Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng

Bài viết Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : Luật Hùng Thắng”

Đánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng Thắng


Xem nhanh
Những Nhà Đồng Sáng Lập Ít Ai Biết Của Những Tập Đoàn Nổi Tiếng

Khi một công ty đạt đến mức độ thành công nhất định, tên tuổi của những người sáng lập thường được nhắc kèm với thương hiệu do họ tạo ra. Tuy nhiên, chúng ta có xu hướng quên rằng Steve Jobs, Travis Kalanick và Bill Gates đã không tạo ra Apple, Uber và Microsoft một mình. Vẫn có những nhà đồng sáng lập đang lặng lẽ ở phía sau vì nhiều lý do. Có thể là họ không thích “ánh đèn sân khấu”, hoặc có thể họ đã sớm rời đi vì áp lực. Nhiều người trong số họ còn chuyển sang những công ty khác hoặc theo đuổi lý tưởng của riêng mình.

Nguồn: nhipsongdoanhnghiep.cuocsongantoan.vn, brandsvietnam.com, cafef.vn, tuoitre.vn, vtc.vn

Căn cứ theo pháp lý về Luật công ty 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký công ty

1. Cổ đông sáng lập là gì?

Mọi Người Xem :   Học thuyết âm dương, ngũ hành, bát quái là gì?

Theo Khoản 4 Điều 4 Luật công ty 2020 quy định:

“Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập Doanh nghiệp cổ phần.”

công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 03 cổ đông sáng lập. công ty cổ phần được chuyển đổi từ Doanh nghiệp nhà nước hoặc từ Doanh nghiệp trách nhiệm hữu hạn hoặc được chia, tách, hợp nhất, sáp nhập từ Doanh nghiệp cổ phần khác không nhất thiết phải có cổ đông sáng lập; trường hợp này, Điều lệ Doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký Doanh nghiệp phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc các cổ đông phổ thông của Doanh nghiệp đó. Các cổ đông sáng lập phải cùng nhéu đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký thành lập công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông sáng lập trong Doanh nghiệp cổ phần

a) Quyền của cổ đông sáng lập

Cổ đông sáng lập có quyền riêng là sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết thường xuyên hơn so với cổ phần phổ thông. Một cổ phần ưu đãi biểu quyết bằng bao nhiêu phiếu sẽ được quy định trong Điều lệ Doanh nghiệp. Cổ phần ưu đãi biểu quyết chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Hết thời hạn 03 năm, cổ phần ưu đãi biểu quyết sẽ chuyển thành cổ phần phổ thông.

Mọi Người Xem :   " Nhà Khoa Học Tiếng Anh Là Gì ? Mổ Xẻ Ngữ Nghĩa Các Từ Về Nha Khoa - Kiến Thức Cho Người lao Động Việt Nam

mặt khác, Cổ đông sáng lập cũng có các quyền giống cổ phần phổ thông như:

 • Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Doanh nghiệp, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
 • Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 • Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Doanh nghiệp;
 • Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên hệ trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
 • Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Doanh nghiệp, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 • Khi Doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần của cải/tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.
 • Quyền khác theo quy định của Luật công ty và Điều lệ Doanh nghiệp.

b) Nghĩa vụ của cổ đông sáng lập

–  Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký Doanh nghiệp.

–  Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác. Và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hết thời hạn 03 năm, cổ đông sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho bất kỳ ai.

Mọi Người Xem :   Công Việc Hằng Ngày Của Nhân Viên Vận Hành - Tín Dụng

–  Các nghĩa vụ của cổ đông phổ thông như:

 • Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
 • Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi cách thức, trừ trường hợp được Doanh nghiệp hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Doanh nghiệp phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Doanh nghiệp trong phạm vi tổng giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
 • Tuân thủ Điều lệ công ty và quy chế quản lý nội bộ của Doanh nghiệp.
 • Chấp hành nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
 • Bảo mật các thông tin được Doanh nghiệp cung cấp theo quy định tại Điều lệ Doanh nghiệp và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Doanh nghiệp cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

22/06/2021Các câu hỏi về đồng sáng lập là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đồng sáng lập là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Vi sai là gì? Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ visai - Cốp Pha Việt 1

Vi sai là gì? Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý làm việc của bộ visai – Cốp Pha Việt

ContentsĐánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng ThắngCác câu hỏi về đồng sáng lập là gì…
Cho bạn mượn tiền không trả phải làm sao? Cách kiện đòi nợ 2

Cho bạn mượn tiền không trả phải làm sao? Cách kiện đòi nợ

ContentsĐánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng ThắngCác câu hỏi về đồng sáng lập là gì…
Lấn chiếm đất đai là gì? Hành vi lấn chiếm đất đai sẽ bị xử lý như thế nào? 3

Lấn chiếm đất đai là gì? Hành vi lấn chiếm đất đai sẽ bị xử lý như thế nào?

ContentsĐánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng ThắngCác câu hỏi về đồng sáng lập là gì…
Tên các loại bệnh trong Tiếng Anh 4

Tên các loại bệnh trong Tiếng Anh

ContentsĐánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng ThắngCác câu hỏi về đồng sáng lập là gì…
Những điều cần biết về bệnh lao hạch bạch huyết ngoại vi 5

Những điều cần biết về bệnh lao hạch bạch huyết ngoại vi

ContentsĐánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng ThắngCác câu hỏi về đồng sáng lập là gì…
Vi Kim Tảo Biển là gì? Sự thật đằng sau phương pháp Làm Đẹp này 6

Vi Kim Tảo Biển là gì? Sự thật đằng sau phương pháp Làm Đẹp này

ContentsĐánh giá về Cổ đông sáng lập là gì? Cho biết Quyền và nghĩa vụ? | Luật Hùng ThắngCác câu hỏi về đồng sáng lập là gì…