Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ

Bài viết Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ”

Đánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ


Xem nhanh
Chuyện mở tài khoản tuy đã khá phổ biến nhưng sự e ngại về thủ tục, về số dư tối thiểu phải duy trì hay lãi suất được trả khiến nhiều người còn khá xa lạ với ngân hàng. Trong khi đó, với những ai có tham gia làm ăn buôn bán, tài khoản thanh toán nên được xem là công cụ hỗ trợ chuyện thu - chi một cách an toàn và thuận lợi, nhất là trong thời điểm giáp tết, khi nhu cầu giao dịch tiền bạc trong kinh doanh lên cao. Do đó, mục khách hàng hỏi - ngân hàng trả lời tuần này sẽ dành phần tư vấn của chuyên gia ngân hàng để nói về tài khoản thanh toán - những điều cần biết.

Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ là một nội dung không thể thiếu trong hợp đồng  Việc quy định cụ thể và cụ thể về thời hạn thanh toán, địa điểm, phương thức, hậu quả của việc chậm thanh toán, hay các chế tài trong trường hợp chậm thanh toán là rất rất cần thiết. Trong bài viết này. Luật Long Phan sẽ trình bài về các điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 4
Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụ

Mục Lục

 • Nội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồng
  • Phương thức thanh toán
  • tổng giá trị thanh toán, đơn vị tiền tệ thanh toán
  • Thời gian thanh toán
  •  Hóa đơn
 • Cơ chế giải quyết khi nảy sinh tranh chấp về thanh toán
  • Thương lượng và hoà giải
  • Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài thương mại
  •  Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án
 • Sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan
 • sản phẩm luật sư hợp đồng sản phẩm
  • Tư vấn quá trình chuẩn bị, đàm phán, giao kết và thực hiện
  •  Cử đại diện tham gia đàm phán, soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồng

Theo quy định tại điều 398 Bộ luật dân sự năm 2015 về nội dung của hợp đồng dịch vụ như sau:

 1. Các bên trong hợp đồng có quyền thỏa thuận về nội dung trong hợp đồng.
 2. Hợp đồng có khả năng có các nội dung sau đây:
 • Đối tượng của hợp đồng;
 • Số lượng, chất lượng;
 • Giá, phương thức thanh toán;
 • Thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng;
 • Quyền, nghĩa vụ của các bên;
 • Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;
 • Phương thức giải quyết tranh chấp.

Như vậy, hợp đồng có thể có những điều khoản nêu trên. bên cạnh đó, tuỳ vào mục đích giao kết hợp đồng là gì mà các bên có thể điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp với mục đích và nhu cầu của mình trong giao dịch.

✅ Mọi người cũng xem : bộ phận hành chính tiếng anh là gì

Phương thức thanh toán

Các bên cần thỏa thuận rõ ràng phương thức thanh toán để tránh rủi ro pháp lý, Theo quy định của điều 433 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về phương thức thanh toán như sau:

 • Phương thức thanh toán do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.
 • Trường hợp pháp luật quy định phương thức thanh toán phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.
 • Trường hợp không có thỏa thuận hoặc thỏa thuận không rõ ràng về phương thức thanh toán thì phương thức thanh toán được xác định theo tập quán tại địa điểm và thời điểm giao kết hợp đồng.
Mọi Người Xem :   Kiêng ăn

Đối với hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài các bên có khả năng áp dụng phương thức mang tính chất chuyên nghiệp hơn và có sự hỗ trợ từ bên thứ ba – thường là các tổ chức tín dụng, ngân hàng như:

 • Chuyển tiền bằng điện tín
 • Chuyển tiền bằng thư
 • Phương thức thanh toán nhờ thu
 • Phương thức tín dụng chứng từ
 • một số phương thức khác theo tập quán thanh toán quốc tế.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 5

✅ Mọi người cũng xem : tháng 12 là cung gì trong 12 cung hoàng đạo

giá trị thanh toán, đơn vị tiền tệ thanh toán

Theo quy định tại Điều 433 Bộ luật dân sự 2015

 • Giá do các bên thỏa thuận hoặc do người thứ ba xác định theo yêu cầu của các bên.
 • Trường hợp pháp luật quy định giá phải theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì thỏa thuận của các bên phải phù hợp với quy định đó.

và cạnh đó điều 86 Luật thương mại 2005 cũng có quy định về giá dịch vụ như sau: Trường hợp không có thoả thuận về giá dịch vụ, không có thoả thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá sản phẩm thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại sản phẩm đó trong các điều kiện tương tự về phương thức cung ứng, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các khó khăn khác có gây ảnh hưởng giá sản phẩm. Đối với đơn vị tiền tệ thanh toán tại Điều 22 Văn bản hợp nhất 07/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất pháp lệnh ngoại hối do văn phòng quốc hội ban hành có quy định các giao dịch thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam các bên sẽ thỏa thuận là đồng Việt Nam. mặc khác có một số trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật các bên có thể dùng ngoại hối để thanh toán.

Thời gian thanh toán

Theo quy định tại điều 519 Bộ luật dân sự 2015 và điều 87 Luật thương mại 2005 về thời hạn thanh toán sản phẩm như sau:

 • Bên dùng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ theo thỏa thuận.
 • Bên dùng dịch vụ phải trả tiền sản phẩm tại địa điểm thực hiện công việc khi hoàn thành sản phẩm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.
 • Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ tập tính nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm việc cung ứng dịch vụ được hoàn thành.

Như vậy,  tùy vào trường hợp mà các bên thỏa thuận về thời hạn thanh toán, nếu các bên không thoả thuận thì các bên có khả năng áp dụng theo quy định pháp luật.

 Hóa đơn

Theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 3 Thông tư 39/2014/TT-BTC (có hiệu lực đến 30/06/2022) hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do bộ trưởng bộ tài chính ban hành

 • Tổ chức, cá nhân khai, tính thuế tổng giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp khi bán hàng hóa, dịch vụ trong nội địa, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài (mẫu số 3.2 Phụ lục 3 và mẫu số 5.2 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
 • Tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan khi bán hàng hóa, cung ứng sản phẩm vào nội địa và khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ giữa các tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan với nhau, xuất khẩu hàng hóa, cung ứng sản phẩm ra nước ngoài, trên hóa đơn ghi rõ “Dành cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan” (mẫu số 5.3 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
Mọi Người Xem :   Tự điển - thiện nam thiện nữ
Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 6
Cơ chế giải quyết khi phát sinh tranh chấp về thanh toán

Cơ chế giải quyết khi phát sinh tranh chấp về thanh toán

Thương lượng và hoà giải

 • Thương lượng: các bên trong hợp đồng tự đàm phán để đưa ra phương án xử lý. Phương pháp này không có chế tài bắt buộc phải thực hiện nên sẽ có thường xuyên rủi ro khi bên kia không thực hiện theo kết quả thương lượng.
 • Tự hoà giải: Việc tổ chức và giám sát do các bên tự quy định không có sự trợ giúp của bất kỳ tổ chức hoặc người hòa giải thứ ba nào.
 • Hòa giải quy chế: Do một tổ chức, hoặc một trung tâm hòa giải chuyên nghiệp thực hiện, các bên phải tuân theo những nguyên tắc hòa giải riêng của tổ chức hòa giải đó.Về mặt pháp lý quyết liệt của Hòa giải không có hiệu lực yêu cầu thi hành.

✅ Mọi người cũng xem : phiếu bầu tròn là gì

Giải quyết tranh chấp thông qua Trọng tài thương mại

Căn cứ theo Điều 5 Luật trọng tài thương mại 2010, điều kiện giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài gồm:

 • Tranh chấp được giải quyết bằng Trọng tài nếu các bên có thoả thuận trọng tài.
 • Thỏa thuận trọng tài có khả năng được lập trước hoặc sau khi xảy ra tranh chấp.

Khi đã có đủ các điều kiện để giải quyết tranh chấp bằng trọng tài như có thỏa thuận trọng tài có hiệu lực thì các bên thực hiện các bước theo trình tự tố tụng trọng tài quy định tại điều 30,31,35,37,38 Luật trọng tài thương mại 2010

✅ Mọi người cũng xem : bảo hiểm khoản vay là gì

 Giải quyết tranh chấp thông qua tòa án

Đây là hình thức mang tính cưỡng chế cao nhất, được tiến hành thông qua cơ quan tư pháp đó là toà án. Căn cứ theo Điều 683 Bộ luật dân sự năm 2015, theo đó:

 • Các bên trong quan hệ hợp đồng được thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng đối với hợp đồng, trừ trường hợp quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều này.
 • Trường hợp các bên không có thỏa thuận về pháp luật áp dụng thì pháp luật của nước có mối LH gắn bó nhất với hợp đồng đó được áp dụng. Vì vậy, khi có tranh chấp, Tòa án sẽ xác định dựa vào luật mà các bên thỏa thuận áp dụng.
 • Ưu điểm: quyết định của Tòa án sẽ được đảm bảo việc thi hành; giải quyết được chính xác, khách quan, công bằng cho các bên, đúng với quy định của pháp; Chi phí thấp hơn so với trọng tài.

✅ Mọi người cũng xem : lương khô hải châu mua ở đâu

Sự kiện bất khả kháng và trở ngại khách quan

Căn cứ Khoản 1 Điều 156 BLDS năm 2015. Ta có thể đưa ra khái niệm bất khả kháng như sau: “ Sự kiện bất khả kháng là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của con người khiến chúng ta không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép” Từ khái niệm sự kiện bất khả kháng ta có khả năng xác định một sự kiện được xem là sự kiện bất khả kháng khi đáp ứng các khó khăn sau:

 • Thứ nhất, đó là những sự kiện xảy ra một cách khách quan hay gọi là sự kiện khách quan, tức sự kiện đó nằm ngoài phạm vi kiểm soát của bên vi phạm hợp đồng. Ví dụ: sự kiện bão, lũ, động đất, sóng thần…
 • Thứ hai, hệ lụy của sự kiện không thể lường trước được tại thời điểm giao kết hoặc trong quy trình thực hiện hợp đồng cho đến trước thời điểm xảy ra hành vi vi phạm
 • Thứ ba, hệ lụy của sự kiện đó không thể khắc phục được mặc dù áp dụng mọi biện pháp cần thiết và có khả năng cho phép.
Mọi Người Xem :   Bé bị nhọt khám ở đâu?

Đối với nội dung của một hợp đồng sản phẩm theo quy định theo quy định tại điều 398 BLDS 2015 không quy định bắt buộc điều khoản về bất khả kháng, nhưng trong hợp đồng các bên nên đưa thêm điều khoản này vào để có khả năng miễn trừ trách nhiệm một cách an toàn. Như vậy nếu trong hợp đồng có quy định về điều khoản bất khả kháng thì khi xảy ra tranh chấp tòa án sẽ căn cứ vào đó để ra phán quyết công bằng hơn cho các bên

✅ Mọi người cũng xem : kiếm ánh sáng là gì

dịch vụ luật sư hợp đồng sản phẩm

✅ Mọi người cũng xem : học piano ở đâu tốt

Tư vấn quá trình chuẩn bị, đàm phán, giao kết và thực hiện

 • Gặp gỡ, trao đổi với đối tác, nhà đầu tư, nhà cung cấp,… để nắm được tình hình, diễn biến sự việc đồng thời đưa ra phương án, cách xử lý hấp dẫn nhất cho các bên.
 • Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng
 • Sàng lọc, thu thập thông tin, bắt buộc khi giao kết hợp đồng;
 • Soạn thảo, đàm phán và tiến đến giao kết hợp đồng.
 • Soạn thảo và điều chỉnh hợp đồng theo nhu cầu khách hàng

✅ Mọi người cũng xem : độ tin cậy trong xác suất thống kê là gì

 Cử đại diện tham gia đàm phán, soạn thảo, giải quyết tranh chấp hợp đồng.

 • Theo dõi, giám sát, cố vấn trong quy trình thực hiện hợp đồng;
 • Tư vấn, soạn thảo, đàm phán các nội dung điều chỉnh (phụ lục hợp đồng – nếu có);
 • Tư vấn, nhận ủy quyền, trực tiếp giải quyết tranh chấp hợp đồng (các hướng giải quyết có thể là thương lượng, thỏa thuận, trên tinh thần hợp tác của các bên hoặc nhờ sự can thiệp của cơ quan tài phán cụ thể là trung tâm trọng tài hoặc khởi kiện đến tòa án nhân dân có thẩm quyền nếu quyền và lợi ích của thân chủ bị xâm phạm);
 • Đảm bảo triệt tiêu những rủi ro pháp lý có thể sẽ xảy ra cho khách hàng nhằm giải quyết tối ưu quyền lợi khách hàng.

>>> Xem thêm: Tư vấn soạn thảo hợp đồng

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của công ty chúng tôi liên quan đến điều khoản thanh toán trong hợp đồng sản phẩm. Nếu bạn đọc có nhu cầu tư vấn pháp luật, gửi giấy tờ tài liệu hoặc đặt lịch gặp trực tiếp luật sư vui lòng LH với Doanh nghiệp Luật Long Phan qua HOTLINE 1900.63.63.87 để được hỗ trợ tư vấn chi tiết và kịp thời. xin phép cảm ơn. 

4.6 (12 bình chọn)

Cảm ơn bạn đã đánh giá!Các câu hỏi về điều khoản thanh toán là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê điều khoản thanh toán là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết điều khoản thanh toán là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết điều khoản thanh toán là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết điều khoản thanh toán là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về điều khoản thanh toán là gì


Các hình ảnh về điều khoản thanh toán là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về điều khoản thanh toán là gì tại WikiPedia

Bạn hãy tìm thông tin chi tiết về điều khoản thanh toán là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 7

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụNội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồngPhương thức thanh toángiá trị thanh toán, đơn…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 8

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụNội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồngPhương thức thanh toángiá trị thanh toán, đơn…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 9

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụNội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồngPhương thức thanh toángiá trị thanh toán, đơn…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 10

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụNội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồngPhương thức thanh toángiá trị thanh toán, đơn…
I2 - Iot - Chất hoá học 11

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụNội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồngPhương thức thanh toángiá trị thanh toán, đơn…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 12

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Điều khoản thanh toán trong hợp đồng dịch vụNội dung điều khoản thanh toán trong hợp đồngPhương thức thanh toángiá trị thanh toán, đơn…