Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 2015

Bài viết Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 2015 thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 2015 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 2015”

Đánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 2015


Xem nhanh

Hợp đồng nói chung là sự thỏa thuận giữa các bên về việc sinh ra, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ. Đối tượng của hợp đồng là một trong những nội dung quan trọng của hợp đồng. Với mỗi loại hợp đồng pháp luật sẽ quy định chi tiết đối tượng của hợp đồng cũng như khó khăn đối với đối tượng đó. Để làm rõ hơn vấn đề này, công ty Luật Thái An xin gửi tới bạn đọc bài viết khó khăn đối với đối tượng của hợp đồng.

Các vấn đề khác liên quan tới hợp đồng có tại chuyên mục riêng:

===>>> Xem thêm: Các quy định về hợp đồng

1. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng

Căn cứ pháp lý quy định khó khăn đối với đối tượng của hợp đồng là Bộ Luật Dân sự năm 2015.

✅ Mọi người cũng xem : quả cầu chắn rác tiếng anh là gì

2. Đối tượng của hợp đồng là gì?

Theo quy định tại Điều 385 Bộ Luật Dân sự 2015 thì hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản sau:

 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Trong đó, điều khoản về đối tượng của hợp đồng là một trong số những điều khoản yêu cầu phải có trong hợp đồng. Nếu các bên không thỏa thuận về đối tượng của hợp đồng thì hợp đồng không thể được hình thành. Trong những loại hợp đồng dân sự thông dụng mà Bộ Luật Dân sự quy định, nếu dựa vào đối tượng thì được phân chia thành hai nhóm: một là, các hợp đồng có đối tượng là tài sản; hai là, các hợp đồng có đối tượng là công việc.

Mọi Người Xem :   Tư cách pháp nhân là gì? - FBLAW

===>>> Xem thêm: 5 phương thức thanh toán trong hợp đồng

✅ Mọi người cũng xem : nhà máy yamaha ở đâu

3. Điều kiện đối với đối tượng của một số hợp đồng cụ thể

3.1. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng mua bán của cải/tài sản

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán.

Đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản là các loại của cải/tài sản bao gồm: vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền của cải/tài sản.

của cải/tài sản là đối tượng của hợp đồng mua bán tài sản phải thỏa mãn các khó khăn sau:

 • Phải là tài sản được phép giao dịch;
 • Phải được xác định chi tiết: Nếu là vật thì phải xác định rõ thông qua số lượng, đặc điểm… Nếu là quyền của cải/tài sản thì phải có hồ sơ hoặc các bằng chứng khác chứng minh thuộc quyền sở hữu của bên bán;
 • Không phải là của cải/tài sản đang bị kê biên để thi hành án;
 • Không phải là của cải/tài sản đang được dùng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác;
 • Nếu đối tượng của hợp đồng mua bán là tài sản Giảm giao dịch thì việc mua bán phải tuân theo quy định của pháp luật về trình tự, hồ sơ chuyển giao quyền sở hữu tài sản đó.

Bên cạnh hợp đồng mua bán của cải/tài sản thì tài sản còn là đối tượng thường nhật của nhiều loại hợp đồng thông dụng như: hợp đồng thuê tài sản, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê đất, hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng cho vay …..

Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng Đối tượng của hợp đồng không được thuộc các trường hợp pháp luật cấm – Nguồn ảnh minh họa: Internet

✅ Mọi người cũng xem : không khí là gì trong hóa học

3.2. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng dịch vụ

Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng sản phẩm thực hiện công việc cho bên dùng sản phẩm, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền sản phẩm cho bên cung ứng dịch vụ. 

Đối tượng của hợp đồng dịch vụ có một đặc điểm nổi bật đó là một danh mục vô hình, không tồn tại dưới dạng vật chất, khó xác định chất lượng sản phẩm bằng những chỉ tiêu kỹ thuật được lượng hóa.

Mọi Người Xem :   Lữ hành là gì? Những khái niệm về Lữ hành bạn nên biết - Travelgear Blog

Luật Thương mại 2005 đưa ra những quy định về nghĩa vụ của các bên trong đó đặc biệt lưu ý các bên về tính chất sản phẩm – đối tượng của hợp đồng mà các bên muốn bán hoặc muốn mua. Các bên có quyền lựa chọn đối tượng của hợp đồng dịch vụ mà mình muốn giao kết trên cơ sở quy định của pháp luật.

Điều 514 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định đối tượng của hợp đồng sản phẩm là công việc có khả năng thực hiện được với điều kiện không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội. một số loại hợp đồng sản phẩm có đối tượng là công việc có khả năng thực hiện được như: hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng môi giới, hợp đồng sản phẩm quảng cáo, hợp đồng sản phẩm logistics, hợp đồng đào tạo nghề …..

Do tính chất đặc biệt của dịch vụ và mức độ tác động của nó tới xã hội, Luật Thương mại 2005 cũng quy định về sản phẩm Giảm buôn bán, dịch vụ kinh doanh có khó khăn, dịch vụ cấm buôn bán. Các thương nhân muốn kinh doanh các dịch vụ này phải phục vụ các khó khăn được nêu trong các văn bản pháp luật có quy định liên quan.

3.3. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng thuê khoán của cải/tài sản

Hợp đồng thuê khoán của cải/tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê khoán giao của cải/tài sản cho bên thuê khoán để khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức thu được từ tài sản thuê khoán và bên thuê khoán có nghĩa vụ trả tiền thuê.

Đối tượng của hợp đồng thuê khoán có thể là đất đai, rừng, mặt nước chưa khai thác, gia súc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tư liệu sản xuất khác cùng trang thiết bị rất cần thiết để khai thác tác dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

✅ Mọi người cũng xem : tối nay tiếng anh là gì

3.4. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng mượn tài sản

Hợp đồng mượn của cải/tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao của cải/tài sản cho bên mượn để dùng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại tài sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Tất cả những của cải/tài sản không tiêu hao đều đặn có khả năng là đối tượng của hợp đồng mượn tài sản.

✅ Mọi người cũng xem : game center ios 11 ở đâu

3.5. Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công.

Mọi Người Xem :   CỔ TRẤN LỆ GIANG – CHỐN BỒNG LAI TIÊN CẢNH NƠI HẠ GIỚI

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Vật là một loại danh mục, hàng hoá do bên thuê gia công đặt theo hợp đồng. Mẫu của vật này có thể do bên đặt gia công chỉ định hoặc do bên gia công đưa ra và bên nhận gia công chấp nhận. Mẫu mà các bên dùng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

===>>> Xem thêm:

 • Quy định về bảo hiểm hàng hóa trong hợp đồng
 • Quy định về bảo mật thông tin trong hợp đồng

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm tai nạn 24/7 là gì

4. sản phẩm tư vấn, soạn thảo hợp đồng của công ty Luật Thái An

Doanh nghiệp Luật Thái An tự hào có đội ngũ luật sư và chuyên viên pháp lý có hiểu biết sâu rộng và kinh nghiệm chuyên tư vấn, soạn thảo, rà soát những loại hợp đồng, giúp khách hàng hiểu rõ các quy định trong hợp đồng. Nếu bạn cần một bản hợp đồng chặt chẽ, kín kẽ, bảo vệ hấp dẫn nhất quyền và lợi ích của bạn thì có khả năng dùng dịch vụ tư vấn, soạn thảo hợp đồng chuyên nghiệp của công ty chúng tôi. 

===>>> Xem thêm:

 • Bảng giá sản phẩm tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng
 • quy trình dịch vụ tư vấn, soạn thảo, rà soát hợp đồng

Lưu ý

 • Bài viết trên được các luật sư và chuyên viên pháp lý của công ty Luật Thái An – Đoàn Luật sư TP. Hà Nội thực hiện phục vụ với mục đích phố biến kiến thức pháp luật cho cộng đồng hoặc thống kê khoa học, không có mục đích thương mại.
 • Bài viết căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành. tuy nhiên, tại thời điểm Bạn đọc bài viết này, rất có khả năng các quy định pháp luật đã bị sửa đổi hoặc thay thế.
 • Để giải đáp pháp lý cho từng vụ việc, Bạn hãy liên lạc với công ty Luật Thái An qua Tổng đài tư vấn pháp luật. Nếu bạn cần sản phẩm, Bạn để lại tin nhắn hoặc gửi thư tới: [email protected]

CÔNG TY LUẬT THÁI AN

___Đối tác pháp lý tin cậy___

 • Giới thiệu tác giả
 • Bài viết mới nhất
Đàm Thị Lộc
Đàm Thị Lộc
Luật sư tại công ty Luật Thái An
Luật sư Đàm Thị Lộc: • Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Việt Nam • Cử nhân luật Đại học Luật Hà Nội • Lĩnh vực hành nghề chính: * Tư vấn pháp luật: Doanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng, Thương mại, Lao động, Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân và gia đình * Tố tụng và giải quyết tranh chấp: buôn bán thương mại, Đầu tư, Xây dựng, Lao động, Bảo hiểm, Dân sự, Hình sự, Hành chính, Đất đai, Hôn nhân và gia đình
Đàm Thị Lộc
Bài viết mới nhất của Đàm Thị Lộc (Xem tất cả)
 • hồ sơ bổ sung ngành nghề hợp tác xã – 08/05/2022
 • Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở hợp tác xã – 03/05/2022
 • Mẫu hợp đồng góp vốn bằng tiền mặt – 29/04/2022


Các câu hỏi về đối tượng của hợp đồng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đối tượng của hợp đồng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 20151. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 20151. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 20151. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 20151. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng…
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? – ResHPCos – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 20151. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng…
I2 - Iot - Chất hoá học 6

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Điều kiện đối với đối tượng của hợp đồng theo BLDS 20151. Căn cứ pháp lý quy định điều kiện đối với đối tượng…