Phổ cập giáo dục là gì? Quy định về phổ cập giáo dục mầm non?

Bài viết Phổ cập giáo dục là gì? Quy định về phổ cập giáo dục mầm non? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Phổ cập giáo dục là gì? Quy định về phổ cập giáo dục mầm non? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Phổ cập giáo dục là gì? Quy định về phổ cập giáo dục mầm non?”

Đánh giá về Phổ cập giáo dục là gì? Quy định về phổ cập giáo dục mầm non?


Xem nhanh
Nội dung chính gồm 3 phần:
1. Các nội dung cần chuẩn bị trước khi ghi phiếu điều tra PCGD, XMC.
2. Hướng dẫn trực tiếp cách ghi phiếu điều tra.
3. Một số điểm cần lưu ý.
Đường liên kết của video:
https://youtu.be/VaMGhxYy_I4

Phổ cập giáo dục là gì? Vai trò của phổ cập giáo dục? Quy định về phổ cập giáo dục mầm non?

Giáo dục và đào tạo luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của Đảng và Nhà nước. Chăm lo giáo dục cho toàn dân, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của các cấp, các ngành, các đoàn thể, của mọi gia đình và toàn xã hội.  Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong huy động mọi nguồn lực cho giáo dục. Phổ cập giáo dục là nhiệm vụ hàng đầu trong giáo dục và đào tạo tại Việt Nam.

Cơ sở pháp lý:

– Luật Giáo dục năm 2019;

– Nghị định số 20/2014/NĐ- CP của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;

– Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi;

– Thông tư số 36/2013/TT- BGDĐT ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi ban hành kèm theo Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, Thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Phổ cập giáo dục là gì?
  • 2 2. Vai trò của phổ cập giáo dục:
  • 3 3. Quy định về phổ cập giáo dục mầm non:

1. Phổ cập giáo dục là gì?

Luật Giáo dục năm 2019 quy định về khái niệm phổ cập giáo dục là:

“Phổ cập giáo dục là quá trình tổ chức vận hành giáo dục để mọi công dân trong độ tuổi đều được học tập và đạt đến trình độ học vấn nhất định theo quy định của pháp luật.” (Khoản 8 Điều 5)

Xem thêm: Tiêu chuẩn quy mô, tiêu chuẩn của trường mầm non

Phổ cập giáo dục tiếng Anh là “Universal education”.

2. Vai trò của phổ cập giáo dục:

Phổ cập giáo dục được xác định là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Phổ cập giáo dục nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần thực hiện thành công một trong ba khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, là nền tảng trí thức của thế hộ trẻ sau này và vươn đến nền tảng của những nơi vùng sâu vùng xa điều kiện

3. Quy định về phổ cập giáo dục mầm non:

Phổ cập giáo dục mầm non: là việc tổ chức hoạt động giáo dục để trẻ em được học tập và đạt để trình độ giáo dục mầm non. Giáo dục mầm non là cấp học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện con người Việt Nam, thực hiện việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em từ 03 tháng tuổi đến 06 tuổi.

Tại Nghị định số 20/2014/NĐ- CP của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quy định về những nội dung sau:

Mục đích của phổ cập giáo dục mầm non:

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi nhằm củng cố, cải thiện chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1.

Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Mọi Người Xem :   Nước Tây Ban Nha Tiếng Anh Là Gì ? Tây Ban Nha In English - Hội Buôn Chuyện

Đối tượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là trẻ em 5 tuổi chưa hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.

Xem thêm: Mức xử phạt đối với cơ sở mầm non hoạt động không phép

Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Chương trình giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi là chương trình giáo dục mầm non dành cho mẫu giáo 5 – 6 tuổi.

Tại thông tư số 07/2016/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy đinh về điều kiện đảm bảo nội dung, quy trình, Thủ tục kiểm tra, công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ quy định về:

Điều kiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi gồm:

– Có đủ phòng học theo hướng kiên cố, đạt chuẩn theo quy định tại Điều lệ trường mầm non.

– Trường, lớp có bộ thiết bị dạy học tối thiểu để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non; ở vùng thuận lợi có thêm các bộ đồ chơi, phần mềm trò chơi ứng dụng công nghệ thông tin, làm quen với máy vi tính để học tập.

– Có đủ số lượng giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; giáo viên được hưởng mức lương và các chế độ khác theo thang bảng lương giáo viên mầm non.

– Trẻ em trong các cơ sở giáo dục mầm non được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định tại của Chính phủ về miễn Giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các chế độ, chính sách khác theo quy định hiện hành; được chăm sóc giáo dục theo Chương trình giáo dục mầm non, trẻ em dân tộc thiểu số được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Xem thêm: Thành lập nhóm nhà trẻ tư thục

Thông tư số 32/2010/TT- BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi, được sửa đổi bổ sung bằng thông tư số 36/2013/TT- BGDĐT quy định về:

Tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi gồm:

Đối với cá nhân

Trẻ em được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi phải hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trước 6 tuổi;

Trẻ em hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi) là trẻ em được học 2 buổi/ngày trong thời gian một năm học (9 tháng) theo Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5-6 tuổi) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, số ngày nghỉ học trong vòng 45 ngày.

Đối với đơn vị cơ sở

Đơn vị cơ sở được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi phải đạt những tiêu chuẩn:

– Trẻ em:

Xem thêm: Thủ tục chuyển H.K cho con để học trường mầm non

+ kêu gọi 95% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 90% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi);

+ Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 90% trở lên;

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân (cân nặng theo tuổi), thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) đều dưới 10%.

Đối với vùng đặc biệt khó khăn, vùng núi cao, hải đảo:

+ huy động 90% trở lên số trẻ em năm tuổi ra lớp, trong đó có ít nhất 80% số trẻ trong độ tuổi hoàn thành Chương trình giáo dục mầm non (mẫu giáo 5 – 6 tuổi); 100% số trẻ em mẫu giáo năm tuổi dân tộc thiểu số ra lớp được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1;

+ Tỷ lệ chuyên cần của trẻ đạt 80% trở lên;

+ Tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thể thấp còi đều đặn trong vòng 15%.

– Giáo viên:

Xem thêm: Sơ đồ cấu trúc hệ thống giáo dục quốc dân ở nước ta Hiện tại

+ 100% giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành;

+ Giáo viên dạy lớp năm tuổi đủ số lượng theo quy định hiện hành;­

+ 100% giáo viên dạy lớp năm tuổi đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn.

– Cơ sở vật chất

+ Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) đạt tỷ lệ 01 phòng học/lớp (nhóm);

+ Phòng học lớp năm tuổi được xây kiên cố hoặc bán kiên cố; trong đó phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ. Đối với vùng đặc biệt khó khăn, phòng học bảo đảm an toàn, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, đủ ánh sáng; trong đó phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5 m2/trẻ

Mọi Người Xem :   Lý Bí tên thật là gì

+ 100% lớp năm tuổi có đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu theo quy định;

+  Trường học xanh, sạch, đẹp; có nguồn nước sạch và hệ thống thoát nước; có nhà bếp; công trình vệ sinh đủ và đạt yêu cầu; sân chơi có đồ chơi ngoài trời.

Xem thêm: Cách tính các chế độ lương áp dụng đối với giáo viên mầm non

– Đối với đơn vị cấp huyện

Bảo đảm 90% số đơn vị cơ sở đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

– Đối với đơn vị cấp tỉnh

Bảo đảm 100% số đơn vị cấp huyện thuộc tỉnh đạt tiêu chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Đối với cá nhân: Hoàn thành chương trình giáo dục mầm non

Đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là xã)

+ Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%; đối với xã có khó khăn kinh tế – xã hội đặc biệt điều kiện đạt ít nhất 90%;

Xem thêm: Điều lệ trường mầm non công lập, ngoài công lập mới nhất

+ Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%; đối với xã có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 80%

+ Đối với huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là huyện): Có ít nhất 90% số xã được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

+ Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là tỉnh): Có 100% số huyện được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

 Về đội ngũ giáo viên và nhân viên, cơ sở giáo dục mầm non có:

+ 100% số giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành;

+ Đủ giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi theo quy định

+ 100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn trình độ đào tạo

+  100% số giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt bắt buộc chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo quy định

Xem thêm: Điều kiện, hồ sơ, trình tự hồ sơ mở trường mầm non tư thục

+ Người theo dõi công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tại địa bàn được phân công.

Về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học:

+ Tỉnh, huyện có mạng lưới cơ sở giáo dục thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi theo quy hoạch, Điều kiện giao thông bảo đảm đưa đón trẻ thuận lợi, an toàn

+ Cơ sở giáo dục mầm non có: Số phòng học (phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ) cho lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt tỷ lệ ít nhất 1,0 phòng học/lớp; phòng học cho lớp mẫu giáo 5 tuổi được xây kiên cố hoặc bán kiên cố, an toàn, trong đó có phòng sinh hoạt chung bảo đảm diện tích tối thiểu 1,5m2/trẻ; phòng học đủ ánh sáng, ấm về mùa đông, thoáng mát về mùa hè; 100% số lớp mẫu giáo 5 tuổi có đủ đồ sử dụng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định; Sân chơi xanh, sạch, đẹp và đồ chơi ngoài trời được sử dụng thường xuyên, an toàn; có nguồn nước sạch, hệ thống thoát nước; đủ công trình vệ sinh sử dụng tiện, bảo đảm vệ sinh.

Thẩm quyền công nhận

– Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra và ra quyết liệt công nhận hoặc công nhận lại (sau đây gọi chung là công nhận) đối với đơn vị cơ sở.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra và ra quyết liệt công nhận đối với đơn vị cấp huyện.

–  Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra và ra quyết định công nhận đối với đơn vị cấp tỉnh.

Xem thêm: Phổ cập giáo dục tiểu học là gì? Ý nghĩa của phổ cập giáo dục tiểu học?

Xem thêm: Điều kiện làm chủ, giấy tờ thành lập nhóm lớp mầm non tư thục

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chương trình giáo dục mầm non là gì? Cấu trúc của chương trình giáo dục mầm non? Nội dung của chương trình giáo dục mầm non?

Khái quát về trường mầm non? Trường mầm non có tên trong tiếng Anh là gì? Điều kiện mở trường mầm non? Hiệu trưởng cần bằng cấp gì?

Mẫu bài thu hoạch kiến tập sư phạm mầm non, tiểu học, THPT mới nhất năm 2022? Hướng dẫn điền mẫu bài thu hoạch kiến tập sư phạm mầm non, tiểu học, THPT?

Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm non là gì? Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non? Các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục mầm non?

Mở trường mầm non cần những gì? giấy tờ mở trường mầm non tư thục? hồ sơ để trường mầm non tư thục vận hành giáo dục?

Ứng dụng Azota là gì? Ứng dụng giao và chấm bài Azota?

Cơ sở giáo dục mầm non là gì? những loại cơ sở giáo dục mầm non?

Nội dung của chương trình giáo dục mầm non? Ý nghĩa của chương trình giáo dục mầm non?

Giáo dục mầm non là gì? Nội dung, phương pháp giáo dục mầm non?

Đăc điểm của chính sách thương mại quốc tế? Thực trạng chính sách thương mại quốc tế của Việt Nam? Cấu trúc của chính sách thương mại quốc tế?

Nghỉ việc quá 3 tháng có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Không nhận trợ cấp thất nghiệp thì thời gian đóng có mất đi hay không? Khi nhận BHXH một lần có được nhận luôn trợ cấp thất nghiệp hay không?

Khái quát chung về nội dung của ngân sách nhà nước? Vai trò ngân sách nhà nước? Đặc điểm ngân sách nhà nước?

Tình nghĩa vợ chồng là gì? Đạo nghĩa vợ chồng theo đạo Phật? Điều cần làm của vợ chồng để có được hạnh phúc?

Điều kiện để hưởng bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp? Hướng dẫn nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp qua tài khoản ATM?

Mua xe, điện thoại trả góp cần giấy tờ gì? Lãi suất mua trả góp? Trách nhiệm khi thanh toán các khoản trả góp? Có nên mua trả góp?

Giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức thu nhập cá nhân là gì và sử dụng để làm gì? Mẫu giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức lương cá nhân? Hướng dẫn soạn thảo giấy ủy quyền đăng ký mã số thuế mức thu nhập cá nhân? Quy định về đăng ký mã số thuế cá nhân?

Văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc là gì và sử dụng để làm gì? Mẫu văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo văn bản giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc mới nhất? Thủ tục đăng ký người phụ thuộc hạn chế trừ gia cảnh?

Quyền định đoạt về của cải/tài sản? Điều kiện định đoạt? Chủ thể có quyền định đoạt của cải/tài sản? Quyền định đoạt của cải/tài sản có bị Giảm không? Người không phải chủ sở hữu có quyền định đoạt tài sản không?

Địa điểm mở thừa kế là gì? Quy định về địa điểm mở thừa kế và thời điểm mở thừa kế? Thời điểm mở thừa kế theo pháp luật dân sự? Quy định thời điểm mở thừa kế và thanh toán nghĩa vụ người chết để lại?

Khái niệm vật quyền là gì? Nội dung về vật quyền trong pháp luật Việt Nam?

Quan hệ pháp luật dân sự là gì? Phân loại quan hệ pháp luật dân sự?

Ủy thác tư pháp quốc tế là gì? Quy định chung về ủy thác tư pháp? Nội dung của ủy thác tư pháp?

một số quy định về hợp đồng tặng cho? Quy định của pháp luật về hợp đồng tặng cho có điều kiện?

Truất quyền thừa kế là gì? Truất quyền hưởng di sản theo Bộ luật dân sự? hồ sơ truất quyền thừa kế? Trường hợp người bị truất quyền thừa kế vẫn được hưởng di sản?

Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là gì? Đặc điểm và các quy định về bồi thường ngoài hợp đồng? Trách nhiệm về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng theo Bộ luật dân sự 2015? Nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Quy định của pháp luật về đại diện cho thương nhân? Đặc điểm của việc đại diện cho thương nhân? Hợp đồng đại diện cho thương nhân? Chấm dứt quan hệ đại diện cho thương nhân?

Hợp đồng vô hiệu là gì? hệ lụy pháp lý của hợp đồng vô hiệu? Xử lý hợp đồng vô hiệu?

Bảo đảm thi hành án là gì? Việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp Phong tỏa tài khoản? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm giữ của cải/tài sản, hồ sơ? Bảo đảm quyền và lợi ích hợp của đương sự bằng biện pháp tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng và thay đổi ngay hiện trạng của cải/tài sản?

Thụ lý vụ án dân sự là gì? Điều kiện thụ lý vụ án dân sự?Các câu hỏi về điều tra phổ cập giáo dục là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê điều tra phổ cập giáo dục là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết điều tra phổ cập giáo dục là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết điều tra phổ cập giáo dục là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết điều tra phổ cập giáo dục là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về điều tra phổ cập giáo dục là gì


Các hình ảnh về điều tra phổ cập giáo dục là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về điều tra phổ cập giáo dục là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thêm thông tin về điều tra phổ cập giáo dục là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/