Mẫu tờ khai căn cước công dân

Bài viết Mẫu tờ khai căn cước công dân thuộc chủ đề về Tâm Linh thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Mẫu tờ khai căn cước công dân trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Mẫu tờ khai căn cước công dân”

Đánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânNội dung và hướng dẫn điền mẫu tờ khai căn cước công dân

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc————–TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

 

1. Họ, chữ đệm và tên(1):……………………………………………………………………………………2. Họ, chữ đệm và tên gọi khác (nếu có)(1):…………………………………………………………….3. Ngày, tháng, năm sinh:…………./…………./………………; 4. nam hay nữ (Nam/nữ):……………5. Số CMND/CCCD (2):6. Dân tộc:…………………………7. Tôn giáo:……………………………8. Quốc tịch:………………9. Tình trạng hôn nhân: ……………………………..10. Nhóm máu (nếu có):………………………..11. Nơi đăng ký khai sinh:…………………………………………………………………………………..12. Quê quán:…………………………………………………………………………………………………..13. Nơi thường trú:…………………………………………………………………………………………….14. Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………………………………15. Nghề nghiệp:…………………………..16.Trình độ học vấn:………………………………………..17. Họ, chữ đệm và tên của cha(1):…………………………………….. Quốc tịch:…………………..Số CCCD/CMND(*):18. Họ, chữ đệm và tên của mẹ(1): ………………………………………Quốc tịch:……………………Số CCCD/chứng minh nhân dân(*):19. Họ, chữ đệm và tên của vợ (chồng)(1):………………………………Quốc tịch:…………………..Số CCCD/chứng minh nhân dân(*):20. Họ, chữ đệm và tên của người ĐDHP(1):…………………………… Quốc tịch:…………………Số CCCD/chứng minh nhân dân(*):21. Họ, chữ đệm và tên của chủ hộ(1):………………………………………………………………………Số CCCD/chứng minh nhân dân(*):Quan hệ với chủ hộ:……………………………………………………………………………………………22. yêu cầu của công dân:- Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:………………………………………………………………..- Xác nhận số chứng minh nhân dân (có/không):………………………………………………………..- Chuyển phát bằng đường Bưu điện đến tận tay công dân (có/không):……………………………Địa chỉ nhận: ………………………………………………………….Số điện thoại:……………………….Tôi xin cam đoan những thông tin kê khai trên là đúng sự thật./.…….., ngày………tháng……..năm………   NGƯỜI KHAI(Ký, ghi rõ họ tên)KẾT QUẢ XÁC MINHĐội Tàng thư căn cước công dân – Phòng Cảnh sát Qliên hệC về TTXH trả lời kết quả đối chiếu, xác minh với hồ sơ gốc (có hoặc không có giấy tờ gốc, nếu có hồ sơ gốc thì có nội dung gì khác với tờ khai CCCD hoặc Phiếu thu nhận thông tin CCCD kèm theo?)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mọi Người Xem :   Câu ca dao tục ngữ “Ăn ngay nói thẳng” nói lên phẩm chất đạo đức gì?
…….., ngày………tháng……..năm…………………………………………………(3)Cán bộ tra cứu(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

  • (1): Ghi chữ in hoa đủ dấu.
  • (2): Ghi số chứng minh nhân dân/CCCD đã được cấp lần gần nhất (nếu là CMND có 9 số thì 3 ô cuối gạch chéo).
  • (3): Đội trưởng Đội Tàng thư căn cước công dân Phòng Cảnh sát Qliên hệC về TTXH.
  • (*): Không yêu cầu công dân phải kê khai.
  • CCCD là viết tắt của Căn cước công dân; chứng minh nhân dân là viết tắt của CMND; ĐDHP là viết tắt của đại diện hợp pháp./.

HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MẪU TỜ KHAI CĂN CƯỚC CÔNG DÂN – MẪU CC011. Mẫu CC01 được sử dụng để công dân kê khai thông tin về nhân thân của mình khi có bắt buộc cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.Biểu mẫu CC01 được in trên khổ giấy 210 mm x 297 mm (A4); được in 02 mặt. 2. Cách ghi thông tina) Mục “Họ, chữ đệm và tên”, “Họ và tên gọi khác”: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên theo giấy khai sinh; chữ in hoa đủ dấu. Chỉ ghi họ, tên gọi khác nếu trong giấy khai sinh có họ và tên gọi khác;b) Mục “Ngày, tháng, năm sinh”: ghi ngày, tháng, năm sinh của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Ngày sinh ghi 02 chữ số; năm sinh ghi đủ bốn chữ số. Đối với tháng sinh từ tháng 3 đến tháng 9 ghi 01 chữ số, các tháng sinh còn lại ghi 02 chữ số;c) Mục “nam hay nữ”: nếu giới tính nam ghi là “Nam”, nếu giới tính nữ ghi là “Nữ”;d) Mục “Dân tộc”, “Tôn giáo”: ghi dân tộc, tôn giáo của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như trong giấy khai sinh hoặc giấy tờ chứng nhận dân tộc, tôn giáo của cơ quan có thẩm quyền;đ) Mục “Quốc tịch”: ghi quốc tịch của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như trong giấy khai sinh hoặc hồ sơ chứng minh có quốc tịch Việt Nam của cơ quan có thẩm quyền;e) Mục “Tình trạng hôn nhân”: ghi tình trạng hôn nhân hiện nay của công dân được cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân, gồm: chưa kết hôn, đã đám cưới hoặc đã ly hôn;g) Mục “Nhóm máu” (nếu có): ghi theo bản kết luận về xét nghiệm xác định nhóm máu của công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân;h) Mục “Nơi đăng ký khai sinh”: ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nơi đã cấp giấy khai sinh cho công dân. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ngay ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi ngay theo quy định của pháp luật;i) Mục “Quê quán”: ghi đầy đủ địa danh hành chính cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh theo giấy khai sinh; nếu không có giấy khai sinh thì ghi theo sổ hộ khẩu. Trường hợp địa danh hành chính có sự thay đổi ngay ghi tên địa danh hành chính mới đã được thay đổi ngay theo quy định của pháp luật;k) Mục “Nơi thường trú”: ghi đầy đủ, chính xác theo sổ H.K. Trường hợp công dân đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân trong biên chế chính thức của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đang ở tập trung trong doanh trại, nhà ở tập thể ghi theo giấy giới thiệu của cơ quan, đơn vị cấp cho công dân;l) Mục “Nơi ở hiện nay”: ghi đầy đủ, rõ ràng, chính xác nơi ở hiện nay của công dân theo thứ tự số nhà, đường phố; thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương;m) Mục “Nghề nghiệp”: ghi rõ nghề nghiệp đang làm, trường hợp là quân nhân đang tại ngũ thì để trống. Mục “Trình độ học vấn”: ghi rõ trình độ học vấn cao nhất (tiến sĩ, thạc sĩ, ĐH, cao đẳng, trung cấp, tốt nghiệp trung học phổ thông, tốt nghiệp trung học cơ sở…);n) Các mục 17, 18, 19, 20, 21: ghi đầy đủ họ, chữ đệm, tên; quốc tịch; số Căn cước công dân hoặc CMND vào các mục tương ứng trong biểu mẫu (nếu có);o) Mục bắt buộc của công dân:

  • “Chuyển phát bằng đường bưu điện đến tận tay công dân”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có bắt buộc chuyển phát trả bằng đường bưu điện ghi có và ghi đầy đủ địa chỉ, số điện thoại của công dân, nếu không có bắt buộc thì ghi không;
  • “Cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân”: đối với các trường hợp cấp lần đầu thì ghi cấp mới; đối với các trường hợp hư hỏng, hết thời hạn hoặc có sự thay đổi thông tin trong thẻ Căn cước công dân thì ghi cấp đổi; đối với các trường hợp mất thì ghi cấp lại;
  • “Xác nhận số CMND”: trường hợp công dân cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân có yêu cầu xác nhận số CMND 9 số thì ghi có, nếu không có yêu cầu thì ghi không;
Mọi Người Xem :   Cao Tan Kim Đan - Mua Tại Nhà Thuốc Uy Tín Gần 35 Năm

p) Mục “Ngày….tháng……..năm……”: ghi rõ ngày, tháng, năm công dân khai tờ khai cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.3. Mục “Kết quả xác minh”: đối với trường hợp hồ sơ đề nghị cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cần xác minh qua tàng thư căn cước công dân thì đơn vị tiếp nhận hồ sơ đề nghị Đội tàng thư căn cước công dân thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đối chiếu, xác minh với giấy tờ gốc và trả lời kết quả cho đơn vị bắt buộcCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì


Các hình ảnh về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé
Mọi Người Xem :   Định nghĩa nhân tố sinh trưởng - Lê Vinh

Tìm thêm dữ liệu, về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu thông tin về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gìCác Hình Ảnh Về đdhp…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gìCác Hình Ảnh Về đdhp…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gìCác Hình Ảnh Về đdhp…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gìCác Hình Ảnh Về đdhp…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gìCác Hình Ảnh Về đdhp…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Mẫu tờ khai căn cước công dânCác câu hỏi về đdhp trong tờ khai căn cước công dân là gìCác Hình Ảnh Về đdhp…