CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH

Bài viết CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH thuộc chủ đề về Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH”

Đánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNH


Xem nhanh
Trong đâu tư mua bán chứng khoán các bạn các anh chị sẽ nghe đến thông tin Đại hội cổ đông hoặc đại hội đồng cổ đông. Vậy Đại hội cổ đông là gì ? Mục đích và ý nghĩa của việc đại hội cổ đông để làm gì.

Đại hội đồng cổ đông là gì?
Đại hội đồng cổ đông là cuộc họp của các cổ đông trong công ty cổ phần (thường diễn ra 01 năm 1 lần hoặc bất thường) để tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh, biểu quyết về chiến lược và kế hoạch hoạt động trong tương lai, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến đường lối phát triển hoặc bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị khi chủ tịch cũ đã hết nhiệm kỳ.

Vai trò của Đại hội đồng cổ đông?
Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất, quyết định các vấn đề liên quan đến việc tồn tại và phát triển của công ty.
Đại hội đồng cổ đông hoạt động và đưa ra quyết định theo chế độ tập thể

Ai có quyền triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông?
Chủ tịch Hội đồng quản trị là người có quyền quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định của Hội đồng quản trị hoặc theo yêu cầu của cổ đông hay nhóm cổ đông sở hữu lớn hơn10% số cổ phần trong công ty có thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng.
Trường hợp Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của người quản lý (được quy định tại điều 86 Luật doanh nghiệp) hoặc Hội đồng quản trị ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao và các trường hợp được quy định tại Điều lệ công ty thì Ban kiểm soát có quyền yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được yêu cầu từ Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, trường hợp quá 30 ngày Hội đồng quản trị không triệu tập cuộc họp thì Ban kiểm soát có quyền thay thế Đại hội đồng cổ đông triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo luật doanh nghiệp, mọi chi phí cuộc họp công ty chịu.
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được coi là họp lệ khi sổ cổ đông đại diện dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.
Trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện thì tiến hành cuộc họp lần 2 trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 1 khai mạc và chỉ được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 30% vốn điều lệ.
Nếu cuộc họp lần 2 cũng không đủ điều kiện thì tiến hành triệu tập cuộc họp lần 3 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần 2 khai mạc. Cuộc họp lần 3 sẽ được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông dự họp và cổ đông có quyền ủy nhiệm người khác bằng văn bản để thay thế mình dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông được quyền thông qua quyết định khi nào?
Đại hội đồng cổ đông chỉ được quyền thông qua quyết định khi có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận (tỷ lệ cụ thể quy định tại Điều lệ công ty). Trường hợp quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi bổ sung điều lệ công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty; Bán hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định).
Quyêt định của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 15 ngày kể từ ngày quyết định được thông qua
Thể thức/ hình thức biểu quyết do điều lệ công ty quy định.
Cuộc họp đại hội đồng cổ đông phải ghi vào biên bản công ty và biên bản này phải được thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

#chungkhoanvietnam #daihoicodong #dautuchungkhoan

Xem thêm:
- Hướng dẫn xem bảng giá Chứng khoán https://youtu.be/RCkcVJKycqY
- Hướng dẫn cách mở tài khoản chứng khoán online https://youtu.be/C_Wm7vWutPY
- Thời gian giao dịch, biên độ giá trong giao dịch Chứng khoán Việt Nam https://youtu.be/dGi6anvwG5Q
- Các trang web tìm hiểu về Chứng khoán - Trang thông tin Chứng Khoán https://youtu.be/4EMjbNTDDfc
- Hướng dẫn đặt lệnh mua bán chứng khoán https://youtu.be/0tfWaZhhg5g
- Ngày giao dịch T+2 và T+3 trong đầu tư chứng khoán https://youtu.be/iB44iTH7CA0
- Hướng dẫn nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán https://youtu.be/I83M53CcroA
- Cách rút tiền - chuyển tiền từ Công ty chứng khoán qua tài khoản ngân hàng https://youtu.be/-jDHtTjRcOw
- Tìm hiểu Chứng khoán - mua bắt đáy - lực mua bắt đáy là gì ? https://youtu.be/3cz_-K0ChEM

Thông tin kết nối qua các kênh sau:
►Facebook: https://www.facebook.com/phunguyenonline
►Instagram: https://www.instagram.com/nguyenthe.phu/
►Twitter: https://twitter.com/nguyenthephu
►Email: [email protected]
►ĐT, Zalo, Viber: 0986681979
---------------------------------
Mình tên là Nguyễn Thế Phú. Đây là kênh youtube của mình, mình chia sẻ các chủ đề về chứng khoán Việt Nam.
Mọi người nhớ đăng ký kênh để xem thêm nhiều vlog chia sẻ trên kênh Youtube của mình nha.
© Copyright by Phú Nguyễn Channel (Do Not Reup)

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Mọi Người Xem :   Văn bản cá biệt là gì?

Là ngày giao dịch mà nhà đầu tư mua chứng khoán sẽ không được hưởng các quyền lợi của cổ đông như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự Đại hội đồng cổ đồng,…

Ví dụ: Ngày giao dịch không hưởng cổ tức là ngày mà nếu bạn mua cổ phiếu vào hoặc sau ngày đó thì bạn sẽ không được hưởng cổ tức của lần chia đó. Vào ngày giao dịch không hưởng cổ tức, giá cổ phiếu sẽ sụt xuống một khoảng tương ứng với giá trị phần cổ tức được chia. Và những ai được hưởng cổ tức sẽ được bù đắp bằng chính số cổ tức ấy trong thời gian trả cổ tức đã công bố.

Ngày đăng kí cuối cùng hay còn gọi là ngày chốt danh sách

Là ngày tổ chức phát hành lập danh sách người sở hữu chứng khoán với mục đích để thực hiện các quyền cho cổ đông. Tại ngày chốt danh sách, nếu nhà đầu tư có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán sẽ được nhận các quyền của mình như quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm,…

Theo quy định mới nhất từ 01/01/2016, thời gian thanh toán là 16h30 chiều ngày T+2. Tức là sau giờ này, bạn đã sở hữu cổ phiếu (nhưng tới ngày T+3 bạn mới thực sự bán được vì lúc cổ phiếu về thì đã hết phiên giao dịch), không tính thứ Bảy, Chủ nhật và ngày nghỉ lễ. Trong đó ngày giao dịch tính là ngày T+0, ngày làm việc tiếp theo là T+1,…

Mọi Người Xem :   Câu khẳng định - phủ định - nghi vấn: Lý thuyết & Bài tập thực hành

Cụ thể: ngày 30/11/2018 (thứ Sáu) là ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày 03/12/2018 (thứ Hai) là ngày đăng ký cuối cùng, bạn mua cổ phiếu trước 30/11/2018 hoặc vào ngày 3/12/2018 tất cả các cổ đông có tên trong sổ đăng kí cổ đông sẽ vẫn được hưởng quyền.

Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng

Thứ Năm (29/11/2018)

Thứ Sáu (30/11/2018)

Thứ Hai (3/12/2018)

Ngày hôm nay bạn mua mới vẫn được hưởng quyền

Ngày giao dịch không hưởng quyền

Ngày đăng ký cuối cùng, ngày chốt danh sáchcổ đôngPhải sở hữu cổ phiếu đến hết ngày này bạn mớiđược hưởng quyền

Như vậy, nhà đầu tư mua chứng khoán trước ngày giao dịch không hưởng quyền (30/11/2018) và nắm giữ đến hết ngày đăng ký cuối cùng (3/12/2018) sẽ có tên trong danh sách được hưởng quyền. Và bên cạnh đó, nếu mua vào ngày giao dịch không hưởng quyền (30/11/2018 ) hoặc sau ngày giao dịch không hưởng quyền thì nhà đầu tư sẽ không có tên trong danh sách được hưởng quyền. Các câu hỏi về chốt quyền đại hội cổ đông là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chốt quyền đại hội cổ đông là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chốt quyền đại hội cổ đông là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chốt quyền đại hội cổ đông là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chốt quyền đại hội cổ đông là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!
Mọi Người Xem :   Thế nào là “sự trong sáng” của tiếng Việt?

Các Hình Ảnh Về chốt quyền đại hội cổ đông là gì


Các hình ảnh về chốt quyền đại hội cổ đông là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm báo cáo về chốt quyền đại hội cổ đông là gì tại WikiPedia

Bạn nên tham khảo thông tin về chốt quyền đại hội cổ đông là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNHCác câu hỏi về…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNHCác câu hỏi về…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNHCác câu hỏi về…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNHCác câu hỏi về…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNHCác câu hỏi về…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về CHUYÊN ĐỀ: Ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng là gì? – TẬP ĐOÀN HƯNG THỊNHCác câu hỏi về…