Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – buyer.com.vn

Bài viết Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – buyer.com.vn thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – buyer.com.vn”

Đánh giá về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp – buyer.com.vn


Xem nhanh
Đạt được kết quả khả quan trong bối cảnh ngành nhựa có nhiều khó khăn không phải là điều dễ dàng.Chính việc nghiên cứu, nhận định chính xác những chuyển biến của nền kinh tế nên Nhựa Sài Gòn đã chủ động kịp thời ứng phó trước các diễn biến phức tạp, đặc biệt là vấn đề tài chính.
Bên cạnh đó, việc quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 11 của Chính phủ cũng như chỉ đạo của Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên (công ty mẹ), Nhựa Sài Gòn đã thực hiện triệt để việc tiết kiệm các chi phí đầu vào, trong đó tiết kiệm điện trong sản xuất làm lợi hàng trăm triệu đồng trong năm, hạn chế tối đa đầu tư dàn trải.
#danhgiahoatdong #marketing

(Last Updated On: 17/12/2021)
Mục lục
  • 1. Khái niệm về kết quả vận hành sản xuất của Doanh nghiệp
  • 2. Các dạng biểu hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
  • 3. Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất kinh doanh của công ty
    • a. Đối với Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh sản phẩm vật chất.
    • b. Đối với các Doanh nghiệp sản xuất buôn bán sản phẩm.
  • 4. Những nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất buôn bán của công ty

1. Khái niệm về kết quả hoạt động sản xuất của Doanh nghiệp

Kết quả vận hành sản xuất buôn bán của Doanh nghiệp là những sản phẩm mang lợi ích tiêu dùng xã hội được thể hiện là danh mục vật chất hoặc sản phẩm phi vật chất. Những danh mục này phải phù hợp với lợi ích kinh tế và trình độ văn minh của tiêu dùng xã hội. Nó phải được người tiêu dùng chấp nhận.

Mọi Người Xem :   Đăng ký kinh doanh hộ cá thể ở đâu?

Khái niệm cho kết quả hoạt động sản xuất buôn bán của Doanh nghiệp phải thoả mãn các yêu cầu:

– Kết quả hoạt động sản xuất buôn bán của công ty do lao động sản xuất của công ty làm ra, có đủ tiêu chuẩn chất lượng pháp lý, theo bắt buộc dùng và hưởng thụ đương thời.

– Đáp ứng được một yêu cầu tiêu sử dụng chi tiết của cá nhân hoặc cộng đồng.

Do vậy danh mục của hoạt động phải có tổng giá trị dùng. Mức độ tổng giá trị dùng của sản phẩm luôn phụ thuộc vào trình độ phát triển kinh tế khoa học kỹ thuật và văn minh xã hội.

– Kết quả vận hành sản xuất buôn bán của công ty phải đảm bảo lợi ích người tiêu dùng và công ty. Do vậy, chất lượng sản phẩm của Doanh nghiệp không vượt quá lợi ích kinh tế mà công ty và người tiêu sử dụng chấp nhận được.

+ Lợi ích của công ty thể hiện chi phí cải thiện chất lượng sản phẩn không vượt quá giá thành buôn bán của danh mục trên thị trường.

+ Lợi ích của người tiêu sử dụng thể hiện ở khả năng thanh toán khi mua hàng và tiết kiệm trong quá trình dùng sản phẩm.

– Kết quả vận hành sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp phải đem lại lợi ích kinh tế chung cho tiêu sử dụng xã hội.

2. Các dạng biểu hiện kết quả vận hành sản xuất buôn bán của công ty.

– Thành phẩm: Là danh mục đã trải qua toàn bộ các khâu của quá trình sản xuất của công ty, đạt tiêu chuẩn kỹ thuật mà công ty đề ra, đã được tiến hành kiểm tra chất lượng và đã hoặc đang làm Thủ tục nhập kho (trừ một vài loại sản phẩm có quy định riêng, không phải kiểm tra chất lượng sản phẩm và không phải làm hồ sơ nhập kho: sản xuất điện năng, sản xuất nước sạch, nước đá)

Theo quy định của tổng cục nghiên cứu, không tính vào thành phẩm những danh mục sau:

+ sản phẩm mua vào với mục đích bán ra mà không phải qua bất kỳ một chế biến gì thêm của Doanh nghiệp.

+ sản phẩm do đơn vị khác gia công chế biến khi chuyển về công ty không phải chế biến gì thêm.

+ Những sản phẩm chưa làm xong hồ sơ nhập kho (đối với ngành công nghiệp).

+ sản phẩm có khuyết tật không đạt tiêu chuẩn chất lượng nhưng chưa sửa chữa lại.

– Bán thành phẩm: Là danh mục đã được hoàn thành ở một hoặc một số khâu (một hoặc một số phân xưởng) nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng. Bán thành phẩm có đủ tiêu chuẩn chất lượng của các giai đoạn công nghệ đã qua chế biến có thể đem tiêu thụ được, trường hợp này được coi như sản phẩm hoàn thành. Bán thành phẩm có khả năng tiếp tục được chế biến ở các giai đoạn công nghệ tiếp theo để trở thành sản phẩm hoàn chỉnh của Doanh nghiệp. Bộ phận bán thành phẩm tiếp tục chế biến coi là danh mục chưa hoàn thành của Doanh nghiệp.

Mọi Người Xem :   Cây Bồ Công Anh Có Mấy Loại? Dùng Loại Nào Tốt Nhất?

– Tại chế phẩm: là danh mục đã được hoàn thành ở một hoặc một số khâu của quá trình sản xuất nhưng chưa đến khâu sản xuất cuối cùng và hiện nay đang được chế biến ở một số khâu nào đó. Nó không đem đi tiêu thụ được.

– sản phẩm sản xuất dở dang: gồm toàn bộ giá bán thành phẩm, tại chế phẩm có tại thời điểm thống kê.

– Sản phẩm chính: là danh mục thu được thuộc mục đích chính của quá trình sản xuất.

– danh mục phụ: là sản phẩm thu được thuộc mục đích phụ của quá trình sản xuất.

– sản phẩm song đôi: hai hoặc nhiều sản phẩm cùng thu được với danh mục chính trong một quy trình sản xuất.

✅ Mọi người cũng xem : co thắt âm đao khi quan hệ là gì

3. Đơn vị biểu hiện kết quả sản xuất buôn bán của Doanh nghiệp

a. Đối với công ty sản xuất kinh doanh sản phẩm vật chất.

Các đơn vị dùng để biểu hiện kết quả sản xuất của Doanh nghiệp trên cơ sở thang đo định danh như: đơn vị hiện vật, hiện vật kép.

– Đơn vị hiện vật, hiện vật kép đều bao hàm một lượng tổng giá trị sử dụng của một danh mục. Lượng tổng giá trị sử dụng này được đo bằng một đơn vị hiện vật thông thường như: mét, kg, lít, chiếc, cái và đơn vị hiện vật kép như kw/h; tấn/giờ. Mỗi đơn vị danh mục cho ta một khái niệm về sử dụng danh mục trong tiêu dùng.

– Đơn vị tổng giá trị: Để tính kết quả sản xuất theo đơn vị giá trị phải dựa trên cơ sở giá của các danh mục tính theo một đồng tiền của một Quốc gia cụ thể. Ví dụ đồng ngân hàng Việt Nam, đồng đô la Mỹ

Tất cả các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp thuộc HTTKQG được phản ánh theo tổng giá trị thông qua giá cả bao gồm 2 loại giá:

Thứ nhất: Giá thực tế của năm báo cáo. Các chỉ tiêu được tính theo “giá cơ bản” được coi là giá xuất phát, sau đó cộng thêm các yếu tố để thành “giá cả của người sản xuất” và “giá dùng cuối cùng”.

Mọi Người Xem :   Hình tượng tiếng Anh là gì

Đối với danh mục là dịch vụ về cơ bản chỉ tính theo giá cơ bản và giá sản xuất, giá sản xuất cùng lúc ấy cũng là giá sử dụng cuối cùng bởi vì vận hành sản phẩm lúc sản xuất cũng là lúc tiêu dùng (không có phí lưu thông, thương nghiệp, vận tải).

Thứ hai: Giá so sánh là giá trị của các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp theo tổng giá trị thực tế của năm báo cáo tính về giá thực tế của năm gốc. Mục đích nhằm thống kê sự biến động của các chỉ tiêu kinh tế theo thời gian.

b. Đối với các công ty sản xuất buôn bán sản phẩm.

Để biểu hiện kết quả sản xuất buôn bán sản phẩm người ta thường dùng loại đơn vị đo lường là hiện vật giá trị. Kết quả buôn bán dịch vụ được tính theo số lần, số ca, số người được đáp ứng. Những đơn vị hiện vật này chưa nói lên mức độ tổng giá trị sử dụng của dịch vụ.

Kết quả kinh doanh dịch vụ theo tổng giá trị tương đối gắn sát với tính chất quan trọng của mỗi lần, mỗi ca đáp ứng chi tiết mà dịch vụ đáp ứng. Vì không có giá nhất định nên khi tính bằng tiền phải tính theo giá hợp đồng kinh tế.

Đối với kết quả buôn bán của các ngành vận tải, bưu điện tính theo bảng giá công bố trong thời kỳ báo cáo

4. Những nguyên tắc chung tính kết quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp

– Phải là kết quả lao động sản xuất kinh doanh của công ty làm ra trong kỳ. Do vậy, các công ty không tính vào kết quả sản xuất kinh doanh của mình những kết quả thuê bên ngoài làm như: vận tải, làm đất thuê ngoài. Những kết quả này do người làm thuê tính. Ngược lại Doanh nghiệp được tính vào kết quả của mình các hoạt động làm thuê cho bên ngoài.

– Chỉ tính các kết quả đã hoàn thành trong kỳ báo cáo.

Được tính toàn bộ sản phẩm làm ra trong kỳ báo cáo như danh mục tự sản, tự tiêu (điện, than dùng trong công ty sản xuất điện, than); sản phẩm chính, sản phẩm phụ nếu Doanh nghiệp thu nhặt được (thóc, rơm ra trong nông nghiệp); sản phẩm kinh doanh tổng hợp của tất cả các công đoạn kinh doanh.

– Tính cho các đơn vị thường trú tại Việt

– Tính theo 2 loại giá: giá so sánh (giá cố định) và giá hiện hành

– Không tính trùng tổng giá trị luân chuyển nội bộ trong Doanh nghiệp

– Chỉ tính những danh mục đủ tiêu chuẩn nằm trong khung chất lượng hợp tiêu chuẩn Việt Nam, sản phẩm đã được người tiêu sử dụng chấp nhận.

Bài viết trước
Bài viết tiếp theo


Các câu hỏi về kết quả sản xuất kinh doanh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê kết quả sản xuất kinh doanh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts