Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không?

Bài viết Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không? thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không?”

Đánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không?


Xem nhanh
Trên thực tế, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của nhiều hộ gia đình, cá nhân có một phần diện tích đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tuy nhiên, những hộ gia đình, cá nhân này thường chưa biết rõ về quyền của mình đối với phần đất này như thế nào, có được chuyển nhượng hay xây dựng công trình hay không?

Tóm tắt, một số thông tin liên quan đất nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ:
1. Đất thuộc phạm vi nằm trong hành lang an toàn giao thông đường bộ nếu Nhà nước chưa thu hồi, bồi thường, hỗ trợ theo quy định thì vẫn được xem xét để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện.
2. Đất thuộc phạm vi nằm trong hành lang an toàn giao thông đường đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được sử dụng đúng theo mục đích sử dụng đất theo giấy chứng nhận.
3. Trong quá trình sử dụng phần diện tích này thì không được làm cản trở, ảnh hưởng đến đường giao thông. Như việc xây dựng nhà ở kiên cố trên phần diện tích này là chưa phù hợp với quy định.
4. Đất thuộc phạm vi nằm trong hành lang an toàn giao thông đường vẫn có thể được chuyển nhượng quyền sử dụng đất như bình thường sau khi đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và việc chuyển nhượng này được hai bên tự thỏa thuận theo đúng quy định của pháp luật.

DANH SÁCH PHÁT LIÊN QUAN:
- Tư vấn hành chính: https://bitly.vn/2sfh
- Mua bán nhà đất: https://bit.ly/321GxUz
- Quê tôi miền Tây: https://bitly.vn/2sfe

LIÊN HỆ HỖ TRỢ:
- Điện thoại: +84 - 0888464922
- Blogger: https://nguyendoankhue.blogspot.com
- Ngã Sanh: https://www.facebook.com/ngasanh.cailay
- Nghề Nông: https://www.facebook.com/nghenong.cailay
- Facebook: https://www.facebook.com/nguyendoankhue92

Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không? Tôi muốn hỏi nhà tôi mới mua lô đất năm 2020 tổng diện tích 80m2 trong giấy đăng ký quyền sử dụng đất có tới 55m2 là thuộc hành lang giao thông. Như vậy nhà tôi có được phép xây nhà trên mảnh đất đó và nếu có dự án thu hồi thì nhà tôi có được đền bù không ạ?

Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì?

Căn cứ theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định như sau:

“Điều 3. Giải thích từ ngữ
5. Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.
…”

Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn được quy định như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 157 Luật Đất đai 2013 quy định như sau:

“Điều 157. Đất xây dựng các công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn
1. Đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn bao gồm đất xây dựng các hệ thống giao thông, thủy lợi, đê điều, hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý chất thải, hệ thống dẫn điện, dẫn xăng dầu, dẫn khí, thông tin LH và đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn các công trình này.
2. Việc sử dụng đất xây dựng công trình công cộng có hành lang bảo vệ an toàn phải bảo đảm kết hợp khai thác cả phần trên không và trong lòng đất, bố trí kết hợp những loại công trình trên cùng một khu đất nhằm tiết kiệm đất và phải tuân theo các quy định của pháp luật chuyên ngành có liên quan về bảo vệ an toàn công trình.
3. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục dùng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình.
Trường hợp việc sử dụng đất gây ra gây ảnh hưởng việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.
4. Cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm công bố công khai mốc giới hành lang bảo vệ an toàn công trình, chịu trách nhiệm chính về việc bảo vệ an toàn công trình; trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép thì phải kịp thời báo cáo và bắt buộc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có hành lang bảo vệ an toàn bị lấn, chiếm, sử dụng trái phép để xử lý.
5. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có công trình có hành lang bảo vệ an toàn có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý công trình tuyên truyền, thường nhật pháp luật về bảo vệ an toàn công trình; công bố công khai mốc giới dùng đất trong hành lang bảo vệ an toàn công trình; kịp thời xử lý những trường hợp lấn, chiếm, dùng trái phép hành lang bảo vệ an toàn công trình.
6. Chính phủ quy định cụ thể Điều này.”

Trường hợp việc dùng đất gây ra gây ảnh hưởng việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người dùng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mọi Người Xem :   Tìm hiểu về tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại

Hành lang bảo vệ an toàn

Hành lang bảo vệ an toàn

✅ Mọi người cũng xem : mua giấy dán tường ở đâu hà nội

Có được xây nhà trên đất thuộc hành lang bảo vệ an toàn giao thông hay không?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định như sau:

“Điều 43. Phạm vi đất dành cho đường bộ
1. Phạm vi đất dành cho đường bộ gồm đất của đường bộ và đất hành lang an toàn đường bộ.
2. Trong phạm vi đất dành cho đường bộ, không được xây dựng các công trình khác, trừ một số công trình thiết yếu không thể bố trí ngoài phạm vi đó nhưng phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép, gồm công trình phục vụ quốc phòng, an ninh, công trình phục vụ quản lý, khai thác đường bộ, công trình viễn thông, điện lực, đường ống cấp, thoát nước, xăng, dầu, khí.
3. Trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 2 Điều này, được tạm thời sử dụng vào mục đích nông nghiệp, quảng cáo nhưng không được gây ảnh hưởng đến an toàn công trình, an toàn giao thông đường bộ. Việc đặt biển quảng cáo trên đất hành lang an toàn đường bộ phải được cơ quan quản lý đường bộ có thẩm quyền đồng ý bằng văn bản.
4. Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang an toàn đường bộ thì được tiếp tục dùng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ.
Trường hợp việc sử dụng đất gây gây ảnh hưởng việc bảo vệ an toàn công trình đường bộ thì chủ công trình và người dùng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật.
5. Chính phủ quy định chi tiết phạm vi đất dành cho đường bộ, việc dùng, khai thác đất hành lang an toàn đường bộ và việc xây dựng các công trình thiết yếu trong phạm vi đất dành cho đường bộ.”

Như vậy theo quy định trên, thì gia đình chị đã được cấp Giấy chứng nhận quyền dùng đất (được Nhà nước thừa nhận quyền dùng đất), ghi nhận đất ở thì gia đình được tiếp tục sử dụng theo đúng mục đích (bao gồm cả việc xây dựng). tuy nhiên việc xây dựng phải đảm bảo không được gây ra cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. Trường hợp bị Nhà nước thu hồi đất, gia đình được bồi thường theo đúng quy định.

Mọi Người Xem :   VietnamBiz - Tin hàng hóa, Tài chính - Tin tức online 24h
Đi đến trangTìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật – Hành lang bảo vệ an toànimage

Đình Khôi

417 lượt xem Lưu bài viếtCác câu hỏi về hành lang giao thông là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hành lang giao thông là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hành lang giao thông là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hành lang giao thông là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hành lang giao thông là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về hành lang giao thông là gì


Các hình ảnh về hành lang giao thông là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về hành lang giao thông là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo nội dung chi tiết về hành lang giao thông là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Địa chất là gì? Những mô tả công việc của ngành địa chất 1

Địa chất là gì? Những mô tả công việc của ngành địa chất

ContentsĐánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành…
H2S04 là gì - Ứng dụng Axit sunfuric trong đời sống - VIETCHEM 2

H2S04 là gì – Ứng dụng Axit sunfuric trong đời sống – VIETCHEM

ContentsĐánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành…
NaHCO3 có lưỡng tính không? Tính chất hóa học của NaHCO3 3

NaHCO3 có lưỡng tính không? Tính chất hóa học của NaHCO3

ContentsĐánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành…
H2SO4 là gì? Đặc điểm tính chất - Ứng dụng Axit Sunfuric 4

H2SO4 là gì? Đặc điểm tính chất – Ứng dụng Axit Sunfuric

ContentsĐánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành…
Kali xyanua là gì? Những điều cần biết về Kali xyanua là gì? 5

Kali xyanua là gì? Những điều cần biết về Kali xyanua là gì?

ContentsĐánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành…
Cần sa ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào? 6

Cần sa ảnh hưởng đến cơ thể như thế nào?

ContentsĐánh giá về Hành lang bảo vệ an toàn đường bộ (hành lang an toàn giao thông) là gì? Có được xây nhà trên đất thuộc hành…