Công chức hành chính là gì?

Bài viết Công chức hành chính là gì? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Công chức hành chính là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Công chức hành chính là gì?”

Đánh giá về Công chức hành chính là gì?


Xem nhanh
Giúp các bạn có cái nhìn tổng quát về nghề hành chính - nhân sự, từ đo chuẩn bị bản thân những kiến thức, kỹ năng cần thiết để thực hiện tốt công việc, phát triển được nghề nghiệp.

Mục lục bài viết

Khi tìm hiểu về công chức, một trong những thắc mắc hàng đầu được Quý vị đặt ra là Công chức hành chính là gì? Công chức hành chính và công chức liệu có phải là một? Hiểu được tình trạng này, Luật Hoàng Phi thực hiện bài viết để chia sẻ những thông tin về công chức hành chính, Vì vậy, Quý vị đừng bỏ qua!

Khái niệm công chức hành chính

Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, cấp bậc, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008, được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 có hiệu lực từ ngày 01/07/2020.

Pháp luật hiện hành không quy định về công chức hành chính là gì?, mặc khác có thể hiểu, công chức hành chính là cách gọi thực tế của nhiều người về công chức chuyên ngành hành chính.

✅ Mọi người cũng xem : tự chủ tài chính tiếng anh là gì

Công chức hành chính gồm những đối tượng nào?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, công chức chuyên ngành hành chính gồm 5 ngạch công chức: Chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính, chuyên viên, cán sự và nhân viên.

Theo Thông tư này, những công chức này làm việc chuyên ngành hành chính trong các cơ quan, tổ chức của Đảng Công sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện.

✅ Mọi người cũng xem : thế giới quan khoa học là gì

Mọi Người Xem :   [ĐÚNG NHẤT] Chuyên quyền là gì?

Ngạch công chức hành chính là gì?

Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về tiềm lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức theo khoản 4 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức. Cơ cấu ngạch công chức của mỗi cơ quan, tổ chức là tỷ lệ % (phần trăm) công chức giữ các ngạch phù hợp với vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc theo vị trí việc làm.

Theo Khoản 1 Điều 42 Luật Cán bộ, công chức 2008, được bổ sung bởi Khoản 7 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì Ngạch công chức bao gồm:

– Chuyên viên cao cấp và tương đương;

– Chuyên viên chính và tương đương;

– Chuyên viên và cũng như;

– Cán sự và tương đương;

– Nhân viên.

– Ngạch khác theo quy định của Chính phủ.

Như đã chia sẻ tại phần trên, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 02/2021/TT-BNV ngày 11 tháng 6 năm 2021 của Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư, công chức chuyên ngành hành chính gồm 5 ngạch công chức, mỗi ngạch có chức trách, nhiệm vụ và tiêu chuẩn khác nhéu. Dưới đây là các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và chức trách tương ứng:

– Ngạch Chuyên viên cao cấp

Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao nhất về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính ở Trung ương hoặc cấp tỉnh, chịu trách nhiệm thống kê, tham mưu tổng hợp, thẩm định, hoạch định chính sách, chiến lược vĩ mô theo ngành, lĩnh vực hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương.

✅ Mọi người cũng xem : phước là gì đức là gì

– Ngạch Chuyên viên chính

Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao về một hoặc một số lĩnh vực quản lý nhà nước trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng chính sách hoặc thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện chính sách, pháp luật trên địa bàn từ cấp huyện trở lên.

✅ Mọi người cũng xem : quản lý thương hiệu là gì

– Ngạch Chuyên viên

Là công chức có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, chịu trách nhiệm thống kê, xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật theo ngành, lĩnh vực hoặc địa phương.

✅ Mọi người cũng xem : hối phiếu là gì

– Ngạch Cán sự

Là công chức thực thi các nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ cụ thể theo bắt buộc của vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên.

– Ngạch Nhân viên

Là công chức thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ, đáp ứng hoạt động của cơ quan, tổ chức hành chính từ cấp huyện trở lên, được bố trí ở các vị trí việc làm được xác định là công chức tại các bộ phận, tổ chức theo quy định của pháp luật.

Thi tuyển công chức hành chính là gì?

hiện nay pháp luật không có quy định riêng đối với thi tuyển công chức hành chính, theo đó việc thi tuyển công chức hành chính được áp dụng như thi tuyển công chức.

Mọi Người Xem :   Tại sao glycerin được sử dụng trong quả cầu tuyết?

Thi tuyển công chức là một trong các hình thức tuyển dụng công chức theo quy định pháp luật Hiện tại bên cạnh cách thức xét tuyển, quyết định tiếp nhận.

Thi tuyển công chức là hình thức thi, kiểm tra, phỏng vấn những người có đủ tiêu chuẩn vào những vị trí chức vụ, chức danh trong cơ quan hay bộ máy nhà nước, các đơn vị tổ chức,…cho họ vào biên chế và từ đó hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Sau khi thi công chức đỗ và đủ tiêu chuẩn theo các tiêu chí nếu các công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của sự nghiệp công lập thì họ sẽ được hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Hầu hết cách tính lương của công chức Hiện tại đều đặn áp dụng theo hệ số lương cơ bản nên điều này sẽ kéo theo việc sẽ có những mức lương khác nhau tùy thuộc vào trình độ khi làm việc cùng một vị trí.

Về hình thức, nội dung và thời gian thi, Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ Quy định về Tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức quy định như sau:

“ Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a) cách thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức chưa có điều kiện tổ chức thi trên máy vi tính thì thi trắc nghiệm trên giấy.

Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học.

b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá tiềm lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo bắt buộc của vị trí việc làm về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút;

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo bắt buộc của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin;

Mọi Người Xem :   Điện lạnh Nguyễn Phát - Dịch vụ điện lạnh, điện cơ #1

đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) cách thức thi: Căn cứ vào tính chất, đặc điểm và bắt buộc của vị trí việc làm cần tuyển, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết liệt một trong ba hình thức thi: Phỏng vấn; viết; kết hợp phỏng vấn và viết.

b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo bắt buộc của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm bắt buộc chuyên môn, nghiệp vụ khác nhéu thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị); thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề). Trường hợp lựa chọn cách thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì thời gian thi phỏng vấn và thời gian thi viết được thực hiện theo quy định tại nơi này.

d) Thang điểm (thi phỏng vấn, thi viết): 100 điểm. Trường hợp lựa chọn hình thức thi kết hợp phỏng vấn và viết thì tỷ lệ điểm phỏng vấn và viết do Chủ tịch Hội đồng thi quyết định nhưng phải bảo đảm có tổng là 100 điểm.

đ) Trường hợp cơ quan quản lý công chức có bắt buộc đặc thù cao hơn về nội dung, hình thức, thời gian thi tại vòng 2 thì thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ trước khi thực hiện.”

Trên đây là những chia sẻ của Chúng Tôi liên quan đến công chức hành chính là gì? Quý độc giả có những băn khoăn chưa được giải đáp trong bài viết, đừng ngần ngại LH Chúng Tôi để được hỗ trợ giải đáp.Các câu hỏi về công chức chuyên ngành hành chính là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê công chức chuyên ngành hành chính là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết công chức chuyên ngành hành chính là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết công chức chuyên ngành hành chính là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết công chức chuyên ngành hành chính là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về công chức chuyên ngành hành chính là gì


Các hình ảnh về công chức chuyên ngành hành chính là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm báo cáo về công chức chuyên ngành hành chính là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tìm thêm thông tin về công chức chuyên ngành hành chính là gì từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Công chức hành chính là gì?Khái niệm công chức hành chínhCông chức hành chính gồm những đối tượng nào?Ngạch công chức hành chính là…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Công chức hành chính là gì?Khái niệm công chức hành chínhCông chức hành chính gồm những đối tượng nào?Ngạch công chức hành chính là…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Công chức hành chính là gì?Khái niệm công chức hành chínhCông chức hành chính gồm những đối tượng nào?Ngạch công chức hành chính là…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Công chức hành chính là gì?Khái niệm công chức hành chínhCông chức hành chính gồm những đối tượng nào?Ngạch công chức hành chính là…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Công chức hành chính là gì?Khái niệm công chức hành chínhCông chức hành chính gồm những đối tượng nào?Ngạch công chức hành chính là…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Công chức hành chính là gì?Khái niệm công chức hành chínhCông chức hành chính gồm những đối tượng nào?Ngạch công chức hành chính là…