Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vn

Bài viết Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vn thuộc chủ đề về Huyền Học thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vn trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vn”

Đánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vn(Last Updated On: 17/06/2021 by Lytuong.net)

câu hỏi nghiên cứu là gì? Có các loại câu hỏi thống kê nào? Cách để xác lập câu hỏi nghiên cứu. Tiêu chuẩn và cách xây dựng câu hỏi nghiên cứu.

Mục lục
 • Khái niệm
 • các loại câu hỏi nghiên cứu
 • Làm thế nào để xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt
 • Tiêu chuẩn và cách xây dựng câu hỏi thống kê
  • Câu hỏi hướng tới vấn đề mang tính quy luật
  • Câu hỏi có cơ sở thực tiễn/hoặc lý thuyết
  • Các nhân tố, yếu tố trong câu hỏi có phạm vi, ý nghĩa rõ ràng
  • Câu hỏi có thể trả lời được

Khái niệm

Khái niệm

nghiên cứu một vấn đề là tìm ra câu trả lời cho vấn đề đó. Đặt câu hỏi thống kê là cách hấp dẫn nhất để xác định vấn đề nghiên cứu.

Ngược lại, khi ta đã xác định được vấn đề thống kê thì ta đặt câu hỏi để trả lời vấn đề thống kê đó.

Bản chất câu hỏi nghiên cứu liên quan đến các hành động: khám phá, mô tả, kiểm định, so sánh, đánh giá ảnh hưởng, đánh giá quan hệ nhân quả.

✅ Mọi người cũng xem : dữ liệu: là gì tin học lớp 7

các loại câu hỏi thống kê

các loại câu hỏi thống kê
 • Câu hỏi nhằm mô tả sự vật, hiện tượng nghiên cứu.
 • Câu hỏi nhằm so sánh các sự vật, hiện tượng thống kê.
 • Câu hỏi nhằm tìm hiểu mối quan hệ nhân quả giữa các đặc tính (biến) của sự vật hiện tượng.
 • Câu hỏi về các giải pháp, hàm ý chính sách khả
Mọi Người Xem :   " Thiên Đạo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thiên Đạo Trong Tiếng Việt

Làm thế nào để xác lập câu hỏi thống kê tốt

Làm thế nào để xác lập câu hỏi thống kê tốt

Câu hỏi thống kê được rút ra trực tiếp từ vấn đề thống kê. có thể có một câu hỏi duy nhất hay một số câu hỏi cho vấn đề thống kê.

Theo Nguyễn Văn Tuấn (2011), câu hỏi nghiên cứu tốt phải phục vụ ít nhất 3 trong 5 tiêu chuẩn FINER.

 • F là viết tắt của feasibility (khả thi): Một câu hỏi nghiên cứu tốt phải khả thi, có nghĩa là phải có khả năng trả lời được câu hỏi đó.
 • I là viết tắt của interesting (thú vị): Một câu hỏi thống kê tốt phải thú vị đối với nhà khoa học, xứng đáng để theo đuổi.
 • N là viết tắt của novelty (có cái mới): Làm nghiên cứu là một việc làm tạo ra thông tin mới, phương pháp mới, ý tưởng mới hay phát hiện mới. Một thống kê chỉ lặp lại những gì người khác đã làm thì không có cái gì mới, tổng giá trị thống kê thấp.
 • E là viết tắt của ethics (đạo đức): Một thống kê kinh tế phải tôn trọng quyền con người, công ty, luật pháp quốc gia, không làm tổn thương người, Doanh nghiệp, lợi ích quốc gia và phải bảo mật tuyệt đối (không được tiết lộ thông tin cá nhân ra ngoài).
 • R là viết tắt của relevant (liên đới): Thật ra, chữ “liên đới” ở đây có nghĩa là có ảnh hưởng. Một câu hỏi nghiên cứu mà nếu tìm được câu trả lời và có khả năng làm thay đổi một chính sách là một câu hỏi quan trọng.

Ví dụ 1. Xác định câu hỏi thống kê. Đề tài: “Đổi mới kiểm tra đánh giá trong dạy học hiện nay”.

Câu hỏi thống kê:

Câu hỏi 1. Các hình thức đánh giá đang được áp dụng là gì?

Câu hỏi 2. Có sự khác biệt ở giảng viên nam hay giảng viên nữ không?

Câu hỏi 3. Có sự tương quan giữa mức độ ứng dụng và sự hỗ trợ của nhà trường không?

Ví dụ 2. Xác định câu hỏi nghiên cứu. Đề tài: “ Tăng trưởng kinh tế và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở TPHCM”.

Câu hỏi thống kê:

Câu hỏi 1. Yếu tố FDI có gây ảnh hưởng tăng trưởng không? Câu hỏi 2. Những yếu tố nào gây ảnh hưởng thu hút vốn FDI?

Câu hỏi 3. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút vốn FDI là như thế nào?

✅ Mọi người cũng xem : ly nước tiếng anh là gì

Tiêu chuẩn và cách xây dựng câu hỏi nghiên cứu

Tiêu chuẩn và cách xây dựng câu hỏi nghiên cứu

✅ Mọi người cũng xem : 21 tháng 5 là cung hoàng đạo gì

Mọi Người Xem :   Ăn tối Sài Gòn với 1001 MÓN NGON, QUÁN ĂN nổi tiếng

Câu hỏi hướng tới vấn đề mang tính quy luật

Câu hỏi hướng tới vấn đề mang tính quy luật

Câu hỏi hướng tới mối quan hệ (bản chất, lặp đi lặp lại) giữa các nhân tố. Những hiểu biết về mối quan hệ giữa các nhân tố thường tồn tại theo thời gian. Câu hỏi dạng này Vì vậy khác với câu hỏi mang tính mô tả hoặc câu hỏi hướng vào giải pháp.

 • Nếu câu hỏi nghiên cứu mang tính mô tả, dạng như “thực trạng của chất lượng nguồn nhân lực” thì câu trả lời sẽ chỉ có ý nghĩa vào đúng thời điểm nghiên cứu này. Ngay sau khi công bố kết quả “thực trạng” đã thay đổi.
 • Nếu câu hỏi hướng vào giải pháp thì cần nhớ rằng không có giải pháp vạn năng cho mọi tổ chức, ngành, địa phương. Như vậy giải pháp đề xuất, nếu may mắn là đúng, sẽ chỉ có ý nghĩa cho “đơn vị” được thống kê mà không có ý nghĩa rộng rãi.

Câu hỏi có cơ sở thực tiễn/hoặc lý thuyết

Câu hỏi có cơ sở thực tiễn/hoặc lý thuyết

Câu hỏi thống kê không thể được đề xuất một cách tùy tiện theo cảm tính và ý thích của nhà nghiên cứu. Về cơ bản, câu hỏi phải có cơ sở thực tiễn và cơ sở khoa học.

 • Cơ sở thực tiễn thể hiện ở chỗ câu hỏi nghiên cứu gắn với vấn đề thực tiễn quan quan tâm.
 • Cơ sở khoa học thể hiện ở việc câu hỏi nghiên cứu hướng vào khoảng trống tri thức mà các nhà thống kê để lại.

✅ Mọi người cũng xem : học celta ở đâu tphcm

Các nhân tố, yếu tố trong câu hỏi có phạm vi, ý nghĩa rõ ràng

Các nhân tố, yếu tố trong câu hỏi có phạm vi, ý nghĩa rõ ràng

Sự rõ ràng của câu hỏi phụ thuộc vào sự rõ ràng trong ý nghĩa và phạm vi của nhân tố đề cập tới. Nếu các nhân tố đề cập đã được định nghĩa, đo lường hoặc có phạm vi rõ ràng trong các thống kê trước thì sẽ dễ dàng định hướng nghiên cứu. Ngược lại, nếu đây là những nhân tố trừu tượng, nhân tố có phạm vi rộng rãi hoặc chứa đựng thường xuyên cách hiểu khác nhéu thì câu hỏi nghiên cứu cũng sẽ không rõ ràng.

Ví dụ câu hỏi nghiên cứu: “Hội nhập quốc tế tác động như thế nào tới tái cấu trúc công ty ở ngành A” là một câu hỏi có nhân tố không rõ ràng. Thứ nhất “hội nhập quốc tế” là một ngôn từ lớn, không nói rõ hội nhập của ai (nền kinh tế, ngành hay địa phương” và về những gì. Thứ hai, “tái cấu trúc công ty” là một thuật ngữ có nhiều nghĩa. “Tái cấu trúc công ty” có thể nói tới việc thay đổi cơ cấu tổ chức, cơ cấu danh mục, thị trường, thậm chí cả việc sắp xếp lại lao động,..Câu hỏi liên quan tới các nhân tố trừu tượng và không rõ nghĩa như vậy sẽ không thể thực hiện tốt vai trò định hướng và xác lập giá trị khoa học của đề tài.

Mọi Người Xem :   Tu hành

✅ Mọi người cũng xem : cà phê nhân là gì

Câu hỏi có thể trả lời được

Câu hỏi có thể trả lời được

Câu hỏi nghiên cứu phải có tính khả thi trong việc tìm bằng chứng để trả lời. Nếu câu hỏi quan trọng, rất thú vị nhưng không có khả thi thì nên loại bỏ khỏi đề tài nghiên cứu. Ví dụ mặc dù việc nghiên cứu tác động của một số đặc điểm trong chương trình đào tạo đại học về quản trị buôn bán tới sự thành công của các doanh nhân là một chủ đề thú vị, song nếu thống kê sự thành công thì có thể phải cần tới 10 năm và đó là khoảng thời gian quá dài để một nghiên cứu sinh có thể thực hiện được. Đây là câu hỏi không khả thi cho một nghiên cứu sinh.

5/5 – (1 bình chọn)


Các câu hỏi về câu hỏi nghiên cứu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê câu hỏi nghiên cứu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết câu hỏi nghiên cứu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết câu hỏi nghiên cứu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết câu hỏi nghiên cứu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về câu hỏi nghiên cứu là gì


Các hình ảnh về câu hỏi nghiên cứu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tìm thêm tin tức về câu hỏi nghiên cứu là gì tại WikiPedia

Bạn có thể tra cứu nội dung chi tiết về câu hỏi nghiên cứu là gì từ trang Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt - buyer.com.vn 1

Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vn

ContentsĐánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vnKhái niệmcác loại câu hỏi thống kêLàm thế nào…
Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi.... 2

Mẫu hỏi là gì? Nêu các ứng dụng của mẫu hỏi….

ContentsĐánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vnKhái niệmcác loại câu hỏi thống kêLàm thế nào…
Biện pháp tu từ là gì? Tìm hiểu Đặc điểm và So sánh các biện pháp tu từ 3

Biện pháp tu từ là gì? Tìm hiểu Đặc điểm và So sánh các biện pháp tu từ

ContentsĐánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vnKhái niệmcác loại câu hỏi thống kêLàm thế nào…
Phương pháp tu học hằng ngày 4

Phương pháp tu học hằng ngày

ContentsĐánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vnKhái niệmcác loại câu hỏi thống kêLàm thế nào…
Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ là gì? 5

Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ là gì?

ContentsĐánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vnKhái niệmcác loại câu hỏi thống kêLàm thế nào…
Chim tu hú là chim gì 6

Chim tu hú là chim gì

ContentsĐánh giá về Câu hỏi nghiên cứu là gì? Cách xác lập câu hỏi nghiên cứu tốt – buyer.com.vnKhái niệmcác loại câu hỏi thống kêLàm thế nào…

This Post Has One Comment

 1. Khoá học “Bác sĩ nghiên cứu khoa học – Khoá 20”
  – Link để đăng ký: https://forms.gle/MR9VTbH5nWpt8FAFA
  – Hình thức học: Zoom
  – Thời gian: 5 buổi Tối thứ 6 hàng tuần, bắt đầu từ 1/4/2022.
  – Lịch học sẽ là: từ 20h00-22h00, tối thứ 6 các ngày: 1/4, 8/4, 15/4, 22/4 và 29/4.
  – Đối tượng: Bác sĩ, điều dưỡng và các cán bộ ngành y khác.
  -Học phí: 1.000.000 đ

  Khi học xong bạn sẽ làm được:
  – Xác định được vấn đề nghiên cứu
  – Phát triển đề cương nghiên cứu
  – Biết tìm kiếm tài liệu
  – Biết trích dẫn tài liệu
  – Biết tính toán cỡ mẫu cho nghiên cứu
  – Biết cách đọc một bài báo
  – …và nhiều kỹ năng cơ bản khác

  ĐẶC BIỆT
  -Được tham gia vào nhóm VIP để TS.Kiên hỗ trợ sau khoá học.
  -Học viên được học lại MIỄN PHÍ nếu muốn !!!

  Quà tặng:
  – Khoá học online trị giá 2 triệu về viết và xuất bản quốc tế của TS.Kiên.
  – Sách hướng dẫn về viết và xuất bản quốc tế.
  – Nhiều tài liệu về nghiên cứu sẽ được cung cấp trong khoá học.

  PS: Kết bạn với TS. Kiên theo số Zalo nếu có câu hỏi nào thêm (Zalo: 0912100500)
  Lưu ý: Khoá học không dành cho sinh viên.

Comments are closed.