Xem thêm video cùng chủ đề : Ảo diệu giữa Vi mô và Vĩ mô

Mô tả video

Từ 2:05 là mô phỏng khi phóng to vật chất lên. Lấy ví dụ là phóng to vật chất hữu cơ từ một con mắt.Đầu tiên là các mao mạch máu, đến tế bào hồng cầu, rồi đến các ADN xoắn. Rồi phóng to hơn nữa mới thấy các hạt phân tử, nguyên tử, và ta bắt đầu thấy mô hình nguyên tử có các electron xung quanh hạt nhân và đám mây electron. Phóng thật to nữa mới thấy chấm trắng, đó là hạt nhân nguyên tử, phóng to ra thì ta thấy hạt nhân nguyên tử có gồm proton và neutron. Phóng to nữa mới thấy các hạt Quark lên và Quark xuống.

Số hạt vì mô là gì. Và số hạt vi mô chính là phần tử nguyên tử a hay số Avogadro

Số hạt vì mô là gì. Và số hạt vi mô chính là phần tử nguyên tử a hay số Avogadro

Question

Số hạt vì mô là gì. Và số hạt vi mô chính là phần tử nguyên tử a hay số Avogadro

in progress 0

Hóa họcClaire4 tháng 2021-08-18T18:06:23+00:00 2021-08-18T18:06:23+00:002 Answers183 views 0