Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?

Bài viết Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai? thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?”

Đánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?


Xem nhanh
1. Khái niệm về hành vi phạm tội.

2. Các loại hành vi phạm tội.
3. Cấu thành hành vi phạm tội.


Khái niệm về hành vi phạm tội.
Hành vi phạm tội là một hành động (hành động hoặc không hành động) không được thực hiện. Đó là hành vi trái pháp luật, có tội, nguy hiểm cho xã hội của một người phạm tội, gây tổn hại cho cá nhân, nhà nước và xã hội (hoặc tạo ra mối nguy hại ) và phải chịu trách nhiệm pháp lý (các biện pháp cưỡng chế nhà nước do pháp luật quy định đối với người phạm tội, thể hiện sự lên án và trừng phạt công khai liên quan đến với sự tước đoạt tài sản, tâm lý hoặc bản chất tổ chức).
Hành vi trái pháp luật của hành vi phạm tội có nghĩa là hành vi đó vi phạm các quy định của quy phạm pháp luật (vi phạm những điều cấm, không thực hiện nghĩa vụ, sử dụng quyền trái với mục đích của nó (lạm dụng quyền)).
Tính nguy hiểm cho xã hội của một hành vi phạm tội được thể hiện ở chỗ những hậu quả tiêu cực của hành vi tương ứng đối với từng chủ thể của pháp luật, và do đó, đối với toàn xã hội trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống.
Tội lỗi được thể hiện ở nội tâm, thái độ tinh thần của một người đối với hành vi được thực hiện và hậu quả của nó.
Tính tế nhị - khả năng một người chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội. Chỉ một người có «bio» (cuộc sống theo nghĩa xã hội) và «zoya» (cuộc sống theo nghĩa sinh học) là phạm tội và có thể phạm tội.
Hình phạt là một dấu hiệu thể hiện sự đánh giá tiêu cực của nhà nước đối với một hành vi là bất hợp pháp, nguy hiểm cho xã hội và có tội.
Các loại hành vi phạm tội.
Có nhiều loại tội khác nhau. Theo mức độ nguy hiểm công cộng, các loại sau được phân biệt:
- Tội phạm là hành vi nguy hiểm nhất xâm phạm đến các quan hệ xã hội quan trọng nhất. Một hành vi nguy hiểm cho xã hội bị Bộ luật Hình sự Liên bang Nga nghiêm cấm dưới hình thức đe dọa trừng phạt được coi là tội phạm (Điều 14 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga). Tùy theo tính chất và mức độ nguy hiểm công cộng mà phân biệt các tội nhẹ, trọng trung, nặng và đặc biệt là tội nặng;
- Các hành vi vi phạm hành chính xâm phạm quy trình quản lý đã được thiết lập và vi phạm các chỉ tiêu về hành chính, đất đai, thuế, tài chính và một số ngành luật khác. Vi phạm hành chính là hành vi trái pháp luật, có tội (không hành động) của một cá nhân hoặc pháp nhân, mà Bộ luật Liên bang Nga về vi phạm hành chính hoặc luật của các cơ quan cấu thành của Liên bang Nga về vi phạm hành chính quy định trách nhiệm hành chính (Điều 2.1 Bộ luật hành chính của Liên bang Nga);
- Vi phạm kỷ luật - vi phạm các quy tắc của nội quy lao động của doanh nghiệp, cơ quan và tổ chức hoặc kỷ luật công vụ; đưa ra trách nhiệm kỷ luật một người có thẩm quyền cao hơn hoặc lãnh đạo;
- Hành vi dân sự - hành vi trái với các chuẩn mực của luật dân sự hoặc hợp đồng, nghĩa vụ xâm phạm tài sản hoặc quyền và lợi ích phi tài sản của công dân và pháp nhân (nghĩa vụ do gây tổn hại - hành hạ; vi phạm nghĩa vụ hợp đồng; làm giàu bất chính; lạm dụng pháp luật, v.v.) .);
- Các hành vi vi phạm tố tụng vi phạm trình tự thủ tục pháp lý được thiết lập bởi các quy phạm của các ngành luật tố tụng;
- Vi phạm hiến pháp - hành vi của một chủ thể của quan hệ hiến pháp và pháp luật không tương ứng với hành vi đúng đắn và dẫn đến việc áp dụng các biện pháp trách nhiệm hợp hiến và pháp lý (việc phân bổ loại tội phạm này còn đang tranh cãi, một số nhà khoa học coi trách nhiệm này chủ yếu là chính trị, không phải pháp lý).
Một số nhà khoa học cũng xem xét các loại tội phạm khác: quốc tế, thuế, tài chính, v.v.
Khách quan cần phân biệt hành vi trái pháp luật với hành vi phạm tội - hành vi mặc dù chính thức vi phạm các chuẩn mực của pháp luật nhưng chưa đủ các dấu hiệu của tội phạm và không phải chịu trách nhiệm pháp lý: sự cố (bị hại vô tội), hành vi của người chưa thành niên, người mất năng lực tâm thần và người mất năng lực hành vi khác.
Cấu thành hành vi phạm tội.
Cấu thành tội là tập hợp các dấu hiệu cần và đủ để đưa người phạm tội phải chịu trách nhiệm pháp lý. Nó bao gồm bốn yếu tố bắt buộc: khách thể, khách quan, chủ thể và chủ quan.
Khách thể của hành vi phạm tội là các sự vật hiện thực khách quan được pháp luật bảo vệ và bị hành vi phạm tội xâm phạm. Khách thể chung của mọi tội là quan hệ xã hội được các quy phạm của ngành luật cụ thể bảo vệ, khách thể chung là các quan hệ xã hội thuần nhất được thiết chế pháp luật bảo vệ, khách thể trước mắt là quan hệ xã hội được bảo vệ bằng quy phạm cụ thể bị vi phạm.
Khách thể của hành vi vi phạm được phân biệt với khách thể của hành vi phạm tội - hàng hóa (giá trị) cụ thể, được quy phạm vi phạm bảo vệ.
Mặt khách quan của hành vi phạm tội là biểu hiện bên ngoài của hành vi sai trái và tác hại mà hành vi phạm tội đã dẫn đến. Nó bao gồm các dấu hiệu đặc trưng cho một hành vi (dưới hình thức hành động hoặc không hành động), tính nguy hiểm và oan sai cho xã hội, tác hại gây ra cũng như mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả tai hại đã xảy ra.

Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai? Đó là câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần chung mà sinh viên luật nào đã học qua môn này cũng từng ít nhất một lần trả lời.

Mọi Người Xem :   Xì hơi nhiều lần trong ngày là do 7 thủ phạm quen thuộc này • Hello Bacsi

..

Những nội dung liên quan:

  • Khái niệm, bản chất và các đặc điểm của tội phạm
  • Dấu hiệu quan trọng nhất của tội phạm?
  • Phân tích các yếu tố cấu thành tội phạm – Lấy ví dụ minh họa
  • Ví dụ về các loại tội phạm trong Bộ luật Hình sự

..

Nội dung chính:

Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần chung thường gặp

✅ Mọi người cũng xem : bơ dùng để nấu ăn là bơ gì

Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều coi là tội phạm?

=> Đây là nhận định Sai. Bởi vì Khoản 1 Điều 8 Bộ luật Hình sự năm 2015 có quy định:

Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong Bộ luật Hình sự, do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp luật xã hội chủ nghĩa mà theo quy định của Bộ luật này phải bị xử lý hình sự.

Căn cứ vào khái niệm trên, có khả năng thấy: Tội phạm không những là (*)hành vi nguy hiểm cho xã hội mà còn phải (**)được quy định trong Bộ luật hình sự, (***)do người có năng lực trách nhiệm hình sự hoặc pháp nhân thương mại thực hiện, (****)một cách cố ý hoặc vô ý, (*****)xâm phạm tới các quan hệ xã hội được Luật hình sự bảo vệ.

Mọi Người Xem :   Môi trường lập trình bao gồm?

Nếu không thỏa mãn được các đặc điểm trên thì hành vi nguy hiểm cho xã hội vẫn chưa thể xem là “Tội phạm” theo quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm khi hành vi đó gây ra ra những thiệt hại đáng kể?

=> Đây là nhận định Sai. Vì có hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng không bị coi là tội phạm mặc dù hành vi đó gây ra những thiệt hại một cách đáng kể.

Ví dụ: Người phạm tội không có năng lực trách nhiệm hình sự, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết.

Trong mọi trường hợp một tội phạm chỉ được coi là thực Hiện tại Việt Nam nếu tội phạm đó bắt đầu và kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam?

=> Đây là nhận định Sai. Tội phạm được xem là thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam khi tội phạm ấy có một giai đoạn được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam. Nghĩa là tội phạm đó có khả năng được thực hiện trọn vẹn trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc bắt đầu hoặc diễn ra hoặc kết thúc trên lãnh thổ Việt Nam.

✅ Mọi người cũng xem : mua mỹ phẩm minisize ở đâu

Tội phạm có cấu thành hình thức là loại tội phạm không có giai đoạn phạm tội chưa đạt?

=> Đây là nhận định Sai. Căn cứ vào Điều 15 Bộ luật Hình sự năm 2015 thì:

Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những tác nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. 

Theo đó, đối với những tội phạm có cấu thành tội phạm hình thức mà hành vi khách quan bao gồm nhiều hành vi, nếu người phạm tội chưa thực hiện hết tất cả các hành vi mà dừng lại do tác nhân khách quan thì được coi là phạm tội chưa đạt.

Ví dụ: Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản (Điều 169 Bộ luật Hình sự năm 2015) là tội phạm có cấu thành tội phạm cách thức về mặt khách quan bao gồm: hành vi bắt cóc con tin, hành vi đe dọa chỉ tài sản nhằm chiếm đoạt tài sản. Nếu người phạm tội chỉ mới thực hiện hành vi bắt cóc con tin mà đã bị bắt giữ thì trường hợp này ở giai đoạn phạm tội chưa đạt.

Hành vi tấn công – cơ sở của phòng vệ chính đáng luôn là một tội phạm?

=> Đây là nhận định Sai. Vì hành vi tấn công là cơ sở của phòng vệ chính đáng phải có tính nguy hiểm đáng kể cho xã hội, có thể có dấu hiệu cấu thành tội phạm, nhưng luật hình sự không bắt buộc phải như vậy. bởi thực tế có những hành vi nguy hiểm cho xã hội không phải là tội phạm. VD: Hành vi người điên sử dụng dao tấn công người khác là cơ sở của phòng vệ chính đáng và hành vi này không phải là hành vi của tội phạm.

Tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là tình tiết loại trừ tính chất phạm tội?

=> Đây là nhận định Đúng. Vì tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là một trong 2 dạng tình tiết loại trừ tính chất phạm tội (cùng với tình tiết loại trừ tính có lỗi của hành vi). Tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là cơ sở pháp lí quan trọng để phân định tội phạm và các hành vi không phải là tội phạm.

Mọi Người Xem :   Đặt vòng tránh thai có đau không? Giá bao nhiêu tiền - Bác sĩ Lê Phương Tuấn

Cơ sở pháp lý: Từ Điều 20 đến Điều 26 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tài liệu ôn tập môn Luật hình sự phần chung

  • 102 câu hỏi nhận định đúng sai môn Luật hình sự (có đáp án)
  • Tổng hợp câu hỏi ôn tập môn Luật hình sự phần chung (có đáp án)
  • Đề cương ôn tập môn Luật hình sự phần chung
  • Tổng hợp 100 câu hỏi trắc nghiệm môn Luật hình sự

Download tài liệu về máy

[PDF] Tài liệu ôn tập môn Luật hình sự phần chung

Nếu quy trình download tài liệu bị gián đoạn do đường truyền không ổn định, vui lòng để lại Email nhận tài liệu Tài liệu ôn tập môn Luật hình sự phần chung PDF ở phần bình luận dưới bài. công ty chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất thuận tiện này!

Tìm kiếm có liên quan: Người có hành vi gây ra nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm thì phải, Hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm được quy định trong, Hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm, Theo quy định của pháp luật người có hành vi gây ra nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm thì phải, Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng không phải chịu trách nhiệm hình sự là, Tội phạm là gì, Vi phạm hình sự là hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là

Tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là tình tiết loại trừ tính chất phạm tội?

=> Đây là nhận định Đúng. Vì tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là một trong 2 dạng tình tiết loại trừ tính chất phạm tội (cùng với tình tiết loại trừ tính có lỗi của hành vi). Tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi là cơ sở pháp lí quan trọng để phân định tội phạm và các hành vi không phải là tội phạm.Cơ sở pháp lý: Từ Điều 20 đến Điều 26 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội bị coi là tội phạm khi hành vi đó gây ra ra những thiệt hại đáng kể?

=> Đây là nhận định Sai. Vì có hành vi nguy hiểm cho xã hội nhưng không bị coi là tội phạm do hành vi đó gây ra ra những thiệt hại một cách đáng kể.Ví dụ: Người phạm tội không có tiềm lực trách nhiệm hình sự, phòng vệ chính đáng, tình thế cấp thiết.

4.8/5 – (15461 bình chọn)
Từ khóa: Bộ luật hình sự 2015, Hành vi trái pháp luật, Tội phạm, 37461


Các câu hỏi về hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì


Các hình ảnh về hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm thông tin về hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung chi tiết về hành vi nguy hiểm cho xã hội là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

BÌA SƠ MI | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU VÀ IN ẤN SÁNG TẠO 1

BÌA SƠ MI | CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ TẠO MẪU VÀ IN ẤN SÁNG TẠO

ContentsĐánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần…
Kiểm sát viên là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên? 2

Kiểm sát viên là gì? Nhiệm vụ và quyền hạn của Kiểm sát viên?

ContentsĐánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần…
Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp 3

Chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp

ContentsĐánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần…
Top 14+ Sơ đồ Nguyên Lý Tiếng Anh Là Gì mới nhất 2022 - Truyền Hình Cáp Sông Thu 4

Top 14+ Sơ đồ Nguyên Lý Tiếng Anh Là Gì mới nhất 2022 – Truyền Hình Cáp Sông Thu

ContentsĐánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần…
Sơ đồ tư duy logic là gì? Cách vẽ sơ đồ chuyên nghiệp nhất 5

Sơ đồ tư duy logic là gì? Cách vẽ sơ đồ chuyên nghiệp nhất

ContentsĐánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần…
Hồ sơ xin việc gồm những gì? Những lưu ý mới nhất 2022 6

Hồ sơ xin việc gồm những gì? Những lưu ý mới nhất 2022

ContentsĐánh giá về Mọi hành vi nguy hiểm cho xã hội đều là tội phạm đúng hay sai?Những câu hỏi nhận định môn Luật hình sự phần…