Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vn

Bài viết Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vn thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vn”

Đánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vn


Xem nhanh
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI TIẾT NHẤT NĂM 2020
Tải mẫu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1ZVrv26tjbuBBK9PdEBiuCJ7qKogHA_6O/view?usp=sharing
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI TIẾT NHẤT NĂM 2020
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI TIẾT NHẤT NĂM 2020
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI TIẾT NHẤT NĂM 2020
MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CHI TIẾT NHẤT NĂM 2020

Contents

 • 1 Khi nào cần sử dụng giấy đề nghị thanh toán?
 • 2 Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng từ không?
 • 3 Cách viết giấy đề nghị thanh toán
 • 4 Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC:
 • 5 Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:
 • 6 Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:
 • 7 Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC:

Giấy đề nghị thanh toán là mẫu hồ sơ dùng trong trường hợp đã chi những chưa được thanh toán hoặc chưa được tạm ứng trong việc tổng hợp các khoản chi đã chi có chứng từ kèm theo để được thanh toán.

Trong quá trình làm việc, các vận hành thực hiện vì mục đích chung của tập thể, nảy sinh từ chi phí của cơ quan, đơn vị, công ty diễn ra liên tục. Đơn cử như việc đi công tác, mua sắm trang thiết bị, văn phòng phẩm,…

Lúc này, giấy đề nghị thanh toán là công cụ hữu hiệu để người lao động có khả năng thanh toán các khoản này.

Xem thêm: Phiếu đánh giá viên chức và giáo viên bao gồm mẫu

Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?

Trong quá trình làm việc, công tác, khi thực hiện các hoạt động nhằm mục đích chung của tập thể, nảy sinh từ chi phí của cơ quan, công ty như việc đi công tác, mua sắm văn phòng phẩm, trang thiết bị văn phòng… mà cá nhân sử dụng tiền riêng để thực hiện hoặc chưa được tạm ứng thì sẽ thực hiện đề nghị thanh toán. chi tiết, giấy đề nghị thanh toán sẽ được dùng trong các trường hợp sau:

Mọi Người Xem :   Các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận là gì?
Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán
Khi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán
 • Người lao động đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc tạm ứng.
 • Tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có).
 • Làm giấy tờ thanh toán, căn cứ thanh toán và ghi vào sổ kế toán.

Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng từ không?

Trong các văn bản thuộc lĩnh vực thuế giấy đề nghị thanh toán không nằm trong dạng chứng từ được xét duyệt chi phí hợp lệ đối với cơ quan thuế. Nhưng đây là Thủ tục để thanh toán mà kế toán hướng dẫn để áp dụng.

Nội dung cần có trong giấy đề nghị thanh toán

Hiện tại, có rất thường xuyên mẫu Giấy đề nghị thanh toán nhưng nhìn chung giấy đề nghị thanh toán sẽ có những nội dung chính như sau:

 • Tên đơn vị, Doanh nghiệp và bộ phận đề nghị thanh toán.
 • Họ tên, bộ phận đang làm việc của cá nhân đề nghị thanh toán.
 • Ghi rõ tổng số tiền đề nghị thanh toán bằng cả số và chữ.
 • Số lượng chứng từ gốc nộp kèm và nộp hóa đơn chứng từ hoặc bản sao hóa đơn.
Nội dung cần xuất hiện trong giấy đề nghị thanh toán
Nội dung cần xuất hiện trong giấy đề nghị thanh toán

✅ Mọi người cũng xem : chuỗi điều hòa là gì

Cách viết giấy đề nghị thanh toán

Giấy đề nghị thanh toán được Bộ tài chính ban hành quy định mẫu, các ca nhân chỉ cần điền thông tin theo mẫu hướng dẫn như sau:

 • Phía bên trái của giấy đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, đơn vị và bộ phận
 • Ghi rõ tên, cấp bậc của người có thẩm quyền xét duyệt giấy đề nghị thanh toán như Giám đốc, Tổng giám đốc…
 • Điền đầy đủ thông tin họ tên, cấp bậc người đề nghị thanh toán.
 • Ghi rõ nội dung thanh toán.
 • Số tiền (bằng số và chữ) cần thanh toán:Ghi rõ, đúng, chính xác
 • Phương thức thanh toán: chuyển khoản hoặc tiền mặt. Nếu lựa chọn phương thức chuyển khoản phải ghi rõ thông tin tài khoản ngân hàng.
 • Nguồn kinh phí: có khả năng là chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án…
 • Số lượng chứng từ và ghi rõ từng loại hóa đơn, chứng từ.
Mọi Người Xem :   1 atm là gì

✅ Mọi người cũng xem : visa gift card là gì

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC:

Link tải: Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán công ty. Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Đối với các Doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện chế độ kế toán theo thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm buôn bán và yêu cầu quản lý của mình.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo thông tư 200/2014/TT-BTC

✅ Mọi người cũng xem : cao nguyên mông cổ là gì

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133/2016/TT-BTC:

Link tải: Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông tư này hướng dẫn các nguyên tắc ghi sổ kế toán, lập và trình bày báo cáo tài chính của Doanh nghiệp nhỏ và vừa, không áp dụng cho việc xác định nghĩa vụ thuế của Doanh nghiệp đối với ngân sách nhà nước. Thông tư 133/2016/TT-BTC áp dụng cho các công ty vừa và nhỏ (bao gồm cả các Doanh nghiệp siêu nhỏ) thuộc mọi lĩnh vực và thành phần kinh tế.

2.    Đơn vị: …………………….

3.    Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC

ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC:

Link tải: Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107

Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư này áp dụng cho cơ quan nhà nước; đơn vị sự nghiệp công lập trừ các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư được vận dụng cơ chế tài chính như Doanh nghiệp, áp dụng chế độ kế toán công ty khi phục vụ đủ các điều kiện theo quy định hiện hành; các tổ chức, đơn vị sự nghiệp khác có hoặc là không dùng ngân sách nhà nước.

Mọi Người Xem :   Đơn chất là gì, Hợp chất là gì, đặc điểm cấu tạo? Khái niệm phân tử, phân tử khối - Hóa 8 bài 6
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC
Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 107/2017/TT-BTC

Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79/2019/TT-BTC:

Link tải: Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 79

Giấy đề nghị thanh toán ban hành theo Phụ lục Thông tư 79/2019/TT-BTC Hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho ban quản lý dự án dùng vốn đầu tư công. Thông tư này áp dụng cho Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện quyết liệt thành lập và Ban quản lý đầu tư xây dựng một dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng (trừ các ban quản lý dự án là tổ chức thành viên của công ty);

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 2

Ban quản lý dự án do chủ đầu tư thành lập để quản lý các dự án đầu tư từ nguồn thu hợp pháp của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Xem thêm: Mẫu thư mời họp chuyên nghiệp, mới nhất 2021Các câu hỏi về giấy đề nghị thanh toán là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giấy đề nghị thanh toán là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giấy đề nghị thanh toán là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giấy đề nghị thanh toán là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giấy đề nghị thanh toán là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giấy đề nghị thanh toán là gì


Các hình ảnh về giấy đề nghị thanh toán là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm tin tức về giấy đề nghị thanh toán là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm nội dung chi tiết về giấy đề nghị thanh toán là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vnKhi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vnKhi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vnKhi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vnKhi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng…
I2 - Iot - Chất hoá học 7

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vnKhi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 8

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Giấy đề nghị thanh toán là gì? – buyer.com.vnKhi nào cần dùng giấy đề nghị thanh toán?Giấy đề nghị thanh toán có phải chứng…