Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?

Bài viết Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?”

Đánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?


Xem nhanh

Đơn vị hành chính sự nghiệp (Business and administrative units) là gì? Đơn vị hành chính sự nghiệp tiếng Anh là gì? Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp. Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp. Chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hành chính sự nghiệp?

Đơn vị hành chính sự nghiệp là các đơn vị và cơ quan duy trì hoạt động được nhờ nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc những nguồn kinh phí khác theo quy định…để thực hiện các nhiệm vụ của Nhà nước.

Mục lục bài viết

  • 1 1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp:
  • 3 3. Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp:
  • 4 4. Chức năng của đơn vị hành chính sự nghiệp:
  • 5 5. Nhiệm vụ của các đơn vị hành chính sự nghiệp:

1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?

Đơn vị hành chính sự nghiệp là phương pháp gọi phổ biến đối với các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp. Đây là những đơn vị được Nhà nước thành lập để thực hiện các nhiệm vụ quản lý hành chính, bảo đảm an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế xã hội…Các đơn vị này được ngân sách cấp kinh phí và vận hành theo nguyên tắc không bồi hoàn trực tiếp.

Đơn vị hành chính sự nghiệp có nhiều loại, có chức năng, nhiệm vụ khác nhéu, vận hành trong thường xuyên lĩnh vực khác nhau và được chia thành hai nhóm: các cơ quan hành chính và các đơn vị sự nghiệp.

Đơn vị hành chính sự nghiệp là các bộ phận, đơn vị vận hành bằng nguồn kinh phí do ngân sách Nhà nước hoặc cấp trên cấp phát hoặc bằng các nguồn kinh phí khác như học phí, hội phí, kinh phí được tài trợ, các nguồn thu từ vận hành kinh doanh, dịch vụ để đáp ứng các nhiệm vụ của Nhà nước, trong đó chủ yếu là các vận hành chính trị xã hội.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp được trực thuộc các Bộ, Tổng cục, các bộ phận đoàn thể và các tổ chức xã hội do Trung ương và địa phương trực tiếp quản lý hoặc các đơn vị trực thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

Đơn vị hành chính sự nghiệp tiếng Anh là Business and administrative units

✅ Mọi người cũng xem : vải bố mua ở đâu hcm

2. Đặc điểm của đơn vị hành chính sự nghiệp:

Đơn vị hành chính sự nghiệp có các đặc điểm như sau:

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp là đơn vị thụ hưởng nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước trên cơ sở các quy định pháp luật và theo nguyên tắc không hoàn lại trực tiếp.

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp sử dụng kinh phí cho các mục đích đã được định hướng trước đó. Nghĩa là được cấp và chi tiêu theo từng mục đích chi tiêu cụ thể và được duyệt quyết toán chi ngân sách hàng năm.

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp có tổ chức kế toán mang tính công quyền rất cao, thể hiện qua các giai đoạn quyết toán ngân sách.

Xem thêm: Nhiệm vụ và quyền hạn của thủ quỹ trong các đơn vị sự nghiệp

✅ Mọi người cũng xem : cho vay theo hạn mức tín dụng là gì

3. Phân loại đơn vị hành chính sự nghiệp:

Đơn vị hành chính sự nghiệp ở nước ta Hiện tại bao gồm rất nhiều các đơn vị khác nhau, có khả năng phân loại dựa vào kinh phí, dựa vào ngân sách và theo cấp quản lý. Nhưng nhìn chung, đơn vị hành chính sự nghiệp được phân thành 03 loại chủ yếu sau đây:

– Theo có khả năng tự đảm bảo kinh phí của các đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm có:

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp thuần túy: đây là các bộ phận công quyền trong bộ máy nhà nước (hay nói cách khác là các đơn vị hành chính thực hiện chức năng quản lý nhà nước) được ngân sách nhà nước cấp 100% kinh phí như: Ủy ban nhân dân các cấp xã, huyện, tỉnh,…

Mọi Người Xem :   Từ vựng mỹ phẩm tiếng Anh cho nàng dễ tra cứu, tiện thể nâng trình tiếng Anh

+ Đơn vị hành chính sự nghiệp có nguồn thu: các đơn vị này vẫn có sự hỗ trợ từ kinh phí Nhà nước nhưng bên cạnh đó có những vận hành tạo ra nguồn thu về cho chính đơn vị mình. Ví dụ như các đơn vị, cơ quan: trường học, bệnh viện, đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học,…

Trong đó, trường học là đơn vị tự đảm bảo một phần kinh phí vận hành, viện thống kê khoa học thì được đảm bảo 100% nguồn kinh phí hỗ trợ từ Nhà nước.

– Phân cấp theo quản lý tài chính, các đơn vị hành chính sự nghiệp được chia thành như sau:

+ Đơn vị hành chính dự toán cấp 01: đây là đơn vị được nhận trực tiếp ngân sách vận hành từ Thủ tướng Chính phủ hoặc từ cấp UBND. Sau đó, đơn vị thực hiện phân bổ ngân sách và giao kế hoạch dự toán cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc do mình quản lý.

+ Đơn vị hành chính dự toán cấp 02: Đây là các đơn vị thuộc sự quản lý của các đơn vị cấp 01 và được cấp 01 giao cho dự toán ngân sách và thực hiện phân bổ lại cho các đơn vị hành chính dự toán cấp 03.

Xem thêm: Đăng ký thuế, cách tính thuế đối với đơn vị sự nghiệp công lập

+ Đơn vị hành chính dự toán cấp 03: là đơn vị trực tiếp sử dụng nguồn ngân sách, được đơn vị dự toán cấp 01 và cấp 02 giao và chịu trách nhiệm phần công việc chi tiết và thực hiện đúng nhiệm vụ được giao.

– Phân loại dựa theo cấp ngân sách, gồm có:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng) thuộc phạm vi quản lý của bộ, cơ quan ngang bộ (sau đây gọi chung là bộ), gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ (bao gồm: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc bộ và đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài);

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục thuộc bộ (sau đây gọi chung là tổng cục thuộc bộ);

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục, thuộc chi cục thuộc cục thuộc bộ;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng thuộc bộ;

đ) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cục thuộc tổng cục thuộc bộ.

Xem thêm: Tiêu chuẩn được bổ nhiệm vị trí Trưởng, phó khoa đơn vị y tế

2. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan thuộc Chính phủ (bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công lập ở nước ngoài).

3. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập.

4. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh), gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (sau đây gọi chung là sở);

c) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc chi cục và tương đương thuộc sở;

d) Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tổ chức hành chính khác thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

5. Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp huyện).

Xem thêm: Hệ thống thang bảng lương trong đơn vị sự nghiệp công lập

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm genshin impact là gì

4. Chức năng của đơn vị hành chính sự nghiệp:

Song hành cùng với sự phát triển của nền kinh tế thì các đơn vị hành chính sự nghiệp dưới sự quản lý của nhà nước cũng đã từng bước được kiện toàn, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới kinh tế – xã hội. Thực hiện được vai trò chủ đạo của mình, kinh tế nhà nước luôn cần được đổi mới, phát triển và cải thiện hiệu quả. Để làm được điều đó, trước tiên cần phải làm tốt vai trò của từng bộ phận trong nền kinh tế nhà nước, trong đó phải kể đến các đơn vị hành chính sự nghiệp.

Các đơn vị hành chính sự nghiệp chính là những đơn vị quản lý như y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế… vận hành bằng nguồn kinh phí của nhà nước cấp hoặc từ các nguồn kinh phí khác như thu sự nghiệp, phí, lệ phí, vận hành kinh doanh hay viện trợ không hoàn lại. Vì vậy, để quản lý và chủ động trong các khoản chi tiêu của mình, hàng năm các đơn vị hành chính sự nghiệp phải lập dự toán cho từng khoản chi tiêu này. Dựa vào bản dự toán, ngân sách nhà nước cấp kinh phí cho các đơn vị. Chính Vì vậy, kế toán không những quan trọng đối với bản thân đơn vị mà còn quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Mọi Người Xem :   Phòng khám Đa Khoa Việt Hàn - (Thông tin dịch vụ và đội ngũ)

Trong quá trình hoạt động, các đơn vị này phải có trách nhiệm chấp hành quy định của Luật ngân sách nhà nước, các tiêu chuẩn định mức, các quy định về chế độ kế toán hành chính sự nghiệp do Nhà nước ban hành. chi tiết là phục vụ bắt buộc về quản lý kinh tế – tài chính, tăng cường quản lý kiểm soát chi quỹ ngân sách nhà nước, quản lý của cải/tài sản công, cải thiện chất lượng công tác kế toán và hiệu quả quản lý trong các đơn vị hành chính sự nghiệp. vì thế, công tác kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp phải đảm bảo được tính thống nhất giữa kế toán và bắt buộc quản lý của nhà nước và đơn vị; Đảm bảo sự thống nhất về nội dung, phương pháp của kế toán với các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước; Đảm bảo sự phù hợp với đặc thù của đơn vị…

✅ Mọi người cũng xem : ánh sáng sinh học là gì

5. Nhiệm vụ của các đơn vị hành chính sự nghiệp:

Để thực sự có hiệu lực trong công tác quản lý kinh tế tài chính, kế toán trong các đơn vị hành chính sự nghiệp phải thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Ghi chép và phản ánh một cách chính xác, kịp thời, đầy đủ và có hệ thống tình hình luân chuyển và dùng tài sản, vật tư, tiền vốn, quá trình hình thành kinh phí và dùng nguồn kinh phí, tình hình và kết quả vận hành sản xuất kinh doanh tại đơn vị.

– Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản ở đơn vị; Kiểm tra việc chấp hành kỷ luật thu, nộp ngân sách, chấp hành kỷ luật thanh toán và chế độ chính sách của Nhà nước.

– Theo dõi và kiểm soát tình hình phân phối kinh phí cho các đơn vị dự toán cấp dưới, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.

– Lập và nộp đúng hạn các báo cáo tài chính cho các bộ phận quản lý cấp trên và cơ quan tài chính theo quy định, cung cấp thông tin và tài liệu rất cần thiết đáp ứng cho việc xây dựng dự toán, xây dựng các định mức chi tiêu; Phân tích và đánh giá hiệu quả dùng các nguồn kinh phí ở đơn vị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp phải phục vụ được những yêu cầu sau:

Xem thêm: Phụ cấp đối với kế toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp

– Phản ánh kịp thời, đầy đủ, chính xác và toàn diện mọi khoản vốn, quỹ, kinh phí, tài sản và mọi hoạt động kinh tế, tài chính phát sinh ở đơn vị.

– Chỉ tiêu kinh tế phản ánh phải thống nhất với dự toán về nội dung và phương pháp tính toán.

– Số liệu trong báo cáo tài chính phải rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho các nhà quản lý có được những thông tin cần thiết về tình hình tài chính của đơn vị.

– Tổ chức công tác kế toán gọn nhẹ, tiết kiệm và có hiệu quả.

Để thực hiện chức năng, nhiệm vụ hạch toán kế toán trong một đơn vị sự nghiệp cần có một bộ máy kế toán hợp lý. Bộ máy này được xây dựng trên cơ sở định hình được khối lượng công tác kế toán và tổ chức hệ thống thông tin kế toán đạt chất lượng. Thông thường căn cứ vào quy mô, địa bàn vận hành, cơ sở hạ tầng, trình độ quản lý cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bộ máy kế toán, các đơn vị hành chính sự nghiệp có thể lựa chọn một trong ba mô hình sau: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán tập trung; Mô hình tổ chức bộ máy kế toán phân tán; Mô hình tổ chức bộ máy kế toán vừa tập trung vừa phân tán. Sau khi lựa chọn được mô hình phù hợp, các đơn vị hành chính sự nghiệp tiến hành phân công công việc phù hợp với có khả năng trình độ, năng lực của cán bộ…

Xem thêm: Trợ cấp thôi việc với người công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc Doanh nghiệp

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Tài chính đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và phân loại?

Các nghiệp vụ thanh toán trong đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Nguyên tắc?

Khái quát về đơn vị sự nghiệp? Cơ sở vận hành sự nghiệp?

Nguyên tắc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính? Quy định về việc thành lập, giải thể, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính?

Đơn vị hành chính là gì? Khái quát về đơn vị hành chính? Phân loại đơn vị hành chính tại Việt Nam?

Khái quát về đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt tại Việt Nam? Tổ chức chính quyền đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt?

Đơn vị sự nghiệp là gì? So sánh cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp? Sự khác nhéu về: cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp…

Điều kiện bổ nhiệm lại đối với chức danh phó giám đốc đơn vị sự nghiệp công lập. Các trường hợp không được bổ nhiệm lại? quy trình bổ nhiệm viên chức quản lý?

Quốc ca là gì? Ý nghĩa bài Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam)? Hoàn cảnh ra đời?

Khái quát về sổ tiết kiệm? Mở sổ tiết kiệm cần bao nhiêu tiền? Gửi ngân hàng nào tốt?

Lưu ký chứng khoán là gì? Đăng ký vận hành lưu ký chứng khoán? Quy định về giấy tờ lưu ký chứng khoán? Những quy định chung về lưu ký chứng khoán? Lưu ký chứng khoán là gì?

Thị thực là gì? tổng giá trị và thời hạn của những loại thị thực? Trình tự giấy tờ cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thành toán quốc tế?

Biểu tình là gì? Dấu hiệu và mục đích của biểu tình? Quy định về quyền biểu tình của công dân?

những loại của cải/tài sản sử dụng để góp vốn? Định giá của cải/tài sản góp vốn? Chuyển quyền sở hữu của cải/tài sản góp vốn? Điều kiện của cải/tài sản góp vốn?

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý của cải/tài sản là gì? Điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản? Nhiệm vụ quyền hạn của quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý của cải/tài sản?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công ty?

Tổng quan về hóa đơn điều chỉnh Giảm giá, chiết khấu? Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh Giảm giá hàng bán? Hướng dẫn kê khai, hạch toán đối với hóa đơn điều chỉnh giá bán hàng hóa?

Nghĩa vụ bảo hành là gì? hạn chế trong các quy định về nghĩa vụ bảo hành?

Rủi ro tín dụng là gì? Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng với ngân hàng? Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng?

Quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Chủ thể quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Những quan hệ pháp luật nào đã nảy sinh trong vụ việc nêu trên?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? một vài điều cần lưu ý đối với hợp đồng bảo hiểm? Quyền đơn phương không thực hiện hợp đồng bảo hiểm? Có được giao kết hợp đồng bảo hiểm trước khi có đối tượng bảo hiểm hay không? Quy định pháp luật về xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu?

Vị trí thống lĩnh thị trường là gì? Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền? Đặc điểm của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền? Quy định về mức xử phạt về hành vi hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền?

Chính sách thương mại quốc tế là gì? Chức năng của chính sách thương mại quốc tế? Ý nghĩa của chính sách thương mại quốc tế?

Phân phối chứng khoán là gì? vận hành phân phối chứng khoán được thực hiện như thế nào?

Tên thương mại là gì? Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và bí mật kinh doanh? Phân biệt tên thương mại và tên Doanh nghiệp? Quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại? Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của vận hành trong thương mại điện tử là những ai?

quá trình chung khi lựa chọn nhà thầu và trong các hình thức đấu thầu cụ thể theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.Các câu hỏi về đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì


Các hình ảnh về đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm kiến thức về đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tra cứu thêm nội dung chi tiết về đơn vị hành chính sự nghiệp có thu là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?2. Đặc điểm của…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?2. Đặc điểm của…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?2. Đặc điểm của…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?2. Đặc điểm của…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?2. Đặc điểm của…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì? Chức năng và nhiệm vụ?1. Đơn vị hành chính sự nghiệp là gì?2. Đặc điểm của…