Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay

Bài viết Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay thuộc chủ đề về Giải Đáp Thắc Mắt thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer.Com.Vn tìm hiểu Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem nội dung : “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay”

Đánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nay


Xem nhanh
Vị trí, khả năng công tác và học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp cử nhân Quản lý giáo dục - Đại học Sư phạm Hà Nội:
1. Vị trí công tác
- Là chuyên viên trong các cơ quan giáo dục (Bộ GDu0026ĐT; Sở, Phòng GDu0026ĐT) và các cơ sở giáo dục (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung học dạy nghề, cao đẳng, đại học); các cơ sở giáo dục thường xuyên; cơ sở giáo dục cộng đồng, các cơ sở đào tạo bồi dưỡng, các cơ quan quản lý giáo dục của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đoàn thể, doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục ngoài công lập, các tổ chức quốc tế đang hoạt động ở Việt Nam,…
- Là chuyên viên phụ trách công tác văn hóa – giáo dục trong các cơ quan, chính quyền các cấp (Cơ quan trung ương, tỉnh, huyện, xã) và các tổ chức văn hóa - giáo dục ở cộng đồng.
- Là cán bộ nghiên cứu trong các cơ quan nghiên cứu về quản lý giáo dục (Các Viện nghiên cứu, các Trung tâm nghiên cứu của các trường ĐH, CĐ…).
- Là giảng viên chuyên ngành quản lý giáo dục trong các cơ sở đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục (Các học viện quản lý giáo dục, trường đào tạo và bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục cấp tỉnh, thành phố, các khoa/tổ bộ môn quản lý giáo dục trong trường đại học và cao đẳng).
2. Khả năng công tác
- Triển khai nghiệp vụ quản lý tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài hệ thống giáo dục quốc dấn.
- Tư vấn, trợ giúp công tác quản lý và phát triển giáo dục cho các cấp lãnh đạo và các tổ chức xã hội có liên quan đến công tác giáo dục trong và ngoài ngành giáo dục.
- Có khả năng đáp ứng các dịch vụ giáo dục cho các cá nhân và các tổ chức xã hộ có nhu cầu về phát triển và quản lý giáo dục.
- Có khả năng giảng dạy và nghiên cứu về khoa học quản lý giáo dục trong các cơ quan nghiên cứu và đào tạo cán bộ quản lý giáo dục trong và người hệ thống giáo dục quốc dân.
3. Khả năng học tập nâng cao trình độ
- Có đủ khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu chuyên môn ở trình độ thạc sỹ và tiến sỹ.
- Có khả năng học văn bằng 2 hoặc học song song (ngành thứ hai) tại Trường ĐHSP HN các ngành sư phạm.

Aqua trong mỹ phẩm là chất gì? Có tác dụng gì? Độc hại hay lợi? - ResHPCos - Chia Sẻ Kiến Thức Điện Máy Việt Nam 2

 Lào Cai tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị và bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ quản lý, giáo viên trung học phổ thông (THPT) hè năm 2017. Ảnh: sgddt.laocai.gov.vn

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục và đào tạo, bên cạnh vấn đề về chất lượng giáo dục, những bất cập trong phát triển giáo dục cần nhìn nhận đến công tác đào tạo đội ngũ cán bộ QLGD – một trong những nhân tố quan trọng quyết định sự thành công của đổi mới giáo dục Việt Nam hiện nay.

1. Tiêu chuẩn, tiềm lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra bắt buộc cấp thiết phải đào tạo, bồi dưỡng các nhà quản lý và lãnh đạo cơ sở giáo dục để có đủ kiến thức, kỹ năng và tiềm lực giải quyết những khó khăn sinh ra trong thực tiễn như:

– Các cơ sở giáo dục là tổ chức cần được làm mới liên tục để có thể đáp ứng mong muốn hiện nay và tương lai. Các nhà lãnh đạo và quản lý cần phải có tiềm lực và bản lĩnh để dẫn dắt các cơ sở giáo dục tồn tại, đổi mới và phát triển.

– Bối cảnh trong nước và quốc tế hiện đang có nhiều thay đổi trong hệ thống giáo dục, trong QLGD. Đây là những thách thức, điều kiện đặt ra cho các nhà lãnh đạo và quản lý cơ sở giáo dục phải thích nghi và cải thiện chất lượng các hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người học, của cộng đồng và xã hội.

– Vai trò và chức năng lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục đang thay đổi ngay. Bên cạnh những chức năng truyền thống, thường xuyên nhiệm vụ mới được bổ sung đối với người lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục như quản lý nguồn nhân lực, quản lý tài chính, mở rộng mối quan hệ hợp tác nội bộ và với các đối tác bên ngoài, tự chủ và chịu trách nhiệm đối với quy trình phát triển của cơ sở giáo dục từ khi thành lập, đi vào vận hành, thể chế hóa và tổ chức kiểm tra, đánh giá.

Mọi Người Xem :   Bán Chả Cốm Hà Nội Ngon Bao Nhiêu Tiền 1kg Giao Ngay Tận Nơi

Trong giai đoạn Hiện tại, các nhà QLGD phải đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn như:

– Về phẩm chất: phải có bản lĩnh chính trị, kiên định với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Cán bộ QLGD cần có tư duy sáng tạo, biết tiếp thu cái mới, biết giữ gìn và kế thừa truyền thống giáo dục tốt đẹp của dân tộc.

– Về năng lực: trong công tác quản lý, cán bộ QLGD phải là những người sẵn sàng đổi mới và có tầm nhìn chiến lược; có tiềm lực sáng tạo, tiềm lực thích ứng và hội nhập, tiềm lực tiếp thu nhénh trong lĩnh vực quản lý hiện đại, năng lực kiểm tra, đánh giá… bên cạnh đó, cán bộ QLGD cần được bổ sung và trau dồi các kỹ năng phục vụ công tác quản lý như: kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng quản lý dự án, phát triển chương trình, kỹ năng trình bày và giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo, nghiên cứu, kết nối, xây dựng mạng lưới, khả năng cộng tác và thuyết phục.

2. Đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục

2.1 Sơ lược về các cơ sở đào tạo và chương trình đào tạo cán bộ quản lý giáo dục(2)

Năm 1974, Chính phủ đã ban hành quyết định số 291/CP ngày 30/12/1974 quy định sắp xếp mạng lưới các trường sư phạm để đào tạo và bồi dưỡng giáo viên các cấp học và cán bộ QLGD; xây dựng trường cán bộ QLGD ở trung ương và địa phương theo từng vùng để đảm bảo hàng năm có từ 3-10% cán bộ QLGD và giáo viên được bồi dưỡng.

Từ năm 1973-1975, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xây dựng 03 chương trình bồi dưỡng dài hạn: Chương trình đào tạo hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở với 46 tuần; Chương trình đào tạo hiệu trưởng trường phổ thông trung học với 39 tuần; Chương trình đào tạo trưởng phòng giáo dục cấp huyện với 39 tuần. Các chương trình bồi dưỡng dài hạn này mang tính chất đào tạo vì có nhiều nội dung cập nhật kiến thức mới cho học viên về lý luận quản lý và nghiệp vụ QLGD.

Từ năm 1976 – 1985, cả nước có 41 trường cán bộ QLGD, trong đó có 39 trường cấp tỉnh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xuất bản 04 tập “Các bài giảng về QLGD” – được coi là “bộ sách giáo khoa” dùng trong các trường cán bộ QLGD từ trung ương đến địa phương.

Đến năm 2015, trong 421 cơ sở giáo dục ĐH (GDĐH), có 93 cơ sở có khoa, ngành QLGD. Trong đó, có 17 cơ sở GDĐH đào tạo giáo viên, viện nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành QLGD; 76 trường đại học, cao đẳng địa phương có nhiệm vụ bồi dưỡng giáo viên và cán bộ QLGD. hiện nay, có 04 cơ sở GDĐH đào tạo ba trình độ (cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ) chuyên ngành QLGD là Học viện QLGD, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Vinh; 06 cơ sở GDĐH đào tạo trình độ cử nhân QLGD; 16 cơ sở GDđại học đào tạo trình độ thạc sĩ; 07 cơ sở GDĐH đào tạo trình độ tiến sĩ. Tại 93 cơ sở GDĐH có khoa/ngành QLGD có 1.596 giảng viên cơ hữu và gần 900 giảng viên thỉnh giảng. Hàng năm, các cơ sở giáo dục này đã đào tạo, cấp bằng cả 3 trình độ ngành QLGD cho khoảng 1.500 học viên/sinh viên; bồi dưỡng cấp chứng chỉ QLGD cho khoảng 16.400 học viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ nguồn các cơ sở giáo dục trong cả nước.

Công tác đào tạo cán bộ QLGD trong những năm qua đã đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức mới về quản lý cho thường xuyên cán bộ QLGD, góp phần đáng kể vào sự thành công và phát triển của các cơ sở giáo dục ở các cấp học khác nhau. mặc khác, công tác đào tạo cán bộ QLGD còn nhiều bất cập như:

– Cơ sở vật chất của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD còn lạc hậu;

– Chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng về QLGD không theo kịp thực tiễn quản lý;

– Đội ngũ giảng viên các cơ sở đào tạo cán bộ QLGD ít có điều kiện cải thiện trình độ, cập nhật kiến thức mới. Một bộ phận giảng viên còn hạn chế về tiềm lực sư phạm, ngoại ngữ và tin học;

– Tính đặc thù của các cơ sở giáo dục có khoa/ngành QLGD chưa được quan tâm đúng mức. 

2.2 một vài giải pháp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục nhìn từ kinh nghiệm quốc tế

2.2.1  Đảm bảo chất lượng tập trung và phân cấp trong thực hiện

Mô hình tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD là: cơ quan trung ương có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng chuẩn chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ QLGD, sau đó phân cấp cho các cơ quan địa phương thực hiện. Việc ủy quyền hay phân cấp cho các cơ quan địa phương thực hiện các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD cần có chọn lọc. Ở nhiều nước, chỉ có các cơ sở GDđại học đã được kiểm định và công nhận chất lượng mới được thực hiện các chương trình này.

Mọi Người Xem :   Top 5 Trung Tâm Luyện Thi Ielts Online Trực Tuyến Tốt Nhất Việt Nam

Trong xu thế hội nhập quốc tế, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD của Việt Nam nên chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình hệ thống mở – tức là “mô hình quản lý công mới” với việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong quản lý, giảng dạy và học tập. quy trình chuyển từ mô hình truyền thống sang mô hình mở đòi hỏi phải tiến hành đồng bộ các nội dung như: xác lập cơ chế quản trị – đó là quy trình xây dựng và ra quyết liệt liên quan đến chiến lược phát triển, huy động, sử dụng nguồn lực, tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ… của một cơ sở giáo dục; phát huy quyền tự do học thuật – có thể hiểu là quyền tự do giảng dạy, học hỏi, thống kê khoa học trong không khí dân chủ dựa trên nguyên tắc tôn trọng các chuẩn mực đạo đức và các quy tắc nghề nghiệp; phát triển các đơn vị hỗ trợ, ví dụ như marketing (tiếp thị), thông tin quảng bá hình ảnh; xây dựng nhà trường điện tử; tạo dựng nền tảng văn hóa mới của tổ chức – các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD cần xây dựng cho mình một triết lý giáo dục cụ thể gắn với tầm nhìn, sứ mệnh, các giá trị cần chia sẻ cho cộng đồng và các việc/vận hành cần phải tiến hành.

2.2.2 Tiến hành thường xuyên cách thức hợp tác mới trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Các cơ sở đào tạo cán bộ QLGD của trung ương, địa phương, khoa giáo dục của các trường đại học, các trường phổ thông kết nối chặt chẽ với nhau trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý cơ sở giáo dục từ khâu lập kế hoạch đến thực hiện và kiểm tra, đánh giá. Sự kết nối của các tổ chức này sẽ phát huy hiệu quả của những quan điểm khác nhau liên quan đến nội dung chương trình, chiến lược dạy học, phương pháp học tập trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD ở cấp vĩ mô và vi mô.

Sự hợp tác giữa các nhóm, đặc biệt là sự hợp tác giữa các trường ĐH, các sở, phòng giáo dục và các trường phổ thông với sự hỗ trợ của các dự án đã tạo điều kiện, khả năng thực hiện các phương pháp tiếp cận đổi mới cho học viên là người lớn. Việc hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cũng góp phần tạo lập môi trường chất lượng cao khi cấp bằng, chứng chỉ cho học viên ở một số nước. Điều này rất quan trọng vì kiến thức của những người được đào tạo, bồi dưỡng, độ tin cậy của các chương trình đào tạo, bồi dưỡng luôn là vấn đề được tranh luận ở nhiều nước hiện nay.

2.2.3 Chú trọng phát triển chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng phải được thiết kế cân đối, phù hợp theo các hoạch định sau:

– Phù hợp giữa lý thuyết và thực tiễn.

Kết quả khảo sát ở nhiều nước cho thấy rằng các chương trình nhấn mạnh vào lý thuyết không thu hút được nhiều học viên tham gia hoặc không đáp ứng được mong đợi về việc cải thiện kiến thức, kỹ năng và năng lực quản lý. chiều hướng chung trong phát triển các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD là tăng cường kết hợp giữa lý thuyết và thực tiễn. Việc bớt kiến thức lý thuyết chung, cung cấp cho học viên một khung lý luận và quan niệm làm trụ cột cho việc ra quyết liệt và giải quyết công việc. Lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn là hai khía cạnh độc lập và phải được phát triển cùng nhau. Việc kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ giữa giảng dạy và thống kê khoa học, giữa các nhà sư phạm và các nhà lãnh đạo thực tiễn, các nhà nghiên cứu và QLGD, giữa cơ sở đào tạo và các cá nhân, các tổ chức trên cơ sở tôn trọng và hợp tác với nhéu.

– Thiết kế chương trình theo nhiều giai đoạn và mô đun hóa

 Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD là một quá trình liên tục, gắn chặt với nghề nghiệp và nhu cầu riêng của người lãnh đạo, quản lý và nhà trường. quá trình này có khả năng chia thành các giai đoạn sau:

+ Giai đoạn phát triển liên tục cho giáo viên: cung cấp đào tạo và bồi dưỡng cho giáo viên về một vài lĩnh vực như phát triển trường học và quản lý trường học;

+ Giai đoạn định hướng: cung cấp cơ hội cho những giáo viên có khả năng thăng tiến vào các vị trí lãnh đạo suy ngẫm về vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của lãnh đạo và quản lý nhà trường;

+ Giai đoạn chuẩn bị: được thực hiện ngay trước khi được bổ nhiệm vào vị trí lãnh đạo và quản lý nhà trường;

+ Giai đoạn bổ nhiệm: được thực hiện sau khi nhận trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nhà trường để cung cấp cơ hội và hỗ trợ họ đảm nhận tốt nhất vai trò, trách nhiệm trong công việc mới;

+ Giai đoạn phát triển nghề nghiệp tiếp tục: cung cấp những cơ hội đào tạo, bồi dưỡng khác nhau để phát triển chuyên môn lãnh đạo, quản lý trường học và đáp ứng hấp dẫn nhất những mong muốn cá nhân và mong muốn của nhà trường.

Thiết kế chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục theo thường xuyên giai đoạn là chiều hướng nổi bật hiện nay, thay thế cho kiểu thiết kế một chương trình chuẩn hóa để dạy tất cả những kiến thức, kỹ năng ngay trong cùng một giai đoạn. Một chiều hướng nữa là các chương trình được thiết kế theo mô đun hóa để đáp ứng nhu cầu cá nhân đối tượng theo học và của nhà trường trong các giai đoạn phát triển khác nhéu. Thông qua kiến thức, kỹ năng học được từ những mô đun này học viên có thể thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong phát triển chuyên môn của mình.

Mọi Người Xem :   Thơ mộng tiếng Anh là gì

– Điều chỉnh chương trình để bộc lộ rõ mục tiêu.

Mục tiêu đặt ra là đào tạo, bồi dưỡng những nhà lãnh đạo và quản lý cơ sở giáo dục chuyên nghiệp. Do vậy, thay vì nêu các mục tiêu chung chung, thiết kế chương trình cần chú trọng vào các mục tiêu rõ ràng, phản ánh các mức độ nhận thức, phát triển tiềm lực của học viên. Các nội dung trong chương trình hoạch định theo nhiệm vụ cải tiến, hoàn thiện và phát triển cơ sở giáo dục trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. nhiều chủ đề/khái niệm phản ánh ảnh hưởng của phát triển kinh tế, xã hội đến phát triển cơ sở giáo dục cần được giới thiệu hoặc đưa vào chương trình giảng dạy, ví dụ như tầm nhìn, giá trị, chiến lược phát triển, quản lý thay đổi, quản lý thời gian, phát triển năng lực và tư duy sáng tạo…

2.2.4 Chú trọng giao tiếp và hợp tác

Trên bình diện quốc tế, giao tiếp và hợp tác là những chủ đề quan trọng, cần thiết cho các nhà lãnh đạo và quản lý thành công ở các cơ sở giáo dục. Những chủ đề/khái niệm như: kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, phát triển tiềm lực, hợp tác cùng phát triển… được quan tâm trong phát triển chương trình đào tạo và bồi dưỡng cán bộ QLGD. Phương pháp giảng dạy hướng vào giảng dạy tương tác theo nhóm lớn hoặc nhỏ, học tập thông qua hội thảo, tọa đàm… Như vậy, học viên sẽ năng động và sáng tạo hơn trong quy trình học tập; có cơ hội thể hiện, chia sẻ những kinh nghiệm lãnh đạo và quản lý, những bài học thành công và thất bại.

Trong xu thế hội nhập quốc tế, mô hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD đã và đang thay đổi ngay để có được đội ngũ lãnh đạo và cán bộ quản lý chuyên nghiệp, dẫn dắt cơ sở giáo dục tồn tại và phát triển liên tục trong bối cảnh thay đổi ngay nhénh chóng của kinh tế – công nghệ, xã hội và văn hóa. Tư duy của người quản lý cũng dần thay đổi ngay từ việc duy trì sang đổi mới và cải tiến liên tục. Các cơ sở giáo dục không phải là một tổ chức tĩnh tại mà phải được xem là một tổ chức giáo dục và đào tạo có bản sắc văn hóa riêng. Do vậy, các nhà lãnh đạo, quản lý cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm phát triển một tổ chức giáo dục và đào tạo trong bối cảnh thay đổi ngay liên tục và sau khi thực hiện thành công, chúng phải được thể chế hóa. Các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD trong xu thế hội nhập cần được thiết kế không những là “bổ sung kiến thức” cho học viên mà còn chú trọng giúp họ “tạo ra và phát triển tri thức”. Học viên cần được rèn luyện, cung cấp các kiến thức, kỹ năng về giao tiếp, hợp tác, thu thập và xử lý thông tin trong bối cảnh bùng nổ thông tin và phát triển nhénh chóng của khoa học, kỹ thuật. và cạnh đó, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng cần được thiết kế định hướng ứng dụng và chú trọng phục vụ nhu cầu của đa dạng các đối tượng học viên, góp phần cải thiện chất lượng đội ngũ cán bộ QLGD các cấp học trong cả nước./.

PGS.TS. Vương Thanh Hương – Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam

Ghi chú:

(1) http://oureverydaylife.com/competencies-effective-educational-manager-26934.html and www.jobisjob.co.uk/education-manager/job-description.

(2) Phạm Xuân Hùng: Phát triển đội ngũ giảng viên quản lý giáo dục theo tiếp cận tiềm lực. Luận án tiến sĩ khoa học giáo dục. Bảo vệ tại Viện KHGD Việt Nam, 2016, tr.63-65.

Tài liệu tham khảo:

1. Huber, S.G. (2004). Preparing school leaders for the 21st century. An international comparison of development program in 15 countries. Routledge Falmer. 218 pages.

2. Vương Thanh Hương, một vài chiều hướng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo nhà trường trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Tạp chí KHGD, 2011 (số 71, tr.61-63).

3. Vương Thanh Hương, Những thách thức trong phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn Hiện tại. Tạp chí KHGD, 2009 (số 43, tr.48-51).

4. Phạm Đỗ Nhật Tiến, Hội nhập quốc tế về giáo dục và tái cơ cấu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục. Tài liệu Hội thảo “Phát triển các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ QLGD trong xu thế hội nhập”, Học viện Quản lý giáo dục, tháng 10/2008.

tcnn.vnCác câu hỏi về cán bộ quản lý giáo dục là gì


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê cán bộ quản lý giáo dục là gì hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết cán bộ quản lý giáo dục là gì ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết cán bộ quản lý giáo dục là gì Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết cán bộ quản lý giáo dục là gì rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về cán bộ quản lý giáo dục là gì


Các hình ảnh về cán bộ quản lý giáo dục là gì đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Xem thêm báo cáo về cán bộ quản lý giáo dục là gì tại WikiPedia

Bạn hãy xem thêm nội dung về cán bộ quản lý giáo dục là gì từ web Wikipedia.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 3

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nayCác câu hỏi về cán bộ quản lý…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 4

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nayCác câu hỏi về cán bộ quản lý…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 5

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nayCác câu hỏi về cán bộ quản lý…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 6

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nayCác câu hỏi về cán bộ quản lý…
I2 - Iot - Chất hoá học 7

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nayCác câu hỏi về cán bộ quản lý…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 8

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục trong giai đoạn hiện nayCác câu hỏi về cán bộ quản lý…