Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?

Bài viết Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì? thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài : “Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?”

Đánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?


Xem nhanh
Thưa quý độc giả! Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 141/QĐ-UBND thành lập Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Uỷ ban bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã tổ chức các phiên họp để chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND các cấp. Nhằm giúp quý độc giả Báo Tây Ninh online tìm hiểu tổ chức Hội đồng nhân dân, Luật sư Đinh Thái Hoàng sẽ cùng chúng ta trao đổi về chủ đề trên trong chương trình hôm nay.

Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới nhất: https://www.youtube.com/channel/UC6Rq...
Tin tức Báo Tây Ninh - Đọc tin mới online - tin nhanh - tin 24h - thời sự
Kênh YouTube chính thức của Báo Tây Ninh. Đăng kí theo dõi kênh để xem những tin tức mới

Địa chỉ: Số 221, Đại lộ 30/4, TP.Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.

ĐT: (0276)3822322
Email: [email protected]
Website: http://baotayninh.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/baotayninh.vn
Youtube Channel: https://www.youtube.com/baotayninhonl...
#baotayninh #baotayninhonline #tayninhonline #dulichtayninh #dulich

Mục lục bài viết

Thường trực hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân. Trong đó, Thường trực của Hội đồng nhân dân các cấp đều đặn gồm có Chủ tịch Hội đồng nhân dân.

chủ tịch hội đồng nhân dân là gì ? quyền hạn, nhiệm vụ của chủ tịch hội đồng nhân dân? Hãy cùng theo dõi và tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Mọi Người Xem :   Cơ quan quản lý nhà nước là gì?

Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên. (Khoản 1 Điều 6 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015).

Thường trực Hội đồng nhân dân là cơ quan thường trực của Hội đồng nhân dân, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương và các quy định khác của luật có liên quan; chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân.

Thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân không thể đồng thời là thành viên của Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Thường trực của Hội đồng nhân dân các cấp đều gồm có: Chủ tịch Hội đồng nhân dân, một hoặc hai Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và trưởng các ban của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tất cả các thành viên của Thường trực Hội đồng nhân dân đều do Hội đồng nhân dân bầu theo các chức danh tương ứng tại kì họp đầu tiên của mỗi khóa Hội đồng nhân dân (Điểm a khoản 2 Điều 19; điểm d khoản 1 Điều 26; khoản 3 Điều 33; khoản 1 Điều 40; khoản 2 Điều 47; khoản 1 Điều 54; khoản 2 Điêu 61; khoản 1, 2 Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015).

Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì? 2

✅ Mọi người cũng xem : thuốc tím bán ở đâu

chủ tịch hội đồng nhân dân là gì?

Chủ tịch Hội đồng nhân dân là người được Hội đồng nhân dân bầu ra trong số đại biểu Hội đồng nhân dân để lãnh đạo thường trực Hội đồng nhân dân và bảo đảm các hoạt động của Hội đồng nhân dân.

Việc bầu chủ tịch Hội đồng nhân dân được quy định chi tiết tại Khoản 1 Điều 83 Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 như sau:

Tại kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số các đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ họp.

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của Thường trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp khuyết Thường trực Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong số đại biểu Hội đồng nhân dân theo giới thiệu của chủ tọa kỳ họp được chỉ định theo quy định tại khoản 2 Điều 80 của Luật này.”

Chủ tịch Hội đồng nhân dân có nhiệm kỳ theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân cùng cấp. Khi Hội đồng nhân dân hết nhiệm kỳ thì Chủ tịch Hội đồng nhân dân tiếp tục làm nhiệm vụ cho đến khi Hội đồng nhân dân khoá mới bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân mới.

Mọi Người Xem :   Những cấu trúc nguyên nhân kết quả trong tiếng Anh - Step Up English

Nếu trong nhiệm kỳ mà khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Hội đồng nhân dân có quyền bầu bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Hội đồng nhân dân có khả năng được Hội đồng nhân dân miễn nhiệm khi có lí do chính đáng và có thể bị Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân.

Sau khi tìm hiểu chủ tịch hội đồng nhân dân là gì? chúng ta cùng tìm hiểu về nhiệm vụ, quyền hạn của chủ tịch hội đồng nhân dân.

✅ Mọi người cũng xem : nên mua đá đính răng ở đâu

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng nhân dân

Chủ tịch Hội đồng nhân dân lãnh đạo vận hành của Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp, thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân giữ mối liên lạc với Ủy ban nhân dân, các cơ quan nhà nước, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận cùng cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân.

Kỳ họp thứ nhất của mỗi khóa Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa trước triệu tập. Trường hợp khuyết Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân khóa trước triệu tập kỳ họp; nếu khuyết cả Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thì Thường trực Hội đồng nhân dân cấp trên trực tiếp chỉ định triệu tập viên, đối với cấp tỉnh thì Ủy ban thường vụ Quốc hội chỉ định triệu tập viên, để triệu tập kỳ họp Hội đồng nhân dân. (Khoản Điều 80)

Mọi Người Xem :   Nước Mỹ Tiếng Anh Là Gì ? Nước Mỹ Trong Tiếng Tiếng Anh Nước Mỹ In English - Buyer 2022

Chủ tịch Hội đồng nhân dân khai mạc và bế mạc kỳ họp, chủ tọa phiên họp Hội đồng nhân dân, bảo đảm thực hiện chương trình kỳ họp và những quy định về kỳ họp Hội đồng nhân dân. (Điều 82)

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký chứng thực; Biên bản kỳ họp Hội đồng nhân dân do Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc chủ tọa kỳ họp ký tên. (Điều 86)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định những tài liệu được lưu hành tại kỳ họp Hội đồng nhân dân. (Khoản 1 Điều 92)

Thường trực Hội đồng nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Khi xét thấy rất cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân có khả năng họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng nhân dân. Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân phải có ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Thường trực Hội đồng nhân dân tham dự.

Chủ tịch Hội đồng nhân dân quyết định thời gian, chương trình, chỉ đạo việc chuẩn bị và chủ tọa phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân; nếu Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt thì một Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân được Chủ tịch Hội đồng nhân dân ủy quyền chủ tọa phiên họp. (Khoản 2, 3 Điều 106)

Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải có lịch tiếp công dân. Tùy theo yêu cầu của công việc, Chủ tịch Hội đồng nhân dân bố trí số lần tiếp công dân trong tháng. Chủ tịch Hội đồng nhân dân có khả năng ủy nhiệm cho Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân hoặc Ủy viên của Thường trực Hội đồng nhân dân tiếp công dân, nhưng ít nhất mỗi quý Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải bố trí thời gian 01 ngày để trực tiếp tiếp công dân. (Khoản 2 Điều 107)

Trên đây là các nội dung liên quan đến Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì? Hy vọng các thông tin này hữu ích và giúp bạn giải đáp thắc mắc.Các câu hỏi về chủ tịch hội đồng nhân dân là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chủ tịch hội đồng nhân dân là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé

Related Posts

[buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng nhân hậu 3

[buyer.com.vn] Bài văn mẫu Nghị luận xã hội về lòng nhân hậu

ContentsĐánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dânchủ tịch hội đồng nhân dân là…
Nhân hậu có nghĩa là gì? - Đồng nghĩa với nhân hậu là gì? 4

Nhân hậu có nghĩa là gì? – Đồng nghĩa với nhân hậu là gì?

ContentsĐánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dânchủ tịch hội đồng nhân dân là…
Một Số Hiểu Biết Cơ Bản Về Nhân Xử Lý, Số Nhân Và Tốc Độ Chip 8 Nhân Là Gì ? 5

Một Số Hiểu Biết Cơ Bản Về Nhân Xử Lý, Số Nhân Và Tốc Độ Chip 8 Nhân Là Gì ?

ContentsĐánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dânchủ tịch hội đồng nhân dân là…
Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia 6

Các phép toán: cộng, trừ, nhân, chia

ContentsĐánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dânchủ tịch hội đồng nhân dân là…
Tuyển Nhân Viên Admin Bưu Cục làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express) 7

Tuyển Nhân Viên Admin Bưu Cục làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Hồ Chí Minh (J&T Express)

ContentsĐánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dânchủ tịch hội đồng nhân dân là…
Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Cục làm việc tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh J&T Express 8

Tuyển Giao Dịch Viên Bưu Cục làm việc tại Công ty TNHH Chuyển phát nhanh J&T Express

ContentsĐánh giá về Chủ tịch Hội đồng nhân dân là gì?Tìm hiểu khái quát về thường trực Hội đồng nhân dânchủ tịch hội đồng nhân dân là…