Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?

Bài viết Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?”

Đánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?


Xem nhanh

Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Đặc điểm của đề nghị giao kết hợp đồng? Nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng? thay đổi ngay, rút, hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng dân sự?

Đề hình thành một hợp đồng, các bên sẽ thể hiện mong muốn xác lập quan hệ hợp đồng. nhu cầu giao kết hợp đồng có khả năng được thể hiện dưới thường xuyên cách thức khác nhau, bằng lời nói, bằng văn bản hay bằng hành vi. nhu cầu giao kết hợp đồng đó khi đưa đến các bên còn lại gọi là đề nghị giao kết hợp đồng. Dưới đây, Luật Dương Gia sẽ giới thiệu về đề nghị giao kết hợp đồng tương đương những nội dung, đặc điểm của đề nghị giao kết hợp đồng.

*Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự 2015.

Luật sư tư vấn luật qua điện thoại trực tuyến miễn phí: 1900.6568

Mục lục bài viết

  • 1 1. Đề nghị giao kết hợp đồng là gì?
  • 2 2. Đặc điểm của đề nghị giao kết hợp đồng:
  • 3 3. Nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng:
  • 4 4. thay đổi, rút, hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng dân sự:

1. Đề nghị giao kết hợp đồng là gì?

Tại Khoản 1 Điều 386 quy định :”Đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định hoặc tới công chúng (sau đây gọi chung là bên được đề nghị)”. Đề nghị giao kết hợp đồng được hiểu là một bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng với các bên còn lại, với mong muốn xác lập một hợp đồng. Đề nghị giao kết hợp đồng là một phần của quy trình ký kết hợp đồng.

Ví dụ về đề nghị giao kết hợp đồng:

– Khi A đi ra siêu thị mua đồ sử dụng cá nhân, khi đã chọn xong danh mục và đi thanh toán. Việc đi thanh toán chính là hành vi thể hiện đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa đối với những danh mục mà A đã chọn.

– công ty A gửi email đề nghị giao kết hợp đồng thuê dịch vụ lắp ráp thiết bị, vật tư cho công ty B. Việc này đã thể hiện rõ ý định của công ty A muốn giao kết hợp đồng với công ty B.

Đề nghị giao kết hợp đồng tiếng Anh là: “offer

✅ Mọi người cũng xem : vi khuẩn hiếu khí là gì

2. Đặc điểm của đề nghị giao kết hợp đồng:

Đề nghị giao kết hợp đồng phải được đưa ra bởi người có tư các giao kết, xác lập hợp đồng. Đối với bất kì quan hệ dân sự nào, để trở thành chủ thể của quan hệ dân sự đó, các chủ thể phải có tư cách chủ thể để tham gia quan hệ pháp luật dân sự đó. Chủ thể đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng phải có năng lực chủ thể và tư cách chủ thể để tham gia vào quan hệ pháp luật hợp đồng.

Xem thêm: Hợp đồng mua bán hàng hoá là gì? Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa?

Đề nghị giao kết hợp đồng phải có nội dung rõ ràng, chi tiết. Đặc điểm này có thể hiểu rằng, mỗi đề nghị giao kết hợp đồng cần có những nội dung tối thiểu, nó thể hiện được bản chất và chủ đích của hợp đồng. Một đề nghị giao kết hợp đồng khó có khả năng có đầy đủ được những nội dung cơ bản của hợp đồng. Từ đó, có khả năng thấy mỗi đề nghị giao kết hợp đồng cần thể hiện rõ ràng nhu cầu và sự thiện chí giao kết hợp đồng của bên đề nghị giao kết.

Đề nghị phải được gửi đến bên đã được xác định hoặc tới công chúng. Đề nghị giao kết hợp đồng có thể được gửi tới thể nhân, pháp nhân hoặc cá nhân. Pháp luật không giới hạn về số lượng các bên được gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Tính “được xác định” ở đây thể hiện qua việc xác định được rõ tên của cá nhân, thể nhân, pháp nhân được gửi để nghị giao kết hợp đồng, cũng như xác định được địa chỉ cư trú( đối với cá nhân), trụ sở ( đối với pháp nhân), xác định được quốc tịch,… của chủ thể được gửi đề nghị giao kết hợp đồng. Bộ luật dân sự 2015 quy định mới về việc đề nghị giao kết hợp đồng có thể được gửi tới công chúng (Bộ luật dân sự 2005 chỉ quy định về việc gửi đề nghị giao kết hợp đồng đến bên đã được xác định chi tiết).

Mọi Người Xem :   Mổ nội soi tái tạo dây chằng chéo trước

Bên đề nghị thực sự có mong muốn tạo lập hợp đồng và chịu sự ràng buộc với đề nghị này. Đề nghị phải nghiêm túc, thể hiện ý chí, nguyện vọng thực sự của bên đề nghị về muốn cùng bên kia giao kết, xác lập hợp đồng và khi bên được đề nghị nhận được đề nghị giao kết hợp đồng tin tưởng rằng chỉ cần chấn nhận đề nghị giao kết hợp đồng đó thì hợp đồng sẽ dược ký kết. Chính sự chắc chắn đó tạo ra những ràng buộc pháp lý đối với bên đưa ra đề nghị.

✅ Mọi người cũng xem : tao nhân là gì

3. Nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng:

Như trên phần đặc điểm, mỗi đề nghị giao kết hợp đồng cần phải thể hiện những nội dung tối thiểu của hợp đồng. Những nội dung đó bao gồm:

– Về các chủ thể tham gia ký kết hợp đồng. Đây là nội dung cơ bản và bắt buộc trong một hợp đồng thông thường. Chủ thể của hợp đồng không chỉ gây ảnh hưởng vấn đề sinh ra, xác lập hợp đồng mà còn liên quan đến tư cách của chủ thể ký hợp đồng, từ đó ảnh hưởng đến quyết định có thể tuyên hợp đồng vô hiệu. Tại đề nghị giao kết hợp đồng, cần cung cấp các thông tin như về tên, số điện thoại, số chứng minh nhân dân/ CCCD( đối với các nhân), địa chỉ( đối với cá nhân) và trụ sở Doanh nghiệp ( đối với pháp nhân), email, fax,…

– Về đối tượng của hợp đồng: hợp đồng mà bên đề nghị đề nghị giao kết hướng tới là gì? Đối tượng là hàng hóa, sản phẩm, hay thực hiện công việc,… và cạnh đó, thông thường đề nghị giao kết hợp đồng thường có các thông tin về loại đối tượng, số lượng, chất lương… đối tượng của hợp đồng. Ví dụ trong đề nghị giao kết hợp đồng mua bán gạo, thì bên đề nghị cần đưa ra được là cần mua bán gạo với tên gọi như thế nào, gạo đó thuộc chủng loại gì, chất lượng của gạo cần đạt yêu cầu gì, khối lượng cần mua bán là bao nhiêu?;….

– Về Nội dung hợp đồng: đây là những điều khoản khái quát về những gì bên đề nghị giao kết đưa ra, thể hiện nhu cầu, ý chí của bên đề nghị giao kết hợp đồng…

– Về giá và phương thức thanh toán: Giá được hiểu là giá trị đối với đối tượng của hợp đồng hay còn được hiểu là giá trị của hợp đồng. Bên đề nghị sẽ đưa ra mức giá mong muốn của mình.  Thường đi kèm với điều khoản về giá là điều khoản về phương thức thanh toán. Các bên sẽ thanh toán cho cho ai, thanh toán bằng tiền mặt, qua ngân hàng,… chia thành bao nhiêu đợt thanh toán, mỗi lần thanh toán bao nhiêu;….

Xem thêm: Quy định của pháp luật về ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

– Về địa điểm, phương thức và thời gian thực hiện: bên đưa đề nghị giao cần cần xác định về địa điểm thực hiện hợp đồng tại đâu? ( Ví dụ như hợp đồng mua bán gạo ở trên thì gạo sẽ được giao tại đâu, địa điểm nào?); về thời gian thực hiện vào thời điểm nào, mỗi thời điểm thực hiện bao nhiêu ( Ví dụ: lần 1 giao hàng vào ngày…., giao với khối lượng….; lần 2 giao vào ngày… giao với khối lượng….)

– Về quyền và nghĩa vụ của các bên: Căn cứ vào các điều khoản về nội dung và giá trị hợp đồng, cùng lúc ấy dựa trên những quyền lợi chính đáng bên đề nghị sẽ đưa ra đề nghị của mình về điều khoản về quyền và nghĩa vụ của các bên. Thông thường, đối với từng loại hợp đồng chi tiết thì pháp luật có quy định cơ bản nhất đối với quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng đó.

– Thời hạn hợp đồng: Đây là điều khoản quan trọng đối với quy trình thực hiện hợp đồng trên thực tế. Các bên đề nghị đưa ra thời hạn bắt đầu có hiệu lực của hợp đồng; Thời hạn thực hiện hợp đồng (thời gian giao hàng, thời gian thực hiện sản phẩm,…); Thời điểm kết thúc hợp đồng.

– Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại: Tương tự như trên, bên đề nghị cũng đưa ra các nội dung về việc phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trên cơ sở pháp luật và mong muốn của mình

– Chấm dứt hợp đồng: Cần phải có nội dung về các trường hợp chấm dứt hợp đồng, đơn phương chấm dứt hợp đồng và hệ quả pháp lý của nó;…

– Giải quyết tranh chấp: Về cách thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra, chọn con đường Tòa án hoặc Trọng tài để giải quyết nếu tranh chấp xảy ra.

Ngoài những nội dung trên, đề nghị giao kết hợp đồng còn có thể có các thông tin khác như về:

– Thời điểm giao kết hợp đồng có hiệu lực

Xem thêm: Giao kết hợp đồng là gì? Nguyên tắc, thời điểm và trình tự giao kết?

– Thời hạn trả lời đề nghị giao kết

– Điều kiện rút, thay đổi đề nghị giao kết hợp đồng

– Điều kiện hủy bỏ giao kết hợp đồng.

Mọi Người Xem :   Lazada ở đâu, địa chỉ chi nhánh của Lazada chi tiết toàn quốc

– Thời điểm giao kết hợp đồng

4. thay đổi, rút, hủy bỏ, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng dân sự:

thay đổi, rút đề nghị giao kết hợp đồng

Trong trường hợp mong muốn của bên đề nghị giao kết hợp đồng có sự thay đổi ngay, thì bên đề nghị có quyền được thay đổi rút đề nghị giao kết hợp đồng

Bên đề nghị có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị trong các trường hợp:

– Bên được đề nghị chưa nhận được đề nghị. Chưa nhận được đề nghị có khả năng là đề nghị giao kết hợp đồng chưa gửi đến người được đề nghị hoặc cùng với thời điểm bên đề được nghị nhận được đề nghị.

Xem thêm: Quy định về chủ thể giao kết hợp đồng lao động

– Bên đề nghị có nêu rõ điều kiện thay đổi ngay hoặc rút lại đề nghị và điều kiện đó sinh ra thì được rút lại đề nghị

Chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng

Việc chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng là sự thể hiện ý chí của các bên trong quy trình giao kết hợp đồng. Bộ luật dân sự 2015 quy định về các trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt sau đây:

–  Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng;

– Bên được đề nghị trả lời không chấp nhận;

–  Hết thời hạn trả lời chấp nhận;

–  Khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;

–  Khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực;

Xem thêm: Có được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không?

–  Theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời

(Điều 391 Bộ luật dân sự 2015)

Tại Bộ luật dân sự 2015 đã bổ sung trường hợp chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng là: “Bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng”. có khả năng hiểu, trong trường hợp bên được đề nghị chấp nhận giao kết hợp đồng thì hợp đồng được hình thành. Đã xuất hiện quan hệ hợp đồng giữa bên đề nghị và bên được đề nghị. Vì vậy, sự tồn tại của đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt.

 Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt khi “Bên đề nghị giao kết hợp đồng có khả năng hủy bỏ đề nghị nếu đã nêu rõ quyền này trong đề nghị và bên được đề nghị nhận được thông báo về việc hủy bỏ đề nghị trước khi người này gửi thông báo chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.” (Điều 390 Bộ luật dân sự 2015)

Xem thêm: thay đổi ngay, rút lại, hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi đề nghị giao kết hợp đồng

Được đăng bởi:
Kinh Tế Vĩ Mô
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

✅ Mọi người cũng xem : mắt kính chống ánh sáng xanh là gì

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

chức vụ: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, công ty

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.190 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chấp nhận giao kết hợp đồng là gì? Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng? Im lặng có được xem là đồng ý khi đề nghị giao kết hợp đồng? giá trị pháp lý của đề nghị giao kết hợp đồng? thay đổi ngay, rút lại, hủy bỏ đề nghị giao kết? một số loại hợp đồng phổ biến hiện nay?

Hợp đồng hoán đổi nghĩa vụ nợ là gì? Đặc điểm và ví dụ?

Giao dịch giấy? Rủi ro và lợi ích khi giao dịch giấy? Đặc điểm của giao dịch giấy?

Giao kết hợp đồng là gì? Đặc điểm của Hợp đồng? Các nguyên tắc và cách thức giao kết hợp đồng? Các cách thức giao kết hợp đồng?

Sự im lặng trong giao kết hợp đồng? Im lặng có được xem là đồng ý? Phản hồi đồng ý trong giao dịch bằng phương thức giữ im lặng có được ghi nhận?

Có được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động không? Giao kết hợp đồng lao động là gì?

Ủy quyền ký hợp đồng lao động được quy định như thế nào? Trường hợp nào được ủy quyền giao kết hợp đồng lao động? Ủy quyền ký hợp đồng lao động như thế nào là hợp lệ?

Quy định về chủ thể giao kết hợp đồng lao động. Quy định của pháp luật lao động về chủ thể có quyền giao kết hợp đồng lao động.

Hợp đồng mua bán hàng hóa? Giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa?

Các khó khăn để thành lập công ty (Doanh nghiệp) hợp pháp theo quy định của pháp luật công ty Việt Nam hiện hành.

Khái niệm nghỉ phép, nghỉ phép hằng năm? những loại nghỉ phép? Quy định pháp luật về nghỉ phép của người lao động.

Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm là gì? Mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm? một vài quy định về việc người nộp thuế chuyển địa điểm?

Mẫu quyết định phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra là gì, Mục đích của mẫu đơn? Mẫu quyết liệt phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra? Hướng dẫn làm Mẫu quyết liệt phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra? một vài quy định của pháp luật về phân công bổ sung điều tra viên, cán bộ điều tra?

Mọi Người Xem :   Bật mí 4 thông tin về vải cotton giấy không phải ai cũng biết

Mẫu quyết định về việc miễn (Giảm) thuế là gì? Mẫu quyết định về việc miễn (Giảm) thuế? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định về việc miễn (hạn chế) thuế? một số quy định về việc miễn (hạn chế) thuế?

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký buôn bán là gì? Mẫu Thông báo thay đổi ngay nội dung đăng ký kinh doanh? Hướng dẫn làm Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký buôn bán?

Mẫu phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài là gì? Mẫu phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài cụ thể nhất năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu phiếu khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài? một vài quy định về việc khai báo tạm trú dành cho người nước ngoài?

Mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp là gì? Mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu công văn xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp? một số quy định về xuất khẩu thuốc thành phẩm dạng phối hợp?

Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng là gì? Mẫu thông báo sản phẩm không đạt chất lượng? Hướng dẫn làm Mẫu thông báo danh mục không đạt chất lượng? một số quy định của pháp luật về danh mục không đạt chất lượng?

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp năm? một vài quy định về cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp?

Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng là gì? Mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị gia hạn giấy chứng nhận cung cấp sản phẩm trò chơi điện tử công cộng? một vài quy định về gia hạn giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng?

Mẫu đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”  là gì? Mẫu đơn đề nghị cung cấp sản phẩm đăng ký, duy trì tên miền “.vn” để làm gì? Mẫu đơn đề nghị cung cấp sản phẩm đăng ký, duy trì tên miền “.vn” cụ thể nhất năm 2021? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”? một vài quy định về cung cấp dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền “.vn”?

Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền là gi? Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền? Hướng dẫn làm Mẫu bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền? một vài quy định của pháp luật về bảo lãnh dự thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền? Thành phần giấy tờ bảo lãnh dự thầu?

Mẫu biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh là gì? Mẫu biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh cụ thể nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu biên bản đặt tiền, trả tiền bảo lãnh? một số quy định về đặt tiền, trả tiền bảo lãnh?

Mẫu quyết định xử phạt trục xuất theo giấy tờ hành chính là gì? Mẫu quyết liệt xử phạt trục xuất theo hồ sơ hành chính? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định xử phạt trục xuất theo giấy tờ hành chính? một vài quy định về xử phạt trục xuất theo hồ sơ hành chính?

Mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành là gì? Mẫu quyết liệt về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành? một số quy định về việc thành lập đoàn thanh tra chuyên ngành?

Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu là gì? Mẫu thông báo kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu? một vài quy định về kết quả kiểm tra của cơ quan chuyên môn về xây dựng đối với việc nghiệm thu ?

Mẫu quyết liệt thu hồi danh mục không bảo đảm an toàn là gì? Mẫu quyết liệt thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn? Hướng dẫn soạn thảo mẫu quyết liệt thu hồi danh mục không bảo đảm an toàn? một số quy định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn?

Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp là gì? Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp? Hướng dẫn làm Mẫu phiếu đăng ký học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp? Tham khảo quy định của pháp luật về học lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học?

Mẫu thông báo thay đổi ngay đăng ký vận hành tại một điểm kinh doanh là gì? Mẫu thông báo thay đổi ngay đăng ký hoạt động tại một điểm buôn bán năm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu thông báo thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm buôn bán? một số quy định về thay đổi đăng ký hoạt động tại một điểm kinh doanh?Các câu hỏi về đề nghị giao kết hợp đồng là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đề nghị giao kết hợp đồng là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đề nghị giao kết hợp đồng là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đề nghị giao kết hợp đồng là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đề nghị giao kết hợp đồng là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đề nghị giao kết hợp đồng là gì


Các hình ảnh về đề nghị giao kết hợp đồng là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm thông tin về đề nghị giao kết hợp đồng là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu thông tin chi tiết về đề nghị giao kết hợp đồng là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?1. Đề nghị giao kết hợp đồng…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?1. Đề nghị giao kết hợp đồng…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?1. Đề nghị giao kết hợp đồng…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?1. Đề nghị giao kết hợp đồng…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?1. Đề nghị giao kết hợp đồng…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Đề nghị giao kết hợp đồng là gì? Nội dung, đặc điểm đề nghị giao kết hợp đồng?1. Đề nghị giao kết hợp đồng…