Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9

Bài viết Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9 thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9”

Đánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9


Xem nhanh
Tổng hợp và phân tích lực thực tế là bài toán áp dụng nội dung của ba định luật Niutơn đặc biệt là định luật II Niutơn. Mục đích cuối cùng của tổng hợp lực là tìm ra lực tổng hợp tác dụng vào vật làm thay đổi chuyển động của vật về phương chiều và độ lớn. Bài giảng này của thầy sẽ hướng dẫn các em các phương pháp tổng hợp và phân tích lực cũng như các bài toán tổng quát để các em nắm vững kiến thức và giải các bài toán tổng hợp và phân tích lực dễ dàng hơn . Link khóa học : http://tuyensinh247.com/khoa-phuong-phap-hoc-tot-vat-ly-10-k432.html Học trực tuyến tại: http://tuyensinh247.com
Fanpage: https://fb.com/luyenthi.tuyensinh247/

Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể về cách tổng hợp lực, phân tích lực và khó khăn cân bằng của chất điểm sau đó vận dụng giải một vài bài tập dạng này qua bài viết dưới đây.

I. LỰC, CÂN BẰNG LỰC

1. Lực là đại lượng vectơ đặc trưng cho công dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi công dụng cùng lúc ấy vào một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vectơ lực là giá của lực. Hai lực cân bằng là hai lực cùng công dụng lên một vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.   

* Ví dụ (câu C2 trang 54 sgk Vật Lý 10): Vẽ các lực cân bằng công dụng lên quả cầu như hình sau (hình 9.3 sgk). Các lực này do những vật nào gây ra?

các lực cân bằng công dụng lên quả cầu

– Trọng lực và lực căng dây là 2 lực công dụng vào quả cầu, hai lực này cân bằng nên quả cầu nằm yên.

Mọi Người Xem :   Khái niệm tín hiệu - buyer.com.vn

– Trái Đất hút quả cầu gây ra ra trọng lực P, phản lực của giá đỡ cùng với trọng lực P gây ra lực căng dây T.

4. Đơn vị của lực là Newton (ký hiệu: N).

II. TỔNG HỢP LỰC

1. Thí nghiệm về tổng hợp lực

thí nghiệm tổng hợp lực

– Như vậy các lực công dụng lên vật được minh họa như sau:

tổng hợp lực

2. Tổng hợp lực là gì? 

– Định nghĩa: Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng một vật bằng một lực có công dụng giống hệt như các lực ấy.

– Lực thay thế này được gọi là hợp lực.

3. Cách tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành

– Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điếm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

image tổng hợp lực theo quy tắc hình bình hành

III. ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

– Muốn cho một chất điểm cân bằng (đứng yên) thì hợp lực của các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

 image

IV. PHÂN TÍCH LỰC

– Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay thường xuyên lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

phân tích lực

– Phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy phải tuần theo quy tắc hình bình hành.

– Chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo hai phương nào thì mới phân tích lực theo hai phương ấy.

IV. Bài tập vận dụng tổng hợp lực, phân tích lực và điều kiện cân bằng của chất điểm.

Bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10: Phát biểu định nghĩa của lực và điều kiện cân bằng của một chất điểm.

° Lời giải bài 1 trang 58 SGK Vật Lý 10:

– Định nghĩa lực: Lực là đại lượng vector có độ lớn và hướng. Trong hệ đo lường SI lực có đơn vị là Newton (N) và ký hiệu là F.

– Điều kiện cân bằng của một chất điểm : hợp lực của tất cả các lực đồng thời công dụng lên vật phải bằng không:

 image

Bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10: Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành.

° Lời giải bài 2 trang 58 SGK Vật Lý 10:

– Tổng hợp lực: là thay thế nhiều lực công dụng đồng thời vào một vật bằng một lực có tác dụng giống như các lực ấy. Lực thay thế gọi là lực tổng hợp (hay hợp lực).

– Quy tắc hình bình hành: Nếu hai lực đồng quy làm thành hai cạnh của một hình bình hành, thì đường chéo kẻ từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

 image

Bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10: Hợp lực F của hai lực đồng qui F1 và F2 có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?

Mọi Người Xem :   Khám và điều trị U xơ tử cung ở đâu tốt tại Hà Nội?

° Lời giải bài 3 trang 58 SGK Vật Lý 10:

♦ Tổng quát ta có:

image

♦ Nên độ lớn của hợp lực phụ thuộc vào:

 – Độ lớn, phương và chiều của hai lực F1 và F2

 – Góc giữa hai lực F1 và F2.

Bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 10: Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng qui theo hai phương cho trước.

° Lời giải bài 4 trang 58 SGK Vật Lý 10:

♦ Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có công dụng giống hệt như lực đó.

cách phân tích lực theo quy tắc hình bình hànhCách phân tích lực theo quy tắc hình bình hành:

+ Chọn hai phương Ox và Oy đi qua O là điểm đặt của lực image cần phân tích như hình minh họa trên.

+ Từ điểm đầu của image, kẻ các đoạn thẳng (bằng nét đứt) song song với Ox, Oy và cắt hai phương này tại M và N, khi đó hai vectơ image và image biểu diển hai lực thành phần image và image của image, tức là: image

Bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10: Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.

a) Trong số các giá trị sau đây, tổng giá trị nào là độ lớn của hợp lực?

A.1 N   B.2 N     C.15 N    D.25 N

b) Góc giữa hai lực đồng quy bằng bao nhiêu?

° Lời giải bài 5 trang 58 SGK Vật Lý 10:

a) Chọn đáp án: C. 15 N

– Vận dụng quy tắc hình bình hành, ta có: image

image

– Vì 0o ≤ α ≤ 180o nên -1 ≤ α ≤ 1 → |F1 – F2| ≤ F ≤ |F1 + F2|

– Thay số ta được: |9 – 15| ≤ F ≤ |9 + 15| ⇔ 3 ≤ F ≤ 21 → F = 15 N là thỏa mãn.

b) Ta có: 152 = 92 + 122 nên cosα = 0 → α = 90o → góc giữa hai lực đồng quy bằng 90o.

Bài 6 trang 58 SGK Vật Lý 10: Cho hai lực đồng quy có cùng độ lớn 10 N.

a) Góc giữa hai lực bằng bao nhiêu thì hợp lực cũng có độ lớn bằng 10 N?

A. 90 ;   B. 120 ;    C. 60 ;    D. 0

b) Vẽ hình minh họa

° Lời giải bài 6 trang 58 SGK Vật Lý 10:

a) Chọn đáp án: B. 120

 – Ta có: image imageimage

b) Hình minh họa:minh họa bài 6 trang 58 sgk vật lý 10

Bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10: Phân tích vecto lực F thành lực vecto lực F1 và vecto lực F2 theo hai phương OA và OB (sgk hình 9.10). tổng giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần?

A. F1 = F2 = F

B. F1 = F2 = F/2

C. F1 = F2 = 1,15F

D. F1 = F2 = 0,58F

° Lời giải bài 7 trang 58 SGK Vật Lý 10:

a) Chọn đáp án: D. F1 = F2 = 0,58F

– Áp dụng quy tắc hình bình hành: Từ điểm đầu của vectơ F lần lượt vẽ các đoạn song song với hai phương OA và OB ta được các vectơ F1 trên OA và F2 trên OB sao cho: image

Mọi Người Xem :   Nhà đầu tư mạo hiểm tiếng Anh là gì? Thông tin bạn cần biết

– Hình bình hành có đường chéo cũng là đường phân giác của 1 góc nên nó là hình thoi ⇒ F1 = F2

– Mà image image

 image

Bài 8 trang 58 SGK Vật Lý 10: Một vật có trọng lượng P = 20 N được treo vào một vòng nhẫn O (coi là chất điểm). Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp vơi dây OB một góc 120 . Tìm lực căng của hai dây OA và OB.

minh họa bài 8 trang 58 sgk vật lý 10

° Lời giải bài 8 trang 58 SGK Vật Lý 10:

– Hình biểu diễn lực như sau:phân tích lực bài 8 trang 58 sgk vật lý 10

– Khi vật ở vị trí cân bằng thì các lực công dụng lên vật là:

  image

– ngoài ra: 

 image image

– Ta có: image và theo bài ra P = 20N.

– Xét ΔOTAQ vuông tại TA , ta có:

 image image

 image image

image

Bài 9 trang 58 SGK Vật Lý 10: Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhéu, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em hãy làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn tay ra xa nhau một chút. Hãy báo cáo kinh nghiệm mà em thu được.

° Lời giải bài 9 trang 58 SGK Vật Lý 10:

– Mỗi lần đẩy bàn tay ra xa, ta phải sử dụng sức thường xuyên hơn để lực chống của hai tay lớn hơn mới nâng người lên được.

– tác nhân là vì sau mỗi lần chống tay, góc của hai lực chống α tăng dần lên (2 bàn tay tránh xa nhéu) làm cosα hạn chế, mà lực F có độ lớn:

 image

⇒ cosα Giảm sẽ làm cho lực nhỏ dần.Các câu hỏi về điều kiện cân bằng của chất điểm là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê điều kiện cân bằng của chất điểm là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết điều kiện cân bằng của chất điểm là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết điều kiện cân bằng của chất điểm là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết điều kiện cân bằng của chất điểm là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về điều kiện cân bằng của chất điểm là gì


Các hình ảnh về điều kiện cân bằng của chất điểm là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu báo cáo về điều kiện cân bằng của chất điểm là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung về điều kiện cân bằng của chất điểm là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9Các câu hỏi về…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9Các câu hỏi về…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9Các câu hỏi về…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9Các câu hỏi về…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9Các câu hỏi về…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Điều kiện cân bằng của chất điểm, phân tích tổng hợp lực và bài tập – Vật lý 10 bài 9Các câu hỏi về…