Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh

Bài viết Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh”

Đánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì? dịch vụ quá cảnh hàng hóa

Để trả lời cho câu hỏi hàng hoá quá cảnh là gì, Luật thương mại 2005  –  điều 241 quy định như sau:

Hàng quá cảnh là những loại hàng được vận chuyển hàng hóa từ nước này hay nước khác qua lãnh thổ Việt Nam trong thời gian quy định. Kể cả các vận hành khác như truyền tải, lưu kho, phân tách đơn hàng và những hoạt động khác trong thời gian quá cảnh.

Đến đây bạn đã hiểu rõ hàng hoá quá cảnh là gì chưa? Nếu chưa hãy tìm hiểu 1 ví dụ chi tiết sau nhé!

Ví dụ: hoạt động vận chuyển từ Ma-lay-si-a sang Lào, để vận chuyển mặt hàng này thường phải để hàng hóa từ Ma-lai-xi-a sang Việt Nam sau đó tiếp tục từ Việt Nam sang Lào. do đó, hàng hoá đi từ Malay sang Lào phải chuyển qua nước thứ 3 là Việt Nam được gọi là hàng hoá quá cảnh.

Vậy còn dịch vụ quá cảnh hàng hoá là gì?

Theo điều 249 luật thương mại 2005, sản phẩm quá cảnh hàng hóa là hoạt động thương mại, theo đó, các tổ chức nhận thực hiện việc quá cảnh hàng hóa của các cá nhân, tổ chức nước ngoài để nhận thù lao. 

Việt Nam đã ban hành những quy định thuận lợi cho việc quá cảnh hàng hóa, nhưng về cơ bản vẫn phải tuân theo một số quy định.

Văn bản liên quan hàng quá cảnh:
 • 187/2013/NĐ-CP
 • 38/2015/TT-BTC
 • 10169/BTC-TCHQ
 • 2733/TCHQ-GSQL

Thời gian quá cảnh

Thời gian quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tối đa là ba mươi ngày kể từ ngày hoàn thành giấy tờ hải quan tại cửa khẩu nhập, trừ trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong quá trình quá cảnh.

 Đối với trường hợp hàng hóa được lưu kho tại Việt Nam hoặc bị hư hỏng, tổn thất trong thời gian quá cảnh cần phải có thêm thời gian để lưu kho, khắc phục hư hỏng, tổn thất thì thời gian quá cảnh được gia hạn tương ứng với thời gian rất cần thiết để thực hiện các công việc đó và phải được cơ quan Hải quan nơi làm giấy tờ quá cảnh chấp thuận; trường hợp hàng hóa quá cảnh theo giấy phép của Bộ trưởng Bộ Thương mại thì phải được Bộ trưởng Bộ Thương mại chấp thuận.

Trong thời gian lưu kho và khắc phục hư hỏng, tổn thất, hàng hóa và phương thuận tiện vận tải chở hàng quá cảnh vẫn phải chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan Việt Nam.( Điều 246, Luật thương mại năm 2005quy định)

Bộ Tài chính hướng dẫn giấy tờ lưu kho, lưu bãi hàng hóa quá cảnh, giấy tờ sang mạn, thay đổi ngay phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh, gia hạn hàng hóa quá cảnh.( Khoản 8, Điều 40, Nghị định 187/2013/NĐ- CP)

2. Các quy định khi vận chuyển hàng quá cảnh

– Trước khi vận chuyển hàng quá cảnh, cần phải chuẩn bị giấy tờ Hải Quan:

 • giấy tờ hải quan của hàng quá cảnh phải thực hiện nay trụ sở Hải Quan của nhập khẩu đầu tiên và cửa xuất khẩu cuối cùng.

 • Hàng hóa quá cảnh có lưu kho ngoài khu vực cửa khẩu hoặc đi qua lãnh thổ đất liền thì phải xin phép Bộ thương mại.

– Hàng quá cảnh chỉ được đi qua các cửa khẩu quốc tế và đi theo một vài tuyến đường nhất định.

– Các hồ sơ rất cần thiết để vận chuyển hàng quá cảnh là gì?

 • Văn bản của Bộ Thương nghiệp cho phép chủ hàng nước ngoài được quá cảnh hàng hoá qua lãnh thổ Việt Nam.

 • Giấy phép buôn bán sản phẩm giấy tờ cho hàng hoá quá cảnh.

 • bản sao y hợp đồng sản phẩm chuyến.

✅ Mọi người cũng xem : quả mãng cầu miền nam gọi là gì

2.1. Hướng dẫn khai tiêu chí thông tin trên tờ khai vận chuyển độc lập 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn cục hải quan các tỉnh, thành phố liên quan đến việc khai báo tiêu chí thông tin trên tờ khai vận chuyển độc lập.

huong dan khai tieu chi thong tin tren to khai van chuyen doc lap
Hướng dẫn khai tiêu chí thông tin trên tờ khai vận chuyển độc lập
vận hành nghiệp vụ tại Chi cục Hải quan Chuyển phát nhénh (Cục Hải quan Hà Nội). Ảnh: N.Linh)

Đối với hàng hóa gửi qua sản phẩm bưu chính, việc khai báo trên tờ khai vận chuyển độc lập thực hiện theo hướng dẫn chung về khai hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập và Khoản 10 Điều 56/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 quy định Thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của Doanh nghiệp được chỉ định. Theo đó, chỉ tiêu 7.37 “Tên hàng”: khai báo là “Hàng bưu chính”.

Mọi Người Xem :   Quốc hiệu và tên thủ đô nước ta qua các thời

Nguyên tắc khai hải quan đối với tờ khai vận chuyển độc lập thực hiện theo quy định mẫu số 07 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và mục I.2.a Công văn 10169/BTC-TCHQ ngày 27/7/2015 hướng dẫn hồ sơ hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan.

Theo đó, ngoại trừ các tiêu chí bắt buộc do Hệ thống chỉ định, các tiêu chí khác người khai hải quan khai khi có thông tin. Chỉ tiêu 7.38 “Mã số HS” là tiêu chí không bắt buộc, người khai hải quan khai khi có thông tin.

✅ Mọi người cũng xem : mệnh hỏa sinh con năm nào

2.2. Hướng dẫn giấy tờ chuyển tải, thay đổi phương thức vận tải hàng quá cảnh 

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố và một vài công ty về hồ sơ chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển, phương thuận tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh.

Theo đó, về hồ sơ hải quan thực hiện theo quy định tại Khoản 29 Điều 1 Thông tư 39-BTC 39-BTC-kem1 39-BTC-kem2 của Bộ Tài chính quy định hồ sơ hải quan đối với hàng quá cảnh.

Trường hợp các Doanh nghiệp thực hiện chuyển tải, thay đổi ngay phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng quá cảnh thực hiện theo quy định tại điểm 3-trách nhiệm người khai hải quan, điểm 9 Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2015/NĐ-CP.

chi tiết, điểm 3 Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định người khai hải quan có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định này; Vận chuyển hàng hóa theo đúng tuyến đường, cửa khẩu, thời hạn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 65 Luật Hải quan; Đảm bảo nguyên trạng hàng hóa, đảm bảo niêm phong hải quan, đảm bảo nguyên niêm phong của hãng vận chuyển.

Trong trường hợp hàng hóa quá cảnh có thực hiện chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi ngay phương thức vận chuyển, phương thuận tiện vận tải, đóng chung container, người khai hải quan gửi Chi cục hải quan nơi quản lý địa điểm thực hiện chuyển tải, lưu kho, chia tách, thay đổi phương thức vận chuyển, phương thuận tiện vận tải, đóng chung container 1 bản chính văn bản đề nghị theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp được chấp nhận, thực hiện khai hải quan trên từng tờ khai vận chuyển hoặc chứng từ vận chuyển theo từng chặng vận chuyển, từng loại hình tương ứng.

Đồng thời, xuất trình hàng hóa để kiểm tra thực tế hàng hóa theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Điểm 9 Khoản 19 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP quy định: Việc chuyển tải, lưu kho, thay đổi ngay phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải; chia tách, đóng chung container, toa xe chở hàng giữa hàng quá cảnh với hàng hóa dự kiến nhập khẩu hoặc với hàng xuất khẩu đã làm xong hồ sơ hải quan, hàng quá cảnh khác để xuất khẩu hoặc hàng quá cảnh đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua sản phẩm bưu chính, sản phẩm chuyển phát nhanh được thực hiện nay khu vực cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất, kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ (kho CFS), địa điểm làm hồ sơ hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập trong nội địa (cảng cạn), địa điểm tập kết kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhanh.

Vị trí kho ngoại quan, kho CFS, cảng cạn, địa điểm tập kết kiểm tra giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng chuyển phát nhénh quy định tại khoản này phù hợp với tuyến đường quá cảnh theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

Về tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh căn cứ theo Điều 3 Thông tư 16/2017/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuyến đường vận chuyển hàng quá cảnh để thực hiện.

chi tiết Điều 3 Thông tư 16/2017/TT-BGTVT quy định: Tuyến đường vận chuyển quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam bao gồm các tuyến đường bộ, đường sắt, đường thủy liên kết tới các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam.

Tuyến đường bộ vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến quốc lộ quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này và hệ thống đường cao tốc, đường tỉnh, đường đô thị kết nối tới các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam, các kho ngoại quan, cảng cạn, trung tâm logistics, địa điểm kiểm tra hải quan (được thành lập theo quy định của pháp luật hải quan).

Tuyến đường sắt vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến đường sắt quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tuyến đường thủy vận chuyển quá cảnh hàng hóa bao gồm các tuyến vận tải đường thủy nội địa cố định được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc công bố; các tuyến vận tải nối giữa các cảng biển Việt Nam.

Mọi Người Xem :   Phương pháp luận là gì? Ý nghĩa và phân loại phương pháp luận

Trước đó, một vài Doanh nghiệp đã có văn bản đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn giấy tờ chuyển tải, thay đổi ngay phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải đối với hàng hóa quá cảnh.

3.  các loại hàng hoá nhập khẩu được chuyển cửa khẩu

Theo quy định, những loại hàng hoá được chuyển cửa khẩu quá cảnh qua Việt Nam là

 • Hàng hoá nhập khẩu của thường xuyên chủ hàng có chung một vận tải đơn được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa;
 • Hàng hoá tạm nhập để dự hội chợ, triển lãm được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm; hàng hoá dự hội chợ, triển lãm tái xuất được chuyển cửa khẩu từ địa điểm tổ chức hội chợ, triển lãm ra cửa khẩu xuất;
 • Thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình được đưa về địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa là chân công trình hoặc kho của công trình;
 • Nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng sản xuất được đưa về địa điểm làm hồ sơ hải quan ngoài cửa khẩu, địa điểm kiểm tra hàng hoá ở nội địa nơi có nhà máy, cơ sở sản xuất;
 • Hàng hoá nhập khẩu vào nhà hàng miễn thuế được chuyển cửa khẩu về cửa hàng miễn thuế;
 • Hàng hoá nhập khẩu đưa vào kho ngoại quan được phép chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về kho ngoại quan; hàng hoá gửi kho ngoại quan xuất khẩu được chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất;
 • Hàng hoá nhập khẩu của công ty chế xuất trong khu chế xuất được chuyển cửa khẩu từ cửa khẩu nhập về khu chế xuất; hàng hoá xuất khẩu của công ty chế xuất trong khu chế xuất được chuyển cửa khẩu từ khu chế xuất ra cửa khẩu.

✅ Mọi người cũng xem : mua giấy làm hoa giấy ở đâu

4. sản phẩm hàng hóa quá cảnh phải xin phép ở Việt Nam

Thông thường, vận hành quá cảnh chỉ cần làm hồ sơ hải quan, tuy nhiên, có một số mặt hàng cần phải xin phép giấy phép của Bộ Công Thương khi quá cảnh ở Việt Nam. Các mặt hàng này được quy định theo 4 Điều 40 Nghị định 187/2013/NĐ-CP

 • Các mặt hàng phải xin thường là những mặt hàng cấm vận chuyển, cấm xuất nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu tại Việt Nam. 

 • Vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ có mức độ nguy hiểm cao.

 • Thuốc lá điếu, xì gà

 • Các mặt hàng phục vụ an ninh, quốc phòng

 • Gỗ những loại từ nước có chung đường biên giới 

danh mục hàng quá cảnh cần xin phép

5. Về hồ sơ hải quanThủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ đất liền Việt Nam được quy định tại Điều 51 Mục 6 Chương II Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Bộ Tài chính “Quy định về giấy tờ hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu” như sau:“Điều 51. giấy tờ hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan1. hồ sơ hải quan đối với hàng hóa vận chuyển độc lập:a) Thủ tục hải quan vận chuyển độc lập được áp dụng đối với hàng hóa quá cảnh đi qua lãnh thổ đất liền Việt Nam và hàng hóa quy định tại điểm b.3, b.4 khoản 1 Điều 50 Thông tư này và được thực hiện nay Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi;b) hồ sơ hải quan:b.1) Tờ khai vận chuyển độc lập theo các chỉ tiêu thông tin quy định tại mục 6 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này;b.2) Vận tải đơn, trừ trường hợp hàng hóa vận chuyển qua biên giới đường bộ không có vận tải đơn: 01 bản chụp;b.3) Giấy phép quá cảnh đối với trường hợp hàng quá cảnh phải có giấy phép: 01 bản chính.Đối với chứng từ quy định tại điểm b.3 khoản này, nếu áp dụng cơ chế một cửa quốc gia, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành gửi giấy phép quá cảnh dưới dạng điện tử thông qua Hệ thống thông tin tích hợp, người khai hải quan không phải nộp bản chính giấy phép khi làm Thủ tục hải quan.Trường hợp hàng hóa vận chuyển từ kho ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, cảng xuất khẩu, nhập khẩu được thành lập ở nội địa đến cửa khẩu xuất để xuất đi nước ngoài thì không phải nộp các chứng từ quy định tại điểm b.2, b.3 khoản này.c) Trình tự thực hiện:c.1) Trách nhiệm của người khai hải quanKhai thông tin tờ khai vận chuyển hàng hóa theo các chỉ tiêu thông tin tại mục 6 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này; tiếp nhận thông tin phản hồi từ Hệ thống và thực hiện:c.1.1) Trường hợp tờ khai thuộc luồng 1 và được Hệ thống phê duyệt vận chuyển, người khai hải quan in Thông báo phê duyệt khai báo vận chuyển và xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để niêm phong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;c.1.2) Trường hợp tờ khai thuộc luồng 2, người khai hải quan xuất trình giấy tờ theo quy định tại điểm b khoản này cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để kiểm tra; căn cứ vào thông báo của cơ quan hải quan, khai bổ sung số hiệu niêm phong hải quan, số chì hải quan và xuất trình hàng hóa để cơ quan hải quan niêm phong, xác nhận hàng hóa vận chuyển đi;c.1.3) Xuất trình hàng hóa cho cơ quan hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để cơ quan hải quan kiểm tra thực tế theo bắt buộc của cơ quan hải quan trong trường hợp lô hàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật;c.1.4) Khai bổ sung tờ khai vận chuyển theo thông báo của cơ quan hải quan.c.2) Trách nhiệm của tổ chức buôn bán sản phẩm kho, bãiTrường hợp tổ chức buôn bán sản phẩm kho bãi có kết nối trao đổi dữ liệu hải quan điện tử với cơ quan hải quan thì tổ chức kinh doanh dịch vụ kho, bãi chịu trách nhiệm cập nhật vào Hệ thống thông tin khởi hành đối với hàng hóa xuất khẩu hoặc xác nhận hàng đến đối với hàng hóa nhập khẩu;c.3) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi:c.3.1) Kiểm tra hồ sơ trong trường hợp Hệ thống yêu cầu kiểm tra giấy tờ và hướng dẫn người khai hải quan khai bổ sung thông tin về số hiệu niêm phong hải quan, số chì hải quan và các thông tin khác trên tờ khai vận chuyển hàng hóa (nếu có).Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này và được gửi cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để theo dõi và làm tiếp hồ sơ theo quy định;c.3.2) Phê duyệt tờ khai vận chuyển hàng hóa trên Hệ thống;c.3.3) Căn cứ thông tin khai bổ sung của người khai hải quan về số hiệu niêm phong hải quan, số chì hải quan, cơ quan hải quan thực hiện niêm phong hàng hóa;c.3.4) Cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đi vào Hệ thống trong trường hợp tổ chức buôn bán sản phẩm kho, bãi không liên kết trao đổi dữ liệu hải quan điện tử với cơ quan hải quan;c.3.5) Theo dõi về thông tin lô hàng vận chuyển chịu sự giám sát hải quan;c.3.6) Tổ chức truy tìm lô hàng trong trường hợp quá thời hạn vận chuyển nhưng chưa nhận được phản hồi của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến.c.4) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến:c.4.1) Kiểm tra, đối chiếu tình trạng niêm phong hải quan (nếu có);c.4.2) Cập nhật thông tin hàng đến vào Hệ thống trong trường hợp tổ chức buôn bán dịch vụ kho bãi không kết nối trao đổi dữ liệu hải quan điện tử với cơ quan hải quan;c.4.3) Trường hợp hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định tại Điều 29 Thông tư này. Kết quả kiểm tra thực tế được ghi trên Phiếu ghi kết quả kiểm tra theo mẫu 06/PGKQKT/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này.d) Khai bổ sung, hủy khai vận chuyển độc lập:d.1) Việc khai bổ sung, hủy tờ khai vận chuyển hàng hóa được thực hiện trước thời điểm cập nhật thông tin hàng hóa vận chuyển đến đích vào Hệ thống;d.2) Người khai hải quan được khai bổ sung và hủy các thông tin vận chuyển do người khai hải quan tự phát hiện hoặc theo thông báo hướng dẫn khai báo vận chuyển của cơ quan hải quan gửi đến qua Hệ thống;d.3) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi quyết liệt việc khai bổ sung, hủy tờ khai vận chuyển.… 3. Đối với hàng hóa quy định tại khoản 1, điểm c.1, d.1 khoản 2 Điều này, trường hợp giữa Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi và Chi cục Hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đến chưa thực hiện việc trao đổi thông tin hàng hóa vận chuyển qua hệ thống hoặc trường hợp Hệ thống gặp sự cố theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, không thể thực hiện được việc khai vận chuyển hàng hóa đang chịu sự giám sát hải quan qua Hệ thống thì Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi dùng Biên bản bàn giao theo  Mẫu 10/BBBG/GSQL Phụ lục V ban hành kèm Thông tư này để bàn giao hàng hóa cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến để làm tiếp Thủ tục theo quy định. Sau khi nhận được Biên bản bàn giao và hàng hóa, Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đến xác nhận, hồi báo cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để biết và lưu kèm hồ sơ hải quan…”mặt khác, bạn đọc có thể tham khảo thêm hướng dẫn chi tiết tại Công văn số 10169/BTC-TCHQ ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Bộ Tài chính gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố “Về việc hướng dẫn Thủ tục hải quan đối với hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan” và Công văn số 2733/TCHQ-GSQL ngày 31 tháng 3 năm 2015 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương “Về việc hướng dẫn thực hiện một vài nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC”.

Tổng hợp biểu mẫu về Thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39 (Click vào số hiệu tải về)Các câu hỏi về hàng hóa quá cảnh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê hàng hóa quá cảnh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết hàng hóa quá cảnh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết hàng hóa quá cảnh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết hàng hóa quá cảnh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   4 cách nhận biết trầm hương tự nhiên chính xác 100 % - Trầm Hương Bảo Lộc

Các Hình Ảnh Về hàng hóa quá cảnh là gì


Các hình ảnh về hàng hóa quá cảnh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu tin tức về hàng hóa quá cảnh là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung chi tiết về hàng hóa quá cảnh là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì?…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì?…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì?…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì?…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì?…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Vậy hàng quá cảnh là gì? Cần phải có những thủ tục gì khi vận chuyển hàng quá cảnh1. Hàng quá cảnh là gì?…