Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s

Bài viết Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s”

Đánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s


Xem nhanh
Mọi vướng vắng về vấn đề pháp lý, Quý vị có thể liên hệ với luật sư để được tư vấn, hỗ trợ.
---------
Liên hệ:
- Luật sư Nguyễn Thị Thu Hương
- Điện thoại: 0965228093
- Email: [email protected]

24

24

Th5

Th5

✅ Mọi người cũng xem : giấy c200 là gì

Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính
kh_6652   DÂN SỰ, HÀNH CHÍNH, Tin Tức

Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính

Khiếu nại hành chính là một vận hành diễn ra khá thường nhật trong cuộc sống xã hội Hiện tại, bất kỳ hành vi hành chính hay quyết định hành chính nào vi phạm pháp luật xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức đều có khả năng bị khiếu nại. Vậy, hồ sơ khiếu nại hành chính được thực hiện như thế nào? Thời hạn thời hiệu khiếu nại ra sao? Sau đây là quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại hành chính.

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

– Luật khiếu nại;

– Luật tố tụng hành chính

II. KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH LÀ GÌ?

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 2 luật khiếu nại năm 2011 quy định: “Khiếu nại là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo hồ sơ do Luật này quy định, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết liệt kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết liệt hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình”.

Như vậy, khiếu nại được xem là quyền cơ bản của công dân, cá nhân có quyền khiếu nại khi có căn cứ cho rằng quyết liệt hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết liệt kỷ luật của cơ quan hành chính Nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Trong đó:

– quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính Nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết liệt về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một vài đối tượng chi tiết.

– Hành vi hành chính là hành vi của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước thực hiện hoặc không thực hiện nhiệm vụ, công vụ theo quy định của pháp luật.

– quyết liệt kỷ luật là quyết liệt bằng văn bản của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để áp dụng một trong các cách thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức thuộc quyền quản lý của mình theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.

III.  KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH

1. Đối tượng khiếu nại hành chính

– Đối tượng khiếu nại hành chính bao gồm: quyết định hành chính, Hành vi hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức

– Đối tượng khiếu nại là căn cứ để giải quyết một vụ việc khiếu nại hành chính, nếu không có đối tượng khiếu nại thì yêu cầu khiếu nại của người khiếu nại sẽ không thể được giải quyết, do đó luật sư cần phải xác định được rõ đối tượng khiếu nại để đảm bảo yêu cầu khiếu nại sẽ được giải quyết thỏa đáng.

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

2. Chủ thể khiếu nại

“Chủ thể khiếu nại” chính là những người có quyền khiếu nại bao gồm:  công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức thực hiện quyền khiếu nại. Một người hoặc cơ quan, tổ chức muốn trở thành chủ thể khiếu nại thì phải có quyết định hành chính, hành vi hành chính hoặc quyết liệt kỷ luật cán bộ, công chức trái pháp luật xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích của người đó, tổ chức đó.

3. hình thức khiếu nại

Theo Điều 8 Luật Khiếu nại, việc khiếu nại được thực hiện bằng đơn khiếu nại hoặc khiếu nại trực tiếp.

– Trường hợp khiếu nại bằng đơn:

+ Trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại;

+ Tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại;

+ Nội dung, lý do khiếu nại;

+ Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và bắt buộc giải quyết của người khiếu nại;

+ Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.

– Trường hợp đến khiếu nại trực tiếp: Người tiếp nhận khiếu nại hướng dẫn người khiếu nại viết đơn khiếu nại hoặc người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản và yêu cầu người khiếu nại ký hoặc điểm chỉ xác nhận vào văn bản.

4. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại được quy định tại mục 1 chương III Luật khiếu nại, bao gồm:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của mình, của người có trách nhiệm do mình quản lý trực tiếp.

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện

– Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của mình.

– Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Thủ trưởng cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

Mọi Người Xem :   Môn Ngữ Văn Lớp 7 Chập chờn là từ tượng thanh hay tượng hình - buyer.com.vn | Website Học Tập Tổng Hợp

c) Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp cũng như : Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

d) Giám đốc sở và cấp cũng như

– Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

– Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp cũng như đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

đ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

– Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của mình.

– Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ phận, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

e) Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ, thuộc cơ quan ngang bộ, thuộc cơ quan thuộc Chính phủ: Có thẩm quyền giải quyết khiếu nại đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

f) Bộ trưởng

– Giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp.

– Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc bộ đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có nội dung thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của bộ, ngành đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết.

– Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ phận, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình.

g) Tổng thanh tra Chính phủ

– Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

– Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại gây ra thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm.

h) Chánh thanh tra các cấp

– Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tiến hành kiểm tra, xác minh, kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp khi được giao.

– Giúp thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan thuộc quyền quản lý trực tiếp của thủ trưởng trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật.

Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật về khiếu nại gây ra thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức thì kiến nghị thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp hoặc kiến nghị người có thẩm quyền áp dụng biện pháp rất cần thiết để chấm dứt vi phạm, xem xét trách nhiệm, xử lý đối với người vi phạm..

k) Thủ tướng Chính phủ

– Lãnh đạo công tác giải quyết khiếu nại của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

– Xử lý các kiến nghị của Tổng thanh tra Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật khiếu nại.

-. Chỉ đạo, xử lý tranh chấp về thẩm quyền giải quyết khiếu nại giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Thời hiệu khiếu nại

Thời hiệu khiếu nại là 90 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định hành chính hoặc biết được quyết liệt hành chính, hành vi hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không thực hiện được quyền khiếu nại theo đúng thời hiệu vì ốm đau, thiên tai, địch họa, đi công tác, học tập ở nơi xa hoặc vì những trở ngại khách quan khác thì thời gian có trở ngại đó không tính vào thời hiệu khiếu nại.

(Điều 9 Luật Khiếu nại)

6. Các khiếu nại không được thụ lý giải quyết

Cần lưu ý một điều rằng, không phải khiếu nại nào cũng đều được thụ lý giải quyết. Mặc dù đã đủ các căn cứ khiếu nại, nhưng nếu Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:

1. quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết liệt hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, giấy tờ của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;

2. quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;

3. Người khiếu nại không có tiềm lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;

4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;

5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;

6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;

Mọi Người Xem :   Quả mãng cầu miền Bắc gọi là gì

7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;

8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;

9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.

(Điều 11 Luật khiếu nại)

IV. THỦ TỤC KHIẾU NẠI

Căn cứ theo các quy định tại Luật Khiếu nại, giấy tờ khiếu nại được thực hiện theo các bước sau:

***Đối với khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu là trong vòng 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại điều kiện thì thời hạn giải quyết khiếu nại trong vòng 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng trong vòng 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Thủ tục khiếu nại lần đầu thực hiện như sau:

Bước 1: Người khiếu nại đến trực tiếp khiếu nại hoặc nộp đơn khiếu nại

Bước 2: Thụ lý đơn khiếu nại

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp không thụ lý khiếu nại theo Điều 11 Luật khiếu nại, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Bước 3: Xác minh nội dung trong đơn khiếu nại

Trong giai đoạn các minh nội dung đơn khiếu nại, Người có trách nhiệm xác minh có các quyền:

a) bắt buộc người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

b) bắt buộc người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung liên quan khiếu nại;

c) Triệu tập người khiếu nại, người bị khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan;

d) Trưng cầu giám định;

đ) Tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh khác theo quy định của pháp luật;

và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều 29 Luật khiếu nại.

Bước 4: Thông báo giải quyết khiếu nại và tổ chức đối thoại

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì người giải quyết khiếu nại tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ.

Bước 5: Ra quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành quyết liệt.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại hoặc người có thẩm quyền, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp.

***Đối với khiếu nại lần hai

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết liệt giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại điều kiện thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng trong vòng 45 ngày.

mặt khác, nếu hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc người khiếu nại phản đối với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trình tự giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

Bước 1: Gửi giấy tờ khiếu nại lần hai

hồ sơ yêu cầu giải quyết khiếu nại phải được gửi đến cơ quan có thẩm quyền giải quyets trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu. giấy tờ bắt buộc giải quyết khiếu nại lần hai như sau:

a) Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại;

b) Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp;

c) Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có);

d) Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có);

đ) quyết định giải quyết khiếu nại;

e) Các tài liệu khác có liên quan.

hồ sơ giải quyết khiếu nại phải được đánh số trang theo thứ tự tài liệu và được lưu giữ theo quy định của pháp luật. Trường hợp người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án thì giấy tờ đó phải được chuyển cho Tòa án có thẩm quyền giải quyết khi có yêu cầu.

Bước 2: Thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai

Trong thời hạn 10 ngày, Kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật này, người giải quyết khiếu nại lần hai phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp biết; trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, nếu thấy rất cần thiết, người giải quyết khiếu nại lần hai thành lập Hội đồng tư vấn để tham khảo ý kiến giải quyết khiếu nại.

Bước 3: Tổ chức đối thoại lần hai

Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, người giải quyết khiếu nại tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, bắt buộc của người khiếu nại, hướng giải quyết khiếu nại. Việc tổ chức đối thoại lần hai thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Luật khiếu nại

Mọi Người Xem :   Thủ tục đổi thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi mới nhất

Bước 4: Ra quyết định giải quyết khiếu nại và thi hành quyết định

Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày có quyết liệt giải quyết khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần hai phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến. Đồng thời công khai quyết liệt khiếu nại theo các hình thức tại khoản 2  Điều 41 Luật khiếu nại.

 

V. PHÂN BIỆT KHIẾU NẠI HÀNH CHÍNH VÀ KHỞI KIỆN HÀNH CHÍNH

Khiếu nại và khởi kiện đều là quyền của công dân khi có cơ sở cho rằng quyết định hành chính/hành vi hành chính của người/cơ quan có thẩm quyền là chưa đúng. tuy nhiên, hai Thủ tục này là khác nhau, cụ thể:

Đối với khiếu nại, đây là việc công dân, cơ quan, tổ chức hoặc cán bộ, công chức theo hồ sơ do Luật khiếu nại quy định đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước, của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước hoặc quyết liệt kỷ luật cán bộ, công chức khi có căn cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là trái pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Đối với khởi kiện quyết liệt hành chính, là việc thông qua con đường tố tụng, khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án để bắt buộc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Như vậy, điểm khác biệt lớn nhất giữa hai Thủ tục này là chịu sự điều chỉnh của hai luật khác nhau. Theo đó, đối tượng giải quyết của hai Thủ tục này cũng khác nhau.

– Đối với Khiếu nại: Gồm 03 đối tượng: quyết định hành chính;  Hành vi hành chính; quyết định kỷ luật cán bộ, công chức.

– Đối với Khởi kiện hành chính: Gồm 05 đối tượng: quyết định hành chính; Hành vi hành chính; quyết liệt kỷ luật buộc thôi việc công chức giữ chức vụ từ Tổng Cục trưởng và cũng như trở xuống; quyết liệt giải quyết khiếu nại về quyết liệt xử lý vụ việc cạnh tranh; Danh sách cử tri bầu cử đại biểu Quốc hội, danh sách cử tri bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân, danh sách cử tri trưng cầu ý dân (sau đây gọi chung là danh sách cử tri).

mặt khác, hai Thủ tục này cũng sẽ khác nhéu về cơ quan có thẩm quyền giải quyết (đối với khởi kiện hành chính thì Tòa án có thẩm quyền giải quyết) ; trình tự Thủ tục giải quyết; thời hạn, thời hiệu giải quyết….

có thể thấy, hai Thủ tục này có chung đối tượng giải quyết là: quyết định hành chính và hành vi hành chính. Như vậy, khi có căn cứ cho rằng quyết liệt hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì công dân có khả năng lựa chọn khiếu nại hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính đối với quyết liệt hành chính, hành vi hành chính đó.

 

VI. NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Trường hợp thường xuyên người cùng khiếu nại về một nội dung thì thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 8 Luật khiếu nại quy định:

a) Trường hợp thường xuyên người đến khiếu nại trực tiếp thì cơ quan có thẩm quyền tổ chức tiếp và hướng dẫn người khiếu nại cử đại diện để trình bày nội dung khiếu nại; người tiếp nhận khiếu nại ghi lại việc khiếu nại bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều này. Việc tiếp nhiều người cùng khiếu nại thực hiện theo quy định tại Chương V của Luật này;

b) Trường hợp thường xuyên người khiếu nại bằng đơn thì trong đơn phải ghi rõ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của những người khiếu nại và phải cử người đại diện để trình bày khi có yêu cầu của người giải quyết khiếu nại;

2. Nếu giải quyết khiếu nại lần hai mà người khiếu nại vẫn không tán thành thì phải làm sao?

Hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai theo quy định của Luật khiếu nại mà khiếu nại không được giải quyết hoặc người khiếu nại không tán thành với quyết liệt giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. (Điều 42 Luật khiếu nại)

3. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai là bao lâu?

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai trong vòng 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng trong vòng 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại điều kiện thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý.

(Điều 37 Luật khiếu nại)

KHUYẾN NGHỊ CỦA LUẬT 3S:

[1] Đây là Bài viết khái quát chung về vấn đề pháp lý mà quý Khách hàng, độc giả của Luật 3S đang quan tâm, không phải ý kiến pháp lý nhằm giải quyết trực tiếp các vấn đề pháp lý của từng Khách hàng. do đó, bài viết này không xác lập quan hệ Khách hàng –  Luật sư, và không hình thành các nghĩa vụ pháp lý của công ty chúng tôi với quý Khách hàng.

[2] Nội dung bài viết được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lý là các quy định pháp luật có hiệu lực ngay tại thời điểm công bố thông tin, cùng lúc ấy bài viết có khả năng dùng những kiến thức hoặc ý kiến của các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy (nếu có). mặc khác, lưu ý về hiệu lực văn bản pháp luật được trích dẫn trong bài viết có khả năng đã thay đổi ngay hoặc hết hiệu lực tại thời điểm Hiện tại mà mọi người đọc được bài viết này. do đó, cần kiểm tra tính hiệu lực của văn bản pháp luật trước khi áp dụng để giải quyết các vấn đề pháp lý của mình hoặc LH Luật 3S để được tư vấn giải đáp.

[3] Để được Luật sư, chuyên gia tại Luật 3S hỗ trợ tư vấn cụ thể, chuyên sâu, giải quyết cho từng trường hợp vướng mắc pháp lý cụ thể, quý Khách hàng vui lòng LH Luật 3S theo thông tin sau: Hotline: 0363.38.34.38 (Zalo/Viber/Call/SMS) hoặc Email: [email protected]

[4] dịch vụ pháp lý tại Luật 3S:

Tư vấn Luật | sản phẩm pháp lý | Luật sư Riêng | Luật sư Gia đình | Luật sư Doanh nghiệp | Tranh tụng | Thành lập công ty | Giấy phép kinh doanh | Kế toán Thuế – Kiểm toán | Bảo hiểm | Hợp đồng | Phòng pháp chế, nhân sự thuê ngoài | Đầu tư | Tài chính | sản phẩm pháp lý khác …Các câu hỏi về hành vi hành chính bị khiếu nại là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hành vi hành chính bị khiếu nại là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hành vi hành chính bị khiếu nại là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hành vi hành chính bị khiếu nại là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hành vi hành chính bị khiếu nại là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hành vi hành chính bị khiếu nại là gì


Các hình ảnh về hành vi hành chính bị khiếu nại là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thông tin về hành vi hành chính bị khiếu nại là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin chi tiết về hành vi hành chính bị khiếu nại là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s24Th5Khiếu nại hành chính là gì…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s24Th5Khiếu nại hành chính là gì…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s24Th5Khiếu nại hành chính là gì…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s24Th5Khiếu nại hành chính là gì…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s24Th5Khiếu nại hành chính là gì…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Khiếu nại hành chính là gì ? Quy định pháp luật về khiếu nại hành chính – Luat 3s24Th5Khiếu nại hành chính là gì…

This Post Has One Comment

Comments are closed.