Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?

Bài viết Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất? thuộc chủ đề về HỎi Đáp thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?”

Đánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?


Xem nhanh
Đây là kênh chia sẻ về kiến thức và kỹ năng tư vấn bảo hiểm nhân thọ.
Đồng thời lan tỏa giá trị nhân văn của giải pháp bảo hiểm đến với cộng đồng.
Vì mục tiêu giúp khách hàng tham gia những giải pháp bảo hiểm CHUẨN - ĐÚNG - ĐỦ
Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi, nếu thấy hay và thú vị hãy Likeu0026Share và Đăng ký kênh để nhận được nhiều Video hay hơn nữa.

Disclaimer : Nội dung video không thay thế cho bất kỳ khóa học nào, đây là kênh giúp các bạn ôn tập thêm kiến thức của mình để tự tin vượt qua kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.
Hãy tham dự đầy đủ các khóa huấn luyện do công ty tổ chức, để nắm rõ hơn kiến thức về lĩnh vực bảo hiểm nhé.
Link dowload : 36 quyển sách ebook nên đọc để phát triển bản thân.
https://drive.google.com/drive/folders/1JgvWcwE2VnGm76aJV0PwvBx4OCwkbMAV?usp=sharing

Tôi muốn thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm thì tôi phải đáp ứng những điều kiện nào? Khi vận hành đại lý bảo hiểm, tôi được thực hiện những hoạt động cụ thể nào? Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm được pháp luật quy định như thế nào? Mong nhận được tư vấn, xin phép cảm ơn.

Đại lý bảo hiểm là gì? Nội dung vận hành đại lý bảo hiểm quy định như thế nào?

Theo Điều 84 Luật buôn bán bảo hiểm 2000 quy định về đại lý bảo hiểm như sau:

“Điều 84. Đại lý bảo hiểm
Đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được công ty bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Theo đó, tại Điều 85 Luật buôn bán bảo hiểm 2000 quy định về nội dung vận hành đại lý bảo hiểm, bao gồm các nội dung sau:

Đại lý bảo hiểm có khả năng được công ty bảo hiểm uỷ quyền tiến hành các vận hành sau đây:

– Giới thiệu, chào bán bảo hiểm;

– Thu xếp việc giao kết hợp đồng bảo hiểm;

– Thu phí bảo hiểm;

– Thu xếp giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm;

– Thực hiện các hoạt động khác có liên quan đến việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Đại lý bảo hiểm là gì? Tổ chức, cá nhân vận hành đại lý bảo hiểm có cần đáp ứng điều kiện nào theo quy định của pháp luật không?

Đại lý bảo hiểm

✅ Mọi người cũng xem : phê bình và tự phê bình là gì

Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?

Theo Điều 83 Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định về nguyên tắc vận hành đối với đại lý bảo hiểm như sau:

(1) Tổ chức, cá nhân vận hành đại lý bảo hiểm phải có đủ điều kiện vận hành đại lý theo quy định tại Điều 86 Luật kinh doanh bảo hiểm và phải ký hợp đồng đại lý bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật buôn bán bảo hiểm.

Trong đó:

– Điều kiện hoạt động đại lý theo Điều 86 Luật buôn bán bảo hiểm 2000 (được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 1 Luật kinh doanh bảo hiểm sửa đổi 2010) quy định như sau:

+ Cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các khó khăn sau đây:

++ Là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam;

++ Từ đủ 18 tuổi trở lên, có tiềm lực hành vi dân sự đầy đủ;

++ Có Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo được Bộ Tài chính chấp thuận cấp.

+ Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện sau đây:

++ Là tổ chức được thành lập và vận hành hợp pháp;

++ Nhân viên trong tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội theo quy định của pháp luật không được ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Mọi Người Xem :   Thủ đô của nước Singapore tên là gì?

– Hợp đồng bảo hiểm theo quy định tại Điều 87 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 phải có các nội dung chủ yếu như sau:

+ Tên, địa chỉ của đại lý bảo hiểm;

+ Tên, địa chỉ của công ty bảo hiểm;

+ Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm;

+ Nội dung và phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm;

+ Hoa hồng đại lý bảo hiểm;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Nguyên tắc giải quyết tranh chấp.

(2) Tổ chức, cá nhân không được cùng lúc ấy làm đại lý cho Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài khác nếu không được chấp thuận bằng văn bản của công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài mà mình đang làm đại lý.

(3) Cá nhân đã được cấp chứng chỉ đại lý nhưng không vận hành đại lý trong thời hạn 03 năm liên tục phải thực hiện thi lấy chứng chỉ đại lý mới trước khi vận hành đại lý. Không hoạt động đại lý là việc cá nhân không ký hợp đồng làm đại lý cho Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoặc không làm việc trong tổ chức là đại lý của Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài.

(4) Đại lý bảo hiểm không được thực hiện các hành vi sau đây:

– Thông tin, quảng cáo sai sự thật về nội dung, phạm vi hoạt động của Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, khó khăn và điều khoản bảo hiểm làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm;

– Ngăn cản bên mua bảo hiểm cung cấp các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm hoặc xúi giục bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm không kê khai các chi tiết liên quan đến hợp đồng bảo hiểm;

– Tranh giành khách hàng dưới các hình thức ngăn cản, lôi kéo, mua chuộc, đe dọa nhân viên hoặc khách hàng của Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài, đại lý bảo hiểm, công ty môi giới bảo hiểm khác;

– Xúi giục khách hàng hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm đang có hiệu lực dưới mọi cách thức.

Đại lý bảo hiểm có quyền và nghĩa vụ như thế nào?

Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm được quy định tại Điều 85 Nghị định 73/2016/NĐ-CP như sau:

– Đại lý bảo hiểm có các quyền sau:

+ Lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài theo đúng quy định pháp luật;

+ Tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đại lý bảo hiểm do Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài tổ chức;

+ Được cung cấp thông tin rất cần thiết cho các vận hành của mình và các khó khăn khác để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm;

Mọi Người Xem :   Ngân phiếu thanh toán là gì? | Vatgia Hỏi & Đáp

+ Hưởng hoa hồng và các quyền, lợi ích hợp pháp khác từ hoạt động đại lý bảo hiểm;

+ yêu cầu công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài hoàn trả tiền ký quỹ hoặc của cải/tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

– Đại lý bảo hiểm có các nghĩa vụ sau:

+ Thực hiện cam kết trong hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký với công ty bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài;

+ Ký quỹ hoặc thế chấp của cải/tài sản cho Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh nước ngoài nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;

+ Giới thiệu, mời chào, bán bảo hiểm; cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác cho bên mua bảo hiểm; thực hiện hợp đồng bảo hiểm theo phạm vi được ủy quyền trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;

+ Tham gia các khóa đào tạo cải thiện trình độ do các cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm tổ chức;

+ Chịu sự kiểm tra giám sát của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật.

Như vậy, đại lý bảo hiểm là tổ chức, cá nhân được Doanh nghiệp bảo hiểm uỷ quyền trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm để thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Tổ chức, cá nhân khi vận hành đại lý bảo hiểm cần đảm bảo tuân thủ về nguyên tắc vận hành đại lý bảo hiểm, được hưởng các quyền và có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ đối với đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật.Các câu hỏi về chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì


Các hình ảnh về chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tra cứu thêm thông tin về chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thêm nội dung chi tiết về chứng chỉ đại lý bảo hiểm là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?Đại lý…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?Đại lý…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?Đại lý…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?Đại lý…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?Đại lý…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện để cá nhân, tổ chức mở đại lý bảo hiểm theo quy định mới nhất?Đại lý…