toán tử)())((tyt

xT=Hệ thống( )y t( )x t( )x tKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-2Chương 1: Khái niệm tín hiệu và hệ thống1.1 Định nghĩa tín hiệu và hệ thống1.2 Các đặc trưng của tín hiệu và phân loại tín hiệu1.3 một vài phép tính cơ bản đối với tín hiệu1.4 Các đặc trưng cơ bản của hệ thống và phân loại hệ thống1.5 Biểu diễn cấu trúc ghép nối hệ thống-Sơ đồ khối1-3Các đặc trưng của tín hiệu Tiền định: tín hiệu tiền định được mô tả bằng một hàm thời gian cụthểChú ý: Những tín hiệu không mô tả được bằng một hàm thời gian cụthể đgl tín hiệu ngẫu nhiên Tuần hoàn:có sự lặp lại sau một khoảng thời gian nhất định Tính nhân quả: không xuất hiệu trước thời điểm t = 0Trong chương trình, ta quan tâm đến các tín hiệu tiền địnhKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-4Liên tục/Không liên tục Tín hiệu liên tục là tín hiệu (hàm số) được xác định tại mọi giátrị của thời gian t Tín hiệu không liên tục là tín hiệu (hàm số) được xác định chỉtại các tổng giá trị gián đoạn của thời gian t[][][]0 1( ), ( ), , ( ), 0 , 1 , , ,nx t x t x t x x x n⇒Khái niệm tín hiệu và hệ thống 1-5Phân loại tín hiệuTín hiệu sốTín hiệu liên tụcTín hiệu không liên tụcPhân loại tín hiệuTương tự/Rời rạcKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-6 Tín hiệu x(t) đgl tuần hoàn với chu kỳ T, nếux(t+T) = x(t) với mọi tSố dương nhỏ nhất T đgl chụ kỳ cơ sở Ví dụ)cos()(θω+=tAtx]sec[2ωπ=T[ ]HzTf21πω==[rad]

Mọi Người Xem :   Ngân hàng đại lý là gì? Chuyển khoản sử dụng ngân hàng đại lý

[rad/sec],

θωPhân loại tín hiệuKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-7Tuần hoàn/Không tuần hoàn Tín hiệu x[n] đgl tuần hoàn với chu kỳ N, nếux[n+N] = x[n] với mọi nSố dương nhỏ nhất N đgl chụ kỳ cơ sở Ví dụN=3Phân loại tín hiệuKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-8Tuần hoàn/Không tuầ

n hoàn (tiếp) Tín hiệu nhân quả/tín hiệu phi nhân quả)(tx là tín hiệu nhân quả nếu nó không bắt đầu trước t=0, tức là

,0)(<=ttx là tín hiệu phi nhân quả nếu nó bắt đầu trước t=00

,0)(≥=t

tx là tín hiệu phản nhân quả nếu Tín hiệu thực/tín hiệu phức)(tx là tín hiệu thực nếu giá trị của nó là một số thực là tín hiệu phức nếu tổng giá trị của nó là một số phức)()()(21tjxtxtx+=trong đó)(1txvà)(2txlà các tín hiệu thựcKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-9Phân loại tín hiệu“Kích thước” của tín hiệuKhoảng thờigianĐộ lớnBiên độDiện tích dưới tín hiệu = Kích thước tín hiệu ?Khái niệm tín hiệu và hệ thống 1-10Năng lượng của tín hiệu2( )E x t dt∞−∞=∫• Với tín hiệu liên tụcNăng lượng: diện tích dưới hàm• Với tín hiệu gián đoạn2( )E x t dt∞−∞=∫2( ) .x t[ ]2nE x n∞=−∞=∑[ ]2nE x n∞=−∞=∑Năng lượng hữu hạnBiên độ của tín hiệu → 0 khit→ ∞( )x tKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-11Công suất: trung bình của năng lượng theo thời gian• Với tin hiệu liên tục• Với tin hiệu gián đoạn2221lim ( )TTTP x t dtT→∞−=∫2221lim ( )TTTP x t dtT→∞−=∫[ ]21lim2 1NNn NP x nN→∞=−=+∑[ ]21lim2 1NNn NP x nN→∞=−=+∑Công suất của tín hiệuCông suất hữu hạnTín hiệu hoặc tuần hoàn hoặc đều theo nghiên cứu( )x tKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-12Năng lượng/Công suất tín hiệua) Vì biên độ của tín hiệu → 0 khi,t→ ∞chọn năng lượngb) Biên độ của tín hiệu không → 0 khi nhưng tín hiệu là tuầnhoàn nên tồn tại công suất,t→ ∞Xác định “số đo” về năng lượng và công suất của tín hiệuGiới thiệu môn học 1-13Năng lượng/Công suất Tín hiệuP Tín hiệu năng lượng: khi và chỉ khi (Vì vậy )P=E- ví dụ Tín hiệu công suất: khi và chỉ khi (do đó )E= ∞- ví dụ Không phải tín hiệu năng lượng cũng như tín hiệu công suất:khi cả E và P đều đặn vô hạn- ví dụKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-14Chương 1: Khái niệm tín hiệu và hệ thống1.1 Định nghĩa tín hiệu và hệ thống1.2 Các đặc trưng của tín hiệu và phân loại tín hiệu1.3 một số phép tính cơ bản đối với tín hiệu1.4 Các đặc trưng cơ bản của hệ thống và phân loại hệ thống1.5 Biểu diễn cấu trúc ghép nối hệ thống-Sơ đồ khối1-15Biến đổi trên miền thời gian Phép đảo[]x n−Lật tín hiệu quanh trục tung( ),x t− Phép dịchTrên trục hoành, dịch sang phải khi a0),(atx+[]anx+ Phép co giãn),(atx[]anxvới a>0Trên trục hoành, co chiều dài tín hiệu khi a>1, giãn chiều dài tínhiệu khi aBa phép biến đổi cơ bảnKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-16Đảo thời gianPhép đảoKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-17Dịch thời gianTrễVượtChú ý: ngược vớitrực quanKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-18Chú ý: không nhấtthiết phải đối xứngNén lạiGiãn raCo giãn thời gianKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-19Kết hợp các phép toán Phép toán tổng quát f(at-b)− có thể được thực hiện theo hai cách1. Dịch f(t) bởi b để nhận được f(t-b)Sau đó co giãn f(t-b) bởi a− tức là thay thế t bởi at để nhận được f(at-b)2. Co giãn f(t) bởi a để nhận được f(at)Sau đó dịch f(at) bởi [b/a]− tức là thay thế t bởi (t-[b/a]) để nhận được f(at-b)− trong cả hai trường hợp, nếu a là số âm, phép co giãn bao gồmcả phép đảo thời gian.Khái niệm tín hiệu và hệ thống 1-20Chương 1: Khái niệm tín hiệu và hệ thống1.1 Định nghĩa tín hiệu và hệ thống1.2 Các đặc trưng của tín hiệu và phân loại tín hiệu1.3 một số phép tính cơ bản đối với tín hiệu1.4 Các đặc trưng cơ bản của hệ thống và phân loại hệ thống1.5 Biểu diễn cấu trúc ghép nối hệ thống-Sơ đồ khối1-21Các tính chất của hệ thống Tính tuyến tính: Thỏa mãn nguyên lý xếp chồng Nhớ (động): Tín hiệu ra ở thời điểm t chỉ phụ thuộc vào tín hiệu vàotại thời điểm t Tính bất biến (dừng): Tính nhân quả: Tín hiệu ra ở thời điểm t chỉ phụ thuộc vào tín hiệuvào ở Hiện tại và quá khứ Tính khả nghịch đảo: Tín hiệu vào có thể được khôi phục một cáchduy nhất từ tín hiệu raNếu[]( ) ( )T x t T y t T− = −[]( ) ( )T x t y t=thìKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-22Hệ liên tục/hệ không liên tụcContinuous-time and discrete-time systems Hệ thống đgl liên tục theo thời gian nếu các tín hiệu vào và ra của hệlà các tín hiệu liên tục theo thời gianHệ thốngLiên tục( )x t( )y tHệ thốnggián đoạn[]x n[]y n Hệ thống đgl không liên tục theo thời gian nếu các tín hiệu vào và racủa hệ là các tín hiệu không liên tục theo thời gian Tương tự, ta cũng có khái niệm hệ thống tương tự và hệ thống sốKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-23Hệ tuyến tính/hệ phi tuyếnLinear and nonlinear systems Hệ tuyến tính: thỏa mãn hai tính chất–Tính cộng (Additivity)–Tính đồng nhất (Homogeneity)Khái niệm tín hiệu và hệ thống 1-24– Tín hiệu vào là 0 thì tín hiệu ra là 0 Hệ tuyến tính: thỏa mãn nguyên lý xếp chồng (superposition)[][][]1 1 2 2 1 1 2 2( ) ( ) ( ) ( )T a x t a x t a T x t a T x t+ = + Hệ phi tuyến: không thỏa mãn nguyên lý xếp chồngHệ tuyến tính/hệ phi tuyếnLinear and nonlinear systemsKhái niệm tín hiệu và hệ thống 1-25

Mọi Người Xem :   Bình luận văn học là gì? Các loại và cách thực hiện


Các câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê khái niệm tín hiệu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu textCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì Bài viết Tính…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu textCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì Bài viết Sorbitol…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu textCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì Bài viết Bạc…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu textCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì Bài viết CH3Cl…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu textCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì Bài viết Aqua…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Khái niệm tín hiệu và hệ thống doc – Tài liệu textCác câu hỏi về khái niệm tín hiệu là gì Bài viết I2…