Teacher

Chọn khóa học CELTA phù hợp với bạn


Các khóa học của CELTA được điều hành bởi các trung tâm được ủy quyền dựa trên các tiêu chí do Cambridge English cung cấp. Có hơn 350 trung tâm được ủy quyền tại hơn 80 quốc gia, tổ chức hơn 1500 khóa học mỗi năm.

Bạn có thể chọn hình thức tham gia khóa học CELTA và chọn trung tâm phù hợp với nhu cầu của bạn. Bạn có thể đến trung tâm ở địa phương hoặc nơi cung cấp khóa học trực tuyến để tham gia khóa học.

Bạn có thể tham gia khóa học CELTA:

 • toàn thời gian – thường là hơn 4–5 tuần
 • bán thời gian – từ vài tháng đến một năm

Trước khi liên hệ với trung tâm, vui lòng kiểm tra để đảm bảo bạn đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Bạn có đủ 18 tuổi trở lên không?
 • Bạn có trình độ học vấn tương đương đầu vào đại học không?
 • Bạn có đủ trình độ tiếng Anh để dạy ở nhiều cấp độ khác nhau không? (Mức CEFR tối thiểu: C1 trở lên)

Nếu bạn không có trình độ học vấn chính thức ở cấp độ nêu trên, các trung tâm vẫn có thể chấp nhận bạn, nếu bạn có thể chứng minh mình đủ khả năng để hoàn thành khóa học.

Mọi Người Xem :   Ưu và nhược điểm của máy điều hòa không khí chạy bằng năng lượng mặt trời - GIVASOLAR

Tìm trung tâm


3 hình thức để tham gia khóa học CELTA

Dù bạn chọn tham gia khóa học theo hình thức nào thì bạn cũng sẽ được đào tạo với cùng một mức tiêu chuẩn, nhận cùng một chứng chỉ CELTA của Cambridge English được quốc tế công nhận.

Trực tiếp

Thực hành giảng dạy
Hình thức giảng dạy trong lớp học của bạn sẽ là:
 • trực tiếp trong lớp học
 • trực tiếp, với các nhóm học viên
 • có giảng viên dự giờ
Đào tạo
Các buổi đào tạo của bạn sẽ diễn ra trực tiếp với giảng viên hoặc kết hợp với học trực tuyến có giảng viên hỗ trợ.

Trực tuyến

Thực hành giảng dạy
Việc giảng dạy trên lớp của bạn sẽ được thực hiện
 • trong môi trường học tập trực tuyến
 • trực tiếp, với các nhóm học viên
 • có giảng viên dự giờ
Đào tạo
Các buổi đào tạo của bạn sẽ kết hợp học trực tuyến với các bài giảng trực tiếp qua mạng và có giảng viên hỗ trợ.

Kết hợp trực tiếp và trực tuyến

Thực hành giảng dạy
Việc giảng dạy trên lớp của bạn sẽ:
 • bao gồm các bài học trực tiếp trên lớp các bài học trong môi trường học tập trực tuyến
 • quay trực tiếp với các nhóm học viên
 • có giảng viên dự giờ
Đào tạo
Các buổi đào tạo của bạn có thể diễn ra trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai, có giảng viên hỗ trợ.

Tôi nên chọn hình thức nào?

Nếu bạn vẫn chưa quyết định được hình thức học tốt nhất cho mình, hãy nghe hai học viên tốt nghiệp khóa học CELTA chia sẻ lý do tại sao họ chọn khóa học cho mình và cảm nhận về khóa học.

‘Chúng tôi có thể thấy sự tiến bộ của mình; cách chúng tôi áp dụng các kỹ thuật giảng dạy đã được cải thiện tổng thể và chúng tôi cảm thấy tự tin hơn.’

Veronica Gomes
tốt nghiệp CELTA và hiện là giáo viên tiếng Anh tại,
Brazil


Khóa học này chắc chắn khiến tôi cảm thấy tự tin hơn. Bộ công cụ giảng dạy của tôi đã phát triển và các sinh viên của tôi đều cảm thấy điều đó.

Anna Burlakova
tốt nghiệp CELTA và hiện là giáo viên tiếng Anh,
Nga