Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022

Bài viết Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022 thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022 trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022”

Đánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022


Xem nhanh
Ký kết hợp đồng tín dụng và các thủ tục pháp lý

giấy tờ đăng ký giao dịch đảm bảo? Đăng ký ở đâu? Đăng ký như thế nào? Trình tự thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất?

Tóm tắt câu hỏi:

giấy tờ đăng ký giao dịch đảm bảo hợp đồng hợp đồng thế chấp tài sản là máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất gồm những hồ sơ gì? Đăng ký ở đâu? Có cần thành lập hợp đồng đảm bảo riêng không mong luật sư tư vấn giúp tôi. Tôi xin phép cảm ơn!

Luật sư tư vấn

Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào Sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm dùng của cải/tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

Việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với trường hợp thế chấp tài sản là máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất được thực hiện như sau:

1. Thẩm quyền đăng ký: Trung tâm Đăng ký giao dịch, của cải/tài sản.

2. hồ sơ, hồ sơ: Người bắt buộc đăng ký giao dịch bảo đảm gửi hồ sơ bắt buộc đăng ký giao dịch bảo đảm đến cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm và không phải lập hợp đồng bảo đảm riêng như bạn nói.

 a. giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp theo một trong các phương thức sau đây (theo Điều 16 Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm):

– Nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký;

– Gửi qua đường bưu điện;

Xem thêm: Thẩm quyền và các nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm

– Gửi qua fax hoặc gửi qua thư điện tử đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện người yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng nhiều tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp;

– Gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

b. giấy tờ đăng ký giao dịch bảo đảm bằng gồm có:

* Đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm;

Việc kê khai đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm như sau:

– Thông tin về bên bảo đảm được kê khai như sau:

+ Họ và tên của cá nhân, tên của tổ chức; tên của tổ chức được thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài mà tên này đã được đăng ký tại cơ quan nước ngoài có thẩm quyền;

+ Số CMND đối với cá nhân là công dân Việt Nam; số hộ chiếu đối với cá nhân là người nước ngoài; số thẻ thường trú đối với cá nhân là người không quốc tịch cư trú tại Việt Nam;

Mọi Người Xem :   Ngũ căn & ngũ lực

Xem thêm: Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm

+ Mã số thuế đối với tổ chức được thành lập theo pháp luật Việt Nam có đăng ký kinh doanh. Nếu tổ chức không có đăng ký kinh doanh thì kê khai tên đã đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thông tin về bên nhận bảo đảm được kê khai như sau:

+ Tên, địa chỉ của bên nhận bảo đảm;

+ Mã số khách hàng thường xuyên của bên nhận bảo đảm, nếu có.

– Mô tả của cải/tài sản bảo đảm:

+ Người bắt buộc đăng ký có khả năng mô tả cụ thể hoặc mô tả chung về của cải/tài sản. Việc mô tả chung về của cải/tài sản không gây ảnh hưởng tổng giá trị pháp lý của đăng ký giao dịch bảo đảm, trừ trường hợp quy định dưới đây:

+ Trường hợp tài sản bảo đảm là phương thuận tiện giao thông cơ giới đường bộ và của cải/tài sản này không phải là hàng hóa luân chuyển trong quy trình sản xuất, buôn bán hoặc tài sản hình thành trong tương lai thì người yêu cầu đăng ký mô tả chính xác số khung của phương thuận tiện giao thông cơ giới đó.

* Hợp đồng bảo đảm trong trường hợp đơn bắt buộc đăng ký chỉ có chữ ký, con dấu của một trong các bên tham gia giao dịch bảo đảm;

Xem thêm: Thế chấp tài sản nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm

* Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền, trừ các trường hợp sau đây:

– Pháp nhân ủy quyền cho chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng điều hành của pháp nhân đó yêu cầu đăng ký;

– Bên bảo đảm hoặc bên nhận bảo đảm bao gồm thường xuyên cá nhân, tổ chức ủy quyền cho một cá nhân hoặc một tổ chức trong số đó bắt buộc đăng ký;

– Người yêu cầu đăng ký là khách hàng nhiều của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

c. Trong thời hạn giải quyết hồ sơ, Trung tâm Đăng ký giao dịch, của cải/tài sản ghi thời điểm nhận đơn (giờ, phút, ngày, tháng, năm) nếu không có một trong các căn cứ từ chối quy định tại Điều 11 của Nghị định số 83/2010/NĐ-CP và nhập thông tin về giao dịch bảo đảm vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.

Xem thêm: Biện pháp bảo đảm là gì? Giao dịch nào phải đăng ký bảo đảm?

Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung
Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy Dung

cấp bậc: Trưởng phòng Pháp lý

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Đất đai, Hôn nhân

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật kinh tế

Số năm kinh nghiệm thực tế: 07 năm

Tổng số bài viết: 10.137 bài viết

Mẫu đơn bắt buộc xóa đăng ký giao dịch bảo đảm là gì, mục đích của mẫu đơn? Mẫu đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn? Những quy định liên quan đến giao dịch bảo đảm?

Mẫu đơn xin phép sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm là gì? Đơn xin sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất? Hướng dẫn soạn đơn xin sửa đổi đăng ký giao dịch bảo đảm? Quy định về đăng ký giao dịch bảo đảm?

Nghị định 83/2010/NĐ-CP quy định trình tự, hồ sơ đăng ký và cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng tài sản.

Mọi Người Xem :   Tử vi Tuổi Thìn trọn đời & Vận mệnh người Tuổi Rồng

Thế chấp của cải/tài sản nhưng không đăng ký giao dịch bảo đảm. Xử lý tài sản thế chấp, quyền bán của cải/tài sản thế chấp.

Cơ quan có thẩm quyền đăng ký giao dịch bảo đảm? Các nguyên tắc đăng ký giao dịch bảo đảm? Tại sao phải đăng ký giao dịch bảo đảm? Thời điểm, thời hạn có hiệu lực của đăng ký giao dịch bảo đảm?

Các trường hợp xóa đăng ký giao dịch bảo đảm được quy định tại Điều 13 Nghị định 83/2010/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm:

Đăng ký giao dịch bảo đảm là việc cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm ghi vào sổ đăng ký giao dịch bảo đảm hoặc giao dịch bảo đảm việc bên bảo đảm sử dụng của cải/tài sản để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên nhận bảo đảm.

Các trường hợp phải đăng ký thay đổi ngay nội dung giao dịch bảo đảm? giấy tờ đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng kí? Trình tự, hồ sơ đăng kí thay đổi nội dung giao dịch bảo đảm đã đăng kí? Quy định chung về giao dịch bảo đảm?

Phân biệt đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký tài sản theo các tiêu chí: khái niệm, các trường hợp đăng ký, mục đích đăng ký, …

Mẫu biên bản đào tạo nội bộ là gì? Mẫu biên bản đào tạo nội bộ? Hướng dẫn và lưu ý làm biên bản? quy trình đào tạo nội bộ?

Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, của cải/tài sản để thi hành xử phạt VPHC là gì? Mẫu biên bản cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành xử phạt VPHC? Hướng dẫn và lưu ý làm biên bản? Thủ tục cưỡng chế thu tiền, tài sản để thi hành xử phạt VPHC?

Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC là gì? Mẫu biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC? Hướng dẫn viết biên bản? giấy tờ khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện VPHC?

Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương thuận tiện VPHC là gì? Mẫu biên bản mở niêm phong tang vật, phương tiện VPHC? Hướng dẫn làm biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là gì? Mẫu biên bản sao lưu cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ? Hướng dẫn làm biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là gì? Mẫu biên bản kiểm tra cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ? Hướng dẫn làm biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Mẫu biên bản hồi phục cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ là gì? Mẫu biên bản hồi phục cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ? Hướng dẫn làm biên bản? các thông tin pháp lý liên quan?

Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học là gì? Mẫu biên bản sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học? Hướng dẫn làm biên bản? Các thông tin liên quan?

Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trên lớp là gì? Mẫu biên bản xử lý học sinh vi phạm trên lớp? Hướng dẫn ghi biên bản? Các thông tin liên quan?

Biên bản định giá của cải/tài sản theo Mẫu số 10-DS là gì? Biên bản định giá tài sản theo Mẫu số 10-DS? Hướng dẫn làm biên bản? Các thông tin pháp lý liên quan?

Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án là gì? Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án cụ thể nhất? Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án? Quy định về xin giấy phép xây dựng?

Mọi Người Xem :   Bảo hiểm xe ô tô là gì?

Mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử là gì? Đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đăng ký Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử mới nhất? Trình tự, hồ sơ đăng ký Website cung cấp sản phẩm thương mại điện tử mới nhất?

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề vận hành đấu thầu là gì? Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề vận hành đấu thầu mới nhất? Hướng dẫn viết đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề vận hành đấu thầu mới nhất? giấy tờ đề nghị cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu?

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu là gì? Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề vận hành đấu thầu mới nhất? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề vận hành đấu thầu mới nhất? Trình tự Thủ tục đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu mới nhất?

Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên là gì? Mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên? Hướng dẫn soạn thảo mẫu đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên mới nhất? một số quy định về đơn đề nghị chấp thuận làm trợ lý báo chí, cộng tác viên mới nhất?

Mẫu đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam là gì? Đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam? Hướng dẫn soạn thảo đơn đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất? Trình tự hồ sơ và một số quy đinh liên quan đến việc đề nghị thành lập văn phòng báo chí thường trú tại Việt Nam mới nhất?

Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động cho người nước ngoài là gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động cho người nước ngoài đề làm gì? Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động cho người nước ngoài 2021 mới nhất? Hướng dẫn viết mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lao động cho người nước ngoài mới nhất? một vài quy định về dự tuyển lao động cho người nước ngoài mới nhất?

kết hôn là gì? Chưa ly hôn thì có được đám cưới với người khác không? Xử lý vi phạm khi chưa ly hôn mà kết hôn với người khác.

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì? Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài? một số quy định về giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Lợi ích của việc dùng tra cứu quy hoạch trực tuyến. Hướng dẫn tra cứu quy hoạch trực tuyến. Cách chệch quy hoạch Hà Nội online.Các câu hỏi về đăng ký giao dịch đảm bảo là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê đăng ký giao dịch đảm bảo là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết đăng ký giao dịch đảm bảo là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết đăng ký giao dịch đảm bảo là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết đăng ký giao dịch đảm bảo là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về đăng ký giao dịch đảm bảo là gì


Các hình ảnh về đăng ký giao dịch đảm bảo là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về đăng ký giao dịch đảm bảo là gì tại WikiPedia

Bạn nên tìm thông tin về đăng ký giao dịch đảm bảo là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy DungCác câu…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy DungCác câu…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy DungCác câu…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy DungCác câu…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy DungCác câu…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Trình tự thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm mới nhất 2022Bài viết được thực hiện bởi: Thạc sỹ Đinh Thùy DungCác câu…

This Post Has One Comment

  1. Chị cho em hỏi nếu muốn đăng ký thế chấp nhiều loại tài sản khác nhau cho cùng một hợp đồng vay thì thủ tục sẽ như thế nào ạ

Comments are closed.