MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Bài viết MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU”

Đánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU


Xem nhanh
Clip này hướng dẫn SV viết phần mở đầu bao gồm các mục:
1. Lý do lựa chọn đề tài
2. Mục tiêu nghiên cứu
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Bố cục đề tài

Ngày đăng: 26/10/2013, 20:20

MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu nghiên cứu 3.1.1. Mục tiêu tổng quát Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp cho xã Trung Minh ổn định, bền vững đáp ứng cho mong muốn phát triển trong 10 năm tới. 3.1.2. Mục tiêu cụ thể – Phân tích được những khó khăn tiền đề cho quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp cấp xã. – Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp thích hợp cho xã, giúp xã phát triển kinh tế- xã hội ổn định trong giai đoạn 10 năm tới. – Dự tính hiệu quả kinh tế, xã hội môi trường của phương án quy hoạch. 3.2. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi Khoá luận nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp trong phạm vi xã Trung Minh đã ổn định về ranh giới, diện tích. 3.2.2 Giới hạn: – Chỉ tiến hành quy hoạch sử dụng hai loại đất chính là đất lâm nghiệp nông nghiệp, trong phạm vi một xã. -Ước tính hiệu quả kinh tế cho một số loại cây trồng, vật nuôi chính. – Chỉ tiến hành điều tra, tính toán các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật một cách sơ bộ dựa vào việc kế thừa tài liệu

Mọi Người Xem :   Bảo hiểm liên kết chung là gì? Đặc điểm của bảo hiểm liên kết chung
sự tham gia của người dân địa phương là chính. – Sản lượng cây trồng được ước tính theo kinh nghiệm của người dân. – Về nội dung còn bị hạn chế bởi kiến thức về nông nghiệp còn ít. 3.3. Nội dung tiến hành – Điều tra thu thập tài liệu về khó khăn một cách tự nhiên, kinh tế – xã hội tình hình sản xuất kinh doanh lâm, nông nghiệp của xã làm căn cứ để tiến hành quy hoạch. – Điều tra, phân tích tình hình quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên rừng. – Tiến hành quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp cho xã ổn định, bền vững trong 10 năm tới. – Đề xuất một số giải pháp nhằm sử dụng đất lâm, nông nghiệp bền vững trong giai đoạn 10 năm tới. – Tổng hợp vốn đầu tư ước tính hiệu quả của phương án quy hoạch sử dụng đất lâm, nông nghiệp. 3.4. Phương pháp nghiên cứu 3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu – Phương pháp kế thừa có chọn lọc các tài liệu sẵn có của địa phương về khó khăn một cách tự nhiên, kinh tế xã hội, bản đồ hành chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất . – Phương pháp phỏng vấn bán hoạch định, phỏng vấn cán bộ địa phương, cán bộ kỹ thuật người dân. – Phương pháp đánh giá nông thôn có sự tham gia (PRA). – Điều tra trữ lượng, sản lượng rừng theo phương pháp ô tiêu chuẩn điển hình. 3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu – Phân tích, đánh giá khó khăn cơ bản theo phương pháp SWOT. – Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất theo phương pháp chuyên gia. – Dự tính dân số trong tương lai theo công thức: o t ot N N HH .= Trong đó: H t : Số hộ trong tương lai H o : Số hộ Hiện tại N t : Dân số trong tương lai N o : Dân số hiện nay – Tính toán hiệu quả kinh tế cho một vài loài cây trồng chủ yếu theo phương pháp tĩnh phương pháp động. * Phương pháp tĩnh: Coi các yếu tố kinh tế
Mọi Người Xem :   Cách tính TC trong kinh tế vi mô
kết quả là độc lập tương đối không chịu ảnh hưởng của nhân tố thời gian, mục tiêu đầu tư biến động của tổng giá trị đồng tiền. Các công thức tính: + Tổng lợi nhuận: P = T n – C p + Tỷ suất lợi nhuận trên chí phí: P cp = 100× Cp P + Hiệu quả vốn đầu tư: P v = 100× V dt P Trong đó: P: là tổng lợi nhuận trong một năm T: là tổng mức lương trong một năm. C: là tổng chi phí sản xuất kinh doanh trong một năm. P cp : là tỷ xuất lợi nhuận trên chi phí. Pv: là hiệu quả vốn đầu tư trong một năm. V đt : là tổng vốn đầu tư trong một năm. * Phương pháp động: Trong sản xuất buôn bán, chúng ta coi yếu tố về chi phí kết quả có mối quan hệ động với mục tiêu đầu tư, thời gian tổng giá trị đồng tiền. Các chỉ tiêu được tập hợp tính toán bằng các hàm: NPV, BCR, IRR trong chương trình EXCEL 7.0 + tổng giá trị Hiện tại thuần túy NPV: là hiệu số giữa thu nhập chi phí thực hiện các hoạt động sản xuất trong các mô hình khi đã tính chiết khấu để quy về thời điểm hiện nay. NPV = ( ) ∑ = + − n 1t t i1 CtBt Trong đó: NPV là tổng giá trị Hiện tại mức thu nhập ròng (đồng). Bt: là tổng giá trị thu nhập ở năm thứ t(đồng). Ct: là tổng giá trị chi phí ở năm thứ t (đồng) i: là tỷ lệ chiết khấu hay lãi suất (%). t: là thời gian thực hiện các hoạt động sản xuất (năm). NPV sử dụng để đánh giá hiệu qủa kinh tế của các mô hình kinh tế hay các phương thức canh tác. NPV càng cao thì hiệu quả kinh tế càng cao. +Tỷ lệ thu hồi vốn nội bộ IRR: là chỉ tiêu đánh giá thu hồi vồn đầu tư có kể đến yếu tố thời gian thông qua tính chiết khấu. IRR chính là tỷ lệ chiết khấu khi tỷ lệ này làm cho NPV = 0 tức là khi tỷ lệ này làm cho NPV = 0. Công thức như sau: NPV= ( ) 0 i1 CtBt n 1t t = + − ∑ = Tức là khi i=IRR. IRR càng cao thì hiệu quả kinh tế của mô hình càng lớn. + Tỷ lệ mức thu nhập so với chi phí BCR, BCR là hệ số sinh lãi thực tế phản ánh chất lượng đầu tư cho biết mức mức thu nhập trên mọi đơn
Mọi Người Xem :   Nhân viên giao nhận là gì? Mẫu mô tả công việc của Nhân viên giao nhận
vị chi phí sản xuất. Công thức: BCR= ( ) ( ) CPV BPV i1 Ct i1 Bt n 1t t n 1t t = + + ∑ ∑ = = Trong đó: BCV: Tỷ lệ thu nhập chi phí. BPV: giá trị Hiện tại của mức thu nhập. CPV: giá trị hiện nay của chi phí Nếu mô hình nào hoặc phương thức canh tác nào có BCR>1 thì có hiệu quả kinh tế, BCR càng lớn thì hiệu quả kinh tế càng cao ngược lại. . MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Mục tiêu thống kê 3.1.1. Mục tiêu tổng quát thống kê quy hoạch sử. hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của phương án quy hoạch. 3.2. Phạm vi, giới hạn nghiên cứu 3.2.1 Phạm vi Khoá luận thống kê quy hoạch dùng đất

– Xem thêm –

Xem thêm: MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU,Các câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì


Các hình ảnh về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu dữ liệu, về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCác câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gìCác…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCác câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gìCác…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCác câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gìCác…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCác câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gìCác…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCác câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gìCác…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về MỤC TIÊU GIỚI HẠN PHẠM VI NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨUCác câu hỏi về giới hạn phạm vi nghiên cứu là gìCác…

This Post Has One Comment

  1. Nếu tuổi vũ trụ là 13,7 tỷ năm thì tại sao thời gian bán rã của các nguyên tử có thể lên đến hàng tỷ tỷ năm? quá mâu thuẫn

Comments are closed.