Phản ứng hiđro hóa là gì

Bài viết Phản ứng hiđro hóa là gì thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Phản ứng hiđro hóa là gì trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Phản ứng hiđro hóa là gì”

Đánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gì


Xem nhanh
???? Đăng ký khóa học của thầy cô VietJack giá từ 250k tại: https://bit.ly/30CPP9X.
????Tải app VietJack để xem các bài giảng khác của thầy cô. Link tải: https://vietjack.onelink.me/hJSB/30701ef0
☎️ Hotline hỗ trợ: 084 283 4585
Hóa học 8 - Bài 31 - Tính chất - Ứng dụng của hiđro

Bài giảng này cô sẽ giúp các em nắm chắc kiến thức về định nghĩa, các tính chất,... kiến thức trọng tâm bài Tính chất - Ứng dụng của hiđro trong chương trình Hóa học 8. Qua đó, các em có nền tảng kiến thức tốt để giải nhanh các dạng bài tập liên quan. Video này, cô cũng sẽ giải tất cả các bài tập của bài học này trong sách. Chú ý theo dõi bài học cùng cô nhé !
Đăng kí mua khóa học của cô tại: https://m.me/hoc.cung.vietjack
Học trực tuyến tại: https://khoahoc.vietjack.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/
#vietjack, #hoa8, #tinhchatungdungcuaHidro

▶ Danh sách các bài học môn Hóa học 8 - Cô Nguyễn Thị Thu:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7W47cPigGSVS2t6bfOWWNFT
▶ Danh sách các bài học môn Sinh học 8 - Cô Mạc Phạm Đan Ly:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XaiSmaAKA1dIbwwECKinp9
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 8 - Cô Phạm Thị Huệ Chi :
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VpKsoANTSYW5lsHH5j8wEo
▶ Danh sách các bài học môn Toán học 8 - Cô Vương Thị Hạnh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VrxEM_uz4qNx4ekYsAsRt9
▶ Danh sách các bài học môn Ngữ văn 8 - Cô Lan Anh:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7VOVyAP1mkNnbprT5u56lcT
▶ Danh sách các bài học môn Tiếng anh 8 - Cô Giang Ly:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7V9IfdRJFZieNOSym2Tpg3C
▶ Danh sách các bài học môn Vật lý 8 - Cô Phạm Thị Hằng:
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5q2T2FxzK7XcNnPQSSrXCCNhIr3u1fDY

Trang trước Trang sau

Bài giảng: Phương pháp giải bài toán đốt cháy hiđrocacbon – Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên Tôi)

Quảng cáo

– Dưới công dụng của nhiệt độ, xúc tác, ankan có thể phản ứng theo thường xuyên hướng:

Phản ứng crackinh: ANKAN tº, xt ANKAN KHÁC + ANKEN (làm mất màu dd brom)

Phản ứng đề hydro hóa: ANKAN tº, xt ANKEN + H2

Ví dụ:

C3H8tº, xt CH4 + C2H4 (CH2=CH2)

C3H8tº, xt C3H6 (CH2=CHCH3) + H2

Đặc biệt, trong điều kiện thích hợp phản ứng còn có khả năng:

+   Tạo ra ankin: Ví dụ: 2CH41500ºC, lln CHCH + 3H2

Mọi Người Xem :   Nơi bán Surface Pro 2017 giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất

+   Tạo ra cabon và hydro: Ví dụ: CH4tº, xt C (rắn) + 2H2

– Phản ứng không làm thay đổi khối lượng hỗn hợp:

mtrước phản ứng = msau phản ứng  Mđ/Ms  = ns/nđ

hàm lượng C và H trước và sau phản ứng là như nhau  đốt cháy hỗn hợp sau phản ứng được qui về đốt cháy hỗn hợp trước phản ứng.

– Phản ứng luôn làm tăng số mol khí: nsau > ntrước  Psau > Pđầu   Mtb sau < Mtb đầu  (vì mđầu = msau)

Ví dụ:  C3H8tº, xt CH4 + C2H4  nsau = 2. Nđầu

– Số mol anken sinh ra : nanken = ns  nđ; Hiệu suất phản ứng: H = (ns– nđ)/nđ .100%

Quảng cáo

Bài 1: Crackinh butan thu được 35 mol hh A gồm CH4, C2H6, H2, C2H4, C3H6, C4H8 và C4H10 dư. Dẫn A lội qua bình nước brom dư thấy có 20 mol khí đi ra khỏi bình (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6, C4H8 phản ứng với Br2 và đều theo tỉ lệ số mol 1:1). Nếu đốt cháy hoàn toàn A thì thu được a mol CO2.

a. Tính hiệu suất phản ứng tạo hh A.

b. Tính giá trị của a.

Hướng dẫn:

a. Phương trình phản ứng:

C4H10tº, xt CH4 + C3H6

C4H10tº, xt C2H6 + C2H4

C4H10tº, xt H2 + C4H8

Số mol anken thu được: nanken= 35 – 20 = 15mol

Số mol butan ban đầu là: nđ = nbutan = ns – nanken = 35  15 = 20 mol

Hiệu suất cracking butan là  H = (ns– nđ)/nđ .100% = (35-20)/20.100% = 75%

b. Đốt cháy hỗn hợp A là đốt chay butan:

C4H10  +  11/2O2  4CO2 +  5H2O

20        80        mol

Vậy số mol CO2 thu được khi đốt cháy hỗn hợp A là 80 mol

Bài 2: Craking  m gam n-butan thu được  hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan chưa bị craking. Đốt cháy hoàn toàn A thu được 9 gam H2O và 17,6 gam CO2. tổng giá trị của m là

Hướng dẫn:

nbutan  = nH2O  nCO2 = 9/18  – 17,6/44 = 0,1 mol; m = 0,1.58 = 5,8 gam

Quảng cáo

Bài 3: Crackinh propan thu được 67,2 lít (đktc) hỗn hợp X gồm H2, C3H6, CH4, C2H4, C3H8. Dẫn toàn bộ X vào bình đựng dung dịch Br2 dư thì thấy có 160 gam brom phản ứng (biết rằng chỉ có C2H4, C3H6 phản ứng với Br2 và đều theo tỉ lệ số mol 1:1). Vậy % propan đã phản ứng là:

Hướng dẫn:

nX = 67,2/22,4 = 3 mol; nanken = nBr2 = 160/160 = 1 mol;  npropan = 3-1 = 2 mol;   H = (3-2)/2.100% = 50%

Bài 4: Đề hidro hóa hỗn hợp A gồm: C2H6, C3H8 , C4H10. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B, dA/B =1,75. % ankan bị đề hiadro hóa là:

Hướng dẫn:

MA/MB  = 1,75  H = (MA– MB)/MB .100% = (1,75-1)/1 .100% = 75%

Bài 5: Một hỗn hợp X gồm hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) hỗn hợp X thu được 22,4 lít hỗn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken và H2, tỉ khối hơi của Yđối với H2 là 8,2. Vậy công thức phân tử và số mol của A, B lần lượt là:

Mọi Người Xem :   Lý thuyết sơ đồ tư duy Tin học 6 Kết nối tri thức

Hướng dẫn:

MY/MX  = nX/nY  = 1/2 ; MY = 8,2.2 = 16,4; MX = 16,4.2 = 32,8 = 14ntb + 2  ntb = 2,2

CTPT của A và B lần lượt là:  C2H6 ; C3H8; nA/nB  = 4/1 = 0,4/0,1

Bài 1: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích ankan X thu được ba dung tích hỗn hợp Y (các dung tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2  bằng 12. Công thức phân tử của X là:

A. C6H14.  B. C3H8.  C. C4H10.  D. C5H12.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Nhận xét: Trong phản ứng cacking M(trước) = M(sau).

Vậy: M(X) = 3M(Y). d(Y/H2) = 12  M(Y) = 24  M(X) = 72.

Bài 2: Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị craking. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6.  B. 23,16.  C. 2,315.  D. 3,96.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có: a = 0.18, b = 0.02 (a là số mol C3H8 phản ứng, b là số mol C3H8dư).

số mol A = 2a + b = 0.38

Mtb = 8.8/0.38 = 23.16

Bài 3: Craking 2,24 lít butan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4 ,C2H4 ,C2H6  C3H6, C4H8, C4H10. Hỗn hợp khí  A  phản ứng vừa đủ với 100 ml dung dịch Br2 0,2 M. Hiệu suất phản ứng cracking butan là:

A. 80%.  B. 75%.  C. 25%.  D. 20%.

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

nanken = nBr2 = 0,02 mol; nbutan = 2,24/22,4 = 0,1 mol; nA = 0,1 + 0,02 = 0,12 mol;

H = (0,12-0,1)/0,1=20%

Bài 4: Crackinh 8,8 gam propan thu được hh A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị crackinh. Biết % propan phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6  B. 23,16  C. 2,315  D. 3,96.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

npropan = 8,8/44 = 0,2 mol; H = (nA– npropan)/npropan .100%  nA = 0,38 mol  MA = 8,8/0,38 =23,16 g/mol

Bài 5: Khi crackinh hoàn toàn V lit ankan X thu được 3V lit hh Y (các dung tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. CTPT của X là:

A. C6H14  B. C3H8  C. C4H10  D. C5H12

Hiển thị đáp án

Đáp án: D

VX/VY  = nX/nY  = 1/3 ; MY = 12.2 = 24; ta có nX/nY  = MY/MX  = 1/3  MX = 24.3 = 72  CTPT của X: C5H12

Bài 6: Khi crackinh hoàn toàn một thể tích hexan (X) thu được bốn thể tích hỗn hợp Y(các thể tích khí đo ở cùng khó khăn nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng d. giá trị của d là

Mọi Người Xem :   Top 9 Giao Lưu Tiếng Anh Là Gì - Cẩm Nang Tiếng Anh

A. 10,25  B. 10,5.  C. 10,75.  D. 9,5.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

VX/VY  = nX/nY  = 1/4; nX/nY  = MY/MX  = 1/4  MY = 86/4 = 21,5 ; dY/H2 = 21,5/2 = 10,75

Bài 7: Nung một lượng butan trong bình kín (cố xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp X gồm ankan và anken. Tỉ khối của X so với khí hiđro là 21,75. Thành phần phần trăm thể tích của butan trong X là:

A. 25,00  B. 66,67  C. 50,00  D. 33,33.

Hiển thị đáp án

Đáp án: C

MX = 21,75.2 = 43,5. Chọn số mol hỗn hợp X là 1 mol

C4H10  CnH2n+2 + CmH2m

a mol      a mol        a mol

BTKL:

a = 1  0,75 = 0,25 mol  C4H10  còn dư: 0,75  0,25 = 0,5 mol

% thể tích C4H10 trong X là 50%

Bài 8: Craking 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị craking. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Khối lượng phân tử trung bình của A là:

A. 39,6.  B. 23,16.  C. 2,315.  D. 3,96.

Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Ta có số mol chất danh mục n sp = nC3H8 + 2.nC3H8 phản ứng = 0,02 + 2.0,18 = 0,38 M = 8,8 : 0,38 = 23,16

Bài giảng: Phương pháp giải bài toán cracking ankan – Cô Nguyễn Thị Nhàn (Giáo viên Tôi)

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 11 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Giới thiệu kênh Youtube Tôi

Trang trước Trang sauCác câu hỏi về hidro hóa là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hidro hóa là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hidro hóa là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hidro hóa là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hidro hóa là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hidro hóa là gì


Các hình ảnh về hidro hóa là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về hidro hóa là gì tại WikiPedia

Bạn có thể xem nội dung về hidro hóa là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gìCác câu hỏi về hidro hóa là gìCác Hình Ảnh Về hidro hóa là gìTra cứu thêm thông tin…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gìCác câu hỏi về hidro hóa là gìCác Hình Ảnh Về hidro hóa là gìTra cứu thêm thông tin…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gìCác câu hỏi về hidro hóa là gìCác Hình Ảnh Về hidro hóa là gìTra cứu thêm thông tin…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gìCác câu hỏi về hidro hóa là gìCác Hình Ảnh Về hidro hóa là gìTra cứu thêm thông tin…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gìCác câu hỏi về hidro hóa là gìCác Hình Ảnh Về hidro hóa là gìTra cứu thêm thông tin…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Phản ứng hiđro hóa là gìCác câu hỏi về hidro hóa là gìCác Hình Ảnh Về hidro hóa là gìTra cứu thêm thông tin…