Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?

Bài viết Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng? thuộc chủ đề về Tâm Linh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?”

Đánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?


Xem nhanh

Khái niệm về hợp đồng là gì? Quy định về những loại hợp đồng. Hợp đồng được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi ngay hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ? Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?

Khi các mối quan hệ về của cải/tài sản, các mối quan hệ về nhân thân càng ngày càng phát triển trong xã hội dân sự, một sự mong muốn về trao đổi của cải/tài sản, hàng hóa cũng như vấn đề thuê nhân lực để phục vụ cho việc phát triển của cải/tài sản của mình cũng ngày càng phát triển theo. Khi ý chí của các bên trong việc trao đổi đó gặp nhau ở một số điểm nhất định, họ muốn tiến tới thực hiện ý chí của nhau ở những điểm trùng lặp đó.

Nhưng việc đơn thuần để tiến hành những điểm chung đó là chưa đủ, cần có một cơ chế để giúp việc đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ với nhau khi họ thực hiện ý chí của mình, và từ đó hợp đồng ra đời. vậy hợp đồng là gì? Pháp luật quy định như thế nào về những loại hợp đồng? Bài viết dưới đây sẽ trình bày rõ những vấn đề nêu trên.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Hợp đồng là gì? 
  • 2 2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng:
  • 3 3. các loại hợp đồng:

1. Hợp đồng là gì? 

1. Hợp đồng là gì? 

Hợp đồng theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 “là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Đó là sự thỏa thuận giữa các bên về việc mua bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, cho thuê, mượn của cải/tài sản hoặc về việc thực hiện một công việc, theo đó làm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên trong hợp đồng.

Tại Việt Nam, kể từ khi mở cửa xây dựng nền kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa, “việc mua bán hàng hóa được thực hiện trên cơ sở hợp đồng”. Vì vậy, hợp đồng là chế định trung tâm của cuộc sống dân sự và được quy định trong các đạo luật có giá trị pháp lý đặc biệt quan trọng tại mỗi quốc gia và đó chính là BLDS. mặc khác, không chỉ lĩnh vực dân sự, hợp đồng còn tồn tại trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau và cụ thể là lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Còn trong chế định hợp đồng, hợp đồng vô hiệu là một bộ phận và là nội dung rất quan trọng. nghiên cứu cho thấy rằng, không chỉ trong các quy định Hiện tại, hợp đồng vô hiệu đã từng được các văn bản pháp luật trước khi thống nhất đất nước tại Việt Nam quy định rất cụ thể, chặt chẽ, rõ ràng. tuy nhiên, trước hết cần nắm rõ các định nghĩa của hợp đồng, để từ đó, có khả năng nhận biết sâu sắc về hợp đồng vô hiệu. 

Trước khi tiếp cận khái niệm hợp đồng có lẽ cần có sự nhận thức chính xác về giao dịch dân sự. Về bản chất, “giao dịch dân sự là một sự kiện pháp lý đa dạng được thực hiện bởi ý chí của con người nhằm thu được một kết quả nhất định”. do đó, giao dịch dân sự chính là hành vi của con người. tuy nhiên, để có cơ sở chứng minh hay xác lập mối quan hệ giữa các bên khi họ tham gia vào các quan hệ dân sự đó thì người ta thường xác lập thông qua hợp đồng. Tại Việt Nam, kể từ khi thực dân Pháp du nhập hệ thống pháp luật của quốc gia này vào Việt Nam. Chế định hợp đồng đã xuất hiện. nghiên cứu cho thấy, Bộ Dân luật Bắc Kỳ năm 1931 từng quy định theo hướng: “Khế ước là một hiệp ước của một người hay thường xuyên người cam đoan với một hay thường xuyên người khác để tặng cho, để làm hay không làm cái gì”. Đây chính là tinh thần của hợp đồng để pháp luật có các điều chỉnh về các nội dung liên quan của hợp đồng. 

Hay theo của Dân luật Trung Kỳ năm 1936 quy định theo hướng như sau: “Khế ước là một hiệp ước của một người hay nhiều người cam đoan với một hay nhiều người khác để chuyển giao, để làm hay không làm cái gì”. 

mặc khác, khái niệm về hợp đồng của hai bộ Dân luật Bắc Kỳ và Trung Kỳ thiếu sự bao quát khi đề cập ngày đến một sự phân loại nghĩa vụ dựa trên nội dung của nghĩa vụ, đó là chuyển giao quyền, làm hoặc không làm một việc gì đó. Nội hàm của hai khái niệm trong hai đạo luật này không bao quát được yếu tố tạo lập hệ lụy pháp lý. Có lẽ, khái niệm hợp đồng của hai bộ luật này chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi BLDS Pháp năm 1804. Bởi lẽ, Việt Nam là thuộc địa của Pháp từ năm 1858 nên Pháp mang hệ thống pháp luật của mẫu quốc vào áp dụng tại Việt Nam. 

Bộ Dân luật năm 1972 của chính quyền Việt Nam Cộng hòa cũng đã từng đưa ra quy định: “Khế ước hay hiệp ước là một hành vi pháp lý do sự thỏa thuận giữa hai người hay nhiều người để tạo lập, di chuyển, biến cải hay tiêu trừ một quyền lợi, đối nhân hay đối vật”. có khả năng thấy rằng, mặc dù Bộ Dân luật năm 1972 của Việt Nam Cộng hòa nhắc đến sự thỏa thuận với nghĩa tương đồng với khế ước/hợp đồng. mặc khác, điều này không gây ra sự nhầm lẫn nào vì việc tạo lập hệ lụy pháp lý được nhắc đến ngay sau đó. 

Sau đó, kể từ khi mở cửa xây dựng nền kinh tế thị trường hoạch định xã hội chủ nghĩa, Điều 01 của Pháp lệnh hợp đồng dân sự năm 1991 quy định: 

Hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng, cho của cải/tài sản, làm một việc hoặc không làm một việc, sản phẩm hoặc các thỏa thuận khác mà trong đó một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu sử dụng. 

Mọi Người Xem :   Chất liệu composite là gì? Các ưu điểm của Tượng Phật Composite

Xem thêm: Những khó khăn yêu cầu để hợp đồng dân sự có hiệu lực

Tiếp sau đó, Điều 394 của BLDS năm 1995 và Điều 388 của BLDS năm 2005 đều đặn quy định theo hướng: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Đây chính là nền tảng pháp lý cho các văn bản pháp luật chuyên ngành như lao động, kinh doanh, thương mại có các điều chỉnh theo tinh thần của Bộ luật Dân sự đối với lĩnh vực của mình.

có thể nhận thấy, BLDS năm 1995 và cả BLDS năm 2005 lại không dùng ngôn từ “hợp đồng” như tất cả các nghiên cứu cơ bản về hợp đồng mà có một bổ ngữ “dân sự” ở phía sau. Và bổ ngữ “dân sự” này đã tạo ra bất cập trong thực tiễn. Về mặt cấu trúc của hệ thống pháp luật, ở những nước có sự phân biệt ngành luật công và luật tư thì BLDS thường được coi là bộ luật nền tảng của luật tư. Hay có thể quan niệm Hiến pháp của luật tư chính là BLDS. Do vậy, khái niệm hợp đồng và các chế định hợp đồng trong BLDS có tính bao quát cho toàn bộ các quan hệ tư nơi mà các chủ thể trong quan hệ ở vị thế bình đẳng với nhau và giao kết hợp đồng dựa trên sự tự do ý chí.

Việc thêm bổ ngữ “dân sự” ở đằng sau có thể khiến cho những người thực hành pháp luật hiểu nhầm rằng chế định về hợp đồng dân sự trong BLDS năm 1995 và BLDS năm 2005 chỉ áp dụng cho các quan hệ dân sự thuần túy (phục vụ mục đích sinh hoạt, tiêu dùng, không làm nảy sinh lợi nhuận) mà không áp dụng cho các quan hệ tư khác như thương mại, kinh doanh, lao động thể hiện tư duy không chính xác về cấu trúc của hệ thống pháp luật tư và không thích ứng với cơ chế thị trường tại Việt Nam. 

mặt khác, thuật ngữ “hợp đồng dân sự” của BLDS năm 2005 là sự kế thừa từ chính BLDS năm 1995. có khả năng khi BLDS năm 1995 ra đời, Việt Nam vừa mới bắt đầu quá trình đổi mới, thoát ra khỏi nền kinh tế kế hoạch và trong tư duy của các nhà làm luật vẫn còn những quan niệm cũ về “kế hoạch hóa”, đặc biệt trong các quan hệ nhằm làm sinh ra lợi nhuận, dẫn đến sự phân biệt hợp đồng kinh tế, thương mại và hợp đồng dân sự thuần túy.

không chỉ vậy, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế năm 1989 đã tồn tại song song với BLDS năm 1995 và tạo nên hai hệ thống pháp luật hợp đồng riêng biệt. Hai hệ thống này có sự trùng lặp, mâu thuẫn và không thống nhất, do đó, kéo theo sự sửa đổi về ngôn từ trong BLDS năm 2015, chỉ còn là “hợp đồng”. có thể, những nhà làm luật khi xây dựng BLDS năm 2015 sau đó đã sửa đổi nhằm loại bỏ mọi cách hiểu không chính xác cả về mặt khoa học và trong thực tiễn về phạm vi điều chỉnh của chế định hợp đồng trong BLDS tại Việt Nam. Qua đó, chế định hợp đồng trong BLDS là nền tảng của mọi quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực tư. Vì vậy, đương nhiên trong lĩnh vực thương mại, các hợp đồng thương mại đều đặn chịu tác động, tác động hay dựa theo một phần khuôn mẫu của hợp đồng dân sự. 

Ngoài hai đạo luật quan trọng này, trong thời điểm đó, liên quan đến hợp đồng, cũng có quan điểm cho rằng: “hợp đồng thương mại là sự thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ trong hoạt động thương mại giữa thương nhân với thương nhân hoặc giữa thương nhân với các bên có liên quan”. Rõ ràng, đây cũng mở thêm một quan điểm về hợp đồng. 

hiện nay, Điều 385 của BLDS năm 2015 quy định về hợp đồng theo hướng như sau: “Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi ngay hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự”. Như vậy, hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên có liên quan về một số vấn đề nảy sinh giữa họ. Và hợp đồng chính là căn cứ pháp lý để khi nảy sinh tranh chấp, các bên có quyền đề nghị Tòa án xem xét, giải quyết. có khả năng đây là khái niệm đầy đủ và chi tiết nhất về hợp đồng dân sự tại Việt Nam. 

Như vậy, các khái niệm hợp đồng trong các BLDS tại Việt Nam, có thể thấy, nhà làm luật nhìn nhận về sự ràng buộc của hợp đồng nghiêng về mặt chủ quan của sự thỏa thuận ý chí hơn là một khách quan/kết quả của sự thỏa thuận đó. Trong đó, quan tâm đến việc các bên có ý chí tạo lập hệ quả pháp lý ràng buộc mình hay không hơn là việc hệ quả pháp lý ràng buộc các bên xuất phát từ sự thỏa thuận hay xuất phát từ quy chế pháp lý được quy định sẵn bởi pháp luật. 

Xem thêm: Hợp đồng dân sự là gì? Đặc điểm và hình thức của hợp đồng dân sự?

Còn tại Hoa Kỳ, pháp luật quốc gia này quy định về hợp đồng như sau: “hợp đồng là sự thỏa thuận có hiệu lực bắt buộc. Theo pháp luật Hoa Kỳ, hợp đồng được hiểu là một hoặc thường xuyên sự hứa hẹn mà việc thực hiện chúng được coi là các nghĩa vụ pháp luật buộc phải thi hành” . 

Còn theo tác giả Phạm Duy Nghĩa, “hợp đồng là một sự thỏa thuận có hiệu lực bắt buộc thực hiện đối với các bên” . 

Nhìn chung, khái niệm hợp đồng trong pháp luật Việt Nam được hoàn thiện dần theo thời gian. Theo đó, Bộ Dân luật năm 1972 và BLDS năm 2015 hiện hành đều đặn có chung quan điểm về hợp đồng: một sự thỏa thuận/sự thống nhất ý chí giữa các chủ thể, nhằm làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền nghĩa vụ dân sự

mặt khác, hợp đồng dân sự còn có thể được quan niệm như sau: 

Hợp đồng dân sự là các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội nảy sinh trong quá trình dịch chuyển các lợi ích vật chất giữa các chủ thể với nhéu.

✅ Mọi người cũng xem : viên uống biotin bán ở đâu

2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng:

2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng:

Thứ nhất, về mặt chủ thể, thì chủ thể tham gia hợp đồng dân sự phải đảm bảo có đầy đủ tiềm lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự phù hợp với loại hợp đồng đó. Chủ thể tham gia vào quan hệ hợp đồng nếu là cá nhân phải có năng lực hành vi dân sự, nhân thức và làm chủ được hành vi của mình trong việc xác lập thay đổi ngay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự và tự chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng đó. Tùy thuộc vào mức độ năng lực hành vi dân sự của cá nhân được tham gia vào các hợp đồng phù hợp với độ tuổi.

Mọi Người Xem :   Giấy Carbonless là gì? Ứng dụng của giấy than trong in ấn - SNP

Còn nếu là pháp nhân tham gia vào hợp đồng dân sự được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp. Trong trường hợp người tham gia hợp đồng là tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân, hộ gia đình thì chủ thể tham gia xác lập, kí kết thực hiện hợp đồng đó là người đại diện hoặc người được được ủy quyền.

Thứ hai, mục đích và nội dung của hợp đồng. Mục đích là những lợi ích hợp pháp, là hậu quả pháp lý trực tiếp mà giao dịch dân sự (phát sinh, thay đổi, hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự) mà các bên tham gia nhu cầu đạt được khi thực hiện hợp đồng. Nội dung của hợp đồng là tổng hợp các điều khoản, các cam kết được xác định là quyền và nghĩa vụ của các bên và có tính chất ràng buộc các chủ thể khi tham gia thực hiện hợp đồng. Các bên có khả năng thỏa thuận với nhéu về nội dung của hợp đồng. Nội dung của hợp đồng có khả năng có các điều khoản sau:

Xem thêm: Hủy bỏ hợp đồng là gì? Khác nhau giữa đơn phương chấm dứt với hủy bỏ hợp đồng

– Đối tượng của hợp đồng;

– Số lượng, chất lượng;

– Giá, phương thức thanh toán;

– Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;

– Quyền, nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phương thức giải quyết tranh chấp.

Theo quy định của pháp luật thì mục đích và nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật và không được trái với đạo đức của xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Nếu mục đích, nội dung của hợp đồng vi phạm quy định của pháp luật hoặc trái với đạo đức xã hội, trái với thuần phong mĩ tục thì đó cũng là căn cứ để xác định hợp đồng bị vô hiệu

Xem thêm: Khái niệm hợp đồng dân sự? Phân loại các loại hợp đồng dân sự thông dụng?

Thứ ba, ý chí khi thực hiện hợp đồng. Bản chất của hợp đồng là giao dịch dân sự, việc giao kết hợp đồng sẽ nảy sinh quyền lợi và nghĩa vụ cả các bên chủ thể tham gia vào hợp đồng, do vậy khi thực hiện giao kết hợp đồng các bên phải đảm bảo tính tự nguyện, tự do trong quá trình cam kết thỏa thuận.

Tính tự nguyện và tự do trong quy trình giao kết hợp đồng là các bên có khả năng  tự do bày tỏ mong muốn theo ý chí của mình và không bị chi phối, bị cưỡng ép bị ép buộc hay bị đe dọa bởi bất kì người nào khác. Nếu việc thực hiện hợp đồng là do bị đe dọa cưỡng ép nhằm  tránh  thiệt hại về tính mạng, thể trạng, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của thân nhân thích của mình thì hợp đồng đó sẽ bị vô hiệu.

Thứ tư, hình thức của hợp đồng. Về mặt cách thức của giao dịch dân sự, thì giao dịch dân sự có thể được thể hiện dưới thường xuyên cách thức khác nhau như: bằng lời nói, bằng văn bản, hoặc bằng những hành vi cụ thể. Tương tự như vậy, hợp đồng cũng được thể hiện dưới các hình thức như lời nói, văn bản  hoặc bằng hành vi cụ thể, tuy nhiên, thường thì  khi giao kết  hợp đồng các bên thường lựa chọn thể hiện dưới cách thức văn bản. Trong một vài trường hợp nhất định thì việc thể hiện hình thức của hợp đồng ngoài việc thể hiện bằng văn bản thì hợp đồng còn phải được công chứng, chứng thực theo định quy định của luật đó thì mới có hiệu lực.

Ví dụ: Việc công chứng chứng thực hợp đồng mua bán đất đai theo quy định của Luật đất đai 2013:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền dùng đất, quyền sử dụng đất và của cải/tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp buôn bán bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

✅ Mọi người cũng xem : mua bờm tóc ở đâu

3. các loại hợp đồng:

3. các loại hợp đồng:

Theo quy định tại Điều 402 Bộ luật dân sự 2015 đồng sau: hợp đồng song vụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng chính, hợp đồng phụ, hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba và hợp đồng có khó khăn.

Căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của các bên thì có hợp đồng song vụ hoặc hợp đồng đơn vụ:

Theo đó hợp đồng song vụ là loại hợp đồng mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhéu. Trong hợp đồng song vụ thì các bên tham gia vừa có quyền vừa có nghĩa vụ với nhéu. Quyền của bên này cùng lúc ấy là nghĩa vụ của bên kia và ngược lại. do đó việc thỏa thuận để đưa nội dung để ràng buộc quyền và nghĩa vụ của các bên vào hợp đồng là rất quan trọng, nó dẫn đến khả năng thực hiện hợp đồng của các bên (Ví dụ: hợp đồng mua bán tài sản)

Xem thêm: Điều khoản cơ bản, bắt buộc, tuỳ nghi của hợp đồng dân sự

Hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng chỉ một bên có nghĩa vụ. Ví dụ: hợp đồng tặng cho tài sản,..Trái ngược với hợp đồng song vụ hợp đồng đơn vụ là loại hợp đồng không có đền bù, bởi vì bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của bên mang quyền, còn bên mang quyền sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ để mang lại lợi ích. Như vậy để xác định hợp đồng song vụ hay hợp đồng đơn vụ chỉ cần căn cứ vào quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng đó tính từ thời điểm  sinh ra hiệu lực của hợp đồng.

Căn cứ vào hiệu lực của hợp đồng thì có hợp đồng chính và hợp đồng phụ:

Hợp đồng chính là loại hợp đồng mà hiệu lực của nó không phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng phụ. do đó để phân biệt hợp đồng chính hay hợp đồng phụ cần căn cứ vào hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng chính tồn tại độc lập và không bị lệ thuộc vào nội dung của hợp đồng phụ.

Còn hợp đồng phụ là loại hợp đồng mà hiệu lực của nó phụ thuộc vào hợp đồng chính, có khả năng hiểu trong trường hợp này nếu hợp đồng chính không có hiệu lực thì đồng nghĩa với việc hiệu lực của hợp đồng phụ cũng chấm dứt. mặc khác cũng có trường hợp pháp luật quy định hợp đồng phụ không phụ thuộc vào nội dung của hợp đồng chính (Ví dụ: trong các giao dịch bảo đảm) nhằm bảo vệ quyền lợi và lợi ích các bên trong khi hợp đồng chính vô hiệu.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Hợp đồng vì lợi ích của bên thứ ba là loại hợp đồng trong đó các bên đều phải thực hiện  nghĩa vụ nhằm đem lại lợi ích cho người thứ ba. Tức là chỉ có người thứ ba mới được hưởng lợi ích từ việc thực hiện hợp đồng. Đây là loại hợp đồng mà cả hai bên chủ thể tham gia hợp đồng cùng thực hiện nghĩa vụ vì lợi ích của bên thứ ba. Ví dụ: bên A thuê bên B vận chuyển hàng hóa cho bên C. Loại hợp đồng này được quy định chi tiết tại Điều 415 Bộ luật dân sự 2015

Mọi Người Xem :   Ái kỷ - Một bệnh tâm lý dễ bị bỏ sót

“Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên trong hợp đồng có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền bắt buộc thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết”

Xem thêm: Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh doanh thương mại

Theo nội dung của của Điều 415 này cho thấy hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là loại hợp đồng mà một bên phải thực hiện nghĩa vụ để người thứ ba hưởng quyền.

Cuối cùng là loại hợp đồng có khó khăn thực hiện, là loại hợp đồng mà các bên có thỏa thuận về khó khăn để bắt đầu thực hiện quyền, nghĩa vụ của các bên. do đó việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên căn cứ vào sự kiện thực tế phát sinh trong tương lai được các bên xác định trong nội dung hợp đồng và phải phù hợp với quy định của pháp luật. Nếu điều kiện phát sinh đó là công việc thì công việc đó phải thực hiện được.

Để đảm bảo tính hợp pháp và Giảm tranh chấp xảy ra thì khó khăn của hợp đồng phải đảm bảo tính pháp lý nhất định:

– Sự kiện mà các bên lựa chọn để nảy sinh quyền và nghĩa vụ không được trái pháp luật.

– Phải mang tính khách quan có thể xảy ra hoặc có thể thực hiện được (trong trường hợp khó khăn là công việc) trong tương lai sau khi họp đồn được giao kết.

Xem thêm: Hợp đồng vô hiệu từng phần là gì? Quy định về hợp đồng dân sự vô hiệu từng phần?

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 9.895 bài viết

Mẫu hợp đồng dân sự là gì? Mẫu hợp đồng dân sự để làm gì? Mẫu hợp đồng dân sự thông dụng? Hướng dẫn làm hợp đồng dân sự?

Hợp đồng là gì? Khái quát về hợp đồng? các loại hợp đồng phổ biến? Các cách thức của hợp đồng?

Quy định về các loại hợp đồng dân sự chủ yếu? Phân loại và nội dung của từng loại hợp đồng?

Hợp đồng kinh tế là gì? Phân biệt hợp đồng kinh tế và hợp đồng dân sự? Những điểm giống nhau giữa hợp đồng dân sự và hợp đồng kinh tế?

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng dân sự? Điều kiện đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng luật? hệ lụy của việc đơn phương chấm dứt hợp đồng?Phân biệt hủy bỏ hợp đồng và đơn phương chấm dứt hợp đồng? Đơn phương chấm dứt Hợp đồng hay Sửa đổi hợp đồng khi hoàn cảnh có sự thay đổi ngay?

Hợp đồng mà người ký không biết chữ, chỉ điểm chỉ thì có hiệu lực không? Quy định về chữ ký, điểm chỉ dấu vân tay trên hợp đồng mới nhất năm 2021?

Khái niệm phụ lục hợp đồng là gì? Khi nào hợp đồng phải bổ sung thêm phụ lục? Trường hợp nào phải ký phụ lục? Được phép ký phụ lục hợp đồng bổ sung tối đa bao nhiêu lần?

Vi phạm hợp đồng giao kết bằng lời nói thì giải quyết quyền lợi như thế nào?

Hợp đồng dân sự? Nội dung hợp đồng dân sự là gì? Quy định của pháp luật về cách thức của hợp đồng dân sự?

Phân biệt hợp đồng dân sự và hợp đồng buôn bán thương mại? Hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế có điểm giống và khác nhau nào?

Vé xe, thẻ gửi xe là gì? Người gửi xe làm mất vé (thẻ gửi xe) thì giải quyết thế nào?

Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh là gì? Lịch sử ra đời của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh? Ý nghĩa, vai trò  của Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh? một vài tấm gương Đội viên tiêu biểu?

Khái niệm bảo hiểm du lịch. Quy định về bảo hiểm du lịch. Mua bảo hiểm du lịch trong nước, bảo hiểm du lịch quốc tế ở đâu?

Lập dàn ý, phân tích tâm trạng Thúy Kiều khi ở lầu Ngưng Bích. Top những bài văn mẫu về tâm trạng Thúy Kiều ở Lầu Ngưng Bích.

Đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi nào? hình thức thực hiện đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên?

Vai trò của triết học và triết học Mác Lênin trong đời sống xã hội? Nguồn gốc của triết học?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật là gì? giấy tờ báo cáo kinh tế kỹ thuật? Những trường hợp cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật?

Quy định về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ? liên lạc bản thân về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ?

Khái quát về hồ sơ địa chính. Quy định Thủ tục cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính.

Bảng lương nhân viên thiết bị trường học (người làm việc ở trường học)? Bảng lương nhân viên kế toán (người làm việc ở trường học)? Bảng lương nhân viên văn thư (người làm việc ở trường học)? Bảng lương nhân viên thư viện (người làm việc ở trường học)?

Gia tốc là gì? Có các loại gia tốc nào? Công thức tính gia tốc? Bài tập về gia tốc va đáp án.

Mất xe tại nơi làm việc có được bồi thường không? Mất xe tại nơi làm việc ai phải đền?

Trách nhiệm khi làm mất xe của khách? Mức bồi thường khi làm mất xe của khách?

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Cách mua cổ phiếu ưu đãi như thế nào? những loại cổ phiếu ưu đãi theo quy định của pháp luật hiện nay?

Thực trạng phơi thóc lúa, rơm trên đường ở nước ta hiện nay. Phơi thóc lúa, rơm rạ gây cản trở giao thông có bị phạt không?

Tổng hợp mẫu thư mời, mẫu thiệp mời, giấy mời đẹp file word. Ý nghĩa của mẫu thư mời, mẫu thiệp mời, giấy mời.

Khi nào vật nhiễm điện dương? Khi nào vật nhiễm điện âm? Cách nhận biết vật nhiễm điện âm hoặc dương. Ứng dụng của vật nhiễm điện trong cuộc sống. một vài câu hỏi củng cố kiến thức về vật nhiễm điện.

Các vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi (đủ 80 tuổi). Ý của việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người cao tuổi (đủ 80 tuổi).

Mức xử phạt sử dụng điện thoại khi lái xe? Mức phạt vừa đi vừa nghe điện thoại? Quy định của pháp luật hiện hành về sử dụng điện thoại khi điều khiển phương thuận tiện giao thông.

Khái niệm trái phiếu công ty. Các quy định liên quan đến việc phát hành trái phiếu công ty. Chi phí phát hành trái phiếu Doanh nghiệp và thanh toán trái phiếu Doanh nghiệp.Các câu hỏi về hợp đồng là gì cho vi dụ


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hợp đồng là gì cho vi dụ hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hợp đồng là gì cho vi dụ ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hợp đồng là gì cho vi dụ Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hợp đồng là gì cho vi dụ rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hợp đồng là gì cho vi dụ


Các hình ảnh về hợp đồng là gì cho vi dụ đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm kiến thức về hợp đồng là gì cho vi dụ tại WikiPedia

Bạn nên xem thêm nội dung về hợp đồng là gì cho vi dụ từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?1. Hợp đồng là gì? 2. Điều kiện có hiệu lực của…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?1. Hợp đồng là gì? 2. Điều kiện có hiệu lực của…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?1. Hợp đồng là gì? 2. Điều kiện có hiệu lực của…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?1. Hợp đồng là gì? 2. Điều kiện có hiệu lực của…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?1. Hợp đồng là gì? 2. Điều kiện có hiệu lực của…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Hợp đồng là gì? Điều kiện có hiệu lực và các loại hợp đồng?1. Hợp đồng là gì? 2. Điều kiện có hiệu lực của…

This Post Has One Comment

Comments are closed.