Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]

Bài viết Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022] thuộc chủ đề về Tử Vi thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022] trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]”

Đánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]Giấy công bố danh mục là kết quả của hồ sơ công bố sản phẩm, cả với trường hợp tự công bố danh mục hoặc đăng ký công bố đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định đối với từng sản phẩm do mình quản lý. Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện các giấy tờ cần thiết để các sản phẩm của mình, gồm danh mục, thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được phép lưu hành trên thị trường và tới tay người tiêu dùng. Mục đích của giấy công bố danh mục là đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng danh mục, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và dùng danh mục và là căn cứ để xử phạt hành chính nếu có sai phạm

Từ định nghĩa này, có khả năng hiểu giấy công bố sản phẩm tiếng anh là kết quả của giấy tờ công bố danh mục, cả với trường hợp tự công bố danh mục hoặc đăng ký công bố đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền được quy định đối với từng sản phẩm do mình quản lý. Theo đó, tổ chức, cá nhân thực hiện các giấy tờ rất cần thiết để các sản phẩm của mình, gồm sản phẩm, thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước được phép lưu hành trên thị trường và tới tay người tiêu dùng nhưng được thể với ngôn ngữ là Tiếng Anh. Thông thường, mục đích của giấy công bố sản phẩm tiếng anh thường được sử dụng với kinh doanh ở nước ngoài hoặc với tổ chức, cá nhân nước ngoài

Bản tự công bố sản phẩm tiếng Anh là: Product Self-declaration

Giấy đăng ký bản công bố sản phẩm tiếng Anh là: Product Disclosure

Công bố sản phẩm, hay còn hiểu là công bố chất lượng sản phẩm là một trong các nghĩa vụ của các cá nhân, tổ chức, công ty. Mời bạn đọc theo dõi chi tiết tại bài viết: giấy tờ công bố sản phẩm

2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy tờ sau nhưng được dịch sang tiếng anh và có công chứng:

2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy tờ sau nhưng được dịch sang tiếng anh và có công chứng:

Đối với hồ sơ tự công bố sản phẩm

– Bản tự công bố danh mục theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp giấy tờ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao y chứng thực)

– Các giấy tờ khác nếu có sinh ra

Đối với giấy tờ của sản phẩm nhập khẩu phải đăng ký

– Bản công bố sản phẩm được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người dùng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự)

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

Mọi Người Xem :   Hướng dẫn cách gạch phiếu bầu đúng quy định khi đi bầu cử

– Bằng chứng khoa học chứng minh tác dụng của danh mục hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi dùng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của danh mục để làm tác dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng dùng thành phần đó đã nêu trong tài liệu

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt bắt buộc Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận cũng như trong trường hợp danh mục nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

Đối với giấy tờ của sản phẩm sản xuất trong nước phải đăng ký

– Bản công bố danh mục được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP

– Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp giấy tờ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực)

– Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của danh mục hoặc của thành phần tạo nên tác dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi dùng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều dùng hàng ngày của danh mục tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng dùng thành phần đó đã nêu trong tài liệu

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ khó khăn an toàn thực phẩm trong trường hợp cơ sở thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ khó khăn an toàn thực phẩm theo quy định (bản sao y có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ khó khăn an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) trong trường hợp danh mục sản xuất trong nước là thực phẩm bảo vệ thể trạng áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản sao y có xác nhận của tổ chức, cá nhân)

Đối với hồ sơ là sản phẩm dược, mỹ phẩm phải đăng ký công bố

– Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);

– bản sao Giấy chứng nhận đăng ký buôn bán của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa danh mục ra thị trường (có chữ ký và đóng dấu của công ty). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ)

– Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu danh mục ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa danh mục ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa danh mục ra thị trường không phải là nhà sản xuất). Đối với sản phẩm nhập khẩu thì Giấy uỷ quyền phải là bản có chứng thực chữ ký và được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp được miễn hợp pháp hoá lãnh sự theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Giấy uỷ quyền phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 6 Thông tư 06/2011/TT-BYT

– Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS)

✅ Mọi người cũng xem : chung cư an bình thủ đức ở đâu

2.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ giấy phép công bố sản phẩm

2.2 Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ giấy phép công bố sản phẩm
 1. Đối với nơi nộp danh mục tự công bố sẽ có kết quả là bản tự công bố sản phẩm bằng tiếng anh

– Phương tiện thông tin đại chúng; Trang thông tin điện tử của mình; Niêm yết công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân

– Công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan tiếp nhận do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ định

 1. Đối với nơi nộp danh mục công bố đăng ký sẽ có kết quả là giấy phép công bố sản phẩm

– Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ thể trạng, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có tác dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa xuất hiện trong sản phẩm phụ gia được phép dùng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;

– Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng sử dụng cho trẻ đến 36 tháng tuổi

 1. Đối với danh mục là dược, mĩ phẩm kết quả sẽ là giấy công bố mỹ phẩm hoặc phiếu công bố danh mục mỹ phẩm

– Đối với mỹ phẩm nhập khẩu: nộp tại Cục Quản lý dược – Bộ Y tế.

– Đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước:nộp tại Sở Y tế nơi đặt nhà máy sản xuất. sản phẩm mỹ phẩm được sản xuất, đóng gói từ bán thành phẩm nhập khẩu được coi như sản phẩm sản xuất trong nước.

– Đối với mỹ phẩm kinh doanh trong phạm vi Khu thương mại công nghiệp thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; mỹ phẩm buôn bán trong phạm vi Khu kinh tế – thương mại đặc biệt Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị thực hiện công bố tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

 Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:

Form No. 01

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

————-

PRODUCT DISCLOSURE

No: ………………. / Business name / Year of publication

 1. Information about organizations and individuals that self-declare products

Name of organization or individual: ……………………………………. ………………………………………….. ……….

Address: ……………………………………….. ………………………………………….. ………………………..

Telephone: Fax: …………………….. ………………….

Email……………………………………….. ………………………………………….. …………………………..

Business code: ……………………………………… ………………………………………….. ……………

Number of Certificate of eligibility for food safety: ……………… .. Date of issue / Place of issue: ……………. (for establishments subject to the issue of Certificate of eligibility for food safety as prescribed).

 1. Information about product
 2.       Product’s name: …………………………………….. ………………………………………….. ………………
 3.       Ingredients: ……………………………………… ………………………………………….. …………………
 4.       Shelf life of the product: ………………………………….. ………………………………………….
 5.       Packing specifications and packaging materials: … ……………………………….
 6.       Name and address of the manufacturer of the product (in case of hiring the manufacturer):

………………………………………….. ………………………………………….. …………………………………..

III. Product label sample (attached to product label sample or expected product label sample)

Requirements for food safety

Food producers and traders meet food safety requirements according to:

– National technical regulation No ….; or

Circulars of ministries and branches; or

– Local technical regulations; or

– National standards (in the absence of national technical regulations, Circulars of Ministries, and local technical regulations); or

Standards of the International Food Standards Commission (Codex), Regional Standards, Foreign Standards (in the absence of national technical regulations, Circulars of Ministries, Technical Regulations method, national standard); or

– Attached manufacturer standards (in the absence of national technical regulations, Circulars of ministries, local technical regulations, National standards, Standards of the National Food Standards Committee Codex, Regional Standards, Foreign Standards).

We pledge to fully comply with the provisions of the law on food safety and take full responsibility for the legality of the announcement and the quality and safety of food for the published product. ./.

……………, day…. month…. year……..

Xem thêm video cùng chủ đề : Học tiếng Anh chủ đề tên các loại trang phục/Clothes/ English online

Mô tả video

Học tiếng Anh chủ đề tên các loại trang phục/Clothes/ English onlinenChủ đề Phụ kiện thời trang theo link sau:nhttps://youtu.be/ehLBWlzo4bAnnFacebook page: Từ Vựng Tiếng Anh- English vocabularynhttps://www.facebook.com/profile.php?id=100063188352971

sản phẩm phải đăng ký bản công bố danh mục?

sản phẩm phải đăng ký bản công bố danh mục?

Điều 6 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và thi hành một vài điều của Luật An toàn vệ sinh thực phẩm quy định Tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán thực phẩm phải đăng ký bản công bố sản phẩm đối với các sản phẩm sau đây:

 1. Thực phẩm bảo vệ thể trạng, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm sử dụng cho chế độ ăn đặc biệt.

 2. danh mục dinh dưỡng sử dụng cho trẻ đến 36 tháng tuổi.

 3. Phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm không thuộc trong danh mục phụ gia được phép dùng trong thực phẩm hoặc không đúng đối tượng sử dụng do Bộ Y tế quy định.

Mọi Người Xem :   Vay tín chấp là gì? Những điều cần biết về vay tín chấp

Cơ quan tiếp nhận giấy tờ bao gồm nhưng nơi nào?

Cơ quan tiếp nhận giấy tờ bao gồm nhưng nơi nào?
 • Nộp đến Bộ Y tế đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong sản phẩm phụ gia được phép dùng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định;
 • Nộp đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định đối với thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm sử dụng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi;
 • Trong trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất nhiều loại thực phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký bản công bố danh mục của cả Bộ Y tế và cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ định thì tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn nộp hồ sơ đến Bộ Y tế hoặc sản phẩm thuộc thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký của cơ quan nào thì nộp giấy tờ đăng ký đến cơ quan tiếp nhận đó.

Thẩm định giấy tờ đăng ký như thế nào?

Thẩm định giấy tờ đăng ký như thế nào?

Cơ quan có thẩm quyền thực hiện thẩm định giấy tờ đăng ký trong thời hạn chi tiết.hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với phụ gia thực phẩm hỗn hợp có công dụng mới, phụ gia thực phẩm chưa có trong sản phẩm phụ gia được phép sử dụng hoặc không đúng đối tượng sử dụng trong thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, danh mục dinh dưỡng sử dụng cho trẻ đến 36 tháng tuổi được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm đối với thực phẩm bảo vệ thể trạng được thực hiện trong thời hạn 21 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

hồ sơ đăng ký bản công bố danh mục đối với danh mục nhập khẩu gồm những gì?

hồ sơ đăng ký bản công bố danh mục đối với danh mục nhập khẩu gồm những gì?
 1. Bản công bố sản phẩm theo mẫu;

 2. Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người dùng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự);

 3. Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm (bản chính hoặc bản sao y chứng thực);

 4. Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên tác dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao y có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi dùng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của danh mục để làm tác dụng cho sản phẩm thì liều dùng mỗi ngày của danh mục tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng dùng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;

 5. Giấy chứng nhận cơ sở đủ khó khăn an toàn thực phẩm đạt bắt buộc Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ thể trạng áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).

✅ sản phẩm thành lập công ty⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập Doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc
✅ Đăng ký giấy phép buôn bán⭐ Thủ tục yêu cầu phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành vận hành kinh doanh của mình
✅ sản phẩm ly hôn⭕ Với thường xuyên năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, Chúng Tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn
✅ dịch vụ kế toán⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật
✅ dịch vụ kiểm toán⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng sản phẩm tốt và đưa ra những giải pháp cho Doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các vận hành khác
✅ dịch vụ làm hộ chiếu⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các sản phẩm liên quan và cam kết bảo mật thông tin


Các câu hỏi về hồ sơ công bố tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hồ sơ công bố tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hồ sơ công bố tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hồ sơ công bố tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hồ sơ công bố tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hồ sơ công bố tiếng anh là gì


Các hình ảnh về hồ sơ công bố tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về hồ sơ công bố tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên xem nội dung về hồ sơ công bố tiếng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Giấy công bố sản phẩm tiếng anh là gì? [Cập nhật 2022]2.1 hồ sơ công bố danh mục tiếng anh, bao gồm các giấy…