Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vn

Bài viết Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vn thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vn”

Đánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vn


Xem nhanh
Trích: Giáo trình Giáo dục học
Dành cho sinh viên đại học sư phạm

Tập 1, in lần thứ 4

Nhà xuất bản đại học sư phạm
Chủ biên: Trần Thị Tuyết Oanh

(Cập nhật lần cuối vào: 26/11/2021 bởi Lytuong.net)

Dạy học và dạy học là gì?

Mục lục
 • dạy học là gì?
 • Các dấu hiệu của quy trình dạy học
 • vận hành dạy và hoạt động học
  • hoạt động dạy:
  • hoạt động học:
 • Nhiệm vụ của quá trình dạy học

dạy học là gì?

Dạy học là vận hành đặc trưng nhất, chủ yếu nhất của nhà trường, diễn ra theo một quy trình nhất định từ t0 đến tn gọi là quy trình dạy học (QTDH). Đó là một quá trình xã hội bao gồm và gắn liền với hoạt động dạy và vận hành học trong đó học sinh tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển và điều chỉnh hoạt động nhận thức của mình dưới sự điều khiển chỉ đạo, tổ chức, hướng dẫn của giáo viên nhằm thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dạy học.

quá trình dạy học là chuỗi kết nối các hoạt động dạy, vận hành của người dạy và hoạt động của người học đan xen và tương tác với nhéu trong khoảng không gian và thời gian nhất định, nhằm thực hiện các nhiệm vụ dạy học.

Các dấu hiệu của quá trình dạy học

 • Dạy học là một dạng hoạt động đặc thù của xã hội, nhằm truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội, trên cơ sở đó hình thành và phát triển nhân cách của người học. Đó là sự vận động của một hoạt động kép, trong đó diễn ra hai vận hành có chức năng khác nhéu, đan xen và tương tác lẫn nhéu trong khoảng không gian và thời gian nhất định: vận hành dạy và vận hành học.
 • vận hành học, chủ thể là người học, hướng vào đối tượng học, tiếp nhận và chuyển hóa nó, biến thành của riêng, qua đó phát triển chính bản thân mình.
 • hoạt động dạy, chủ thể là người dạy, hướng vào đối tượng dạy, làm cho nó trở thành đối tượng của sự điều khiển của mình. Vai trò và tính chất của hoạt động dạy tương đương vị thế của người dạy tuỳ thuộc vào việc vận hành dạy có đối tượng là gì.
 • vận hành dạy và vận hành học đều đặn phải được tiến hành trên bản thể của QTDH là nội dung dạy học (NDDH). NDDH là yếu tố khách quan, quyết định tiến trình và phương pháp của hoạt động dạy và hoạt động học.
 • Kết quả của QTDH là làm biến đổi ở người học những đặc tính nào đó đã được xác định từ trước và tương ứng với NDDH. Nói cách khác, phải thực hiện được mục tiêu dạy học của chính QTDH đó.
 • Một QTDH bất kì bao giờ cũng phải được tiến hành trong khoảng không gian, thời gian nhất định (một tiết dạy, một bài, một khóa đào tạo bồi dưỡng,…) và chịu sự chế ước bởi các khó khăn kinh tế – xã hội – văn hóa nhất định. Nói cách khác, QTDH phải là một quá trình học tập có kiểm soát và điều khiển được.
Mọi Người Xem :   Thanh lý tiếng Anh là gì? Những cụm từ có liên quan cần biết

Tóm lại quy trình dạy học hình thành và phát triển nhân cách của người học. Đó là sự vận động của một vận hành kép dạy và học đan xen và tương tác lẫn nhéu trong khoảng không gian và thời gian nhất định. Kết quả của QTDH là làm biến đổi ở người học những đặc tính nào đó đã được xác định từ trước (xem hình sau)

Dấu hiệu của quy trình dạy học. Dấu hiệu của quy trình dạy học.

✅ Mọi người cũng xem : thuế tự định là gì

hoạt động dạy và hoạt động học

hoạt động dạy:

 • Dạy học được hiểu là một cách thức đặc biệt của giáo dục (nghĩa rộng), xem như là một trường hợp riêng của nó (của giáo dục). Dạy học là con đường đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ biện chứng và phối hợp với các con đường, các hoạt động khác trong quá trình giáo dục để thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục đặt
 • Dạy học là một quy trình truyền thụ, tổ chức nhận thức kiến thức, kinh nghiệm xã hội và nghề nghiệp cho người học nhằm hình thành và phát triển nhân cách nói chung và nhân cách nghề nghiệp nói riêng. Dạy học bao hàm trong nó sự học và sự dạy gắn bó với nhéu, trong đó sự dạy không chỉ là sự giảng dạy mà còn là sự tổ chức, chỉ đạo và điều khiển sự học.
 • Dạy học là một mặt của quy trình dạy và học do người giáo viên thực hiện theo nội dung, chương trình đào tạo đã định nhằm giúp người học đạt được các mục tiêu học tập theo từng bài học hoặc toàn khóa đào tạo. vận hành dạy học không những hướng đến yêu cầu truyền thụ kiến thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo và thái độ nghề nghiệp đúng đắn ở người học mà còn góp phần phát triển tính tích cực và tổ chức các vận hành học tập của học viên.
 • Dạy là hoạt động của giáo viên, không những là vận hành truyền thụ cho học sinh những nội dung đáp ứng được các mục tiêu đề ra, mà còn hơn nữa là hoạt động giúp đỡ chỉ đạo và hướng dẫn học sinh trong quá trình lĩnh hội. Chỉ khi nào nắm bắt được các khó khăn bên trong (hiểu biết, tiềm lực, hứng thú,…) của học sinh thì giáo viên mới đưa ra được những ảnh hưởng sư phạm phù hợp để hoạt động học đạt được kết quả nhu cầu.
Mọi Người Xem :   ĐIỀU KHIỂN CÁI GÌ - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

✅ Mọi người cũng xem : chợ bắc hà ở đâu

vận hành học:

 • Học, theo nghĩa rộng nhất, được hiểu là quy trình cơ bản của sự phát triển nhân cách trong hoạt động của con người, là sự lĩnh hội những “sức mạnh bản chất người” đã được đối tượng hóa trong các danh mục của hoạt động con người. Đó là hoạt động phản ánh những mặt nhất định của hiện thực khách quan vào ý thức người học. tuy nhiên nó chủ yếu hướng người học vào lĩnh hội những chân lí đã được loài người phát hiện nhưng chúng lại là mới đối với họ.
 • vận hành học là một hoạt động nhận thức độc đáo của người học, thông qua đó người học chủ yếu thay đổi ngay chính bản thân mình và ngày càng có tiềm lực hơn trong hoạt động tích cực nhận thức và cải biến hiện thực khách quan.

hoạt động dạy học gồm hai mặt của quy trình đó là dạy và học luôn đi kèm biện chứng với nhéu. vận hành dạy – học có các đặc trưng sau đây:

 • Thể hiện vai trò chủ đạo của giáo viên
 • Là một hoạt động có mục đích rõ ràng
 • Có nội dung, chương trình kế hoạch chi tiết
 • Diễn ra trong một môi trường nhất định (lớp học, xưởng thực hành, phòng thí nghiệm)
 • dùng các phương thuận tiện đa dạng (ngôn ngữ, thiết bị, tài liệu)
 • Đa dạng về hoạt động: nhận thức, trí tuệ, vận động, thao tác, …
 • Kết quả hoạt động dạy được đánh giá thông qua kết quả hoạt động học tập.

Nhiệm vụ của quy trình dạy học

Giáo dưỡng học sinh

Làm cho HS nắm vững hệ thống tri thức văn hóa, khoa học kỹ thuật, kỹ năng kỹ xảo lao động nghề nghiệp (người ta còn gọi là nhiệm vụ dạy nghề)

Chức năng giáo dưỡng bao gồm việc tiếp thu các tri thức khoa học, hình thành các kỹ năng, kỹ xảo chuyên môn nghề nghiệp.

Tri thức khoa học bao gồm các sự kiện, khái niệm, quy luật, lý thuyết … liên quan đến nghề nghiệp. Các kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp bao gồm các kỹ năng, kỹ xảo đặc thù của nghề tương ứng. Kết quả của giáo dưỡng là tạo ra các năng lực vận hành nghề nghiệp cho HS.

Giáo dục học sinh

Đồng thời với giáo dưỡng, QTDH còn thực hiện chức năng giáo dục, hình thành cho HS thế giới quan, quan điểm đạo đức, niềm tin, lòng mong muốn, hành vi ứng xử và vận hành thích hợp trong xã hội…. Nghĩa là một tổng thể phẩm chất nhân cách tiêu biểu cho xã hội (người ta còn gọi là nhiệm vụ dạy làm người)

Thực hiện chức năng giáo dục bắt nguồn hữu cơ từ chính nội dung, phương pháp, phương thuận tiện, nhưng cùng lúc ấy cũng từ sự giao tiếp, giao lưu giữa GV và HS.

Thực chất chức năng giáo dục của dạy học là chức năng làm cho quá trình dạy học mang tính mục tiêu và có tính tổng giá trị của xã hội nhất định.

Mọi Người Xem :   Mứt Ô Mai Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa, Ví Dụ Anh Việt, Các Bạn Biết Ô Mai Trong Tiếng

Phát triển học sinh

Dạy học là tạo khó khăn cho sự phát triển cá nhân như năng lực nhận thức và tiềm lực hành động, năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, tiềm lực tự học, tự thích ứng (người ta còn gọi là nhiệm vụ dạy phương pháp).

Nhiệm vụ phát triển sẽ có hữu hiệu hơn nếu có phương hướng rõ ràng lôi cuốn HS vào các loại hình hoạt động có công dụng phát triển sự cảm thụ và lĩnh vực vận động trí tuệ, ý chí, cảm xúc, động cơ của cá nhân HS.

Cần nhấn mạnh rằng dạy học bao giờ cũng mang tính phát triển cá thể người học nhưng chúng ta chưa hoạch định rõ rệt các phương pháp và nội dung dạy học theo hướng đó cho nên phạm vi những phẩm chất cần phát triển có phần nào bị thu hẹp. Với ý nghĩa đó,  việc quá độ sang dạy học theo hướng phát triển có ý nghĩa là mở rộng phạm vi các ảnh hưởng phát triển, tăng cường các yếu tố sáng tạo trong hoạt động học tập.

Đặc điểm của nhiệm vụ phát triển là nó không tồn tại tự nó mà là kết quả của hai  chức năng giáo dục và giáo dưỡng. Nhưng cường độ, mức độ phong phú, chiều sâu của sự phát triển phụ thuộc vào giáo dưỡng và giáo dục.

Mối quan hệ giữa ba nhiệm vụ

Cả ba có mối quan hệ mật thiết với nhau: cái này đi trước cái kia, cái kia là hệ lụy của cái này, nhưng đồng thời là khó khăn tích cực hóa nguyên nhân ban đầu. Hai nhiệm vụ giáo dưỡng và giáo dục hợp lại thành cơ sở cho nhiệm vụ phát triển.

Nhiệm vụ thứ ba đến lượt mình, sau đó tích cực hóa hai chức năng đầu. Bởi vậy cần xét đến tính biện chứng thống nhất của ba chức năng ấy khi tiếp cận đến mối quan hệ qua lại giữa chúng với nhéu.

Ba nhiệm vụ cơ bản này được thực hiện bằng cách lên kế hoạch tổng thể các nhiệm vụ của bài dạy (giáo dưỡng, giáo dục, phát triển), rồi lựa chọn nội dung hoạt động của giáo viên và học sinh, kết hợp với các phương pháp, cách thức và phương thuận tiện dạy học để giải quyết lần lượt các nhiệm vụ một cách thích hợp trong mỗi giai đoạn của bài học, cuối cùng kiểm tra, phân tích kết quả, cùng lúc ấy đánh giá tiến độ thực hiện ba chức năng trên.

5/5 – (1 bình chọn)
Bài viết trước
Bài viết tiếp theo
Giáo dục Khoa học giáo dục, Lý luận dạy học


Các câu hỏi về dạy học là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê dạy học là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

[buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng nhân hậu 1

[buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng nhân hậu

ContentsĐánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vndạy học là gì?Các dấu hiệu của quá trình dạy họchoạt động dạy và hoạt…
Nhân hậu có nghĩa là gì? - Đồng nghĩa với nhân hậu là gì? 2

Nhân hậu có nghĩa là gì? – Đồng nghĩa với nhân hậu là gì?

ContentsĐánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vndạy học là gì?Các dấu hiệu của quá trình dạy họchoạt động dạy và hoạt…
Một Số Hiểu Biết Cơ Bản Về Nhân Xử Lý, Số Nhân Và Tốc Độ Chip 8 Nhân Là Gì ? 3

Một Số Hiểu Biết Cơ Bản Về Nhân Xử Lý, Số Nhân Và Tốc Độ Chip 8 Nhân Là Gì ?

ContentsĐánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vndạy học là gì?Các dấu hiệu của quá trình dạy họchoạt động dạy và hoạt…
Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia 4

Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia

ContentsĐánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vndạy học là gì?Các dấu hiệu của quá trình dạy họchoạt động dạy và hoạt…
Tuyển Nhân Viên Admin Bưu Cục làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) 5

Tuyển Nhân Viên Admin Bưu Cục làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

ContentsĐánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vndạy học là gì?Các dấu hiệu của quá trình dạy họchoạt động dạy và hoạt…
Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Cục làm việc tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh J&T Express 6

Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Cục làm việc tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh J&T Express

ContentsĐánh giá về Dạy học là gì? Quá trình dạy học – buyer.com.vndạy học là gì?Các dấu hiệu của quá trình dạy họchoạt động dạy và hoạt…