Chế tài là gì? Các hình thức và ví dụ cụ thể các loại chế tài?

Bài viết Chế tài là gì? Các hình thức và ví dụ cụ thể các loại chế tài? thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Chế tài là gì? Các hình thức và ví dụ cụ thể các loại chế tài? trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung về : “Chế tài là gì? Các hình thức và ví dụ cụ thể các loại chế tài?”

Đánh giá về Chế tài là gì? Các hình thức và ví dụ cụ thể các loại chế tài?


Xem nhanh
Bài giảng Luật Hành chính Việt Nam
Chương 18 Trách nhiệm hành chính - Phần 1

Chế tài là gì? Các cách thức của chế tài và cho ví dụ cụ thể về các loại chế tài? Chế tài được áp dụng khi nào? một số loại chế tài thường gặp. Chế tài có được coi là hình phạt không?

Mục lục bài viết

 • 1 1. Chế tài là gì?
 • 2 2. Chế tài được áp dụng khi nào?
 • 3 3. một số loại chế tài thường gặp:
 • 4 4. Chế tài có được coi là hình phạt không?
 • 5 5. Ví dụ về chế tài cụ thể:

1. Chế tài là gì?

Chế tài là một trong ba bộ phận cấu thành quy phạm pháp luật. Chế tài là bộ phận xác định cách thức trách nhiệm pháp lý khi có hành vi vi phạm  ghi rõ trong phần quy định và giả định của quy phạm pháp luật. Căn cứ tính chất nhóm quan hệ xã hội được pháp luật điều chỉnh, chế tài phân chia thành thường xuyên loại bao gồm: chế tài hình sự, chế tài hành chính, chế tài dân sự…

Việc áp dụng chế tài sẽ phụ thuộc vào những đặc điểm của lợi ích pháp luật cần bảo vệ, căn cứ vào tính chất hành vi phạm pháp, mức độ thiệt hại và những vấn đề khác có liên quan. Dựa theo đó, chế tài bao gồm có các hình thức: chế tài trừng trị (trong lĩnh vực hình sự), chế tài bảo vệ và chế tài bảo đảm (trong lĩnh vực dân sự), chế tài khôi phục trạng thái pháp lí ban đầu (trong lĩnh vực hành chính, dân sự),  và chế tài vô hiệu hoá.

Tóm lại, khái niệm chế tài chỉ ra những biện pháp ảnh hưởng mà Nhà nước sẽ áp dụng. Đối với những chủ thể không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các quy tắc xử sự chung. Đã được nêu rõ trong phần giả định của quy phạm và cũng là hệ lụy pháp lý bất lợi mà chủ thể sẽ phải gánh chịu nếu không thực hiện đúng nội dung tại phần quy định.

Chế tài trong tiếng Anh là Punishment.

✅ Mọi người cũng xem : thịt cừu mua ở đâu

2. Chế tài được áp dụng khi nào?

Mặc dù là một công cụ cần thiết nhằm đảm bảo các chủ thể trong mỗi tình huống cần tuân theo những quy định của pháp luật. tuy nhiên việc áp dụng các chế tài cũng cần có căn cứ từng trường hợp cụ thể. Việc áp dụng chế tài cũng phụ thuộc vào đặc điểm của lợi ích và pháp luật cần bảo vệ.

Chế tài gồm có các hình thức:

 • Chế tài trừng trị ( trong lĩnh vực hình sự)
 • Chế tài khôi phục trạng thái pháp lý ban đầu (trong lĩnh vực hành chính và dân sự)
 • Chế tài bảo vệ, chế tài bảo đảm ( trong lĩnh vực hành chính, dân sự, kinh tế)
 • Chế tài vô hiệu hóa.

Những hình thức này được căn cứ dựa vào tính chất của hành vi phạm pháp. Mức độ thiệt hại và các vấn đề khác khi có liên quan đối với việc tăng nặng hay hạn chế nhẹ khi áp dụng chế tài

Chế tài là bộ phận không thể thiếu trong mỗi quy phạm pháp luật, nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Chế tài thể hiện thái độ của Nhà nước đối với các hành vi vi phạm pháp luật và có công dụng phòng ngừa và giáo dục để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật. Đồng thời, góp phần thực hiện mục đích của Nhà nước trong mọi lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh… trong từng giai đoạn của cách mạng chi tiết.

3. một số loại chế tài thường gặp:

Chế tài gồm có các cách thức:

 • Hình sự: chế tài trừng trị
 • Hành chính, dân sự: chế tài bảo vệ và chế tài bảo đảm
 • Chế tài khôi phục trạng thái pháp lý ban đầu
 • Chế tài vô hiệu hóa.
Mọi Người Xem :   Nêu mục đích, nội dung và kết quả của phương pháp nghiên cứu phả hệ? - Huong Hoa Hồng

Những hình thức này đều đặn dựa trên những căn cứ về tính chất của hành vi phạm pháp luật. Mức độ thiệt hại và những vấn đề khác có liên quan đối với việc tăng nặng hoặc Giảm nhẹ khi áp dụng các biện pháp chế tài.

Xem thêm: Mẫu quy chế tài chính Doanh nghiệp cổ phần và công ty TNHH mới nhất 2022

Chế tài chính là một bộ phận không thể thiếu trong một quy phạm pháp luật, là công cụ để thể hiện thái độ của Nhà nước đối với những hành vi vi phạm pháp luật và cũng có tác dụng phòng ngừa, giáo dục để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật, từ đó góp phần thực hiện mục đích của Nhà nước trong mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, văn hoá, xã hội….

 • Chế tài hình sự: Là những hậu quả về mặt pháp lý khi chủ thể vi phạm những điều được quy định trong luật hình sự. Chế tài hình sự là một bộ phận hợp thành của quy phạm pháp luật hình sự. Xác định loại, giới hạn mức độ hình phạt có thể áp dụng đối với người thực hiện hành vi phạm tội được quy định trong nội quy pháp luật hình sự đó. Chế tài được quy định trong các quy phạm pháp luật hình sự và được áp dụng với người thực hiện hành vi phạm tội.
 • Chế tài hành chính: Là những hậu quả pháp lý khi chủ thể vi phạm quy định trong pháp luật về hành chính. Bộ phận của quy phạm pháp luật hành chính (giả định, chế tài, quy định). Xác định biện pháp xử lý của Nhà nước đối với cá nhân và tổ chức. Có hành vi vi phạm pháp luật về mặt quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm, chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự.
 • Chế tài thương mại: Chế tài thương mại là hậu quả được áp dụng cho bên vi phạm hợp đồng. Khi có những hành vi vi phạm xảy ra trong giao kết và thực hiện hợp đồng thương mại. Chế tài này còn hay gọi là chế tài hợp đồng. Khi một bên chủ thể vi phạm quy định về thương mại được quy định trong Luật Thương mại 2005, cũng như các quy định có liên quan khác. Sẽ được áp dụng các chế tài quy định tại Điều 292 của Luật thương mại 2005.
 • Chế tài dân sự: hệ lụy pháp lý bất lợi ngoài sự nhu cầu được áp dụng đối với người có hành vi vi phạm trong các quan hệ dân sự khi họ thực hiện. Thực hiện không đúng những nghĩa vụ dân sự. Chế tài dân sự thường liên quan đến tài sản (bồi thường thiệt hại, buộc sửa chữa, khôi phục lại tình trạng ban đầu. Hoàn trả lại cho nhéu những gì đã nhận, đã bàn giao).

Hoặc có thể là những biện pháp chế tài khác (buộc chấm dứt hành vi vi phạm, buộc xin lỗi hay cải chính công khai…).

4. Chế tài có được coi là hình phạt không?

Chế tài không được coi là hình phạt.

có thể thấy chế tài được xem như dùng để xác định hình thức mà chủ thể phải gánh chịu đối với những hành vi vi phạm của mình. Trong đó tùy thuộc vào từng lĩnh vực khác nhéu mà chế tài cũng khác nhau, mức độ nhẹ thì là phạt cảnh cáo, phạt tiền, cao hơn thì có phạt tù, tử hình

trong khi đó hình phạt lại được định nghĩa là biện pháp cưỡng chế cao nhất của nhà nước và chỉ được áp dụng với người phạm tội, tức là chỉ áp dụng đối với những nhóm tội phạm được quy định tại Bộ luật Hình sự.

Đối với với chế tài trong lĩnh vực dân sự, thương mại thì các cơ quan có thẩm quyền trong từng lĩnh vực do pháp luật quy định sẽ có quyền áp dụng các biện pháp chế tài. trong khi đó thì đối với hình phạt, chỉ có Toà án là chủ thể có thẩm quyền quyết định hình phạt

Do vậy, không thể đánh đồng giữa hai khái niệm chế tài và hình phạt được.

5. Ví dụ về chế tài cụ thể:

*) Ví dụ số 1Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân với Đảng, Nhà nước và có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, thống nhất, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. (Điều 65 Hiến pháp 2013).

Xem thêm: Chế tài phạt vi phạm hợp đồng thương mại

Phân tích dưới góc độ cấu thành hành vi quy phạm pháp luật gồm 3 phần: Giả định, quy định và chế tài thì:

Giả định: “Lực lượng vũ trang nhân dân” Phần giả định trong ví dụ này nêu lên quan hệ xã hội mà quy phạm này điều chỉnh và xác định rõ đối tượng phải chịu sự điều chỉnh của quy định pháp luật này đó là lực lượng vũ trang nhân dân.

Mọi Người Xem :   Giải thích tư tưởng nhân đạo là gì

Quy định: tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân với Đảng, Nhà nước và có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, thống nhất, chủ quyền, an ninh quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, và trật tự, an toàn xã hội. Bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước, thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Phần quy định trong ví dụ này nêu lên cách thức xử sự của đối tượng được nêu ở phần giả định.

Chế tài: không có.

*) Ví dụ số 2Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm hay danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hay phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm. (Điều 155 của Bộ luật Hình sự 2015).

Giả định: “Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm hay danh dự của người khác”. Giả định trong ví dụ này đã nêu lên đối tượng phải chịu sự điều chỉnh khi quy phạm pháp luật này đó là người xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm hay danh dự của người khác.

Quy định: không được nêu chi tiết trong quy phạm pháp luật nhưng ở dạng quy định ngầm. Theo đó, quy định trong ví dụ là không được xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm hay danh dự của người khác.

Chế tài: bị phạt cảnh cáo và phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hay phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm”. Chế tài ở đây là biện pháp của Nhà nước ảnh hưởng đến chủ thể khi vi phạm pháp luật.

Xem thêm: Khác biệt giữa chế tài phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại trong thương mại

*) Ví dụ số 03: Tại Khoản 1 Điều 279 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định:

1. Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào dùng tàu bay, thiết bị bảo đảm vận hành bay rõ ràng không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Theo đó:

– Chế tài: “Người nào chịu trách nhiệm trực tiếp về việc điều động hoặc về tình trạng kỹ thuật mà cho phép đưa vào sử dụng tàu bay, thiết bị bảo đảm vận hành bay rõ ràng không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật”.

Ở đây phần chế tài quy định về các đối tượng nằm trong phạm vi điều chỉnh của điều luật này, tức là những người có trách nhiệm trực tiếp quản lý nhưng lại không hoàn thành đúng nhiệm vụ gây ra ra sai sót trong công việc.

– Quy định: Ở tình trạng này này không có nội dung rõ ràng về phần quy định. Nhưng có thể ngầm hiểu rằng trong trường hợp này các chủ thể có trách nhiệm phải kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng kỹ thuật, đảm bảo chất lượng cho tàu bay.

– Chế tài: Trong điều luật, phần chế tài được xác định là “bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.” Theo đó đây chính là hệ lụy pháp lý bất lợi mà các chủ thể phải gánh chịu do có hành vi vi phạm ở phần giả định.

Kết luận: Với những chia sẻ về chế tài trên đây, bao gồm những hình thức chế tài phổ biến nhất, và tương ứng với những lĩnh vực pháp luật khác nhau có thể kể đến như: chế tài dân sự, chế tài hình sự, chế tài thương mại. Hy vọng bài viết này sẽ thực sự hữu ích đối với bạn đọc.

Xem thêm: Các chế tài khi có vi phạm hợp đồng trong hoạt động mua bán hàng hóa

Xem thêm: Quy chế tài chính là gì? Quy chế tài chính có bắt buộc không?

Được đăng bởi:
Luật Dương Gia
Chuyên mục:
Tư vấn pháp luật

Bài viết được thực hiện bởi: Luật sư Nguyễn Văn Dương
luat-su-Nguyen-Van-Duong-cong-ty-Luat-TNHH-Duong-Gia

cấp bậc: Giám đốc công ty

Lĩnh vực tư vấn: Dân sự, Hình sự, Doanh nghiệp

Trình độ đào tạo: Thạc sỹ Luật, MBA

Số năm kinh nghiệm thực tế: 10 năm

Tổng số bài viết: 10.208 bài viết

Gọi luật sư ngay
Tư vấn luật qua Email
Báo giá trọn gói vụ việc
Đặt lịch hẹn luật sư
Đặt câu hỏi tại đây

Chế tài thương mại là gì? những loại chế tài thương mại?

Các hành vi vi phạm hồ sơ về thuế? Các hành vi vi phạm giấy tờ về thuế tên tiếng Anh là gì? Chế tài xử phạt với hành vi vi phạm hồ sơ về thuế?

Chế tài khi bán chui cổ phiếu, bán cổ phiếu không thông báo? Hành vi bán chui cổ phiếu? Mức phạt đối với hành vi bán chui cổ phiếu?

Áp chế tài chính là gì? Đặc điểm và ví dụ về áp chế tài chính?

Doanh nghiệp bán phá giá? Chế tài của pháp luật đối với các công ty bán phá giá? Các giải pháp đối phó với các vụ kiện chống bán phá giá của Việt Nam?

Định chế trung gian tài chính là gì? Chức năng của các trung gian tài chính? Lợi ích của các trung gian tài chính? Thành phần của định chế tài chính trung gian?

Định chế tài chính bán trung gian là gì? Thành phần của định chế tài chính bán trung gian?

Nội dung chi tiết, file tải về (download) và hướng dẫn tra cứu chi tiết văn bản: Nghị định 123/2004/NĐ-CP quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội

Các vấn đề pháp lý về bán nguyên liệu làm thuốc để pha chế? Đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc để pha chế tại cơ sở là gì? Đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc để pha chế tại cơ sở để làm gì? Mẫu đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc để pha chế tại cơ sở 2021? Hướng dẫn viết đơn đề nghị bán nguyên liệu làm thuốc để pha chế tại cơ sở?

Quốc ca là gì? Ý nghĩa bài Tiến quân ca (Quốc ca Việt Nam)? Hoàn cảnh ra đời?

Khái quát về sổ tiết kiệm? Mở sổ tiết kiệm cần bao nhiêu tiền? Gửi ngân hàng nào tốt?

Lưu ký chứng khoán là gì? Đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán? Quy định về hồ sơ lưu ký chứng khoán? Những quy định chung về lưu ký chứng khoán? Lưu ký chứng khoán là gì?

Thị thực là gì? tổng giá trị và thời hạn của những loại thị thực? Trình tự hồ sơ cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam?

Cán cân thanh toán quốc tế là gì? Các nhân tố ảnh hưởng đến cán cân thành toán quốc tế?

Biểu tình là gì? Dấu hiệu và mục đích của biểu tình? Quy định về quyền biểu tình của công dân?

các loại tài sản sử dụng để góp vốn? Định giá tài sản góp vốn? Chuyển quyền sở hữu của cải/tài sản góp vốn? Điều kiện của cải/tài sản góp vốn?

Doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản là gì? Điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý của cải/tài sản? Nhiệm vụ quyền hạn của quản tài viên, Doanh nghiệp quản lý, thanh lý của cải/tài sản?

Kiểu dáng công nghiệp là gì? Điều kiện bảo hộ kiểu dáng công nghiệp? Thủ tục đăng ký bảo hộ kiểu dáng công ty?

Tổng quan về hóa đơn điều chỉnh Giảm giá, chiết khấu? Hướng dẫn viết hóa đơn điều chỉnh Giảm giá hàng bán? Hướng dẫn kê khai, hạch toán đối với hóa đơn điều chỉnh giá bán hàng hóa?

Nghĩa vụ bảo hành là gì? Giảm trong các quy định về nghĩa vụ bảo hành?

Rủi ro tín dụng là gì? Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng với ngân hàng? Các biện pháp phòng ngừa rủi ro tín dụng?

Quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Chủ thể quan hệ pháp luật quốc tế là gì? Những quan hệ pháp luật nào đã phát sinh trong vụ việc nêu trên?

Hợp đồng bảo hiểm là gì? một số điều cần lưu ý đối với hợp đồng bảo hiểm? Quyền đơn phương không thực hiện hợp đồng bảo hiểm? Có được giao kết hợp đồng bảo hiểm trước khi có đối tượng bảo hiểm hay không? Quy định pháp luật về xử lý hợp đồng bảo hiểm vô hiệu?

Vị trí thống lĩnh thị trường là gì? Các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền? Đặc điểm của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường và vị trí độc quyền? Quy định về mức xử phạt về hành vi hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền?

Chính sách thương mại quốc tế là gì? Chức năng của chính sách thương mại quốc tế? Ý nghĩa của chính sách thương mại quốc tế?

Phân phối chứng khoán là gì? vận hành phân phối chứng khoán được thực hiện như thế nào?

Tên thương mại là gì? Xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại và bí mật kinh doanh? Phân biệt tên thương mại và tên Doanh nghiệp? Quy định về yếu tố xâm phạm quyền đối với tên thương mại? Điều kiện bảo hộ đối với tên thương mại?

Thương mại điện tử là gì? Đặc điểm của thương mại điện tử? Chủ thể của hoạt động trong thương mại điện tử là những ai?

quá trình chung khi lựa chọn nhà thầu và trong các cách thức đấu thầu cụ thể theo quy định của Luật Đấu thầu hiện hành.Các câu hỏi về chế tài trách nhiệm hành chính là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê chế tài trách nhiệm hành chính là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết chế tài trách nhiệm hành chính là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết chế tài trách nhiệm hành chính là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết chế tài trách nhiệm hành chính là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về chế tài trách nhiệm hành chính là gì


Các hình ảnh về chế tài trách nhiệm hành chính là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về chế tài trách nhiệm hành chính là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm nội dung chi tiết về chế tài trách nhiệm hành chính là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

💝 Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

💝 Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts