Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?

Bài viết Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không? thuộc chủ đề về Giải Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng https://buyer.com.vn/hoi-dap/ tìm hiểu Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?”

Đánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?


Xem nhanh


Phỏng vấn
Thứ sáu, 28/02/2020, 10:08 AM

Cõi Cực lạc là một cảnh giới có thật và nó không thuộc trong phạm vi Tam giới, vì chúng sinh trong ba cõi vẫn còn bị sinh tử luân hồi và do đó, tất nhiên chúng sinh vẫn còn phải chịu nhiều điều đau khổ.

> Xem thêm những kiến thức Phật học bổ ích tại đây 

Hỏi:  Bạch Thầy, con có ba câu hỏi mong thầy giải đáp cho con được rõ:

1. Cõi Cực lạc của đức Phật A Di Đà là thuộc trong Tam giới hay ngoài tam giới?

2. Cõi Cực lạc là do tâm thức biến hiện ra hay thật có?

3. Cõi Cực lạc có gần với chân không, chân như không?

Đáp: Qua ba câu hỏi của Phật tử, tôi xin lần lượt giải đáp để cho Phật tử hiểu rõ thêm.

Về câu hỏi thứ nhất, tôi xin xác quyết ngay là cõi Cực lạc không thuộc trong phạm vi Tam giới.
Về câu hỏi thứ nhất, tôi xin xác quyết ngay là cõi Cực lạc không thuộc trong phạm vi Tam giới.

1. Về câu hỏi thứ nhất, tôi xin xác quyết ngay là cõi Cực lạc không thuộc trong phạm vi Tam giới. Nhưng trước hết, thiết nghĩ, chúng ta cũng cần nên hiểu Tam giới là gì? Trong quyển Từ Điển Phật Học Huệ Quang tập V trang 4103 có giải thích Tam giới như sau: “Tam giới là ba cõi: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới.

Mọi Người Xem :   Khóa Là Gì Tin Học 12 - Phân Biệt Khóa Chính Và Khóa Ngoại Trong Sql

– Dục giới (Kàma-dhàtu) : Thế giới của những loài hữu tình còn các tính dâm dục, tình dục, sắc dục, thực dục. Trên từ cõi trời Tha hóa tự tại thứ 6, giữa là cõi người, dưới đến địa ngục Vô Gián; vì nam nữ ở lẫn lộn, nhiều thứ dục nhiễm nên gọi là Dục giới.

– Sắc giới (Rùpa-dhàtu): Sắc nghĩa là biến ngại hoặc thị hiện, là thế giới của những loài hữu tình đã xa lìa dâm dục và thực dục của cõi Dục, nhưng vẫn còn sắc chất thanh tịnh. Thế giới nầy ở trên Dục giới, không có dục nhiễm, cũng không có thân nữ, chúng sinh ở đây đều do hóa sinh, cung điện cao lớn, là do sự hóa sinh của Sắc tất cả đều rất vi diệu, tốt đẹp. Vì còn có sắc chất, nên gọi là Sắc giới. Tùy theo thiền định sâu cạn, thô diệu mà cõi nầy được chia làm 4 bậc, từ sơ thiền Phạm thiên cho đến cõi trời A ca rị tra, tất cả có 18 tầng trời.

– Vô sắc giới (Arùpya-dhàtu): Thế giới của những loài hữu tình chỉ có: Thụ, tưởng, hành, thức. Thế giới nầy không có một thứ gì thuộc về vật chất, cũng không có thân thể, cung điện, cõi nước, chỉ có tâm thức trụ sâu trong thiền định nên gọi là Vô sắc giới. Thế giới nầy ở trên Sắc giới, gồm có Tứ thiên ( Không vô biên xứ thiên, Thức vô biên xứ thiên, Vô sở hữu xứ thiên và Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên), còn gọi Tứ vô sắc, Tứ không xứ.

Quả báo của Tam giới này tuy có hơn kém, khổ vui khác nhau nhưng đều thuộc cõi mê, là những thế giới sinh tử luân hồi của chúng sinh, các bậc Thánh đều lìa bỏ.

Cõi Cực lạc không phải do tâm thức biến hiện mà là một cõi có thật. Điều này, trong Kinh Di Đà đức Phật đã diễn tả cho chúng ta thấy rất rõ.
Cõi Cực lạc không phải do tâm thức biến hiện mà là một cõi có thật. Điều này, trong Kinh Di Đà đức Phật đã diễn tả cho chúng ta thấy rất rõ.

Theo Phẩm Thí Dụ Kinh Pháp Hoa ghi: “Ba cõi không an, giống như nhà lửa, các khổ đầy dẫy, rất đáng sợ hãi”.

Nêu ra như thế để Phật tử thấy rằng, cõi Cực lạc không thuộc trong phạm vi Tam giới. Không ở trong Tam giới, tất nhiên là phải ở ngoài Tam giới. Trong Kinh Di Đà Tiểu Bổn, đức Phật Thích Ca Mâu Ni có nói: “Từ thế giới nầy đi về bên cõi Tây phương Cực lạc phải trải qua mười muôn ức Phật độ, có một thế giới, gọi là Cực lạc. Cõi ấy có Phật hiệu A Di Đà hiện đang thuyết pháp”. Lời dạy này là đức Phật nhằm xác quyết cho chúng ta biết có cõi Cực lạc ở ngoài Tam giới. Bởi chúng sinh ở cõi Cực lạc thụ hưởng những thứ vui cùng cực không có khổ như cõi Ta bà này, nên gọi cõi đó là Cực lạc.

Mọi Người Xem :   11 tính năng ẩn có thể bạn chưa biết trên điện thoại Samsung

2. Cõi Cực lạc không phải do tâm thức biến hiện mà là một cõi có thật. Điều này, trong Kinh Di Đà đức Phật đã diễn tả cho chúng ta thấy rất rõ. Một thế giới có đầy đủ chánh báo và y báo trang nghiêm thù thắng vi diệu, thì sao gọi là tâm thức biến hiện được? Nói tâm thức biến hiện là cái không có rồi mình tưởng tượng ra cho có. Như ngồi trong nhà tưởng tượng như có con quỷ hung dữ ở ngoài sân, kỳ thật ngoài sân không có con quỷ. Hoặc giả dưới ánh trăng soi thấy tàu lá chuối rung rinh tưởng là bóng người áo trắng đang lay động. Thấy gốc cây to trong đêm mờ ảo ta tưởng là con ma… Đó gọi là do thức biến hiện ra. Còn cõi Cực lạc là do đức Phật A Di Đà dùng công đức trang nghiêm mà tạo thành. Với 48 điều đại nguyện của Đức Phật cũng đủ để chứng minh cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Một cảnh giới nếu chỉ do tâm thức biến hiện ra, thì cảnh giới đó không thật. Nếu chúng ta tha thiết chuyên cần trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà, tương tục không gián đoạn, đến khi lâm chung sẽ được Phật Di Đà và các hàng Thánh chúng tiếp dẫn chúng ta về cõi nước của Ngài. Vì đó là bản nguyện tiếp dẫn độ sanh của Ngài. 

Cõi Cực lạc là một cảnh giới có thật và nó không thuộc trong phạm vi Tam giới, vì chúng sinh trong ba cõi vẫn còn bị sinh tử luân hồi và do đó, tất nhiên chúng sinh vẫn còn phải chịu nhiều điều đau khổ.
Cõi Cực lạc là một cảnh giới có thật và nó không thuộc trong phạm vi Tam giới, vì chúng sinh trong ba cõi vẫn còn bị sinh tử luân hồi và do đó, tất nhiên chúng sinh vẫn còn phải chịu nhiều điều đau khổ.

3. Đã gọi là cõi có nghĩa là một thế giới ngoại tại, tất nhiên là phải có hình tướng, thì làm sao gần với chân không, chân như được. Vì chân không hay chân như không có hình tướng và không có sinh diệt. Đây là cảnh giới thân chứng, do sạch hết vô minh phiền não mà thể tánh chân như hiện bày. Tuy nhiên, tất cả các pháp đều không ngoài thể tánh chân như mà có. Cõi Cực lạc cũng không ngoài thể tánh chân như mà thành. Thí như tất cả cảnh vật không ngoài hư không mà có. Nhưng hư không không phải là chân như, vì hư không là vô tri. Cho nên, thể tánh chân như bao trùm khắp hết muôn pháp vậy.

Mọi Người Xem :   CAPA là gì? 7 Bước thực hiện CAPA cho ngành Dược

Nói tóm lại, cõi Cực lạc là một cảnh giới có thật và nó không thuộc trong phạm vi Tam giới, vì chúng sinh trong ba cõi vẫn còn bị sinh tử luân hồi và do đó, tất nhiên chúng sinh vẫn còn phải chịu nhiều điều đau khổ. Ngược lại, cõi Cực lạc vượt ngoài vòng luân hồi sống chết và không còn đau khổ như cõi Ta bà. 

Kính chúc Phật tử có đầy đủ chánh tín để niệm Phật cầu vãng sanh Cực lạc.

Thích Phước Thái

Sự kiện nổi bật

Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 8
Top 6 tượng gỗ phong thủy đẹp Hà Nội cho năm Tân Sửu 2021
Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 9
Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 10
Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 11
Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 12

Tin đọc nhiều nhất

Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 13

Tin chọn lọc

Nghĩa của từ : window | Vietnamese Translation 13


Các câu hỏi về cõi phật ở đâu


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cõi phật ở đâu hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cõi phật ở đâu ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cõi phật ở đâu Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cõi phật ở đâu rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về cõi phật ở đâu


Các hình ảnh về cõi phật ở đâu đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo báo cáo về cõi phật ở đâu tại WikiPedia

Bạn nên tìm thêm nội dung về cõi phật ở đâu từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/


Related Posts

Bánh mì dịch ra Tiếng Anh là gì 15

Bánh mì dịch ra Tiếng Anh là gì

ContentsĐánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?Sự kiện nổi bậtTin đọc nhiều nhấtTin chọn lọcCác…
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG - Tư vấn hồ môi trường, xử lý nước thải, khí thải, nước sạch,.. 16

DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG – Tư vấn hồ môi trường, xử lý nước thải, khí thải, nước sạch,..

ContentsĐánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?Sự kiện nổi bậtTin đọc nhiều nhấtTin chọn lọcCác…
Cách ứng phút gọi và tin nhắn Mobifone qua dịch vụ S-Plus - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 17

Cách ứng phút gọi và tin nhắn Mobifone qua dịch vụ S-Plus – Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam

ContentsĐánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?Sự kiện nổi bậtTin đọc nhiều nhấtTin chọn lọcCác…
Hợp ngữ là gì? Cách phân biệt giữa hợp ngữ và các ngôn ngữ bậc cao | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao 18

Hợp ngữ là gì? Cách phân biệt giữa hợp ngữ và các ngôn ngữ bậc cao | Học trực tuyến CNTT, học lập trình từ cơ bản đến nâng cao

ContentsĐánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?Sự kiện nổi bậtTin đọc nhiều nhấtTin chọn lọcCác…
CĂN BỆNH - nghĩa trong tiếng Tiếng Anh 19

CĂN BỆNH – nghĩa trong tiếng Tiếng Anh

ContentsĐánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?Sự kiện nổi bậtTin đọc nhiều nhấtTin chọn lọcCác…
[Giải đáp] 7 vấn đề chính xoay quanh Chất lượng dịch vụ du lịch là gì? 20

[Giải đáp] 7 vấn đề chính xoay quanh Chất lượng dịch vụ du lịch là gì?

ContentsĐánh giá về Cõi Cực lạc của Đức Phật A Di Đà có phải ở trong Tam giới không?Sự kiện nổi bậtTin đọc nhiều nhấtTin chọn lọcCác…