Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 2013

Bài viết Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 2013 thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 2013 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 2013”

Đánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 2013


Xem nhanh
BÀI GIẢNG HƯỚNG DẪN ĐIỀU CHỈNH GIÁ HỢP ĐỒNG THEO PHƯƠNG PHÁP DÙNG HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ Pn.
Trình bày: Vũ Ngọc Phương - Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng
Download bài giảng tại nhóm Facebook: ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG CHANNEL

Hợp đồng là gì? Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn? những loại hợp đồng trong đấu thầu? Nguyên tắc thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh? Nội dung của giấy tờ thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh?

Hợp đồng trong các hoạt động đấu thầu là sản phẩm cuối cùng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu. Về thời gian, quá trình và cách thức thanh toán sẽ do chủ đầu tư và nhà thầu thương thảo, mặc khác hồ sơ thanh toán có một vài đặc điểm cần lưu ý.

ho-so-thanh-toan-doi-voi-loai-hop-dong-theo-don-gia-dieu-chinh

Luật sư tư vấn luật về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh: 1900.6568

1. Hợp đồng là gì?

Theo Bộ luật dân sự năm 2015, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Việc nội dung trong hợp đồng quy định những gì còn phụ thuộc vào tính chất và yêu cầu công việc, cũng như các đặc tính chuyên biệt của từng công việc. mặc khác, cần đảm bảo một số nội dung chính như sau:

– Đối tượng của hợp đồng;

– Số lượng, chất lượng;

– Giá, phương thức thanh toán;

– Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phương thức giải quyết tranh chấp.

Theo Khoản 32 Điều 4 Luật đấu thầu 2013, hợp đồng là văn bản thỏa thuận giữa chủ đầu tư với nhà thầu được lựa chọn trong thực hiện gói thầu thuộc dự án; giữa bên mời thầu với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm nhiều; giữa đơn vị mua sắm tập trung hoặc giữa đơn vị có nhu cầu mua sắm với nhà thầu được lựa chọn trong mua sắm tập trung; giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn hoặc giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư được lựa chọn và công ty dự án trong lựa chọn nhà đầu tư.

Hợp đồng trong các hoạt động đấu thầu là danh mục cuối cùng được ký giữa chủ đầu tư và nhà thầu trúng thầu. Đây là văn bản pháp lý quan trọng để gắn trách nhiệm của mỗi trong quy trình thực hiện hợp đồng. Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh có thể được hiểu là loại hợp đồng trong đấu thầu sẽ có sự điều chỉnh về giá khi khối lượng công việc có sự thay đổi ngay.

2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?

Được quy định tại Điều 65 Luật đấu thầu năm 2013, Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn cụ thể như sau:

Điều 65. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn

1. Sau khi lựa chọn được nhà thầu, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, đơn vị mua sắm tập trung hoặc đơn vị có nhu cầu mua sắm đối với mua sắm tập trung và nhà thầu được lựa chọn phải tiến hành ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu. Đối với nhà thầu liên danh, tất cả thành viên tham gia liên danh phải trực tiếp ký, đóng dấu (nếu có) vào văn bản hợp đồng. Hợp đồng ký kết giữa các bên phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Một gói thầu có thể được thực hiện theo một hoặc thường xuyên hợp đồng; trong một hợp đồng có khả năng áp dụng một hoặc thường xuyên loại hợp đồng quy định tại Điều 62 của Luật này. Trường hợp áp dụng nhiều loại hợp đồng thì phải quy định rõ loại hợp đồng tương ứng với từng nội dung công việc chi tiết.

3. Hợp đồng được ký kết giữa các bên phải phù hợp với nội dung trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, kết quả thương thảo hợp đồng, quyết liệt phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

4. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu. Trường hợp bổ sung khối lượng công việc ngoài hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu kéo theo giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải bảo đảm giá hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm thường xuyên gói thầu, tổng giá hợp đồng phải bảo đảm không vượt tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

5. Chính phủ quy định nội dung hợp đồng liên quan đến đấu thầu.’

Như vậy, có khả năng hiểu rằng hợp đồng là một bước để chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu có ràng buộc về quyền và nghĩa vụ pháp lý với nhéu trong việc cam kết thực hiện các thỏa thuận. Việc áp dụng loại hợp đồng nào để phù hợp với tính chất pháp lý của gói thầu sẽ dựa vào sự lựa chọn của chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu. Việc thương thảo hợp đồng được dựa trên giấy tờ mời thầu, giấy tờ bắt buộc, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để tiến đến ký kết hợp đồng.

Mọi Người Xem :   CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Giá hợp đồng là một trong các yếu tố quan trọng trong khi ký hợp đồng. Giá hợp đồng chính là giá đề nghị trúng thầu được ghi nhận thông qua giấy tờ dự thầu, hồ sơ đề xuất của nhà thầu. Nguyên tắc khi thương thảo hợp đồng là không làm thay đổi ngay giá dự thầu. Giá hợp đồng không được vượt giá trúng thầu – giá đã được phê duyệt dự toán. Nếu có sự bổ sung khối lượng công việc ngoài bắt buộc của giấy tờ mời thầu, hồ sơ bắt buộc kéo theo giá hợp đồng vượt giá trúng thầu thì phải đảm bảo rằng giá ký kết hợp đồng không được vượt giá gói thầu hoặc dự toán được phê duyệt; nếu dự án, dự toán mua sắm gồm nhiều gói thầu, tổng giá hợp đồng phải đảm bảo nằm trong tổng mức đầu tư, dự toán mua sắm được phê duyệt.

✅ Mọi người cũng xem : mua nước hoa cho nam giới ở đâu

3. các loại hợp đồng trong đấu thầu

  • Thứ nhất, về hợp đồng trọn gói

      Hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng;

  • Thứ hai, về hợp đồng theo đơn giá cố định

     Hợp đồng theo đơn giá cố định là hợp đồng có đơn giá không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá cố định trong hợp đồng.

  • Thứ ba, về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

     Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là hợp đồng có đơn giá có thể được điều chỉnh căn cứ vào các thỏa thuận trong hợp đồng đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Nhà thầu được thanh toán theo số lượng, khối lượng công việc thực tế được nghiệm thu theo quy định trên cơ sở đơn giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá đã được điều chỉnh.

  • Thứ tư, về hợp đồng theo thời gian

     Hợp đồng theo thời gian là hợp đồng áp dụng cho gói thầu cung cấp sản phẩm tư vấn. Giá hợp đồng được tính trên cơ sở thời gian hoạt động theo tháng, tuần, ngày, giờ và các khoản chi phí ngoài thù lao. Nhà thầu được thanh toán theo thời gian hoạt động thực tế trên cơ sở mức thù lao tương ứng với các chức danh và công việc ghi trong hợp đồng.

✅ Mọi người cũng xem : giao dịch viên mobifone là làm gì

4. Nguyên tắc thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

– giá trị thanh toán được tính bằng cách lấy đơn giá điều chỉnh ghi trong hợp đồng nhân với khối lượng, số lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện;

    Giá hợp đồng và các điều khoản chi tiết về thanh toán được ghi trong hợp đồng là cơ sở để thanh toán cho nhà thầu. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thanh toán theo đúng thời hạn trong hợp đồng thì chịu trách nhiệm trả lãi đối với phần tổng giá trị thanh toán chậm cho nhà thầu theo quy định trong hợp đồng.

     Việc thanh toán không căn cứ theo dự toán cũng như các quy định, hướng dẫn hiện hành của Nhà nước về định mức, đơn giá; không căn cứ vào đơn giá trong hóa đơn tài chính đối với các yếu tố đầu vào của nhà thầu như vật tư, máy móc, thiết bị và các yếu tố đầu vào khác.

Mọi Người Xem :   Khai trương công ty môi giới bảo hiểm Marsh Việt Nam

Xem thêm: Phân tích nguyên tắc tổ chức và vận hành của Đảng cộng sản Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh

– Đối với công việc xây lắp, trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế ít hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu chỉ được thanh toán cho phần khối lượng thực tế đã thực hiện. Trường hợp khối lượng công việc thực tế mà nhà thầu đã thực hiện để hoàn thành theo đúng thiết kế nhiều hơn khối lượng công việc nêu trong hợp đồng, nhà thầu được thanh toán cho phần chênh lệch khối lượng công việc này;

– Chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu chịu trách nhiệm xác nhận vào biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành để làm cơ sở thanh toán cho nhà thầu.

5. Nội dung của hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh

Trong hồ sơ thanh toán đối với loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh cần phải có các nội dung sau:

Thứ nhất: Biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);

Thứ hai: Bản xác nhận khối lượng điều chỉnh tăng hoặc Giảm so với hợp đồng có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có);

Thứ ba: Bảng tính tổng giá trị đề nghị thanh toán trên cơ sở khối lượng công việc hoàn thành đã được xác nhận và đơn  giá ghi trong hợp đồng hoặc đơn giá được điều chỉnh theo quy định của hợp đồng;

Thứ tư: Đề nghị thanh toán của nhà thầu, trong đó nêu rõ khối lượng đã hoàn thành và giá trị hoàn thành, tổng giá trị tăng (Giảm) so với hợp đồng, giá trị đã tạm ứng, giá trị đề nghị thanh toán trong giai đoạn thanh toán;

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 2

Xem thêm: Nguyên tắc áp dụng pháp luật là gì? Nguyên tắc áp dụng văn bản quy phạm pháp luật?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Thứ năm: Đối với công việc mua sắm hàng hóa: Tùy tính chất của hàng hóa để quy định giấy tờ thanh toán cho phù hợp như hóa đơn của nhà thầu, sản phẩm hàng hóa đóng gói, chứng từ vận tải, đơn bảo hiểm, Giấy chứng nhận chất lượng, biên bản nghiệm thu hàng hóa, Giấy chứng nhận xuất xứ và các tài liệu, chứng từ khác liên quan.

Như vậy, tùy vào khối lượng công việc, quá trình thực hiện và nội dung hợp đồng chi tiết mà việc thanh toán sẽ được tiến hành theo các nội dung chi tiết mà hồ sơ thanh toán cần có theo quy định của pháp luật.

Kết luận: Việc thanh toán hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh phải dựa vào nguyên tắc thanh toán như trên, và giấy tờ thanh toán cần bao gồm năm nội dung cơ bản. cách thức thanh toán sẽ do bên chủ đầu tư, bên mời thầu và nhà thầu quy định, mặc khác cần ghi nhận rõ trong hợp đồng để tránh việc tranh chấp sau này.

Xem thêm: Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : bữa tối nên an gì là tốt nhất

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Cơ sở lý luận của nguyên tắc khách quan trong triết học? Nội dung nguyên tắc khách quan trong triết học? Vận dụng nguyên tắc khách quan trong vận hành thực tiễn?

Ăn dặm tự chỉ huy là gì? Ăn dặm tự chỉ huy trong tiếng Anh là gì? Lợi ích của ăn dặm tự chỉ huy? Những nguyên tắc khi cho trẻ ăn dặm tự chỉ huy? một số vấn đề khi cho trẻ ăn dặm tự chỉ huy?

Lý luận là gì? Thực tiễn là gì? Lý luận và thực tiễn được dịch sang tiếng Anh là gì? Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong triết học?

Chủ thể thực hiện hòa giải gắn với Tòa án? Nguyên tắc hòa giải gắn với Tòa án? Phạm vi hòa giải gắn với Tòa án?

Nguyên tắc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan? Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan? Thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan?

Luật môi trường quốc tế có một hệ các nguyên tắc pháp lý phong phú. Các nguyên tắc của luật môi trường quốc tế về quyền được sống trong môi trường trong lành?

Vị trí, vai trò của nguyên tắc đồng thuận trong giải quyết xung đột xã hội? yêu cầu của nguyên tắc đồng thuận trong giải quyết xung đột xã hội?

Các giải pháp giải quyết xung đột phục vụ nguyên tắc đồng thuận: Đối với những lĩnh vực chính – lĩnh vực chính trị – tư tưởng; Đối với tất cả các lĩnh vực nói chung.

Giải quyết xung đột xã hội dựa trên nền tảng của quản trị tốt, nền tảng của pháp quyền? Kết hợp vai trò của nhà nước và xã hội trong giải quyết xung đột xã hội? Giải quyết xung đột xã hội dựa trên các yêu cầu của nguyên tắc đồng thuận?

Đăc điểm của chính sách thương mại quốc tế? Thực trạng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam? Cấu trúc của chính sách thương mại quốc tế?

Nghỉ việc quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Không nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng có mất đi hay không? Khi nhận BHXH một lần có được nhận luôn trợ cấp thất nghiệp hay không?

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Tình nghĩa vợ chồng là gì? Đạo nghĩa vợ chồng theo đạo Phật? Điều cần làm của vợ chồng để có được hạnh phúc?

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM?

Mua xe, điện thoại trả góp cần giấy tờ gì? Lãi suất mua trả góp? Trách nhiệm khi thanh toán các khoản trả góp? Có nên mua trả góp?

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức thu nhập cá nhân là gì và dùng để làm gì? Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức lương cá nhân? Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức thu nhập cá nhân? Quy định về đăng ký mã số thuế cá nhân?

Văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và dùng để làm gì? Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? hồ sơ đăng ký người phụ thuộc Giảm trừ gia cảnh?

Quyền định đoạt về tài sản? Điều kiện định đoạt? Chủ thể có quyền định đoạt tài sản? Quyền định đoạt tài sản có bị hạn chế không? Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt của cải/tài sản không?

Địa điểm mở thừa kế là gì? Quy định về địa điểm mở thừa kế và thời điểm mở thừa kế? Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật dân sự? Quy định thời điểm mở thừa kế và thanh toán nghĩa vụ người chết để lại?

Khái niệm vật quyền là gì? Nội dung về vật quyền trong pháp luật Việt Nam?

Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân loại quan hệ pháp luật dân sự?

Ủy thác tư pháp quốc tế là gì? Quy định chung về ủy thác tư pháp? Nội dung của ủy thác tư pháp?

một vài quy định về hợp đồng tặng cho? Quy định của pháp luật về hợp đồng tặng cho có điều kiện?

Truất quyền thừa kế là gì? Truất quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự? giấy tờ truất quyền thừa kế? Trường hợp người bị truất quyền thừa kế vẫn được hưởng di sản?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Đặc điểm và các quy định về bồi thường ngoài hợp đồng? Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Quy định của pháp luật về đại diện cho thương nhân? Đặc điểm của việc đại diện cho thương nhân? Hợp đồng đại diện cho thương nhân? Chấm dứt quan hệ đại diện cho thương nhân?

Hợp đồng vô hiệu là gì? hệ lụy pháp lý của hợp đồng vô hiệu? Xử lý hợp đồng vô hiệu?

Bảo đảm thi hành án là gì? Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp Phong tỏa tài khoản? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm giữ tài sản, hồ sơ? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi ngay hiện trạng của cải/tài sản?

Thụ lý vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?Các câu hỏi về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì


Các hình ảnh về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung về hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 20131. Hợp đồng là gì?2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?3….
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 20131. Hợp đồng là gì?2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?3….
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 20131. Hợp đồng là gì?2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?3….
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 20131. Hợp đồng là gì?2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?3….
I2 - Iot - Chất hoá học 7

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 20131. Hợp đồng là gì?2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?3….
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 8

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh theo Luật đấu thầu 20131. Hợp đồng là gì?2. Hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn?3….