Thông tin thuật ngữ

Tiếng Trungphát âm ngoại ngữ友谊关

Hình ảnh cho thuật ngữ 友谊关

(yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn. Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.

Xem thêm nghĩa của từ này

ngôn từ liên quan tới 友谊关
 • 豆腐皮 tiếng trung là gì?
 • 褐紫红色 tiếng trung là gì?
 • 猩红色 tiếng trung là gì?
 • 柠檬黄色 tiếng trung là gì?
 • 青莲色 tiếng trung là gì?
 • 雪白色 tiếng trung là gì?
 • 护坡堤 là gì?
 • 向上级报到 là gì?
 • 李福清 là gì?
 • 橡塑 là gì?
Chủ đềChủ đề Chưa được phân loại

✅ Mọi người cũng xem : phần mềm bản quyền là gì

Mọi Người Xem :   VICOSTONE Quartz Surfaces

Định nghĩa – Khái niệm

友谊关 là gì?

友谊关 có nghĩa là (yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn

 • 友谊关 có nghĩa là (yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.
 • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

✅ Mọi người cũng xem : tìm cây ngãi cứu ở đâu

(yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn Tiếng Trung là gì?

Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn Tiếng Trung có nghĩa là 友谊关.

✅ Mọi người cũng xem : hình bình hành có 1 góc vuông là hình gì

Ý nghĩa – Giải thích

友谊关 nghĩa là (yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp..

Đây là cách dùng 友谊关. Đây là một ngôn từ Tiếng Trung chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

✅ Mọi người cũng xem : hệ thống tin học là gì

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại 友谊关 là gì? (hay giải thích (yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa 友谊关 là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách dùng 友谊关 / (yǒu yì guān ) Cửa khẩu hữu nghị Lạng Sơn.Thuộc tiếng trung chuyên ngành Tổng hợp.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các ngôn từ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường sử dụng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Mọi Người Xem :   Cóc vào nhà là điềm gì? Cóc vào nhà nên đánh con đề nào dễ trúng?

Tìm hiểu thêm sản phẩm địa phương tiếng Trung là gì?