Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu

Bài viết Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu thuộc chủ đề về Phong Thủy thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem chủ đề về : “Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu”

Đánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữu


Xem nhanh

I. Nội dung quyền sở hữu

I. Nội dung quyền sở hữu

tài sản và quyền sở hữu của cải/tài sản là một chế định vô cùng phức tạp và đa dạng trong hệ thống pháp luật dân sự. Mục đích cuối cùng của đa phần các hành vi dân sự và giao dịch dân sự là nhằm hướng tới xác lập hoặc chấm dứt quyền sở hữu của chủ thể.

Xem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ XÁC LẬP QUYỀN SỞ HỮU (phần 1)

Mô tả video

✅ Mọi người cũng xem : nhà phố liền kề là gì

1. quyền chiếm hữu:

1. quyền chiếm hữu:

Quyền chiếm hữu được hiểu một cách thông thường nhất là sự nắm giữ, chi phối, quản lý một hoặc nhiều của cải/tài sản. Theo quy định BLDS: “Quyền chiếm hữu là quyền nắm giữ, quản lí tài sản”.

Nắm giữ tài sản là việc người chiếm hữu giữ vật trong phạm vi kiểm soát làm chủ và chi phối của cải/tài sản đó theo ý chí của mình, ví dụ, cất tiền vào túi, quần áo, trang sức để vào trong tủ.

Quyền chiếm hữu bao gồm hai loại: Chiếm hữu có căn cứ pháp luật và chiếm hữu không có căn cứ pháp luật.

Chiếm hữu có căn cứ pháp luật bao gồm các căn cứ:

 • Chủ sở hữu chiếm hữu tài sản;
 • Chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản trong phạm vi uỷ quyền;
 • Được chuyển giao quyền chiếm hữu thông qua các giao dịch dân sự phù hợp với ý chí của chủ sở hữu (người đang chiếm hữu  hợp pháp chỉ được sử dụng hoặc chuyển giao quyền chiếm hữu của cải/tài sản cho người khác nếu được chủ sở hữu đồng ý);
 • Người phát hiện và giữ tài sản vô chủ, tài sản không xác định được chủ sở hữu; của cải/tài sản bị đánh rơi, bị bỏ quên, bị chôn giấu, bị chìm đắm phù hợp với các khó khăn do pháp luật qui định;
 • Người phát hiện và giữ gia súc, gia cầm, vật nuôi dưới nước bị thất lạc phù hợp với các khó khăn do pháp luật quy định và các trường hợp khác do pháp luật quy định.

Đối với các trường hợp người được chủ sở hữu uỷ quyền quản lý tài sản hoặc được giao của cải/tài sản thông qua giao dịch dân sự, người chiếm hữu không thể xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Người chiếm hữu của cải/tài sản của người khác có căn cứ pháp luật chỉ thực hiện quyền chiếm hữu trong phạm vi, theo hình thức và thời hạn do chủ sở hữu xác định. Hay nói khác đi, người không phải là chủ sở hữu thực hiện các quyền năng chủ yếu không mang tính độc lập. Trong trường hợp quyền chiếm hữu bị xâm phạm, người chiếm hữu của cải/tài sản của người khác nhưng có căn cứ pháp luật được pháp luật bảo vệ theo các quy định về bảo vệ quyền sở hữu. Lẽ dĩ nhiên, người này phải chứng minh được tính hợp pháp của việc chiếm hữu, chẳng hạn bằng việc xuất trình hợp đồng thuê của cải/tài sản.

Mọi Người Xem :   Mã bảo mật thẻ VISA và TOP 4 điều cần lưu ý

Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật:

Là sự chiếm hữu không dựa trên bất kỳ một căn cứ nào luật quy định. Trong chiếm hữu không có căn cứ pháp luật lại bao gồm:

 • Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình là hợp người chiến hữu không biết và không thể biết mình chiếm hữu không dựa trên cơ sở pháp luật.
 • Chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình đó là trường hợp người chiếm hữu biết hoặc pháp luật buộc phải biết là mình chiếm hữu không dựa trên cơ sở pháp luật.

Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật và không ngay tình không được pháp luật bảo vệ và không được hưởng quy chế xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu. Trái lại, người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình được pháp luật bảo vệ trong nhiều trường hợp và được xác lập quyền sở hữu của cải/tài sản theo thời hiệu.

2. Quyền dùng

2. Quyền dùng

BLDS quy định rõ: Quyền sử dụng là quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ của cải/tài sản. Khai thác công dụng của của cải/tài sản được hiểu là việc sử dụng của cải/tài sản để đáp ứng mong muốn, sở thích của bản thân hoặc để khai thác lợi ích kinh tế của của cải/tài sản. Như vậy, dùng của cải/tài sản là một trong những quyền năng quan trọng và có ý nghĩa thực tế của chủ sở hữu. Chủ sở hữu hoàn toàn có toàn quyền thác tác dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức của của cải/tài sản theo cách thức và mục đích sử dụng tài sản theo ý chí của mình: dùng hoặc không dùng tài sản, trực tiếp khai thác công dụng tự nhiên của của cải/tài sản hoặc để cho người khác sử dụng thông qua các giao dịch dân sự như hợp đồng cho thuê, cho mượn. tuy nhiên, trong mọi trường hợp, việc sử dụng tài sản phải trên nguyên tắc không được làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Thông thường, chủ sở hữu là người có quyền sử dụng tài sản nhưng pháp luật cũng ghi nhận ba trường hợp người không phải chủ sở hữu cũng có quyền dùng tài sản.

Trường hợp thứ nhất, người được chủ sở hữu chuyển giao quyền sử dụng của cải/tài sản thông qua hợp đồng. Trong trường hợp này, người sử dụng được quyền khai thác tài sản theo cách thức và thời hạn đã được thoả thuận với chủ sở hữu.

Trường hợp thứ hai, người chiếm hữu của cải/tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình cũng có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ của cải/tài sản. Vì vậy, người này chỉ phải hoàn trả hoa lợi, lợi tức thu được từ thời điểm họ biết hoặc buộc phải biết việc chiếm hữu của cải/tài sản là không có căn cứ pháp luật.

Mọi Người Xem :   "Cảm Ơn, Tôi Ăn Rồi Tiếng Anh Là Gì, Tôi Đã Ăn Rồi Dịch

Trường hợp thứ ba, cơ quan hay tổ chức nào đó cũng có quyền sử dụng tài sản của người khác trên cơ sở một văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc sử dụng của cải/tài sản trong tình thế cấp thiết phù hợp với qui định của pháp luật.

✅ Mọi người cũng xem : mua sách giáo khoa ở đâu hà nội

3. Quyền định đoạt

3. Quyền định đoạt

BLDS định rõ: Quyền định đoạt là quyền chuyển giao quyền sở hữu tài sản hoặc từ bỏ quyền sở hữu của cải/tài sản. Việc định đoạt của cải/tài sản có khả năng định đoạt số phận thực tế của các vật, làm chấm dứt sự tồn tại vật chất của của cải/tài sản, như huỷ bỏ, tiêu dùng hết hoặc từ bỏ quyền sở hữu đối với vật, hoặc bằng hành vi pháp lý (bán, trao đổi, tặng cho, cho vay, để thừa kế, góp vốn vào công ty…). người không phải là chủ sở hữu chỉ có quyền định đoạt tài sản của người khác trong trường hợp được chủ sở hữu uỷ quyền hoặc trong những trường hợp đặc biệt do pháp luật quy định (việc trưng mua, trưng thu tài sản theo quyết liệt của Nhà nước). Việc thực hiện quyền định đoạt đối với của cải/tài sản sẽ làm chấm dứt hoặc thay đổi các quan hệ pháp luật liên quan đến tài sản đó.

Về nguyên tắc, chủ sở hữu có toàn quyền định đoạt số phận thực tế hay số phận pháp lý của cải/tài sản của mình. mặc khác, trong một vài trường hợp nhằm bảo đảm hài hoà giữa lợi ích của chủ sở hữu và lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng hoặc lợi ích của người khác, quyền định đoạt có khả năng bị hạn chế theo những khó khăn chi tiết do pháp luật quy định.

Trong trường hợp pháp luật có quy định trình tự, hồ sơ định đoạt tài sản thì phải tuân theo trình tự, Thủ tục đó.

Có những trường hợp tuy không phải là chủ sở hữu, cũng không được chủ sở hữu uỷ quyền, nhưng theo qui định của pháp luật những người có thẩm quyền vẫn có quyền định đoạt của cải/tài sản.( Trung tâm bán đấu giá tài sản theo qui định của pháp luật; hiệu cầm đồ được quyền bán của cải/tài sản, nếu hết thời hạn đã thoả thuận mà người vay không trả được tiền vay…).

II. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu

II. Các căn cứ xác lập quyền sở hữu

Theo quy định tại BLDS, quyền sở hữu được xác lập đối với tài sản dựa trên những căn cứ sau đây:

 • Do lao động, do vận hành sản xuất, kinh doanh hợp pháp: Công dân đã bằng sức lao động của mình tạo ra các danh mục, các thành quả lao động thì họ hoàn toàn có quyền sở hữu đối với những của cải/tài sản được tạo ra bằng chính lao động của họ.
 • Được chuyển giao quyền sở hữu theo thoả thuận hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Thoả thuận là cơ sở của hợp đồng, việc thoả thuận này của các bên với mục đích hợp pháp là chuyển giao của cải/tài sản và quyền sở hữu tài sản từ chủ thể này sang chủ thể khác thông qua các hợp đồng mua bán, tặng cho, trao đổi, cho vay… là cách thức thực hiện hành vi pháp lý thường nhật nhất làm sinh ra quyền sở hữu của chủ thể. Người được chuyển giao tài sản thông qua các hợp đồng dân sự hợp pháp thì có quyền sở hữu tài sản đó kể từ thời điểm nhận của cải/tài sản nếu không có thoả thuận hoặc pháp luật không có qui định khác.
 • Thu hoa lợi, lợi tức: Chủ sở hữu, người sử dụng tài sản có quyền sở hữu đối với hoa lợi, lợi tức thu được từ của cải/tài sản mà họ có quyền sở hữu. Đó là hoa lợi do cây cối, hoa màu, súc vật… đem lại theo mối liên lạc nguồn gốc phụ thuộc giữa vật chủ ban đầu với hoa lợi đó. Các món lợi bằng tiền hoặc hiện vật thu được do việc chủ sở hữu cho người khác sử dụng tài sản hoặc chính chủ sở hữu thực hiện quyền của cải/tài sản đối với của cải/tài sản (cho thuê, cho vay tài sản…).
 • Tạo thành vật mới do sáp nhập, trộn lẫn, chế biến. Do có các sự kiện này mà tài sản của thường xuyên chủ sở hữu tạo thành vật mới: Vật mới có thể là chung hay riêng của từng sở hữu chủ được xác định theo BLDS.
 • Được thừa kế tài sản: Người được thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu của cải/tài sản được thừa kế do người chết để lại.
 • Chiếm hữu trong các điều kiện do pháp luật qui định đối với vật vô chủ, vật bị đánh rơi, bỏ quên, chôn giấu, gia súc, gia cầm bị thất lạc, vật nuôi dưới nước di chuyển một cách tự nhiên: Những người chiếm hữu của cải/tài sản trong các trường hợp trên đây phải đảm bảo các khó khăn được qui định tại BLDS.
 • Chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình, liên tục, công khai phù hợp với thời hiệu do pháp luật qui định.
 • Các trường hợp khác do pháp luật qui định.
Mọi Người Xem :   Mua củ sạc laptop Dell ở đâu tại Hà Nội chính hãng, giá rẻ

Theo qui định này thì những tài sản nào mà không được xác lập dựa trên các căn cứ trên đây thì quyền sở hữu đối với của cải/tài sản của cá nhân và các chủ thể không được pháp luật thừa nhận và bảo đảm cho việc thực hiện quyền với tư cách là chủ sở hữu.Các câu hỏi về căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì


Các hình ảnh về căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo kiến thức về căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì tại WikiPedia

Bạn nên tra cứu nội dung chi tiết về căn cứ xác lập quyền sở hữu là gì từ trang Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/phong-thuy/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữuI. Nội dung quyền sở hữuXem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữuI. Nội dung quyền sở hữuXem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữuI. Nội dung quyền sở hữuXem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữuI. Nội dung quyền sở hữuXem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữuI. Nội dung quyền sở hữuXem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Quyền sở hữu và căn cứ xác lập quyền sở hữuI. Nội dung quyền sở hữuXem thêm video cùng chủ đề : CĂN CỨ…