Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức

Bài viết Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức”

Đánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chức


Xem nhanh
Văn thư, lưu trữ, Hướng dẫn lập hồ sơ công việc.

Lập giấy tờ là việc tập hợp, sắp xếp tài liệu hình thành trong quy trình theo dõi, giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, cá nhân thành hồ sơ theo những nguyên tắc và phương pháp nhất định.

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình các cơ quan, tổ chức đã sản nảy sinh rất nhiều văn bản, hồ sơ. Đây là những minh chứng quan trọng được lưu giữ lại để tra cứu, dùng khi cần thiết góp phần quan trọng đảm bảo thông tin cho vận hành quản lý đồng thời là nơi cung cấp những tài liệu, tư liệu, số liệu đáng tin cậy để đáp ứng cho các mục đích khác nhéu của cuộc sống kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch công tác của mỗi cơ quan, tổ chức.

Để tài liệu thực sự là nguồn tư liệu quý giá, đáp ứng đắc lực cho các mục đích khác nhau của cuộc sống xã hội thì những văn bản, hồ sơ này phải được sắp xếp, hệ thống một cách khoa học và hợp lý và theo tiêu chí chi tiết hay nói cách khác là tài liệu phải được lập thành hồ sơ công việc. Đây là một việc làm rất rất cần thiết đối với mỗi cán bộ, công chức, viên chức nói riêng và mỗi cơ quan, đơn vị nói chung. Việc lập hồ sơ công việc giúp cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị quản lý, sắp xếp văn bản một cách khoa học, đầy đủ và có hệ thống đồng thời giải quyết công việc hàng ngày đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả, đáp ứng được những mục tiêu, bắt buộc cải cách nền hành chính của tỉnh.

Mọi Người Xem :   Lợi tức là gì và ý nghĩa của lợi tức đối với doanh nghiệp

Trong mỗi cơ quan, đơn vị công tác lập giấy tờ công việc được thực hiện tốt sẽ tạo được những hiệu quả sau:

– cải thiện hiệu suất và chất lượng công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Trong mỗi cơ quan, đơn vị nếu việc lập hồ sơ công việc được quan tâm, chú trọng thì tất cả văn bản sản phát sinh trong quy trình giải quyết công việc sẽ được sắp xếp và phân loại theo từng vấn đề, sự việc phản ánh đầy đủ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đó đồng thời giúp cho việc tìm kiếm, khai thác, sử dụng tài liệu được nhénh chóng, đầy đủ, kịp thời và hiệu quả. do đó, góp phần cải thiện được hiệu suất và chất lượng công tác của từng cán bộ nói riêng, của cơ quan nói chung..

– Giúp cơ quan, đơn vị quản lý tài liệu được chặt chẽ. Mỗi giấy tờ được lập sẽ tạo khó khăn thuận lợi cho lãnh đạo cơ quan, các đơn vị, tổ chức và cán bộ văn thư theo dõi và nắm chắc thành phần, nội dung và khối lượng văn bản của cơ quan, đơn vị mình, biết được những hồ sơ tài liệu nào cần phải bảo quản chu đáo, nắm, phát hiện được những văn bản bị phân tán, thất lạc hoặc mất mát, giữ gìn được bí mật của cơ quan, của ngành, của nhà nước.

– Tạo khó khăn thuận lợi cho công tác lưu trữ. Công tác lập hồ sơ công việc ở mỗi cơ quan nếu làm được tốt tức là đã bước đầu phân loại và xác định được tổng giá trị của hồ sơ. Trên cơ sở đó, cán bộ văn thư đơn giản lựa chọn những giấy tờ có tổng giá trị thực tiễn và tổng giá trị lịch sử để giao nộp vào lưu trữ cơ quan được hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ được lập ở văn thư, sẽ tạo khó khăn thuận lợi cho cán bộ lưu trữ làm tốt công tác chỉnh lý và các nghiệp vụ chuyên môn khác, tránh được những điều kiện, phức tạp trong việc lập hồ sơ, phân loại, xác định giá trị tài liệu …, do đó cải thiện được hiệu suất và chất lượng công tác lưu trữ.

Mọi Người Xem :   Stamp 2019, Belarus Union State Foundation s/s, 2019 - Collecting Stamps - buyer.com.vn

Từ năm 2010 trở về trước công chức, viên chức trong các bộ phận, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chưa có khái niệm về lập giấy tờ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan. do đó, tài liệu hình thành trong quy trình vận hành của các bộ phận, đơn vị ở giai đoạn này chưa được lập giấy tờ công việc cũng như giao nộp vào lưu trữ dẫn đến tình trạng tài liệu bị thất thoát, tích đống, điều kiện cho việc bảo quản, khai thác và chưa phát huy được hết tổng giá trị sử dụng. Từ khi Luật Lưu trữ năm 2011 ra đời, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, trong đó Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn là cơ quan quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ đã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, thường nhật các văn bản hướng dẫn, quy định về công tác lưu trữ cho lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ ở các sở, ban ngành và các huyện, xã. Qua các lớp tập huấn đã giúp cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của công tác lập giấy tờ công việc.

Ảnh 1:Tài liệu trước khi được lập giấy tờ (ảnh mang tính chất minh họa)

 

Ảnh 2: Tài liệu sau khi đã được lập giấy tờ công việc và được nộp lưu vào lưu trữ cơ quan (ảnh mang tính chất minh họa)

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã ban hànhChỉ thị số 09/CT-UBND về việc tăng cường quản lý công tác văn thư, lưu trữ trong đó nêu rõ “Tổ chức thực hiện nghiêm việc lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lập giấy tờ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnhtheo trách nhiệm quy định tại Điều 9 và Điều 19 Luật Lưu trữ”. Chỉ thị được ban hànhđã cho thấy tầm quan trọng của việc lập hồ sơ, cùng với sự quan tâm của các cấp, ngành đối với công tác lập giấy tờ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan.

Mọi Người Xem :   Các bài viết về chủ đề Bị clue cell là gì với các bác sĩ và chuyên gia

Hiện tại, công tác lập giấy tờ công việc và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn đã có nhiều chuyển biến tích cực và đi vào nề nếp, chất lượng giấy tờ công việc được lập ngày càng được nâng cao. chi tiết tại một vài cơ quan, đơn vị như Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông Vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Thành phố Bắc Kạn.. mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, khó khăn kinh phí còn eo hẹp, nhưng những đơn vị này đã rất quan tâm, chú trọng đến công tác lập giấy tờ công việc và giao nộp giấy tờ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử của tỉnh.

Lập hồ sơ công việc là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục của cán bộ, công chức, viên chức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của mỗi cán bộ, công chức, viên chức đồng thời, cần có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của thủ trưởng cơ quan, đơn vị để từ đó từng bước cải thiện chất lượng công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Qua đó, giúp cơ quan, đơn vị quản lý tài liệu được chặt chẽ, tạo khó khăn thuận lợi cho việc khai thác, dùng một cách có hiệu quả nhất./.Các câu hỏi về hồ sơ công việc là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hồ sơ công việc là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hồ sơ công việc là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hồ sơ công việc là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hồ sơ công việc là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hồ sơ công việc là gì


Các hình ảnh về hồ sơ công việc là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm báo cáo về hồ sơ công việc là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm nội dung về hồ sơ công việc là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chứcCác câu hỏi về hồ sơ công việc…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chứcCác câu hỏi về hồ sơ công việc…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chứcCác câu hỏi về hồ sơ công việc…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chứcCác câu hỏi về hồ sơ công việc…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chứcCác câu hỏi về hồ sơ công việc…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Tầm quan trọng của việc lập hồ sơ công việc đối với các cơ quan, tổ chứcCác câu hỏi về hồ sơ công việc…

This Post Has One Comment

  1. E đang là sinh viên đh năm 2 và đang trog quá trình bảo lưu thì phần “Nghề nghiệp hoặc trình độ chuyên môn” điền ntn ạ. E cảm ơn

Comments are closed.