Biến là gì trong tin học

Bài viết Biến là gì trong tin học thuộc chủ đề về Wiki How thời gian này đang được rất nhiều bạn quan tâm đúng không nào !! Hôm nay, Hãy cùng Buyer tìm hiểu Biến là gì trong tin học trong bài viết hôm nay nhé ! Các bạn đang xem bài viết : “Biến là gì trong tin học”

Đánh giá về Biến là gì trong tin học


Xem nhanh
Hướng dẫn học Tin Học lớp 8
Chương 1: Lập trình đơn giản
- Bài 1: Máy tính và chương trình máy tính
https://youtu.be/CSlM-Qw86RM
- Bài 2: Làm quen với chương trình và ngôn ngữ lập trình
https://youtu.be/YBC2UWiPfbo
- Bài thực hành 1: Làm quen với Free Pascal
https://youtu.be/l4uZzPNuBGA
- Bài 3: Chương trình máy tính và dữ liệu
https://youtu.be/mb76wiAvvC0
- Bài thực hành 2: Viết chương trình để tính toán
https://youtu.be/AaR3wfQdauQ
- Bài 4: Sử dụng biến và hằng trong chương trình
https://youtu.be/JwFMiVpVpmE
- Bài thực hành 3: Khai báo và sử dụng biến
https://youtu.be/u_VoKAh480s
- Bài 5: Từ bài toán đến chương trình
https://youtu.be/CxHvhWecYG4
- Bài 6: Câu lệnh điều kiện
https://youtu.be/uUbDm1kpSwk
- Bài thực hành 4: Sử dụng câu lệnh điều kiện
https://youtu.be/xbM_LGACMZA
- Bài 7: Câu lệnh lặp
https://youtu.be/a3R_FKL3zT8
- Bài thực hành 5: Sử dụng lệnh lặp For ... do
https://youtu.be/ieWf8z8iuKA
- Bài 8: Lặp với số lần chưa biết trước
https://youtu.be/bSpRDaHlyoY
- Bài thực hành 6: Sử dụng lệnh lặp While ... do
https://youtu.be/viTikiF_7aI
- Bài 9: Làm việc với dãy số
https://youtu.be/OT8y0NvNEWk
- Bài thực hành 7: Xử lí dãy số trong chương trình
https://youtu.be/n3KsDmdOFys

Xem thêm:
- Hướng dẫn học tin học lớp 4
- Hướng dẫn học tin học lớp 5
- Hướng dẫn học tin học lớp 6
- Hướng dẫn học tin học lớp 9
tại:
Channel Link: https://www.youtube.com/c/ForlangWorld
Webpage: https://sites.google.com/view/forlang-world
Fanpage: https://www.facebook.com/emvuiemhoc

Trong lập trình máy tính, một biến (variable) hay vô hướng (scalar) là một vị trí lưu trữ gắn liền với một tên tượng trưng (định danh) liên quan, chứa một số lượng thông tin được biết đến hay chưa được biết đến mà gọi là giá trị. Tên biến là cách thường sử dụng để tham chiếu đến tổng giá trị được lưu trữ; việc tách rời tên và nội dung cho phép tên được dùng độc lập với thông tin chính xác mà nó đại diện. Định danh trong mã nguồn máy tính có thể bị ràng buộc tới một giá trị trong suốt thời gian chạy, và tổng giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình thực thi chương trình.

 • Ghi chúSửa đổi
 • Tham khảoSửa đổi
 • Video liên quan

Biến trong lập trình có khả năng không trực tiếp tương ứng với khái niệm biến trong toán học. giá trị của một biến máy tính không nhất thiết phải là một phần của phương trình hay công thức như trong toán học.

Mọi Người Xem :   TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ GIA ĐÌNH-LIỆU BẠN ĐÃ BIẾT HẾT?

Ghi chúSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Giải trên pascal (Tin học – Lớp 8)

2 trả lời

Tính nhanh (Tin học – Lớp 8)

3 trả lời

Tên biểu tượng (Tin học – Lớp 6)

3 trả lời

Để vẽ được hình sau em dùng câu lệnh nào? (Tin học – Lớp 5)

2 trả lời

Muốn gộp nhiều ô thành 1 ô (Tin học – Lớp 6)

5 trả lời

06/11/2020 3,616

Câu hỏi Đáp án và lời giải

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Biến là đại lượng có tổng giá trị luôn thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình

– Trong Pascal, mọi biến trong chương trình đều đặn cần khai báo tên và kiểu dữ liệu của nó (có ngôn ngữ gọi đó là định nghĩa biến). Khai báo biến để cấp phát bộ nhớ cho biến và mỗi biến chỉ được khai báo một lần trong chương trình.

– Trong Pascal, khai báo biến bắt đầu bằng từ khóa var có dạng sau:

var: <kiếu dữ liệu>;

Trong đó:

• danh sách biến là một hoặc nhiều tên biến, các tên biến được viết cácch nhau bởi dấu phẩy;

• kiểu dữ liệu thường là một trong các kiểu dữ liệu chuẩn hoặc kiểu dữ liệu do người lập trình định nghĩa.

Sau từ khóa var có thể khai báo thường xuyên danh sách biến khác nhéu, tức là cấu trúc:

            : <kiếu dữ liệu>;

có khả năng xuất hiện nhiều lần.

– Khai báo biến thường đặt sau khai báo hằng như trong bảng sau: 

Giải thích

Cấu trúc chương trình Pascal

Phần khai báo

Program <Tên chương trình>;

uses <tên các thưviện>;

const <lên hằng> = <giá trị của hằng>;

var <tên biến>: <kiếu dữ liệu>;

(* có thế còn những khai báo khác *)

– Sau khai báo sẽ có một vùng nhớ dành cho biến này với kích thước đúng bằng kích thước kiểu của nó để lưu trữ giá trị của biến. Địa chỉ đầu của vùng nhớ này được gợi là địa chỉ của biến. Khai báo biến cũng nhằm đưa tên biến vào danh sách các đối tượng cần quản lý của chương trình.

– Kiểu của biến giúp chương trình dịch biết cách tổ chức lưu trữ, truy cập giá trị của biến và áp dụng các thao tác thích hợp trên biến đó.

* Các ví dụ khai báo biến đúng: 

Ví dụ 1:

Var a,b,c: integer; d,e: real;

Khai báo biến a, b, c kiểu integer các biến này được cấp phát 2 byte và có thể chứa các tổng giá trị nguyên từ -32768 đến 32767.

Các biến d, e kiểu real được cấp phát 6 byte và có khả năng chứa các giá trị thực từ 0 hoặc có tổng giá trị tuyệt đối nằm trong phạm vi từ 2.9*1039 đến 1.7*1038.

Mọi Người Xem :   Số hóa hồ sơ là gì?

Ví dụ 2:

Var A:integer; B:integer; C:integer; D, e:real

* Các ví dụ khai báo biến sai:

Var a,b:integer; a:real;

Sai do khai báo biến a hai lần.

– Một sổ chú ý khi khai báo biến:

+ Cần đặt tên biến sao cho gợi nhớ đến ý nghĩa của biến đó. Điều này rất có lợi cho việc đọc, hiểu và sửa đổi chương trình khi rất cần thiết.

Ví dụ: không nên đặt biến lưu trữ diện tích là a, b, c mà nên đặt là S, dt, dientich;

+ không nên đặt tên biến quá ngắn hay quá dài, dễ mắc lỗi khi viết thường xuyên lần tên biến.

+ Khai báo biến cần đặc biệt lưu ý đến phạm vi tổng giá trị cùa nó.

Loigiaihay.com

 • Biến là gì trong tin học
  Tải app VietJack. Xem lời giải nhénh hơn!

• Nội dung chính

– Biến và hằng là gì?

– Cách sử dụng biến và hằng trong chương trình

1. Biến là công cụ lập trình

– Trong lập trình biến được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi ngay trong khi thực hiện chương trình.

– Dữ liệu do biến lưu trữ, được gọi là tổng giá trị của biến.

Ví dụ 1:

• Giả sử cần in kết quả của phép cộng 15+5 ra màn hình. Ta sử dụng câu lệnh Pascal sau đây: Writeln (15+5);

• Ta có thể dùng hai biến X và Y để lưu giữ giá trị của hai số 15 và 5. Khi đó chúng ta có thể viết lại câu lệnh trên như sau: Writeln (X+Y);

• Chương trình thực hiện như sau:

Biến là gì trong tin học

2. Khai báo biến

– Các biến sử dụng trong chương trình cần phải được khai báo ngay trong phần khai báo của chương trình.

– Việc khai báo biến bao gồm:

   + Khai báo tên biến

   + Khai báo kiểu dữ liệu

– Cú pháp: Var <tên biến> : <kiểu dữ liệu>;

– Ví dụ:

Biến là gì trong tin học

– Tùy theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhéu.

3. sử dụng biến trong chương trình

– Các thao tác có thể thực hiện với các biến là:

+ Gán tổng giá trị cho biến

+ Tính toán với biến

   – Cần phải gán các tổng giá trị dữ liệu thích hợp cho biến, kiểu dữ liệu của tổng giá trị được gán phải trùng với kiểu của biến.

   – Khi gán tổng giá trị mới, giá trị cũ sẽ bị xóa đi.

   – có thể thực hiện việc gán giá trị cho biến tại bất kì thời điểm nào trong chương trình.

   – Cú pháp: <Tên biến> := <tổng giá trị hoặc biểu thức>.

   – Ví dụ 1:

Biến là gì trong tin học

   – giá trị của biến còn có thể gán nhờ các câu lệnh nhập dữ liệu read hoặc readln. Khi đó, máy tính sẽ đợi ta gõ các giá trị tương ứng của các biến m

Mọi Người Xem :   Top 11 Tiệm bánh Cheese Cake ngon nhất tại Hà Nội - buyer.com.vn
n từ bàn phím và ấn Enter.

   – Ví dụ 2:

Read(m,n); hoặc readln(m,n);

4. Hằng

   – Tương tự với biến, hằng cũng là 1 công cụ lưu trữ dữ liệu. Nhưng hằng khác với biến ở chỗ: hằng có giá trị không đổi và hằng phải được gán tổng giá trị ngay khi khai báo.

   – Cú pháp khai báo: const tên hằng = tổng giá trị.

   – Ví dụ: const pi = 3.14; Bankinh = 2;

   – Không thể dùng các câu lệnh để thay đổi tổng giá trị của hằng. chương trình sẽ báo lỗi nếu ta cố thay đổi ngay giá đị đó bằng các câu lệnh.

Xem thêm các bài Lý thuyết và câu hỏi trắc nghiệm Tin học lớp 8 có đáp án hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Tin học 8 hay khác:

 • Lý thuyết & 120 câu trắc nghiệm Tin học 8
 • Top 40 Đề thi Tin học 8 có đáp án

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

 • Biến là gì trong tin học
  Hỏi bài tập trên ứng dụng, thầy cô VietJack trả lời miễn phí!
 • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 8 có đáp án
Biến là gì trong tin học
Biến là gì trong tin học
Biến là gì trong tin học

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng….miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Biến là gì trong tin học
Biến là gì trong tin học

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi công ty chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tin học 8 | Soạn Tin học lớp 8 | Trả lời câu hỏi Tin học 8 của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Tin học lớp 8.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nha! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.

ly-thuyet-trac-nghiem-tin-hoc-8.jspCác câu hỏi về biến là gì tin học


Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê biến là gì tin học hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3 Bài viết biến là gì tin học ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết biến là gì tin học Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share. Nếu thấy bài viết biến là gì tin học rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Các Hình Ảnh Về biến là gì tin học


Các hình ảnh về biến là gì tin học đang được chúng mình Cập nhập. Nếu các bạn mong muốn đóng góp, Hãy gửi mail về hộp thư [email protected] Nếu có bất kỳ đóng góp hay liên hệ. Hãy Mail ngay cho tụi mình nhé

Tham khảo thêm dữ liệu, về biến là gì tin học tại WikiPedia

Bạn hãy xem nội dung về biến là gì tin học từ web Wikipedia tiếng Việt.◄ Tham Gia Cộng Đồng Tại

???? Nguồn Tin tại: https://buyer.com.vn/

???? Xem Thêm Chủ Đề Liên Quan tại : https://buyer.com.vn/hoi-dap/

Related Posts

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng. 1

Tính chất hóa học của Bari (Ba) | Tính chất vật lí, nhận biết, điều chế, ứng dụng.

ContentsĐánh giá về Biến là gì trong tin họcGhi chúSửa đổiTham khảoSửa đổiCác câu hỏi về biến là gì tin họcCác Hình Ảnh Về biến là gì…
Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống 2

Sorbitol là gì? Tác dụng của sorbitol C6H14O6 trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Biến là gì trong tin họcGhi chúSửa đổiTham khảoSửa đổiCác câu hỏi về biến là gì tin họcCác Hình Ảnh Về biến là gì…
Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống 3

Bạc là gì? Những ứng dụng của bạc trong cuộc sống

ContentsĐánh giá về Biến là gì trong tin họcGhi chúSửa đổiTham khảoSửa đổiCác câu hỏi về biến là gì tin họcCác Hình Ảnh Về biến là gì…
CH3Cl - metyl clorua - Chất hoá học 4

CH3Cl – metyl clorua – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Biến là gì trong tin họcGhi chúSửa đổiTham khảoSửa đổiCác câu hỏi về biến là gì tin họcCác Hình Ảnh Về biến là gì…
I2 - Iot - Chất hoá học 5

I2 – Iot – Chất hoá học

ContentsĐánh giá về Biến là gì trong tin họcGhi chúSửa đổiTham khảoSửa đổiCác câu hỏi về biến là gì tin họcCác Hình Ảnh Về biến là gì…
7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt 6

7 lý do thú vị giải thích vì sao bạn thường xuyên bị muỗi đốt

ContentsĐánh giá về Biến là gì trong tin họcGhi chúSửa đổiTham khảoSửa đổiCác câu hỏi về biến là gì tin họcCác Hình Ảnh Về biến là gì…