200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viên

Bài viết 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viên thuộc chủ đề về Tâm Linh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viên trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viên”

Đánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTiếng Tiếng Anh theo chủ đề ngân hàng là một mảng quan trọng với người học, nhất là những giao dịch viên. Vậy đâu là những từ vựng, mẫu câu quan trọng nhất với vị trí này? hãy cùng Impactus tìm hiểu ngay nhé!

Contents

 • 1 Từ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức danh trong ngân hàng
 • 2 Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: các loại thẻ
 • 3 Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: những loại tài khoản ngân hàng
 • 4 Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: Các cụm từ thường gặp nhất chủ đề tài chính ngân hàng
 • 5 Mẫu câu tiếng Anh cho giao dịch viên ngân hàng

Từ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức danh trong ngân hàng

Từ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức danh trong ngân hàng
 • Accounting Controller /əˈkaʊntɪŋ kənˈtroʊlər/: Kiểm soát viên kế toán
 • Product Development Specialist /ˈprɑdəkt dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃələst/: Chuyên viên phát triển sản phẩm
 • Market Development Specialist /ˈmɑrkət dɪˈvɛləpmənt ˈspɛʃələst/: Chuyên viên phát triển thị trường
 • Big Business Customer Specialist /bɪg ˈbɪznəs ˈkʌstəmər ˈspɛʃələst/: Chuyên viên KH Doanh nghiệp lớn
 • Personal Customer Specialist /ˈpɜrsɪnɪl ˈkʌstəmər ˈspɛʃələst/: Chuyên viên chăm sóc khách hàng
 • Financial Accounting Specialist /fəˈnænʃəl əˈkaʊntɪŋ ˈspɛʃələst/: Chuyên viên kế toán tài chính
 • Marketing Staff Specialist /ˈmɑrkətɪŋ stæf ˈspɛʃələst/: Chuyên viên quảng bá danh mục
 • Valuation Officer /væljuˈeɪʃən ˈɔfəsər/: Nhân viên định giá
 • Information Technology Specialist /ˌɪnfərˈmeɪʃən tɛkˈnɑləʤi ˈspɛʃələst/: Chuyên viên IT
 • Marketing Officer /ˈmɑrkətɪŋ ˈɔfəsər/: Chuyên viên tiếp thị
 • Board of Director /bɔrd ʌv dəˈrɛktər/: Hội đồng quản trị
 • Board chairman /bɔrd ˈʧɛrmən/: Chủ tịch hội đồng quản trị
 • Director /dəˈrɛktər/: Giám đốc
 • Assistant /əˈsɪstənt/: Trợ lý
 • Chief of Executive Operator /ʧif ʌv ɪgˈzɛkjətɪv ˈɑpəˌreɪtər/: Tổng giám đốc điều hành
 • Head /hɛd/: Trưởng phòng
 • Team leader /tim ˈlidər/r: Trưởng nhóm
 • Staff /stæf/: Nhân viên
Mọi Người Xem :   Ý nghĩa của tự tin? - Anh Trần

Bạn có khả năng tham khảo thêm bài viết: Tổng hợp tên tiếng Anh của các ngân hàng tại Việt Nam

✅ Mọi người cũng xem : mua lá parsley khô ở đâu

Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: các loại thẻ

Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: các loại thẻ
Credit Card /ˈkrɛdət kɑrd/Thẻ tín dụng
Debit Card /ˈdɛbɪt kɑrd/Thẻ tín dụng
Charge Card /ʧɑrʤ kɑrd/Thẻ thanh toán
Prepaid Card /priˈpeɪd kɑrd/Thẻ trả trước
Check Guarantee Card /ʧɛk ˌgɛrənˈti kɑrd/Thẻ đảm bảo
Visa/ Mastercard /ˈvizə/ ˈmæstərˌkɑrd/Thẻ visa, mastercard

Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: những loại tài khoản ngân hàng

Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: những loại tài khoản ngân hàng
Bank Account /bæŋk əˈkaʊnt/Tài khoản ngân hàng
Personal Account /ˈpɜrsɪnɪl əˈkaʊnt/Tài khoản cá nhân
Current Account/ Checking Account/ˈkɜrənt əˈkaʊnt/ ˈʧɛkɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản vãng lai
Deposit Account /dəˈpɑzɪt əˈkaʊnt/Tài khoản tiền gửi
Saving Account /ˈseɪvɪŋ əˈkaʊnt/Tài khoản tiết kiệm
Fixed Account /fɪkst əˈkaʊnt/Tài khoản có kỳ hạn

Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: Các cụm từ thường gặp nhất chủ đề tài chính ngân hàng

Từ vựng tiếng Anh cho giao dịch viên: Các cụm từ thường gặp nhất chủ đề tài chính ngân hàng
Credit (n): tín dụng Discount (n): chiết khấu Fixed interest: cố định Commercial interest: lãi thương nghiệp Draw (v): rút (tiền) Payee (n): người được thanh toán Monetary finance: tài chính – tiền tệ Cast card: thẻ rút tiền mặt Charge card: thẻ thanh toánCardholder (n): chủ thẻ Administrator (n): quản trị Supervision (n): người kiểm soát Revenue (n): doanh thu Treasurer (n): thủ quỹ Guarantee contract: hợp đồng bảo lãnh Depreciation (n): khấu hao của cải/tài sản Cheque (n): séc Debit (n): sự ghi nợ
Loan (n): khoản vay Voucher (n): biên lai, chứng từ Authorise (n): cấp phép Sort code (n): mã chi nhánh ngân hàng International economic aid: viện trợ kinh tế quốc tế Embargo: cấm vận Macro-economic: kinh tế vĩ mô Micro-economic: kinh tế vi mô Planned economy: kinh tế kế hoạch Market economy: kinh tế thị trường Regulation: sự điều tiếtThe openness of the economy: sự mở cửa của nền kinh tế Rate of economic growth: tốc độ tăng trưởng kinh tế Average annual growth: tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm Capital accumulation: sự tích luỹ tư bản Indicator of economic welfare: chỉ tiêu phúc lợi kinh tế Distribution of income: phân phối thu nhập Real national income: thu nhập quốc dân thực tế Per capita income: mức thu nhập bình quân đầu người Gross National Product (GNP): Tổng danh mục qdân Gross Domestic Product (GDP): tổng danh mục quốc nội
Mọi Người Xem :   Nơi bán Bông Tắm Xơ Mướp Ecolife giá rẻ, uy tín, chất lượng nhất
National Income: thu nhập quốc dân (NI) Net National Product: danh mục quốc dân ròng (NNP) Supply and demand: cung và cầu Potential demand: mong muốn tiềm tàng Effective demand: nhu cầu thực tế Purchasing power: sức mua Active/ brisk demand: lượng cầu nhiều Managerial skill: kỹ năng quản lý Effective longer-run solution: giải pháp dài lâu hữu hiệuJoint stock company: Doanh nghiệp cổ phần National firms: các Doanh nghiệp quốc gia Transnational corporations: Các Doanh nghiệp siêu quốc gia Holding company: công ty mẹ Affiliate/ Subsidiary company: công ty con Co-operative: hợp tác xã Sole agent: đại lý độc quyền Fixed capital: vốn cố định Floating/ Working! Circulating/ liquid capital: vốn luân chuyển Amortization/ Depreciation: khấu hao

Bạn có khả năng tham khảo thêm bài viết: ngôn từ tiếng Anh chuyên ngành ngân hàng

Mẫu câu tiếng Anh cho giao dịch viên ngân hàng

Mẫu câu tiếng Anh cho giao dịch viên ngân hàng

1. Please enter the password: Bạn vui lòng nhập mật mã

2. Here is your passbook: Đây là sổ tiết kiệm của bạn

3. Your deposit is exhausted: Tiền gửi của bạn đã hết

4. Your letter of credit is used up: Thư tín dụng của bạn đã hết hạn sử dụng

5. Please write your account number on the back of the cheque: Bạn vui lòng ghi số tài khoản vào mặt sau của tấm séc

6. When you deposit or withdraw money, Please bring passbook back: Khi đến gửi tiền hoặc rút tiền bạn nhớ mang theo sổ tiết kiệm nhé

7. The interest is added to your account every month: Số tiền lãi được cộng thêm vào tài khoản hàng tháng

8. Please fill in this form first: Trước tiên bạn làm ơn điền vào phiếu này

9. Just sign your name in it: Bạn chỉ cần ký tên của mình vào đó

10. Do you want to make a withdrawal or make a deposit?: Bạn muốn rút tiền hay gửi tiền?

11. How much do you want to withdrawal from us?: Bạn muốn rút bao nhiêu?

12. Please tell me how you would like to withdraw your money?: Vui lòng cho tôi biết bạn muốn rút tiền theo phương thức nào?

Trên đây là tổng hợp các từ vựng và mẫu câu tiếng Anh cho giao dịch viên ngân hàng từ Impactus. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn, giúp bạn làm việc, học tập hiệu quả hơn. Impactus còn rất nhiều bài viết về các chuyên ngành khác, hãy cùng tìm hiểu ngay nha!

Mọi Người Xem :   Nhà chung cư là gì và phù hợp với khách hàng nào?


Các câu hỏi về giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì


Các hình ảnh về giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về giao dịch viên ngân hàng tiếng anh là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTừ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTừ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTừ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTừ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTừ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về 200 Từ vựng tiếng Anh chủ đề ngân hàng dành riêng cho giao dịch viênTừ vựng tiếng anh cho giao dịch viên: Các chức…

This Post Has One Comment

 1. Những thời gian gần đây thấy dịch vụ cách phục vụ của vcb chán.
  Ví dụ điển hình:
  Dùng vcb 4 năm nhưng k có 1 lần cmsn khách hàng, cách tiếp đón ở chi nhánh cũng k tận tình cho lắm.
  Mb và vib mới dùng đã chúc mừng sn r, tiếp khách cũng niềm nở hơn.

Comments are closed.