IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe Vietnam

Bài viết IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe Vietnam thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe Vietnam trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý

Đánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe Vietnam


Xem nhanh
Trong xu thế hội nhập, các doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực quốc tế IFRS, trong đó thông tin của tài sản và nợ phải trả cần trình bày theo nguyên tắc giá trị hợp lý (Fair Value) thay cho giá gốc. Tuy nhiên, tại Việt Nam, phương pháp giá gốc vẫn là phương pháp cốt lõi được sử dụng để định giá và đo lường, chỉ có một số các quy định nhỏ có đề cập đến khía cạnh giá trị hợp lý. Do đó, việc hiểu và xác định giá trị hợp lý như thế nào cho đúng chuẩn mực vẫn là chủ đề gây nhiều tranh luận.

Để tạo điều kiện hiểu rõ hơn về kế toán giá trị hợp lý cũng như nắm bắt chương trình học ACCA CertIFR và DipIFR, Smart Train tổ chức với sự hỗ trợ của Hiệp hội ACCA buổi học IFRS 13: “Kế toán giá trị hợp lý (Fair Value Accounting) – Các lưu ý quan trọng về xác định giá trị hợp lý ”
---------------------------------
SMART TRAIN - Đào Tạo ACCA, CMA, CIA, CFA Chất Lượng Cao
Được thành lập từ năm 2009, Smart Train là tổ chức đào tạo hàng đầu tại Việt Nam chuyên cung cấp các chương trình đào tạo kế toán – tài chính quốc tế chuyên sâu như Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), Kế toán Quản trị Hoa Kỳ (CMA), Kiểm toán Nội bộ Công chứng (CIA), Phân tích Đầu tư Tài chính (CFA), Chuyên viên Kế toán Quốc tế (FIA), Chương trình DipIFR và các khóa đào tạo ngắn hạn dành cho doanh nghiệp.
#IFRS13 #HocIFRS #Ketoangiatrihoply

THÔNG TIN LIÊN HỆ :
???? Hotline: 0988 721 433 (HCM) - 0986 046 933 (HÀ NỘI)
???? Email: [email protected]
???? Website: https://smarttrain.edu.vn/
???? Fanpage: https://www.facebook.com/smarttrain.edu.vn/

THAM KHẢO LỊCH KHAI GIẢNG:
https://smarttrain.edu.vn/lich-khai-giang/

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN - HỌC THỬ:
https://smarttrain.edu.vn/dat-lich-tu-van/------------
ĐỊA ĐIỂM HỌC:
???? Hồ Chí Minh: Tầng 9, Giầy Việt Plaza, 180-182, Lý Chính Thắng, Q3, TP.HCM
ĐT: (028) 3931 3333

???? Hà Nội: Tầng 15, Toà Nhà Việt Tower, 1 Thái Hà, Q. Đống Đa, Hà Nội
ĐT: (024) 3555 3333
------------
CÁC KHÓA HỌC TẠI SMART TRAIN:
- Khóa học ACCA – Kế toán Công chứng Anh Quốc : https://bit.ly/2wLviF8-yt
- Khóa học CMA – Kế toán Quản trị Hoa Kỳ: https://bit.ly/2QUetPs-yt
- Khóa học CIA – Kiểm toán Nội bộ Công chứng : https://bit.ly/39qB6kX-yt
- Khóa học CFA – Phân tích Đầu tư Tài chính : https://bit.ly/3apUAXX-yt
- Khóa học CertIFR – Chuẩn mực BCTC quốc tế cơ bản : https://bit.ly/2Jmx3eQ-yt
- DipIFR – Chuẩn mực BCTC Quốc tế nâng cao: https://bit.ly/2JhQaGX-yt
- AIA – Kiểm toán Nội bộ ứng dụng: https://bit.ly/3bxKWCZ-yt
- CPE – Đào Tạo Ngắn Hạn (Public) : https://bit.ly/2JnstNr-yt
- Đào tạo doanh nghiệp (Inhouse) : https://bit.ly/3bvxE9Z-ytChuẩn mực IFRS số 13 về xác định tổng giá trị hợp lý có ảnh hưởng lớn đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính, bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo mức lương toàn diện và thuyết minh báo cáo tài chính. Chuẩn mực này chỉ áp dụng đối với các khoản mục tài sản và nợ phải trả có giá trị được xác định theo giá trị hợp lý.

Để xác định các khoản mục của cải/tài sản và nợ phải trả có giá trị được xác định theo tổng giá trị hợp lý, Doanh nghiệp cần xem chi tiết tại các chuẩn mực liên quan đến từng khoản mục này. Bảng bên dưới liệt kê mối liên kết giữa các chuẩn mực có liên quan đến chuẩn mực IFRS 13:

Mọi Người Xem :   Tính Oxi Hóa Là Gì – Có Nghĩa Là Gì, Ý Nghĩa La Gi 2022

IFRS

bắt buộc

Cho phép

Diễn giải

IFRS 3 – Hợp nhất kinh doanh

x

Tất cả các của cải/tài sản và nợ phải trả trong hợp nhất kinh doanh được đo lường theo giá trị hợp lý tại ngày mua lại.

IFRS 5 – của cải/tài sản dài hạn được giữ để bán và ngừng hoạt động

x

của cải/tài sản dài hạn hoặc nhóm tài sản thanh lý sau khi được phân loại là nắm giữ để bán sẽ được ghi nhận theo tổng giá trị thấp hơn giữa tổng giá trị còn lại trên sổ sách và tổng giá trị hợp lý trừ đi chi phí để bán tài sản.

IAS 16 – của cải/tài sản, Nhà máy và Thiết bị

x

Doanh nghiệp được phép lựa chọn mô hình chi phí hoặc mô hình đánh giá lại để đo lường sau ghi nhận ban đầu.

của cải/tài sản được phản ánh theo mô hình đánh giá lại, là tổng giá trị hợp lý tại ngày đánh giá lại trừ đi khấu hao và suy yếu tổng giá trị tài sản sau ngày đánh giá lại, với điều kiện là tổng giá trị hợp lý có khả năng được đo lường một cách đáng tin cậy.

IAS 19 – Phúc lợi của người lao động

x

Áp dụng đối với chương trình hưu trí có mức hưởng xác định trước: Việc đo lường tổng giá trị ròng của tài sản hoặc nợ phải trả xác định yêu cầu: áp dụng phương pháp định giá bảo hiểm, phân bổ phúc lợi cho các giai đoạn mà người lao động làm việc, và sử dụng các giả định thống kê bảo hiểm. tổng giá trị hợp lý của bất kỳ tài sản kế hoạch nào được trừ khỏi tổng giá trị Hiện tại của nghĩa vụ phúc lợi đã xác định để xác định khoản thâm hụt hay thặng dư.

IAS 28 – Kế toán các khoản đầu tư vào Doanh nghiệp liên doanh, liên kết

& IFRS 11 – Thỏa thuận liên doanh

x

Khi một khoản đầu tư vào Doanh nghiệp liên kết hoặc Doanh nghiệp liên doanh được nắm giữ hoặc gián tiếp nắm giữ thông qua một đơn vị là một tổ chức đầu tư vốn mạo hiểm, một quỹ hỗ trợ, ủy thác đơn vị, hoặc các tổ chức tương tự bao gồm các quỹ bảo hiểm liên kết đầu tư, nhà đầu tư có khả năng chọn để xác định khoản đầu tư theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi hoặc lỗ phù hợp theo IFRS 9.

IAS 36 – Đánh giá của cải/tài sản

x

IAS 36 hướng đến việc đảm bảo của cải/tài sản không được ghi nhận nhiều hơn giá trị có thể thu hồi. tổng giá trị có khả năng thu hồi là tổng giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý trừ đi chi phí thanh lý so với tổng giá trị dùng.

IAS 38 – tài sản cố định vô hình

x

công ty được phép lựa chọn mô hình chi phí hoặc mô hình đánh giá lại để đo lường sau ghi nhận ban đầu.

tài sản được phản ánh theo mô hình đánh giá lại, là giá trị hợp lý tại ngày đánh giá lại trừ đi khấu hao và suy yếu tổng giá trị của cải/tài sản sau ngày đánh giá lại, với khó khăn là giá trị hợp lý có khả năng được đo lường một cách đáng tin cậy.

IFRS 9 – Công cụ tài chính

x

Tất cả các công cụ tài chính được đo lường ban đầu theo giá trị hợp lý, cộng hoặc trừ chi phí giao dịch trong trường hợp tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính không ghi nhận theo giá trị hợp lý thông qua báo cáo lãi lỗ.

IAS 40 – Bất Động sản Đầu tư

x

công ty được phép lựa chọn giữa mô hình giá trị hợp lý hoặc mô hình giá gốc để đo lường sau ghi nhận ban đầu.

IAS 41 – Nông nghiệp

x

tài sản sinh học được xác định giá trị tại lần đầu ghi nhận và tại thời kiểm kết thúc kỳ kế toán bằng tổng giá trị hợp lý trừ chi phí bán.

sản phẩm nông nghiệp được thu hoạch từ tài sản sinh học của công ty cần được đánh giá dựa trên tổng giá trị hợp lý trừ chi phí bán tại thời điểm thu hoạch.

Mọi Người Xem :   Khách hàng là gì? Vai trò của khách hàng đối với doanh nghiệp

Chuẩn mực IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý đưa ra định nghĩa về giá trị hợp lý, thiết lập một quy tắc để đo lường tổng giá trị hợp lý và yêu cầu công bố thông tin liên quan đến đo lường giá trị hợp lý. Trong đó, tập trung vào:• Thiết lập một bộ quy tắc cho tất cả các phương pháp đo lường giá trị hợp lý, từ đó Giảm độ phức tạp và cải thiện tính nhất quán trong việc áp dụng các nguyên tắc đo lường giá trị hợp lý• Xác định một cách chính xác định nghĩa của giá trị hợp lý và cung cấp tính minh bạch bởi các bắt buộc về thuyết minh và trình bày về giá trị hợp lý;

Các vấn đề cần lưu ý khi chuyển đổi

Nội dung

IFRS

IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý

Mục tiêu

IFRS 13 được ban hành để thay thế hướng dẫn về đo lường tổng giá trị hợp lý trong các chuẩn mực IFRS Hiện tại bằng một chuẩn mực duy nhất.

IFRS 13 định nghĩa giá trị hợp lý, cung cấp hướng dẫn về cách xác định tổng giá trị hợp lý và yêu cầu thuyết minh về đo lường tổng giá trị hợp lý.

tuy nhiên, IFRS 13 không thay đổi ngay các yêu cầu liên quan đến chỉ tiêu nào cần được đo lường hoặc thuyết minh tổng giá trị hợp lý.

Các khái niệm quan trọng nhất

(a) tổng giá trị hợp lý: Giá có khả năng nhận được khi bán một tài sản hoặc phải trả khi chuyển giao một khoản nợ trong một giao dịch bình thường giữa các bên tham gia thị trường tại ngày xác định tổng giá trị giao dịch.

(b) Thị trường vận hành: Một thị trường trong đó các giao dịch cho tài sản hoặc nợ phải trả diễn ra với tần suất và khối lượng đủ để cung cấp thông tin về giá trên cơ sở vận hành liên tục.

(c) Thị trường chính yếu: Thị trường có khối lượng và mức độ hoạt động lớn nhất đối với của cải/tài sản hoặc nợ phải trả.

(d) Thị trường thuận lợi nhất: Thị trường tối đa hóa số tiền sẽ nhận được để bán của cải/tài sản hoặc tối thiểu sẽ phải trả để chuyển giao các nghĩa vụ, sau khi tính đến chi phí giao dịch và vận chuyển

Cấp độ của giá trị hợp lý

(a) Cấp 1: Giá niêm yết trên thị trường vận hành đối với các tài sản hoặc nợ phải trả cùng loại mà công ty có thể tiếp cận vào ngày định giá

(b) Cấp 2: Giá có yếu tố đầu vào không phải giá niêm yết ở cấp độ 1 có khả năng quan sát được trên thị trường đối với những loại tài sản hoặc nợ phải trả, theo các Phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp.

(c) Cấp 3: Giá có yếu tố đầu vào không quan sát được trên thị trường đối với tài sản và nợ phải trả.

Mục tiêu của việc xác định tổng giá trị hợp lý

Để ước tính giá mà giao dịch bán tài sản hoặc chuyển giao trách nhiệm sẽ diễn ra giữa những người tham gia thị trường tại ngày đo lường trong điều kiện thị trường hiện nay

Kỹ thuật định giá

công ty sử dụng các kỹ thuật định giá phù hợp với bối cảnh và trong đó có đủ dữ liệu sẵn có để đo lường tổng giá trị hợp lý, tối đa hóa việc dùng các đầu vào phù hợp quan sát được và hạn chế tối thiểu việc dùng các đầu vào không quan sát được. Ba kỹ thuật định giá được dùng rộng rãi:

(a) Phương pháp giá thị trường: sử dụng giá cả và các thông tin liên quan khác, được tạo ra bởi các giao dịch thị trường liên quan đến các của cải/tài sản, nợ phải trả giống nhéu hoặc tương đương hoặc một nhóm của cải/tài sản và nợ phải trả.

(b) Phương pháp chi phí: Kỹ thuật định giá phản ánh tổng giá trị yêu cầu Hiện tại để thay thế có khả năng sử dụng của tài sản

(c) Phương pháp mức lương: Chuyển đổi số tiền trong tương lai (dòng tiền hoặc thu nhập và chi phí) về một vài tiền hiện nay (chiết khấu), phản ánh kỳ vọng của thị trường hiện nay về những khoản tiền trong tương lai.

Trong một số trường hợp, một kỹ thuật định giá duy nhất sẽ là phù hợp, nhưng vẫn có những trường hợp có thể kết hợp thường xuyên kỹ thuật nếu thấy phù hợp.

Thuyết minh thông tin

IFRS 13 quy định Doanh nghiệp thuyết minh thông tin giúp cho người sử dụng báo cáo tài chính có khả năng tiếp cận đươc:

(a) Đối với tài sản và nợ phải trả được đo lường theo tổng giá trị hợp lý trên cơ sở định kỳ hoặc không định kỳ trong báo cáo cân đối kế toán sau khi ghi nhận ban đầu: các kỹ thuật định giá và thông tin đầu vào được dùng để phát triển các phép đo đó;

(b) Đối với các phương pháp xác định tổng giá trị hợp lý bằng cách sử dụng các thông tin đầu vào quan trọng nhưng không thể theo dõi được trên thị trường: ảnh hưởng của phương pháp này đến lợi nhuận hoặc thua lỗ hoặc mức lương toàn diện khác trong kỳ;

(c) IFRS 13 yêu cầu thuyết minh chi tiết đối với việc xác định tổng giá trị hợp lí trong kỳ báo cáo, hệ thống phân cấp giá trị hợp lý.

Mọi Người Xem :   SIM thường, Micro SIM, Nano SIM, eSIM là gì? Có gì khác nhau?

Những việc cần thực hiện?

• Bước 1: Xác định số dư hoặc giao dịch phải (hoặc có khả năng) được đo lường hoặc công bố theo tổng giá trị hợp lý và khi nào việc đo lường (công bố) đó là rất cần thiết.• Bước 2: Tham khảo IFRS 13 để được hướng dẫn về cách xác định tổng giá trị hợp lý khi ghi nhận ban đầu.• Bước 3: Tham khảo các IFRS để xác định xem việc đo lường tiếp theo số dư tài khoản có theo giá trị hợp lý hay không và/hoặc nếu rất cần thiết phải thuyết minh về giá trị hợp lý.Các câu hỏi về giá trị hợp lý là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê giá trị hợp lý là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết giá trị hợp lý là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết giá trị hợp lý là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết giá trị hợp lý là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về giá trị hợp lý là gì


Các hình ảnh về giá trị hợp lý là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm tin tức về giá trị hợp lý là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin chi tiết về giá trị hợp lý là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ 1

Tóm tắt nội dung chính của một văn bản bằng sơ đồ

ContentsĐánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe VietnamCác câu hỏi về giá trị hợp lý là gìCác Hình…
Bản án dân sự là gì? Quy định về thi hành bản án dân sự đã hết hiệu lực? 2

Bản án dân sự là gì? Quy định về thi hành bản án dân sự đã hết hiệu lực?

ContentsĐánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe VietnamCác câu hỏi về giá trị hợp lý là gìCác Hình…
Hồ sơ pháp lý dự án gồm những gì? 3

Hồ sơ pháp lý dự án gồm những gì?

ContentsĐánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe VietnamCác câu hỏi về giá trị hợp lý là gìCác Hình…
[CHUẨN NHẤT] Sơ đồ mạch điện là gì? 4

[CHUẨN NHẤT] Sơ đồ mạch điện là gì?

ContentsĐánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe VietnamCác câu hỏi về giá trị hợp lý là gìCác Hình…
Khai lý lịch nghĩa vụ quân sự dùng mẫu nào? Cách viết ra sao? 5

Khai lý lịch nghĩa vụ quân sự dùng mẫu nào? Cách viết ra sao?

ContentsĐánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe VietnamCác câu hỏi về giá trị hợp lý là gìCác Hình…
"Sơ suất" hay "sơ xuất" đúng chính tả? 6

“Sơ suất” hay “sơ xuất” đúng chính tả?

ContentsĐánh giá về IFRS 13 – Xác định giá trị hợp lý | Kiểm Toán Crowe VietnamCác câu hỏi về giá trị hợp lý là gìCác Hình…