Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?

Bài viết Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?”

Đánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?


Xem nhanh
Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp xã được quy định như thế nào?

Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân? Chức năng của Hội đồng nhân dân? Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân theo quy định mới nhất năm 2021?

Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND  là gì? Hy vọng bài viết dưới đây sẽ giúp bạn đọc hiểu hơn về vấn đề nêu trên.

Căn cứ pháp lý:

 • Hiến pháp 2013;
 • Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015;
 • Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015;

Luật sư tư vấn pháp luật về Hội đồng nhân dân các cấp: 1900.6568

Mục lục bài viết

 • 1 1. Hội đồng nhân dân là gì?
 • 2 2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân:
 • 3 3. Chức năng của Hội đồng nhân dân:
 • 4 4. Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân:

1. Hội đồng nhân dân là gì?

Từ lâu, ta đã được nghe câu nói “Nhà nước nhân dân, do dân và vì dân”, vậy có ai đã thắc mắc vì sao lại có câu nói này. Chúng ta đã được biết đất nước ta đã trải qua bao giai đoạn chiến tranh tàn khốc và đã giành được độc lập dưới sự lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Song công sức lớn nhất chính là sự hy sinh, lòng yêu nước mãnh liệt của người dân nước ta đã đánh đổi mà giảnh lại được. Chính Vì vậy, để thể hiện được quyền lực của nhân dân và thể hiện được sự giám sát vận hành quản lý, xây dựng, nhà nước ta đã thành lập Hội đồng nhân dân các cấp tại mỗi tỉnh thành phố trên cả nước. Hiện tại, theo quy định của pháp luật thì Hội đồng nhân dân được hiểu như sau:

“Hội đồng nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, do nhân dân địa phương bầu ra, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân ở địa phương, chịu trách nhiệm trước nhân dân địa phương và chính quyền cấp trên.”

Chính do đó, Hội đồng nhân dân có vai trò rất lớn đối với cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và đặc biệt là đối với nhân dân cả nước.

Hội đồng nhân dân tiếng Anh là: People’s Council

Hội đồng nhân dânPeople’s Council
Đại biểuDelegate
Quốc hộiParliament
Đại biểu quốc hộiThe national assembly
Người ứng cửCandidate
Nhiệm kỳTerm
Phiếu cử triPolling card
Cử triVoter

2. Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân có cơ quan thường trực là Thường trực Hội đồng nhân dân. Thường trực Hội đồng nhân dân thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của pháp luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể cùng lúc ấy là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Ban của Hội đồng nhân dân là cơ quan của Hội đồng nhân dân, có nhiệm vụ thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trước khi trình Hội đồng nhân dân, giám sát, kiến nghị về những vấn đề thuộc lĩnh vực Ban phụ trách; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Xem thêm: Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cùng cấp

Cơ cấu của  hội đồng nhân dân các cấp sẽ được quy định như sau:

3. Chức năng của Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu HĐND do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà cấp trên.

 • Hội đồng nhân dân là một bộ phận cấu thành của chính quyền địa phương. Khoản 2 Điều 113 của Hiến pháp 2013 quy định: “Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề của địa phương do luật định; Giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân”. Từ đó, ta có thể khái quát chức năng của HĐND các cấp thành các nhóm hoạt động là quyết liệt và giám sát.
 • Căn cứ Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật vận hành giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015. có thể phân tích chức năng của Hội đồng nhân dân.
Mọi Người Xem :   Tiếp cận khách quan là gì

+ quyết định những vấn đề quan trọng ở địa phương theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề ở địa phương về xây dựng chính quyền; về công tác dân tộc, tôn giáo; trong lĩnh vực kinh tế, tài nguyên, môi trường, trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, trong các lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội, trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

+ Hội đồng nhân dân bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm các cấp bậc quan trọng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương như: bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm chủ tịch Hội đồng nhân dân, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Trưởng ban, phó trưởng ban của Hội đồng nhân dân, chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân cùng cấp,…

+ Hội đồng nhân dân lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm các cấp bậc quan trọng trong các cơ quan nhà nước ở địa phương như: lấy phiếu tín nhiệm đối với Chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, ủy viên UBND cùng cấp, bỏ phiếu tín nhiệm đối với các cấp bậc do HĐND bầu, gồm cả phó trưởng ban của HĐND.

+ HĐND quyết liệt kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương; quyết định dự toán thu ngan sách Nhà nước trên địa bàn; quyết định biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác; quyết định biện pháp bảo vệ của cải/tài sản của cơ quan, tổ chức, bảo hộ tính mạng, tự do, danh dự, nhân phẩm, tài sản, accs quyền và lợi ích hợp pháp khác của công dân.

 • Trong công tác thực hiện chức năng của HĐND, từ căn cứ pháp lý là Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 đến thực tế áp dụng vẫn tồn tại những vướng mắc như:

Việc ủy quyền của Hội đồng nhân dân cho Thường trực HĐND giữa 2 ký họp để thực hiện một số nhiệm vụ thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND. Thực tế,trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND có nhiều lý do sinh ra, cần xin phép ý kiến của HĐND để giải quyết kịp thời, cần được bổ sung trong Luật. tuy nhiên, HĐND chỉ hợp 2 kỳ trong một năm nên việc giải quyết không kịp thời. Đối với việc ban hành Nghị quyết là văn bản QPPL đã được hướng dẫn bởi Luật Ban hành văn bản QPPL, Nghị định 34/2016/NĐ-CP của chính phủ. có khả năng thấy việc thực hiện chức năng của chính quyền địa phương cho đúng như mong đợi từ nhân dân, vẫn cần những văn bản hướng dẫn thi hành đối với Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 hoặc xa hơn là một cơ chế tân tiến mới hoặc cải  tổ một cách hiệu quả bộ máy Hiện tại.

 • Giám sát việc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật ở địa phương và việc thực hiện nghị quyết của HĐND là việc theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của các cơ quan, cá nhân cùng cấp hay các cấp dưới theo quy định của pháp luật.
 • HĐND thực hiện quyền giám sát của mình tại các kỳ họp HĐND và trên cơ sở hoạt đồn giám sát của Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND.
 • HĐND quyết định nội dung giám sát theo đề nghị của Thường trực HĐND trình trên cơ sở cac kiến nghị của HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND, Ủy ban MTTQVN cùng cấp và các ý kiến, kiến nghị của nghị của cử tri địa phương.
 • HĐND thực hiện quyền giám sát thông qua các hoạt động:

+ Xem xét báo cáo của Thường trực HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, VKSND cùng cấp.

Xem thêm: Chế độ phụ cấp của Bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng nhân dân

+ Xem xét báo cáo công tác  của Thường trực UBND cùng cấp về tình hình thi hành Hiến pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND cùng cấp.

+ Xem xét trả lời chất vấn của Chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng VKS nhân dân cùng cấp.

Mọi Người Xem :   3 Cách để mở Settings (cài đặt) trên Windows 10 - Tin tức

+ Thành lập đoàn giám sát về một vấn đề nhất định khi xét thấy rất cần thiết và xem xét kết quả giám sát của Đoàn giám sát;

 • Trong lĩnh vực kinh tế Hội đồng nhân dân quyết định:

+ Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, chủ trương biện pháp nhằm phát huy mọi tiềm năng của các thành phần kinh tế ở địa phương, đảm bảo quyền tự chủ sản xuất, kinh doanh của các cơ sở kinh tế theo qui định của pháp luật, dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách của địa phương;

+ Chủ trương, biện pháp phân bố lao động và dân cư ở địa phương;

+ Biện pháp quản lý, sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên trong lòng đất, nguồn lợi ở vùng biển, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên ở địa phương theo qui định của pháp luật;

+ Biện pháp thực hiện chính sách tiết kiệm trong vận hành quản lý của Nhà nước trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, chống tham nhũng, chống buôn lậu.

4. Nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân:

Căn cứ vào kết quả giám sát, HĐND có các quyền như sau:

Xem thêm: Quy định về việc thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân

 • bắt buộc UBND, chủ tịch UBND cùng cấp ban hành văn bản để thi hành Hiến pháp, pháp luật và nghị quyết của HĐND
 • Bãi bỏ một phần hoặc toàn bộ văn bản của UBND, Chủ tịch UBND cùng cấp, cấp dưới trực tiếp trái với Hiến Pháp, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND
 • Ra quyết định về trả lời chất vấn và trách nhiệm của người trả lời chất vấn khi xét thấy rất cần thiết
 • Miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh do HĐND bầu;
 • Giải tán HĐND cấp dưới trực tiếp trong trường hợp HĐND đó gây thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của Nhân dân;
 • Tuy chức năng giám sát đã được quy định cặn kẻ trong luật nhưng khi thi hành vẫn có những vấn đề uẩn khúc, bắt nguồn từ kẻ hở trong quy định hay sự khác, lệch giữa chính sách và thực tiễn. cụ thể:
 • Phạm vi giám sát của HĐND các cấp là rất rộng. Trải từ cơ quan do Hội đồng nhân dân bầu đến các Hội đồng nhân dân và các cơ quan cấp dưới, cơ quan thi hành án dân sự cùng cấp, sang đến cả nhánh tư pháp là Tòa án và Viện kiểm sát.
 • Tình trạng kiêm nhiệm và quan hệ tồn tại trong các đại biểu của HĐND dẫn đến tình trạng công tư bất minh, nể nang tứ phía bốn bề;
 • Những kiến nghị sau giám sát của HĐND thường xuyên khi không được các cơ quan dưới quyền tiếp thu và giải quyết triệt để. Phải thường xuyên lần đôn đốc, nhắc nhơt mới thực hiện…

do đó để khắc phục những vấn đề trên cần phải xem xét các biện pháp sau để có thể chấn chỉnh phần nào:

 • Ra quy định rõ ràng, cụ thể chi tiết về phạm vi giám sát, có khả năng thu hẹp còn những cơ quan cùng cấp của Hội đồng nhân dân. các bộ phận cấp dưới không nằm trong phạm vi giám sát liên tục nhưng sẽ tổ chức giám sát định kỳ và bất kỳ.
 • Cần đổi mới phương thức tổ chức chính quyền địa phương theo hướng phong phú, tùy thuộc và nhu cầu quản lý, tính chất của đơn vị hành chính.
 • Cần có sự bảo đảm gắn bó giữa HĐND với cơ quan chấp hành của nó, nhớ đừng nên để cơ quan chấp hành lại cùng lúc ấy là cơ quan hành chính nhà nước…

Như vậy, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân rất thường xuyên và quan trọng.  Song để hoạt động tốt cơ cấu tổ chức tại các địa phương, mỗi lãnh đạo cần phải làm gương, cải thiện ý thức tương đương trách nhiệm của bản thân từ đó tạo sự minh bạch, công bằng trong viêc quản lý, hoạt động bộ máy đạt hiểu quả. Công việc đặt ra trước mắt là không dễ dàng, yêu cầu phải có kế hoạch khoa học và chi tiết để khắc phục tận gốc những tồn tại của HĐND, để HĐND thực sự làm tốt những vai trò, chức năng được pháp luật quy định, những nhiệm vụ mà Đảng, nhà nước và nhân giap phó.

Xem thêm: Tiêu chuẩn, số lượng và độ tuổi đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : c là chất gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.212 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân là gì? Quy định và các lưu ý về việc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp? một số nội dung cơ bản của Hội đồng nhân dân các cấp?

Đại biểu Hội đồng nhân dân là gì? Tiêu chuẩn Đại biểu Hội đồng nhân dân? Cơ cấu Đại biểu Hội đồng nhân dân?

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân quận? Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân quận?

Thường trực Hội đồng nhân dân? Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh?

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân tỉnh? Nhiệm vụ quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh?

Triệu tập Kỳ họp Hội đồng nhân dân? Thành phần và nội dung Kỳ họp Hội đồng nhân dân?

Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân cấp phường? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân phường?

Nhiệm vụ quyền hạn Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương? Cơ cấu tổ chức của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương?

Lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân? Bỏ phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân? So sánh lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tin nhiệm?

Bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng là gì? Nội dụng bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng? Ví dụ về bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng?

Công thức tính diện tích hình vuông, tính chu vi hình vuông? Bài Tập Về Diện Tích, Chu Vi Hình Vuông?

Xe gắn máy là xe gì? Phân biệt giữa xe gắn máy và mô tô? Tốc độ tối đa và khoảng cách cho phép của xe mô tô và xe gắn máy?

hồ sơ thi THPT quốc gia là gì? Cách viết giấy tờ thi THPT quốc gia? Cách nộp giấy tờ thi THPT quốc gia?

Xe thô sơ là gì? Quy định pháp luật về loại xe thô sơ?

Chẩn đoán điều dưỡng là gì? Chuẩn đoán y khoa là gì? Sự khác nhau giữa chẩn đoán điều dưỡng và chẩn đoán y khoa?

Ngày 30/4 1/5 là ngày gì? Lịch sử ngày 30/4 và ngày 1/5? Ý nghĩa của hai ngày 30/4 và 1/5?

Tải bảng tuần hoàn hóa học đầy đủ nhất? Cách đọc và ghi nhớ bảng tuần hoàn hóa học?

Công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật? Tính Chất Và Dấu Hiệu Nhận Biết Hình Chữ Nhật? Các dạng bài tập về diện tích hình chữ nhật và chu vi hình chữ nhật?

Cách viết ưu điểm, Giảm và khuyết điểm của Đảng viên? Nội dung của bản nhận xét về ưu điểm, Giảm và khuyết điểm của Đảng viên?

Tại sao cần tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội của công ty? Cách tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội của Doanh nghiệp?

Về khái niệm hệ điều hành mạng và hệ điều hành phân tán? Sự khác biệt giữa hệ điều hành mạng và hệ điều hành phân tán?

Khái quát về chuyển khẩu hàng hóa và quá cảnh hàng hóa? Phân biệt giữa chuyển khẩu hàng hóa và quá cảnh hàng hóa?

Khái quát chung về vốn pháp định? Bàn về ý nghĩa pháp lý, bản chất và vai trò của Vốn pháp định?

Xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt là gì? Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt?

Nguyện vọng đại học là gì? Thời gian và cách điều chỉnh, thay đổi ngay nguyện vọng đại học?

Biên bản bàn giao hàng hóa, biên bản giao nhận hàng hóa là gì? Biên bản bàn giao hàng hóa, biên bản giao nhận hàng hóa để làm gì? Mẫu biên bản bàn giao hàng hóa và biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất năm 2022? Hướng dẫn soạn thảo miên bản bàn giao hàng hóa, biên bản giao nhận hàng hóa?

Công chức và viên chức là gì? Cách phân biệt giữa công chức và viên chức dễ hiểu nhất?

Ứng viên bị động là ai? Bản chất và đặc trưng của ứng viên bị động?

Quy định về quy tắc ứng xử của người có cấp bậc, quyền hạn? Thẩm quyền ban hành quy tắc ứng xử của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị?Các câu hỏi về hội đồng nhân dân các cấp là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hội đồng nhân dân các cấp là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hội đồng nhân dân các cấp là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hội đồng nhân dân các cấp là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hội đồng nhân dân các cấp là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hội đồng nhân dân các cấp là gì


Các hình ảnh về hội đồng nhân dân các cấp là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về hội đồng nhân dân các cấp là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tham khảo thêm thông tin về hội đồng nhân dân các cấp là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?1. Hội đồng nhân dân là gì?2. Cơ cấu…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?1. Hội đồng nhân dân là gì?2. Cơ cấu…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?1. Hội đồng nhân dân là gì?2. Cơ cấu…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?1. Hội đồng nhân dân là gì?2. Cơ cấu…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?1. Hội đồng nhân dân là gì?2. Cơ cấu…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Hội đồng nhân dân là gì? Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ chức năng của HĐND?1. Hội đồng nhân dân là gì?2. Cơ cấu…