Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?

Bài viết Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không? thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?”

Đánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?


Xem nhanh
Điều 43. Hồ sơ khai thuế
1. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.
2. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý
3. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:
a) Hồ sơ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp;
b) Hồ sơ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch liên kết; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.
4. Hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế bao gồm:
a) Tờ khai thuế;
b) Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.
5. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm hồ sơ khai thuế.
6. Hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, tổ chức lại doanh nghiệp bao gồm:
a) Tờ khai quyết toán thuế;
b) Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp hoặc tổ chức lại doanh nghiệp;
c) Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.
7. Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia trong trường hợp người nộp thuế là công ty mẹ tối cao của tập đoàn tại Việt Nam có phát sinh giao dịch liên kết xuyên biên giới và có mức doanh thu hợp nhất toàn cầu vượt mức quy định hoặc người nộp thuế có công ty mẹ tối cao tại nước ngoài mà công ty mẹ tối cao có nghĩa vụ lập báo cáo lợi nhuận liên quốc gia theo quy định của nước sở tại.
8. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ khai thuế quy định tại Điều này; quy định loại thuế khai theo tháng, khai theo quý, khai theo năm, khai theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế, khai quyết toán thuế; khai các khoản phải nộp về phí, lệ phí do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu; kê khai, cung cấp, trao đổi, sử dụng thông tin đối với báo cáo lợi nhuận liên quốc gia; tiêu chí xác định người nộp thuế để khai thuế theo quý.

Cho mình hỏi pháp luật hiện nay quy định có mấy loại hồ sơ khai thuế? Về thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với hai loại là: thuế khai và nộp theo tháng và thuế có kỳ tính thuế theo năm có giống nhau không? Pháp luật xử lý như thế nào đối với hành vi chậm nộp giấy tờ khai thuế?
  • Có những loại hồ sơ khai thuế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?
  • Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là bao lâu?
  • Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như thế nào?
  • Pháp luật xử lý như thế nào đối với hành vi chậm nộp giấy tờ khai thuế?
Mọi Người Xem :   Nhiệt độ sôi của nước có thay đổi nếu bạn tiếp tục đun?

Có những loại giấy tờ khai thuế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Có những loại giấy tờ khai thuế nào theo quy định của pháp luật hiện hành?

Căn cứ theo quy định tại Điều 43 Luật Quản lý thuế 2019, giấy tờ khai thuế theo quy định của pháp luật hiện hành gồm:

– hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là tờ khai thuế tháng.

– hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo quý là tờ khai thuế quý.

– giấy tờ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm bao gồm:

+ giấy tờ khai thuế năm gồm tờ khai thuế năm và các tài liệu khác có liên quan đến xác định số tiền thuế phải nộp;

+ giấy tờ khai quyết toán thuế khi kết thúc năm gồm tờ khai quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm, tờ khai giao dịch kết nối; các tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

– hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo từng lần sinh ra nghĩa vụ thuế bao gồm:

+ Tờ khai thuế;

+ Hóa đơn, hợp đồng và chứng từ khác có liên quan đến nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

– Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì hồ sơ hải quan theo quy định của Luật Hải quan được sử dụng làm giấy tờ khai thuế.

– hồ sơ khai thuế đối với trường hợp chấm dứt hoạt động, chấm dứt hợp đồng, chuyển đổi loại hình công ty, tổ chức lại Doanh nghiệp bao gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế;

+ Báo cáo tài chính đến thời điểm chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt hợp đồng hoặc chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp hoặc tổ chức lại công ty;

+ Tài liệu khác có liên quan đến quyết toán thuế.

Như vậy, hiện nay có thường xuyên loại hồ sơ khai thuế phù hợp với tình hình và điều kiện vận hành, buôn bán của những tổ chức, cá nhân khác nhau.

Quy định về thời hạn nộp giấy tờ khai thuế theo tháng và theo kỳ

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là bao lâu?

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với loại thuế khai và nộp theo tháng là bao lâu?

Đối với loại thuế khai và nộp theo tháng, thời hạn nộp giấy tờ khai thuế được quy định tại khoản 1 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 chi tiết như sau:

“1. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế khai theo tháng, theo quý được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo tháng;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý sinh ra nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.”

✅ Mọi người cũng xem : rối loạn nhân cách ranh giới là gì

Mọi Người Xem :   Tin học là gì? - Nguyễn Tiến Thành

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như thế nào?

Thời hạn nộp giấy tờ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như thế nào?

Đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm, thời hạn nộp giấy tờ khai thuế được quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Quản lý thuế 2019 cụ thể như sau:

“2. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm được quy định như sau:
a) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với giấy tờ khai thuế năm;
b) Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với giấy tờ quyết toán thuế mức thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế;
c) Chậm nhất là ngày 15 tháng 12 của năm trước liền kề đối với hồ sơ khai thuế khoán của hộ buôn bán, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán; trường hợp hộ buôn bán, cá nhân kinh doanh mới buôn bán thì thời hạn nộp giấy tờ khai thuế khoán chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bắt đầu buôn bán.”

Như vậy, theo quy định hiện hành, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của hai loại thuế khai và nộp theo tháng với thuế có kỳ tính thuế theo năm là không giống nhéu.

✅ Mọi người cũng xem : khử khuẩn sơ bộ là gì

Pháp luật xử lý như thế nào đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế?

Pháp luật xử lý như thế nào đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế?

Hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được xử lý theo quy định tại Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn như sau:

“Điều 13. Xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết Giảm nhẹ.
2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.
3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.
4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
a) Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
b) Nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
c) Không nộp giấy tờ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
d) Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với Doanh nghiệp có giao dịch kết nối kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập Doanh nghiệp.
5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp giấy tờ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp giấy tờ khai thuế, có nảy sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.
Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế nảy sinh trên giấy tờ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế sinh ra phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.
6. Biện pháp khắc phục hệ lụy:
a) Buộc nộp đủ số tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp người nộp thuế chậm nộp giấy tờ khai thuế dẫn đến chậm nộp tiền thuế;
b) Buộc nộp giấy tờ khai thuế, phụ lục kèm theo giấy tờ khai thuế đối với hành vi quy định tại điểm c, d khoản 4 Điều này.”

ngoài ra, khoản 4 và khoản 5 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP có quy định:

“4. Trường hợp trong một hồ sơ hành chính có thường xuyên thành phần hồ sơ được quy định thường xuyên hơn một hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định này thì tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử phạt đối với từng hành vi vi phạm.
5. Đối với cùng một hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thì mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân, trừ mức phạt tiền đối với hành vi quy định tại Điều 16, Điều 17 và Điều 18 Nghị định này.”

có thể thấy, mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần đối với cá nhân nếu rơi vào trường hợp vi phạm thời hạn chậm nộp hồ sơ khai thuế nói trên.

Mọi Người Xem :   Học tiếng Anh cho trẻ em với từ vựng và cấu trúc thuộc chủ đề ngôi nhà

Như vậy, pháp luật hiện hành quy định nhiều loại giấy tờ khai thuế, phù hợp với tình hình tổ chức và hoạt động của thường xuyên đối tượng cá nhân, tổ chức khác nhéu. Về thời hạn nộp giấy tờ khai thuế được quy định cụ thể tại các văn bản liên quan. Trường hợp có xảy ra vi phạm, tùy mức độ vi phạm và thời hạn chậm nộp mà cơ quan chức năng sẽ đưa ra các mức xử phạt phù hợp.Các câu hỏi về hồ sơ khai thuế là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hồ sơ khai thuế là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hồ sơ khai thuế là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hồ sơ khai thuế là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hồ sơ khai thuế là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hồ sơ khai thuế là gì


Các hình ảnh về hồ sơ khai thuế là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thông tin về hồ sơ khai thuế là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thêm nội dung chi tiết về hồ sơ khai thuế là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?Có…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?Có…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?Có…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?Có…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?Có…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Hồ sơ khai thuế nộp theo tháng và nộp theo kỳ tính thuế năm quy định về thời hạn nộp có giống nhau không?Có…

This Post Has One Comment

Comments are closed.